Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Giriş Dr. Ergin Soysal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Giriş Dr. Ergin Soysal."— Sunum transkripti:

1 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Giriş Dr. Ergin Soysal

2 Sosyal Güvenlik ekonomik ve sosyal rahatsızlıklara karşı: –hastalık, –doğum, –iş kazası, –…–… → toplumsal yardımlaşma → risk paylaşımı − işsizlik, − iş göremezlik, − yaşlılık, − ölüm

3 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 22. madde: –“Herkes, toplumun bir ferdi olarak sosyal güvenlik hakkına sahiptir; sosyal güvenlik, bireyin onuru, kişiliğinin geliştirilmesi için kaçınılmaz ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tatmin edilmesi temeline dayanır”

4 Kapsam - Sağlık Genel pratisyenlik bakımı Yataklı ve ayakta bakım veren uzman bakımı Temel ilaçlar Doğumla ilgili hizmetler ve gerektiğinde hastane hizmetleri

5 Tarihçe 1949 Emekli Sandığı 1961 Anayasası’nda sosyal güvenlik ve sağlık kavramları birer hak olarak tanımlanmış ve bu hakların sağlanmasının devletin görevi olduğu kabul edilmiştir. 1964'te kabul edilip 1965'te yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

6 1971 yılında kabul edilen ve esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlara yönelik olan1479 sayılı Bağ- Kur Kanunu 10 Temmuz 1976 tarih ve 2022 sayılı yasayla,en geniş kapsamlı kamu sosyal güvenlik harcama-sı olarak bilinen “65 yaş aylığı”

7 Sosyal Güvenlik Kurumları Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu Bağ-Kur Yeşil Kart Özel Sigorta Kuruluşları

8 Emekli Sandığı 08/06/1949 tarih, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Kamu, 657 sayılı personel kanununa tabi devlet memuru, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, → Emeklileri

9 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 29.7.2003 tarih, 4958 sayılı kanun Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar Bir hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar ve bunların bağımlıları

10 Bağ-Kur 2.9.1971 Tarih ve 1479 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlarla bunların bağımlıları

11 Yeşil Kart 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması… Bağ-Kur, S.S.K., Emekli Sandığı v.b sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın

12 Türkiye İstatistikleri * * 2002 yılı verileri

13

14

15 SGK 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu” →

16

17


"Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Giriş Dr. Ergin Soysal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları