Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol."— Sunum transkripti:

1 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

2 27/2 Performans Esaslı Bütçeleme  Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir.

3 27/3 Temel Unsurlar Stratejik Plan Stratejik Plan Performans Programı Performans Programı Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu

4 27/4 Misyon/Vizyon Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip uluslararası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak

5 27/5 Stratejik Amaçlar  Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerinin, standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi  Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan etkin korunmasını sağlamak  Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak  Ödeme sisteminin kolaylaştırılması da dikkate alınarak gelirlerin tam olarak tahsil edilmesi  Örgütsel etkinliğin arttırılması

6 27/6 Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi  Orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta, hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesidir.  Orta Vadeli Program  Orta Vadeli Mali Plan  Günün ekonomik koşulları  Bütçe imkânları  Ödenek teklif tavanları  Hükümet politikaları  Teknolojik gelişmeler vb.

7 27/7 Performans hedeflerinin belirlenmesi  Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir.  Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklıdır.

8 27/8 Stratejik Amaç I Â Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61’e çıkarılacaktır VY Toplam serbest pratika sayısı Standartlara uygun serbest pratika sayısı SH I.1 SH I.1 Bütün Limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar % 99 oranına çıkartılacaktır.

9 27/9 Stratejik Amaç I Â Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir Türk boğazlarından geçip Türk limanlarına uğramayan gemi sayısı Transit pratika sayısı SH I.2 SH I.2 Türk Boğazları’nı kullanan gemilerde pratika yapılamama oranı 2009 yılı sonuna kadar % 5’e indirilecektir.

10 27/10 Stratejik Amaç III Â 2005 yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50’si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir. VY Verilen belge sayısı Standartlara uygun verilen belge sayısı SH III.1 SH III yılı sonuna kadar uluslararası nitelikli belgelerin standart prosedürlere uygun olarak verilmesi sağlanacaktır.

11 27/11 Stratejik Amaç IV Â 2005 yılında tahsilatın % 70’i banka aracılığı ile yapılacaktır Toplam tahsilat sayısı Banka aracılığı ile yapılan tahsilat sayısı SH IV.1 SH IV yılı sonuna kadar tahsilatların tamamı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

12 27/12 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Harcama birimlerini içerir. Harcama birimlerini içerir. Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur. Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.

13 27/13 Misyon Vizyon SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 Stratejik Amaçlar SH 1 SH 2 SH 3 SH 1 SH 2 SH 1 SH 1 SH 2 SH 1 PH 1 PH 1 Stratejik Hedefler Performans Hedefleri SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SH 1 SH 2 SH 3 SH 1 SH 2 SH 1 SH 1 SH 2 SH 1 PH 1 PH 1 PH 2 PH 1 Faaliyet 6 Faaliyet 1 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 5 Proje 6 Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Faaliyet 3 Faaliyet 4 Faaliyet 7 Proje 2 Faaliyet 8 Proje 2 Faaliyet/ Projeler PH 1 PH 2 PH 1 PH 3 PH 2

14 27/14 FAALİYET YAKLAŞIK SÜRE (SAAT) YILLIK İŞLEM SAYISI YILLIKTOPLAMSÜRE(SAAT) Pratika Seyahat sağlığı 0,417-- Sağlık kontrol kartı 0, Poliklinik Gemi adamları belgesi 0,5-- Medikal sertifika 4, Deratizasyon belgesi 4, Personel değişimi 2, Cenaze çıkarma 7, Hasta çıkarma 7, TOPLAM Serbest pratika faaliyeti analizi (1)

15 27/15 Serbest pratika faaliyeti analizi (2) Personelgereksinimi = Faaliyetlerin toplam süresi (gün) Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi (gün) Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi = Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı Bir kişinin yıllık performans düzeyi x x

16 27/16 Serbest pratika faaliyeti analizi (3) gün 220 gün Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi = 2500,88 1 x x = 220 gün Personelgereksinimi = = 92 tabip Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı Bir kişinin yıllık performans düzeyi

17 27/17 YTL (mly) YTL (milyon) 52,152 S1S2S3S4 S5 Serbest pratika faaliyeti Transit pratika faaliyeti Uçak kontrol ve poliklinik hiz. Stratejik Amaçlar Faaliyet/Projeler Kara sağlık ve poliklinik hizmetleri Seyahat sağlığı faaliyeti Belgelendirme faaliyeti Tahsilat işlemleri Gelir kontrol işlemleri Yönetim hizmetleri Sivil savunma hizmetleri İdari ve mali hizmetler Personel ve eğitim hizmetleri Takibat ve hukuk işleri Yönetim hizmetleri Telesağlık projesi Otomasyon projesi Motorbotu alımı projesi Motorbot büyük onarımı projesi Sağlık pratikası ve deniz ambulansı hizmet satın alınması projesi Toplam kalite yönetimi projesi 3,802 1,829 1,099 1,002 0,740 1,974 0,497 0,096 0,285 0,038 11,190 0,476 0,619 0,384 0,170 1,200 15,100 9,560 2,030 0,063 44,6721,3494,0641,983 0,084

18 27/18 Performans Hedefleri 2005 Yılı Performans Hedefleri Kaynak İhtiyacı (YTL) Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61’e çıkarılacaktır Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir yılında uçak kontrol, kara sağlığı ve poliklinik hizmetleri verilecektir yılında seyahat sağlığı hizmeti verilecektir yılında adet ilaç alınacaktır yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50’si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir yılında tahsilatın % 70’i banka aracılığı ile yapılacaktır yılında gelir kontrol işlemi yapılacaktır yılında 210 gün toplam kalite yönetimi eğiticilerin eğitimi verilecektir TOPLAM *Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı proje maliyetlerini de içermektedir.

19 27/19 Performans Hedefleri ve Maliyetleri (Milyon YTL)

20 27/20 Kurumdan Beklentiler Hizmet Alanlar Bütçe İş Süreçleri Teşkilat Daha az süre bekleme Yüksek müşteri memnuniyeti Süreç tekrarlarının azaltılması Süreç adımlarının azaltılması Beceri düzeyinin geliştirilmesi Otomasyonun artırılması Teşkilat kanunu Yetki devri Daha az maliyet

21 27/21 Faaliyetler Performans Göstergesi Hizmet Alanlar Serbest pratikaGemiye ulaşma süresi Transit pratikaAcente memnuniyeti Seyahat sağlığı hizmetleriSeyahat sağlığı hizmeti alanların memnuniyeti Belgelendirme işlemleriBelge alanların hizmetten memnuniyeti Tahsilat işlemleriTahsilat işlemlerinden memnuniyet Telesağlık projesi(Hizmet için alt yapı oluşturulacak) Finansman Birim maliyetler Süreçler Gelir kontrol işlemleriTespit edilen kaçak gemi sayısı Toplam kalite yönetimi projesiKurulan kalite çemberi sayısı Teşkilat Otomasyon projesiBilgisayar kullanıcı sayısındaki artış Performans Ölçümü

22 27/22 Performans Göstergeleri (1) Â Performans programında 57 performans göstergesi yer almaktadır.

23 27/23 Performans Göstergeleri (2) için verilerin %2’sine (1) için verilerin %2’sine (1) 2004 için %23 (13) 2004 için %23 (13) 2005 için %56 (32) 2005 için %56 (32) 2006 ve 2007 için %51 (29) 2006 ve 2007 için %51 (29) ne ulaşılabilmiştir.

24 27/24 Birim Maliyetler Faaliyetler Birim Maliyet (YTL) Serbest pratika 76,05 Transit pratika 121,96 Seyahat sağlığı hizmetleri 36,68 Belgelendirme işlemleri 17,43 Tahsilat işlemleri 4,97 Gelir kontrol işlemleri 1,23

25 27/25 Bütçe Büyüklükleri %2004%2005% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri Borç verme Yedek Ödenekler

26 27/ Mali Yılı Bütçe Dağılımı

27 27/27


"Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları