Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 yılı aşan hukuki bir geçmişe ticaretenerjiuluslararası ticaret hukukuuluslararası sözleşmeler ticari ve hukuki çözümler  Profesyonel anlamda 30 yılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 yılı aşan hukuki bir geçmişe ticaretenerjiuluslararası ticaret hukukuuluslararası sözleşmeler ticari ve hukuki çözümler  Profesyonel anlamda 30 yılı."— Sunum transkripti:

1

2 30 yılı aşan hukuki bir geçmişe ticaretenerjiuluslararası ticaret hukukuuluslararası sözleşmeler ticari ve hukuki çözümler  Profesyonel anlamda 30 yılı aşan hukuki bir geçmişe sahip olan Döğerlioğlu Hukuk Bürosu; ticaret, enerji, rekabet, fikri mülkiyet, idare, emlak, inşaat, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası sözleşmeler gibi hukukun farkı alanlarında ticari ve hukuki çözümler sağlamaktadır. Enerji Piyasalarında Döğerlioğlu Enerji TakımıEnerji Hukuku Ticaret Hukuku Butik Hukuk Bürosu  2000’li yılların başından itibaren Enerji Piyasalarında aktif olarak yer almaya başlayan Döğerlioğlu Enerji Takımı, “Enerji Hukuku ve Ticaret Hukuku’na” ayrı bir önem tahsis etmekte ve bu alanda “Butik Hukuk Bürosu” olarak hizmet sunmaktadır. hukukun farklı alanlarında ciddi bir deneyime farklı disiplinlerden oluşan uzman kadrosu, enerji projelerinin çok yönlü doğasını iş hedeflerine paralel çözümler sunulmasına  Büromuzun geçmişinde hukukun farklı alanlarında ciddi bir deneyime sahip olması ve farklı disiplinlerden oluşan uzman kadrosu, enerji projelerinin çok yönlü doğasını daha başarılı analiz edebilmesine ve böylelikle iş hedeflerine paralel çözümler sunulmasına imkân sağlamaktadır. BİZ KİMİZ??? E-posta : dogerli@dogerlihukuk.com Web : www.dogerlihukuk.com T :+90 232 4830917 / +90 232 4895118 F: +90 232 4895219 facebook.com/ Dogerlioglu twitter.com/Dogerloglutwitter.com/Dogerloglu facebook.com/ Enerji Kürsüsü twitter.com/enerjikürsüsü 1476 Sok. No: 2 K:8 D:13 Aksoy Plaza 35220 Alsancak- İzmir

3 10 SORUDA Lisanlı & Lisanssız ELEKTRİK ÜRETİMİ Ne Zaman Başvuru Yapabilirim? Kaç Kurumdan İzin Almam Gerekmektedir? Ne Kadar Üretim Yapabilirim? Kamulaştırma Yapılabilir mi? Projeme Finansman Sağlayabilir miyim? EPDK tarafından ilan edilen süreler dahilinde ≥ 25 Resmi Kurum Kazanılan kapasite dahilinde EPDK tarafından kamulaştırma Bankalar / Finans Kurumları aracılığıyla Başvuru süresine ilişkin bir kısıtlama yok ≤ 15 Resmi Kurum Üst Sınır: 1 MW – İstisnalar ??? İrtifak Hakkı & Kullanma İzinleri Proje Finansmanı? - Bankalar? - Teminatlar? Lisanslı Elektrik Üretimi Lisanssız Elektrik Üretimi

4 Teşviklerden Yararlanabilir miyim? Ölçüm Yapmak Zorunda mıyım? Çok Fazla Prosedür ile Karşılaşacak mıyım? Tesis/Pay Devri Yapabilir miyim? Elektrik Ticaretinden Kazanç Sağlayabilir miyim? o Alım Garantisi (YEK Des. Mek.) o Yerli Katkı İlavesi Ölçüm Zorunluluğu Ön-lisans süresince (doğrudan/dolaylı) pay devri yasak 10 SORUDA Lisanlı & Lisanssız ELEKTRİK ÜRETİMİ o Limited Şirket veya Anonim Şirket o Ön-lisans / Lisans yükümlülükleri o Şirket Asgari Sermayesi o Yarışma Evet Sermaye Artırımı yapma zorunluluğu ??? o İhtiyaç fazlası enerjiyi satma imkanı o Yerli Katkı İlavesi Ölçüm yükümlülüğü yok Üretim Tesisi Devri – Koşul??? Elektriğin Ticareti YASAK!!! o Gerçek veya Tüzel Kişi o Lisans Alma yükümlülüğü yok o Şirket Kurma yükümlülüğü yok o Yarışmaya tabi değil

5 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Mevzuatlar Arası Bağlantı Yetersizliği Teori - Pratik Uyuşmazlığı Sözleşmelerin Hazırlanması Proje Sahasının Seçimi Mevzuatların Teknik Dili Sık Mevzuat Değişiklikleri Destek Mekanizmaları & Finansman Eksikliği Garanti & Sigorta Bürokrasi- İzin & Onaylar Güvenilir Veri ve Uzman Eksikliği

6 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Mevzuatlar Arası Bağlantı Yetersizliği  Enerji Projelerinin Çok Yönlü Doğası  Mühendislik  Finans  Teknik  Hukuk  Çevre ...  Mevzuatlar arası uyum ihtiyacı  İmar Kanunu  Kat Mülkiyeti Kanunu  Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği  Enerji Kanunları / Yönetmelikler / Tebliğler / Stratejiler tek başına yeterli değil !!! İlgili Mevzuat? İlgili Mevzuat? İlgili Mevzuat?? İlgili Mevzuat?? İlgili Mevzuat??? İlgili Mevzuat???

7 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Teori - Pratik Uyuşmazlığı «Güneşlenme Hakkı» «Çatı Uygulamalı FV Sistem» «Üretim Tesisi Devri» ( Lisanssız Üretim Yön. Madde- 29) «Satış-Kira- Devir» «Yerli Aksam» «Teşvikler » «Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapma ESASI» «Kendi ihtiyaçlarını karşılama NOKTASINDAN HARAKETLE ???» «Elektrik Ticareti YASAK» «Dolaylı Elektrik Ticareti 1 MW X N Proje»

8 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Sözleşmelerin HazırlanmasıProje Sahasının Seçimi SÖZLEŞMELER Aboneliğe İlişkinAraziye İlişkinProje Geliştirmeye İlişkinYatırım & Finansmana İlişkinEkipman & Tedariğe İlişkinLojistiğe İlişkinHizmet & Taşeronluğa İlişkinMühendislik ve Sistem Tasarımına İlişkinİnşa Aşamasına İlişkinBağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkinSistem İşletimi & Bakıma İlişkinSigortalara İlişkinGüvenliğe İlişkin Araziye İlişkin Dikkat Edilecek Bazı Hususlar; Arazinin durumunun tespit edilmesi (marjinal, tarım dışı, imar planı vs.) Araziye ilişkin öncelik tespiti (maden sahası vs.) Arazinin şebeke bağlantısının analizi Komşu arazilerin durumu ve olası riskler Arazinin satın alınması veya kiralanması (paylar/ortaklar)

9 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Mevzuatların Teknik Dili Sık Mevzuat Değişiklikleri  Enerji Mevzuatlarının Teknik Dili  Uygulanabilirlik  Farklı Yorumlamalar  Riskler  Çelişkiler  Belirsizlikler  Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması (Aralık 2013)  1 Yıl Ölçüm Zorunluluğu ???  2 Kasım 2013: Lisans Yönetmeliği (Ölçüm Standartları) Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 sonu itibari ile çıkarılan İthalat Tebliği (2014/9 sayılı ÜGD (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği) EMC- Elektro Manyetik Uyumluluk (Electro Magnetic Compatibility) LVD- Düşük Voltaj Direktifi (LVD) standartlarına uygunluk şartı Örnek 1: Örnek 2: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Lisanssız Üretim Tesisine ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİ

10 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Destek Mekanizmaları & Finansman Eksikliği Garanti ve Sigorta Sigortanızın Hangi Riskleri Kapsadığını Biliyor musunuz??? Örnek: Az Güneşlenme --- Gelir Kaybı Sigortası ???  Kurulum Öncesi Riskler?  Kurulum Sırasında Karşılaşılan Riskler?  İşletme ve Sonrası Dönem Riskleri? Elektrik Tesisinin Sigortalanması yükümlülüğüne ilişkin Yasal Çerçeve henüz düzenlenmemiştir. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağı Sigorta Yükümlülüğü MADDE 11 – (1) Lisans/tesis sahibi, tesisin yapımının başlangıcından tesisin kabulüne kadar üçüncü şahıslara, sahada çalışan ve görevlendirilen tüm personele ilişkin kaza/maluliyet/ölüm hususlarını “Tüm Risk” kapsamında sigorta ettirir. Yenilenebilir Enerji Hedefleri TEŞVİKLER  10 Yıl Alım Garantisi  5 Yıl Yerli Katkı İlavesi  Avrupa pazarında genel ortalama yaklaşık 20 yıl  Türkiye piyasasında, teşvik seviye ve süreleri devletin yenilenebilir hedefleri doğrultusunda yetersiz kalmaktadır!!! Third Party Financing- Üçüncü Kişi Finansmanı Power Purchase Agreement???- Enerji Satınalma Anlaşması??? Leasing Agreement- Kiralama Anlaşması Banka-Kredi Proje Finansmanı- Teminatlar!!! Diğer (EBRD, IFC, KGF…) Finansman Modelleri ÖZKAYN AK

11 GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ 10 HUKUKİ PROBLEM Bürokrasi- Çok Kurumluluk/ İzin ve Onaylar Güvenilir Veri ve Uzman Eksikliği Maliyete Etkisi Yaşanan Gecikmeler? Farklı Uygulamalar? Sürecin İşleyişi? Tamamlanması gereken Belgeler? İlgili Kurumlar Neler?  Enerji projelerinin çok yönlü doğası  Farklı uzmanlıklar  Ancak Türkiye’de ???  Herkes işin UZMANI  Denetim Eksikliği  Aynı Soru- Farklı Kurumlar- Farklı Cevaplar Enerji Hukuku???

12 İŞ MODELİnizi ve HEDEFlerinizi Doğru Belirleyin!!! SÖZLEŞMEL ERin Sizi Güvenceye Aldığından Emin Olun!!! PROJE ADIMLARI ve Karşılaşacağınız RİSKLERi Bilin!!! PROSEDÜRle re Hazırlıklı Olun!!! YATIRIM ve FİNANS Alternatiflerinizi Değerlendirin!!! SİGORTAnızın Geçerliliğinden Emin Olun!!! MEVZUAT Hakkında Mutlaka Konunun Uzmanına Danışın!!! SONUÇ VE ÖNERİLER


"30 yılı aşan hukuki bir geçmişe ticaretenerjiuluslararası ticaret hukukuuluslararası sözleşmeler ticari ve hukuki çözümler  Profesyonel anlamda 30 yılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları