Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLLER BANKASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLLER BANKASI."— Sunum transkripti:

1 İLLER BANKASI

2 Tanıtım Banka 1933 yılında 15 milyon TL sermaye ile Belediyelere kredi temin etmek amacıyla kurulmuştur. 1945 yılında faaliyet sahası genişletilerek İller Bankasına dönüştürülmüştür. 1219 teknik olmak üzere 3494 uzman kadrosu ile 3340 yerel yönetim birimine hizmet vermektedir.

3 Hizmet Alanlarımız İçmesuyu Kanalizasyon İmar Planlama Harita
Arıtma Tesisleri Jeolojik Etüt Katı Atık Üst Yapı Deniz Deşarjı ve diğer kentsel hizmetler

4 İller Bankasının Kanalizasyon Sektöründeki Önemli Faaliyetleri
İller Bankası bugüne kadar; 212 adet kanalizasyon şebekesi, 54 adet atıksu arıtma, 44 adet deniz deşarjı, tesisinin yapımını tamamlayarak yerel yönetimlerin hizmetine sunmuştur.

5 İLLER BANKASI Ayrıca; İnşaatı devam eden deniz deşarjı : 7
Tatbikat projesi tamamlanan : 7 İnşaatı devam eden atıksu arıtma tesisi : 9 Tatbikat projesi tamamlanan :57 Tatbikat projesi devam eden: 5

6 2000 Yılı Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre
İnşaatı Bitirilen Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisleri yaklaşık 5,788,758 kişiye hitap etmekte , Bu da kentsel nüfusun yaklaşık %10,5 i olmaktadır

7 İller Bankasınca, yapımı tamamlanan 54 adet arıtma tesisi için yaklaşık 300 milyon $ tutarında yatırım yapılmıştır.

8 2005 YILI YATIRIMI (Bin YTL)
2005 Yılı Yatırım Programı SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE TUTARI (Bin YTL) 2005 YILI YATIRIMI (Bin YTL) Harita 443 22.350 Yerleşme-Şehirleşme 145 13.385 11.010 İçmesuyu 94 Kanalizasyon 168 Gıda 3 2.653 242 Belediye Hizmetleri 48 28.901 a)Belediye Yapıları 14 49.353 17.250 b) Katı Atıklar 22 37.485 3.326 c) Jeotermal Enerji 10 18.045 3.950 d) Jeoteknik Araştırmalar 1 1.150 875 e) Bilgi İşlem Hizmetleri 10.420 3.500 TOPLAM 902

9 Yatırım programında yer alan iş sayısına bağlı olarak, kanalizasyon sektörüne ayrılan ödenek sürekli olarak artmış ve son 2 yıl içerisinde yıllık 200 milyon $ seviyesini geçmiş bulunmaktadır. 2005 yılı yatırım programında kanalizasyon projeleri için (Şebeke+arıtma) öngörülen yatırım miktarı 387 trilyon TL’dir.

10 Bankaca Yapılan İş Adedi
Sektörler Bankaca Yapılan İş Adedi Harita 6.315 İmar Planı 4.596 İçmesuyu Şebeke: Arıtma: Kanalizasyon Şebeke: Arıtma: Deşarj: Yapı İşleri 1.822 Toplam

11 Bankanın Değişen Yüzü Ülkemizin ve dünyanın değişen koşullarını dikkate alarak, yerel yönetimlerin artan ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözüm mekanizmalarını geliştirmeyi ilke edinen ve öncülük yapan Bankamız, başta kredi faizleri olmak üzere yerel yönetimlerin her türlü alt ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni bir hizmet anlayışı geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

12 2005 yılı başından geçerli olmak üzere kredi faiz oranları da önemli ölçüde düşürülmüştür.
Kısa vadeli nakit kredilerde %12 faiz oranı, Her türlü malzeme, araç, gereç, ekipman alımları için 3 yıl vadeli kredilerde %9 faiz oranı, Uzun vadeli yatırım kredilerinde %9 faiz oranı, ile kredi uygulamasına başlanmıştır.

13 Yeni Dönemde Açılan Kredi Miktarları
Yeni Başlatılan Kredilerimiz Kredi Türü Faiz Oranları Vade (yıl) Yeni Dönemde Açılan Kredi Miktarları (YTL) Belediyelerin Kendi Yatırım Programındaki Projeler % 9 5 Malzeme, Araç, Gereç ve Ekipman Alımı 3

14 İhale Sürecinde Yeni Uygulamalarımız
Yapım ihalelerinden çekilme, İhalelerin öncelikle belediyesince yapılması, İhale yapma imkanı olmayanlara ihale sürecinde her türlü teknik desteğin sağlanması.

15 Çevre projelerinin gerçekleştirilmesine özel önem verilmektedir
Dünyadaki çevre bilincinin artmasına rağmen ülkemizde bugüne kadar ihmal edilen çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; son iki yılda çevre projelerine özel önem verilmiş, toplam 98 trilyon ödenekle ülkemizdeki deniz, göl, akarsu ve tatlı su kaynaklarının korunmasına yönelik projeler, hibe olarak finanse edilmiştir.

16 Bu uygulama ile Hazar Gölü, Sapanca Gölü, Van Gölü, Uzun Göl, Gölmarmara vb. doğal su kaynaklarının kısmen kirlilikten korunması sağlanmıştır. Belediyelerce işletilen atıksu arıtma tesislerinde enerji bedellerinin % 50’si karşılanmaktadır. Bu uygulamayla, Mayıs 2004 ve Ocak 2005 tarihleri arasında 25 belediye ait atıksu arıtma tesisi enerji bedellerinin % 50’si olan 1 milyon 800 bin YTL ilgili belediyelere aktarılmıştır.

17 Belediyelere Verilen Teknik Destekler
Bankanın kendi imkanları ile yapmış olduğu etüt, plan, proje ve bu gibi işler belediyelere ücretsiz olarak yapılmaktadır. Belediyelere her türlü teknik yardım ile müşavirlik hizmetleri verilmektedir.

18 Hizmet Anlayışında Değişiklik
Belediyelere her türlü kentsel ihtiyaçlarının karşılanmasında yol gösteren ve çözüm önerileri sunan bir yönetim anlayışı geliştirilmiştir. Belediyeler sık sık ziyaret edilerek ve bölgesel toplantılar yapılarak, iletişimin sürekliliği sağlanmıştır.

19 Belediyeler Veri Bankası
Tüm belediyelerin kentsel hizmetler, ekonomik ve demografik yapı gibi konularda mevcut durumlarını ve ileriye dönük hizmet ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, 3225 belediyeye ait veriler toplanarak Belediyeler Veri Bankası oluşturulmuştur.

20 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar
Avrupa Birliği’nin aday ülkelere verdiği mali yardımlar çerçevesinde yürütülen “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi” ne aktif katılım sağlanmıştır. AB sürecinde çevreye yönelik yatırımlarda kaynak israfının önlenmesi amacıyla, AB fonlarının Belediyelere Bankamız aracılığıyla kullandırılması hedeflenmiştir.

21 Farklı Finans Arayışları
Belediyelerin alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında öz kaynakların yanı sıra uluslararası finans kaynaklarının kullanılmasına da özel önem verilmektedir. Bu kapsamda Dünya Bankası’ndan “Belediye Hizmetleri Projesi” için yaklaşık 200 milyon $ tutarında bir kredinin sağlanmıştır.

22 Mevzuat Düzenlemeleri
İller Bankası, değişen dünya ve ülke şartlarına uygun olarak, yeniden yapılanma sürecine girmiş, yerel yönetimlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüşmeyi hedeflemiştir.

23 Stratejik Planlama Çalışmaları
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Stratejik planlama çalışması başlatılan sekiz pilot kuruluş arasında yer alan İller Bankası, Stratejik Planını tamamlayarak DPT Müsteşarlığına sunmuştur.

24 BANKAMIZIN MİSYONU; Yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktır.

25 BANKAMIZIN VİZYONU; Modern kentlerin oluşum sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış, uluslararası bir yatırım bankası olmaktır.


"İLLER BANKASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları