Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

THANK YOU TURKISH NATIONAL AGENCY THANK YOU EUROPEAN UNION

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "THANK YOU TURKISH NATIONAL AGENCY THANK YOU EUROPEAN UNION"— Sunum transkripti:

1 THANK YOU TURKISH NATIONAL AGENCY THANK YOU EUROPEAN UNION
Bursa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi CNC Tezgah Operatörlüğü Yurt Dışı Staj Çalışması TR01-KA

2 Makineler, insanların hayatlarını kolaylaştıran ve yaşam kalitelerini arttıran en önemli unsurlardandır. Sanayi devriminden günümüze kadar hızla gelişen ve yaygınlaşan makine üretimi, gelişmiş ülkelerin temel sanayi ürünü olup ciddi bir istihdam kaynağıdır. Günümüzde makine veya endüstriyel kalıp kullanılmadan yapılabilen hiçbir sanayi ürününün bulunmaması, makine endüstrisinin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır.

3 Projemizde ele aldığımız, CNC (Computer Numerical Control), Türkçe adı ile Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrol İmalatçılığının otomotivden tekstile, tarımdan makine sektörüne kadar imalat yapılan her sektörde kullanılıyor olması, bu alanda istihdam edilecek nitelikli personelin kıymetini de gün geçtikçe arttırmaktadır.

4 Üretim alanı bu denli yaygın olan makine teknolojisi, yaşanan hızlı küreselleşme süreci, artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları nedeniyle dünya çapında hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiştir. Bu süreçte Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sektör bazında önde gelen ülkeler arasında yer alması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli mesleki personellerin yetiştirilmesi veya verimlerinin arttırılması ile mümkün olacaktır.

5 Ancak meslek liselerimizde bütçe yetersizlikleri dolayısıyla hali hazırda kullanılmakta olan CNC torna tezgahları, günümüz teknolojisinin oldukça gerisinde ve bu ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. Okullarımızdaki teknik yetersizliklere karşılık, sektör hızla gelişmekte, ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu kalifiye personel açığı da giderek artmaktadır.

6 Günümüzde imalatın yapıldığı hemen her alanda CNC makinelerinin kullanılması, küresel rekabetin söz konusu olduğu iş piyasasında, ülkemizi daha ileri seviyeye taşıma iradesine sahip, mesleki bilgi ve gelişmiş makine kullanma becerisi olan, donanımlı teknik kadroların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

7 Nitelikli üretimin ancak nitelikli kadrolarla gerçekleştirilebileceğinden yola çıkarak, katılımcılarımızın çağın gereksinimlerine uygun; Torna tezgahları (Lathe Machine), Freze tezgahları (Miling Machine), Matkap tezgahları (Drilling Machine), Delik Büyütme Tezgahları (Borıng Machıne) ve Taşlama Tezgahları (Grinding Machine) üzerine yurt dışında staj yapmaları, ülkemizin ‘Sanayi-Tarım ve Hizmet sektörlerinde’ ihtiyaç duyduğu nitelikli mesleki personellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak ve işletmelerin rekabet gücünü arttırarak uluslararası pazar paylarını yükseltmelerine de olanak sağlayacaktır. Projemizle hedeflediğimiz ilk amaç budur.

8 CNC takım tezgahları, yapımı güç ve hassasiyet isteyen parçaların imalatının yapıldığı işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucunda makinelerin modernleştirilmesi ve otomasyonun artırılması, CNC tezgah operatörlerinin bilgi ve becerilerini sürekli yenilemeleri ihtiyacını da doğurmaktadır. Ülkemizde meslekte iyi yetişmiş, nitelikli eleman temininde sıkıntılar olduğu görülmekte ve bu alanda sistemli eğitim faaliyetlerine olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır

9 Meslek liselerimiz, imkânsızlıklarından ötürü gelişmiş mesleki ekipmanlara ve uygulama materyallerine sahip değildirler. Bunun sonucu olarak mezun olan öğrencilerimiz ya basit işlerde istihdam edilmekte ya da yeterli donanıma sahip olmadıkları için işsiz kalmaktadırlar. Yurt dışı staj faaliyetlerinden faydalanmış olan öğrencilerimizin gerek iş başvurularında gerekse işe başladıktan sonra sektöre daha uyumlu bireyler olmaları, teorik bilginin yanında, uygulama becerisini de kazanmaları projemizde hedeflenmiş ikinci amacımızdı.

10 Ülkemize yatırım yapan yerli ve yabancı şirketler üretimin hızlı ve verimli şekilde gerçekleşmesi için son teknoloji CNC ürünlerini kendi tesislerinde kullanmaktadırlar. Örneğin; Otomotiv sektöründe toplam 43 büyük firma ülkemizde faaliyet gösterir. (Mercedes, Tofaş, Oyak Renault, Hyundai Assan, Anadolu Honda, Ford Otosan gibi). Ayrıca Boeing uçak parçaları üreticisi MFK ya da Bosch, Siemens, Vestel, Arçelik gibi beyaz eşya üreticileri de tesislerinde son teknoloji CNC makinelerini kullanmaktadır. Bu büyük firmaların bir çalışanı olmayı hedef edinen öğrencilerimiz ise, gerek mesleki eğitimlerindeki yetersizlikleri gerekse uygulamadaki eksiklikleri nedeniyle bu şirketlerde çalışma imkanına sahip olamamaktadırlar.

11 Makine sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel açığının karşılanmasına yönelik dünyada metal üreten en büyük üretici durumunda olan AB’de staj yapan öğrencilerimiz, uygulamadaki eksikliklerini gidererek pratik bilgilerle donanmış olmaları iş sahasındaki rekabet şanslarını yükseltti ve hedefledikleri şirketlerde çalışma olanağı yakalayabileceklerdir. Projemizle mesleki açıdan gerçekleşmesini hedeflediğimiz üçüncü amacımız da budur.

12 Yurt dışı staj faaliyetine katılan öğrencilerimizin mesleki sahadaki değişim ve gelişimi yakından takip edebilecek yeterlilikte dil becerisi kazanmaları ve İngilizce terminolojiye hakim olmaları hedeflenen son amaçtır.

13 Projemiz kapsamında yurt dışında mesleki staj faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin bu faaliyetlerini gerçekleştirdikleri eğitim kurumları internet yoluyla araştırılarmış ve ilgili kurumlarla E- mail yoluyla irtibata geçilmiştir. Projemiz kapsamında Almanya, Hollanda ve Romanya ortaklarımızla irtibat kurulmuştur.

14 Sonuç olarak Alman ortağımız DAA Deutsche Angestellten Akademie, Hollandalı ortağımız Roc te raa ve Romen ortağımız Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare eğitim kurumları ile karşılıklı görüşmeler sonucunda mutabakata varılmıştır. Bu seçimler yapılırken yurt dışı eğitim kurumlarımızın öğrencilerimizin temel mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek teknik materyallere ve uzman eğitici kadrosuna sahip olmalarına dikkat edilmiştir. İş bulamayan gençlere ve yaşlılara mesleki eğitimler vererek onları iş sahasına kazandırmayı amaç edinmiş mesleki eğitim kurumlarında Metal CNC, Mobilya, Ahşapcılık, İskele yapımı, Elektronik, SPS Sistemi, Elsanatı, Bahçıvancılık ve Yapı Sanat Bölümleri gibi bölümler yer almaktadır.

15

16 Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare eğitim kurumları ile karşılıklı görüşmeler sonucunda mutabakata varılmıştır. Bu seçimler yapılırken yurt dışı eğitim kurumlarımızın öğrencilerimizin temel mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek teknik materyallere ve uzman eğitici kadrosuna sahip olmalarına dikkat edilmiştir. İş bulamayan gençlere ve yaşlılara mesleki eğitimler vererek onları iş sahasına kazandırmayı amaç edinmiş mesleki eğitim kurumlarında Metal CNC, Mobilya, Ahşapcılık, İskele yapımı, Elektronik, SPS Sistemi, Elsanatı, Bahçıvancılık ve Yapı Sanat Bölümleri gibi bölümler yer almaktadır.

17 Yurt dışı ortaklarımızın her birine, proje kapsamında staj gören öğrencilerimizin mesleki eksiklikleri bildirilmiş ve staj faaliyetlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması istenmiştir. Bu taleplerin tamamının ileri teknoloji makineler, uygulama alanları ve CNC ekipmanları kullanılarak karşılanacağı tarafımıza bildirilmiş, ayrıca LDV projelerinde aktif rol alarak öğrenci eğitimlerine daha önce de katkıda bulundukları ve bu yeterliliğe sahip oldukları da bildirilmiştir.

18 Ülkemizde, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki, geleneksel takım tezgahlarından oluşan makine parkını, teknolojisi ileri CNC tezgahlarına çevirmek bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, şimdi ve gelecekte yetişmiş insan gücüne olan gereksinimi de beraberinde getirmektedir. Ülkemizde yüksek vasıflı personele duyulan ihtiyaç önemli ölçüde artarken, bu sektörde çalışacak işçilerin sahip olmaları gereken mesleki gereklilikleri de giderek artmaktadır. CNC tezgah operatörünün bilgi ve becerilerini sürekli yenilemesi, takım, kalıp, malzeme, ölçü aletleri, işleme yöntemleri, kesici takımlar konusunda kendini geliştirmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle bilgisayarlı nümerik kontrol teknisyeni olmak isteyenlerin;

19 - Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri çabuk algılayabilen,
- Yönergeyi hazırlayabilen ve bunu uygulayabilen, - Gözünü ve elini eşgüdümlü kullanabilen, - Uyarıcılara çabuk tepki verebilen, - Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan ve Uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir.

20 Bunun yanında, CNC sistemleri pahalı sistemler olduğu için meydana gelebilecek arızalar anında bu alanda uzman olan teknik elemanlar tarafından tespit edilip giderilmelidir. Aksi halde arızalar büyük boyutlara ulaştığında giderilmeleri hem masraflı olacak hem de tezgahın imalat dışı kalması sonucu üretimde önemli aksamalar meydana gelecektir. Bu nedenle CNC operatörlerinden beklenen diğer bir takım özellikler ise;

21 - Özellikle elektronik alanında yeterli teknik ve pratik bilgiye,
- Dijital elektronik bilgisine, - Ölçme ve test cihazlarını kullanma becerisine, - Mini ve mikro bilgisayarlarla ilgili yeterli teknik bilgilere de sahip olmalıdırlar.

22 Metal ve Makine sanayi alanlarında eğitimlerini sürdürmekte olan ve yurt dışında staj gören öğrencilerimiz, yurt dışı hareketlilik programı süresinde geliştirdikleri temel özellikleri şunlardır:

23 - Arızaların kısa sürede tespitinde hata teşhisi (Fault Diagnosis) yöntemini kullanarak tezgah kontrol ünitesindeki arızaların kısa sürede giderilmesinin sağlanması, - Tekniğine uygun iş makinesi resmi çizilerek, iş resminin CNC torna ve freze tezgahlarının tanıyabileceği formata çevrilmesi, - CNC tezgahlarının bakım ve onarımlarının, montaj ve demontajının, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapılması,

24 - Bilgisayar kontrollü makinelerden gelecek olan uyarı mesajlarını anlayarak tezgâhın sorunlarının giderilmesi - Verilen resme göre kalıp elemanlarını imal ederek resme göre, kalıp montajının yapılmasının sağlanması, - Bilgisayar kontrollü makinelerde kullanılan programlar ve program kodları hakkında gerekli güncellemelerin ve yenilemelerin yapılmasıdır.

25 Katılımcılarımızın yurt dışı hareketlilikleri kapsamında gördükleri staj döneminde bu yeterlilikleri kazanıp geliştirmeleri için kendilerine; Solidworks, CamWorks, Kodlama ve Simülasyonlu Cnc ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi ve Fault Diagnosis yöntemi kullanılarak arızaların kısa sürede giderilmesi teknikleri öğretildi. Yurt dışı hareketlilik programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan katılımcılarımıza bu stajın içeriği ile sertifika da verilmiştir.

26 Projemiz kapsamında Almanya, Hollanda ve Romanya da gerçekleştirilmiş olan staj programının içeriği, müfredatımızda yer alan teorik mesleki eğitimlerin uygulamalı eğitimlerle desteklenmeden bir anlam ifade etmeyeceğinden hareketle yetersiz kaldığımız noktalar göz önünde bulundurularak hazırlandı. Hazırladığımız staj programının içeriği her bir yurt dışı ortağımızla paylaşılmış ve onların fiziki imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda eklemeler yapılarak son şeklini almıştır. Ayrıca proje kapsamında hedeflenen amaçlara, 3 haftalık yurt dışı staj programı ile ulaşılacağına yurt dışı ortaklarımızla da yapılan görüşmeler sonucu kanaat getirilmiştir.

27 Üç haftalık yurt dışı staj programı ile gerçekleşen 4 ana faaliyetimiz vardı.
Bunlardan birincisi, CNC PROGRAMCILIĞI dahilinde; a. CNC Torna Programcılığı b. CNC Freze Programcılığı c. Elde Yazılan Programların Simülasyonunun İzlenmesi ile ilgili staj faaliyetlerinin yürütülmesi şeklinde gerçekleşti.

28 İkinci olarak, CNC TEZGAH OPERATÖRLÜĞÜNE ilişkin;
- Tezgâhın Yapısı, - İş Parçasının Bağlanması, - Tarete Kesicilerin Takılması, - Takım Sıfırlama, - Tezgaha Programı Girme, - Simülasyonun İzlenmesi ve tezgah Başında Parçanın İşlenmesi uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

29 Üçüncüsü, CAD PROGRAMI İLE TASARIM AUTOCAD 2 BOYUT MODELLEME kapsamında;
a. Draw Menüsü, b. Modify Menüsü c. Örnek Uygulamaları gerçekleştirildi. Son olarak ise, SOLİDWORKS 3 BOYUT MODELLEME tekniği doğrultusunda; a. Sketcher b. Part Design c. Shape Design Örnek uygulamaları gerçekleştirildi.

30 PROGRAM AYRINTILARI Yurt dışı staj programı kapsamında 45 kişilik öğrenci grubumuz 15’er kişilik 3 grup halinde hareketlerini gerçekleştirdi. o Gruplarımız farklı ülkelere gitmiş olmalarına karşın staj bütünlüğünün sağlanmasına yönelik her ülkede aynı staj müfredatı uygulandı.

31 17 Ocak 2015 Cumartesi günü Almanya hareket etmiş katılımcılarımızın staj programları sonraki gün sabah 09:00 da başladı. 15 iş günü günde 4 saat toplamda 60 saat olarak gerçekleştirdiler. Projemizin Almanya ayağında kültürel faaliyet kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir etkinlik daha vardı.

32 Dünya üzerindeki tüm CNC makinelerin programlanmasında iki çeşit standart söz konusu olmaktadır.
1-ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) standardı 2-DIN (Alman Normları Enstitüsü) standardı.

33 Makine üreten firmalar bu standartlar çerçevesinde bu kod sistemlerini daha da geliştirmiş ve daha çeşitli hale getirmişlerdir.

34 9 Şubat 2015 Pazartesi günü Romanya’ya hareket eden ikinci grup katılımcı öğrencilerimizin ise staj programları sonraki gün 10:00 da başlamış olup günde 4 saat olmak üzere 15 iş günü toplamda 60 saat sürdü.

35 6 Mart 2015 Cuma günü Hollanda’ya hareket eden son grubumuzun da staj faaliyetleri sonraki gün günde 4 saat toplamda 60 saat sürdü.

36 Katılımcılarımıza yönelik kültürel faaliyetler, staj programları dışında her ülkenin kültürel ve tarihi zenginliklerinin öne çıktığı yerlere yapılan geziler ile gerçekleştirildi. Tüm bu gezilerde rehberlik ve ulaşım hizmetleri ev sahibi ortaklarımız tarafından yerine getirildi.

37 Öğrencilerimiz hava alanından karşılanıp otellerine doğru yola çıktılar

38 İlk günün ardından bir akşam yemeği
Staja başlamadan önceki sabah kahvaltımız

39 Staj yapacağımız işletmemiz

40 Parça programlama çalışmalarımız

41 Bilgisayar ile programlama çalışmalarımız

42

43

44 İşlenecek parça hazırlanışı

45 Parçanın torna üzerindeki hazırlığı

46 Cnc üzerindeki çalışmalarımız

47

48

49 Staj Süresince Kaldığımız Şehirler ve Çevresi;

50

51 ALMANYA - KÖLN

52

53

54 Hollanda - Amsterdam

55

56 Belçika

57

58 Belçika-Brugge

59

60 Belçika-Brüksel

61


"THANK YOU TURKISH NATIONAL AGENCY THANK YOU EUROPEAN UNION" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları