Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyaz bir gemidir sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde olurum kötü geçen bir güzü ve umutsuz bir aşkı anlatan rüzgarla savrulan kağıt parçalarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyaz bir gemidir sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde olurum kötü geçen bir güzü ve umutsuz bir aşkı anlatan rüzgarla savrulan kağıt parçalarına."— Sunum transkripti:

1

2 Beyaz bir gemidir sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde olurum kötü geçen bir güzü ve umutsuz bir aşkı anlatan rüzgarla savrulan kağıt parçalarına yazılmış dağıtılmamış bildiriler gibi uzun bir yolculuğa hazırlanan yalnız bir yolculuğa. çünkü beyaz bir gemidir ölüm siyah denizlerin hep çağırdığı batık bir gemi sönmüş yıldızlar gibidir yitik adreslere benzer ölüm yanık otlar gibi. Sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde ölürüm. Behçet Aysan

3 59. Büyük Kongre

4 Nasıl Bir Dünya Kapitalizmin krizi Yaşamın ticarileştirilmesi
Sağlık hizmetleri Emek süreçleri Eşitsizlikler Yatay Dikey

5 Gasp Yoluyla Sermaye Birikimi
Yılların zorlu sınıf mücadeleleri sayesinde kazanılmış topluma ait varlıkların (emeklilik, sosyal dayanışma, sağlık hakkı) özel sermayenin avucuna bırakılması gasp yoluyla sermaye birikimidir. David Harvey Yeni Emperyalizm, 2003

6 Kurumların Ehlileştirilmesi
Sağlık endüstrisine bağlı aktörlerin, değişime uğratılan mevcut kurumsal yapıdan mümkün olan en fazla faydayı elde edebilmesini sağlayacak bir ortamın olanaklı kılınmasıdır. Rodney Loeppky Kusursuz Servet: Sağlık endüstrisinde sermaye birikimi, 2009

7 Nasıl Bir Türkiye’de mücadele ediyoruz?
Mücadeleye sağlığın belirleyeni olan bütün süreçlerin farkında, bilincinde ve kendi gerçekliğimizden müdahil olarak devam edeceğiz. Sağlığın ön koşulunun barış olduğunu bilerek ve hekimlere de büyük bir sorumluluk düştüğünün bilinciyle, ısrarla barış içerisinde, eşit, adil, demokratik, laik, bağımsız, özgür bir Türkiye talep ederek yürüyeceğiz…

8 Sağlık düzeyinin belirleyicileri
Kişi başına düşen gelir Eğitim Gelir dağılımındaki eşitsizlik Sosyal güvenlik harcamaları

9 Yıllara göre bebek ölümleri ve eşitsizlik göstergeleri
2011 seçimlerine giderken Türkiye’de sağlık

10 Önümüzdeki dönemin gündemi
Kamu Özel Ortaklığı !

11 Merkez Konseyi % 40 toplumsal cinsiyet kotası Ağrı 1 Ankara 5 Batman 1
Denizli 1 İstanbul 3

12 TTB Merkezi Sekretarya/Altyapı
Çalışanların durumu: On merkez büro çalışanı Bir basın danışmanı Üç hukukçu Bir bilişim danışmanı Bir tam zamanlı mali müşavir döneminde 3.701 gelen evrak 1.568 giden evrak Tabip Odalarına gönderilen genelge 122 Basın açıklaması 84

13 TTB – TABİP ODALARI AÇIK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS)

14 heKİMLİK TTB bütününde bir ortak hekim kayıt sistemi
Tüm üye işlemlerinin tabip odaları tarafından yapılabileceği bir program Özellikle İstanbul Tabip Odası‘nın geniş üye sayısı ve işlem boyutu temel alınarak program geliştirilmiş ve deneme sürümleri kullanılmaya başlanmıştır Önümüzdeki dönemde tüm tabip odalarının kullanımına açılacaktır

15 SAVİM (SAĞLIK VERİ VE İSTATİSTİK MERKEZİ)
Sağlık Veri ve İstatistik Merkezi‘nin ana başlıkları: Sağlık Durumu Sağlık Belirleyicileri Sağlık Hizmetleri Demografik Etmenler Sosyal ve Ekonomik Etmenler Toplu Eserler Süreli Yayınlar Yerel Dizin

16 WEB Sayfası

17 Kimlikler

18 Örgütsel Etkinliklere Katılım
Genel Yönetim Kurulu toplantıları Tabip Odası Başkanları toplantıları Bölge Tabip Odaları toplantıları İl ve Tabip Odası ziyaretleri

19 Genel Yönetim Kurulu Toplantıları
25-26 Eylül 2010 Üniversiteler ve tıp fakültelerinin durumu Tam gün Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı Aile hekimliği Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümü Sağlıkta neoliberal dönüşüme karşı mücadele 2 Nisan 2011 İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası Sağlık ortamının değerlendirilmesi Haziran seçimlerinden sonra Türkiye 13 Mart mitingi

20 Tabip Odası Başkanları Toplantıları
24 Temmuz 2010 1. Tam gün Yasası‖ Anayasa Mahkemesi 2. Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası sayılı Torba Yasa 4. Referandum süreci 22 Ocak 2011 13 Mart 2011 ÇokSESTekYÜREK Mitingi sonrasında sürecin değerlendirilmesi eylem / etkinlik programının planlanması

21 Bölge Tabip Odaları Toplantıları
28 Ağustos Ege 18 Eylül Doğu-Güneydoğu 19 Eylül Marmara 9 Ekim Güney 4 Aralık Ege 5 Aralık İç 8 Ocak Doğu-Güneydoğu 29 Ocak Güney 5 Şubat Ege 22 Mayıs Doğu-Güneydoğu

22 Merkezi Yapılar Toplantıları
Kollar, Yayınlar, Komisyonlar, Çalışma Grupları ve Kurullar 16 Temmuz 2010 TTB mevcut/güncel durum muhtemel kırılma/ değişim alanları yürütülmesi gerekli mücadele olanaklarımız, gereksinimlerimiz, hedeflerimiz TTB Çalışma Programı için öngörüler, dönemsel öncelikler, beklentiler 21 Ocak 2011 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası

23 Hiçbir Örgütsel Toplantıya Katılmayan Tabip Odaları
Bitlis Kırıkkale Kırşehir Muş Sinop Van Amasya Aksaray Bilecik Bitlis Bolu Elazığ Erzurum Kırıkkale Muş Niğde Ordu Samsun Sinop Sivas Trabzon

24 Nasılsınız? Mutsuz hekimler/sağlık çalışanları ile nitelikli bir sağlık hizmeti verilebilir mi? Nitelikli hizmetin o hizmeti vereceklerin gelecek güvencelerini yok ederek ve belirsiz bir ortamda olamayacağını, Geleceğimizin kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz Hekimlerin/hekimliğin sürekli olumsuzlandığı bir politik hat karşısında bu mücadele aynı zamanda mesleğimize, topluma karşı sorumluluklarımızın gereği olan bir onur mücadelesidir. Dr. Eriş Bilaloğlu Tıp Dünyası Gazetesi 1 Aralık 2010

25 İl ve Tabip Odası Ziyaretleri

26 Hekimler Çok Ses… Edirne’de performans, Şırnak’ta anadilinde sağlık hizmeti, Antalya’da eğitim araştırma hastanesinin halleri, Trabzon’da hafta sonu poliklinikleri, Kastamonu’da aile hekimliğinin sıkıntıları, İstanbul’da özelde çalışma ve muayenehane hekimliği, Afyon’da, Rize’de, Diyarbakır’da, Aydın’da, Adana’da, Denizli’de, Karabük’te, Çorum’da...

27 Toplumsal Sorumluluklarımız

28 Keşke bir mum olabilsem şu karanlıkta…
“Başkalarını düşün: kahvaltını hazırlarken düşün başkalarını. Güvercinlere yem vermeyi unutma. Başkalarını düşün savaşırken, barış isteyen ötekileri. Su faturanı öderken, düşün sadece bulutlardan su içenleri. Eve giderken, kendi evine, çadırda yaşayanları düşün. Uyurken ve gezegenleri sayarken baş koyacak bir yastığı olmayanları. İmgelerle özgürleşirken sen, konuşma hakkı gasp edilenleri düşün ve uzaktaki ötekini düşünürken kendini düşün ve de ki: Keşke bir mum olabilsem şu karanlıkta…” Mahmud Derviş

29 TTB Barışı Tartışıyor Eylül 2010 Hatay
Türkiye’nin Öncelikli Gündemi Barışın Egemen Kılınmasıdır Eylemsizlik kararı devam ettirilmeli Silahlar susturulmalı Belediye başkanları başta olmak üzere meşru zeminlerde verdikleri mücadele ya da dile getirdikleri görüşleri nedeniyle tutuklu bulunan yurttaşlar salıverilmeli Demokratik bir tartışma ortamı yaratılmalı

30 Nasıl Bir Anayasa? Özgür, eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşamayı mümkün kılan-geliştiren Emeğin haklarının yer aldığı Demokratik her türlü hakkın kullanılmasına izin veren Şiddeti değil, barış ve dayanışmayı ön planda tutan bir anayasa

31 Emek ve meslek örgütleri ile ilişkiler DİSK KESK TMMOB TTB
Ağustos 2010‘dan başlayarak ülkenin; Kürt Sorunu, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, sağlık hakkı, demokratik Anayasa, referandum İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Torba Yasa konularında ortak çalışmalar, basın toplantıları ve basın açıklamaları Hak mücadelesi yürüten farklı toplumsal kesimlerin desteklenmesi amacıyla Geçitli vb. ziyaretler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme 3 Şubat, 18 Mart, 3 Nisan ve 1 Mayıs vb. mitinglerin düzenlenmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği başlıklı toplantı ve etkinlikler, OSTİM, Kütahya Gümüşköy vb. ortak değerlendirme ve raporlandırma etkinlikleri

32 Biber Gazı Yükselen toplumsal muhalefeti baskılamak amacıyla toplumsal olaylarda yaygın olarak biber gazı kullanılmakta Kimyasal silahlar kapsamında Sakatlıklara ve ölümlere neden olmakta Bu silahlar yasaklanmalı Halka karşı silah kullananlar cezalandırılmalı Son zamanlarda yükselen toplumsal muhalefeti baskılamak amacıyla toplumsal olaylarda yaygın olarak biber gazı kullanılmaktadır. Kimyasal silahlar kapsamında olan bu gazlar gerek doğrudan gerek dolaylı olarak sakatlıklara ve ölümlere neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği bu silahların kullanımının yasaklanması, halka karşı silah kullananların cezalandırılması yönünde çaba harcamaktadır.

33 Biber Gazı 12 Ocak 2011 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı 15 Şubat 2011 Milli Savunma Bakanlığı Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Farmakoloji Derneği ve Türk Oftalmoloji Derneği

34

35 Toplu Mezarlar Sorunu Faili meçhul cinayetler
Teşhir süresinin uygulanmaması, ailelere cenazeleri teşhis etme ve teslim alma imkânı verilmemesi; cesetlerin toplu bir şekilde ve hızla gömülmesi Cenazelerinin ailelerine verilmemesi, kendilerine ait mezarlarının bulunmaması, ailelere “veda hakkı”nın tanınmaması Açılan mezarlarda Minnnesota Otopsi Protokolü‘ne uyulmaması, gerekli özenin gösterilmemesi, kepçe, dozer kullanılması, toplu mezar açma ve kimliklendirme tekniklerinin uygulanmaması; kanıtların yok edilmesi Kimliklendirme, DNA analizi için Adli Tıp Kurumu‘na gönderilen dosyaların sonuçlandırılmaması

36 TTB Önerileri Toplu mezar ihbarında bulunan kayıp yakınları ve görgü tanıkları baskıya maruz kalmamalı Toplu mezar iddiası bulunan yerler korunmaya alınmalı Toplu mezar açma, kanıt toplama, kimliklendirme kayıp yakınları ve insan hakları örgütlerinin denetim ve gözetimine açık olmalı Minnesota Otopsi Protokolü‘nün öngördüğü kurallar uygulanmalı Arkeolojik teknikler kullanılmalı, ortaya çıkacak biyolojik deliller toplanmalı ve değerlendirilmeli Sadece kimliklendirme için değil insan hakları ihlalleri açısından da değerlendirilmeli Faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleri ciddiyetle soruşturulmalı; sorumluları yargı önüne çıkarılmalı

37 Adli Tıp Çocuğa cinsel taciz- zorla muayene etmeyen doktora dava
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Sağlık çalışanları üzerinden hesaplaşma İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve hemşire Şengül Arı

38 Üçlü Protokol tümüne aykırı
Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan üçlü protokol TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları TTBDisiplin Yönetmeliği Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Dünya Tabipler Birliği Portekiz, Amsterdam, İstanbul Bildirgeleri tümüne aykırı İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Dr. Naki Bulut Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu

39

40 TTB TBB Basın Açıklaması 13.12.2010 Üçlü Protokol Kaldırılsın!

41 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı 27 XI 2010, İstanbul III. Ulusal Kongre Ankara 2011 DEV SAĞLIK İŞ SES SHUD TDB TED TEB THD TMRT-DER TTB TDD TFD

42 Hekim İntiharları Sağlık dahil diğer üretim alanlarında
“Karojitatsu - aşırı çalışmaya bağlı intihar” “Karoshi” - meslek hastalığı Hekim intiharlarını ve ani ölümlerini sağlık hizmeti emek süreci ve toplumsal yapı ilişkisi ile bunların çalışan sağlığı üzerine etkilerini birlikte değerlendirmek önemli

43 Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Heval Bozdağ

44 Hekime Yönelik Şiddet

45

46 Siyah Çelenk Eylemi

47 Bir reçeteye kaç kalem ilaç yazılır?
Sağlık Hakkı SSGSS Gözleri kör eden SDP İlave ücret Şeker ölçüm çubukları İlaca erişim hakkı Aşı izni Bir reçeteye kaç kalem ilaç yazılır?

48 SSGSS 01.10.2010 DİSK KESK TMMOB TTB basın açıklamasI
Genel Sağlık(sızlık) Sigortası İki Yılını Doldurdu Milyonlarca yurttaş için sağlık sisteminden dışlanma tehlikesi gündemde!

49 Sağlıkta İlave Ücret Basın Açıklamamızdan…
AKP’nin iktidara geldiği 2002 öncesinde, özel hastaneler, hizmet verdikleri sigortalı hastalardan hiçbir ücret talep ve tahsil edemezken; AKP iktidarı tarafından adım adım hayata geçirilen düzenlemelerle vatandaşların yaygın olarak mağduriyetlerine ve şikayetlerine neden olan bugünkü tablo ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; Sağlıktaki her türlü “tarife”nin, “fatura”nın, “borç senedi”nin, “ilave ücret”in sorumlusu siyasi iktidardır.

50 Şeker Ölçüm Çubukları “Dünya Bankası tarafından ‘Sağlıkta Dönüşüm ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaları sebebiyle’ ödüllendirilen SGK’ye ‘diyabetli hastaların tedavilerini aksatan kurum ödülü’ de verilmelidir

51 Aşı ve İlaca Erişim Hakkı
Aşı ve ilaca erişim asla piyasa dinamiklerine terk edilmemeli “talep esnekliği” olmayan bu ürünlere erişim kamu tarafından güvence altına alınmalı Kolistin Prokarbazin

52 Klinik Özerkliğe Müdahale bir reçetede kaç kalem ilaç yazılır?
Danıştay 10. Dairesi, "bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır" biçimindeki sınırlayıcı düzenlemenin, hekimin hastalığın tedavisini belirleme yetkisine müdahale olduğuna karar verdi.

53 Hekim Özlük Hakları Çalışma süreleri Nöbetler Ücretler Mecburi Hizmet
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uzmanlık Eğitimi TUS, YDUS Şef, Şef Yardımcılığı Atamaları Askerlik Diplomaların Denkliği

54 Emek Piyasası Sözleşmeli çalışma Taşeronlaşma Esnek çalışma
Emeğin ucuzlatılması İşsizlik

55 Hekimlerin çalışma süreleri
657 sayılı Kanunun 99. maddesi uyarınca haftalık çalışma süresi 40 saat AB Parlamentosunun bağlayıcı ve zorunlu direktiflerinde, hekimlerin çalışma süresi haftalık 40 saati aşmayacak biçimde günlük 8 saat AB Mahkemesi’nin SİMAP, JAGLER ve VOREL kararlarında, hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma sürelerinin en çok 48 saat olabileceği belirtilmiş

56 Hekimlerin Çalışma süreleri
TTB, Ortak Görüş 2010

57 Nöbet ve fazla mesai dahil haftalık çalışma süreleri
Nöbet ücretleri Uzman hekim 6,19 TL Pratisyen hekim 5,57 TL TTB, Ortak Görüş 2010

58 Tercih edilen çalışma süresi
TTB, Ortak Görüş 2010

59

60 Hekimlerin ücret politikalarına ilişkin görüşleri
% %94.8 i ek iş yapmayı gerektirmeyecek bir ücret istediğini bildiriyor %99.3 ü temel maaşının emekliliğe yansıyacak şekilde iyileştirilmesini talep etmektedir %97.6 sı düzensiz ve değişken döner sermaye gelirinin gelecekle ilgili planlarını olumsuz etkilediğini söylemektedir TTB Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Tam Gün Yasa Tasarısıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Raporu 2009 60 60

61 Hekimlerin gelir beklentisi
TTB, Ortak Görüş 2010

62

63 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Hekimi tıbbi hataların asıl ve tek sorumlusu olarak gösteren, Hata nedenlerini ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım içermeyen, Hastaların zararlarını kısa sürede karşılamak üzere bir kurum tanımlamayan, Hastalardan parası olanları dava açmaya yönlendiren, yoksulları ise zararları ile baş başa bırakan, Daha düşük kaynaklarla bütün tıbbi zararları karşılamak olanaklı iken hekimlerin ücretlerini ve toplumsal kaynakları özel sigorta şirketlerine transfer eden

64 Hekimlere yönelik güncel bilgilendirme notları
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile yazışmalar Sigorta poliçeleri satışı hakkında duyuru T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sağlık Bakanlığı

65 Şef, Şef Yardımcılığı Sınavları
10 yıllık aradan sonra şef, şef yardımcılığı sınavları Üç aşamalı TTB Sağlık Bakanlığı’na jürilerin yönetmeliğe uygun biçimde havuz oluşturularak ve TTB’nin de hazır bulunacağı biçimde kura yöntemi ile üyelerin seçilmesini talep etti. Jürilerin objektif olmayacağı, Taraflı jürilerin oluşturulacağı, Kazanacak adayların önceden belli olduğu SB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne yazı

66 TUS TUS ertelenmesi İtiraz değerlendirme kurullarına çağrı

67 Askerlik Hekimlerin askerlik görevinin mesleklerinin icrası olarak devam ettirilmesi

68 Diplomaların Denkliği
Yurtdışından alınan tıp doktorluğu diplomalarının ülkemizde geçerli sayılabilmesi için yurt dışında alınan tıp eğitiminin ülkemizdekine denk olduğunun tespit edilmesi gerekli YÖK’ün çıkarttığı yönetmelik ile sınavsız denklik verilebileceğine ilişkin düzenlemenin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur

69 Sağlık Raporlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Hekimlerin şifrelerinin üçüncü kişilerde olmasının yarattığı sorunlar Raporlarda değişiklik Sahte rapor düzenlenmesi İlaç suiistimalleri Haksız suçlamalar İşlemin durdurulması talebiyle Aralık 2010’da SGK’ya yazı yazıldı, yanıt verilmedi

70 Sağlık alanında hekim iş gücü piyasası düzenlemesi
«Tam Gün» Sağlık alanında hekim iş gücü piyasası düzenlemesi

71 Anayasa Mahkemesi Süreci
14 Temmuz 2010 sözlü açıklama Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Üzerine Yöneltilen Sorular ve Yanıtlar Sağlık Bakanlığı’nın baskıları Danıştay 5. Daire’nin kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararı

72 Güvenceli çalışma güvenceli ücret
Bizler tek bir işte günde sekiz saat insanca yaşabileceğimiz güvenceli bir ücretle Şiddete uğramayacağımız bir ortamda çalışmak istiyoruz. Sözleşmeli değil, iş güvencesiyle Örgütlenme ve grev hakkına sahip olarak İyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sayın Bakan Pratisyen hekimlerin TL uzman hekimlerin TL Şef yardımcılarının TL Şeflerinin TL alacaklarını iddia etmişti Bu paraları kazanan hekim yok

73 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Girişimler
Dilekçe örnekleri Basın açıklamaları Bilgilendirme notları Hukuki mücadele Bakanlıkla yazışmalar 30 Temmuz'dan sonra bütün kamu çalışanı hekimlerin serbest çalışmalarını sona erdirmeleri Ayaktan Teşhis Tedavi kapsamında muayenehanelere yönelik çizilen çerçeve, Mesai genelgesi, Döner sermayeye ilişkin düzenlemeler

74 TTB Sniper ise Bakanlık Terminatör

75 iyi hekimlik, nitelikli sağlık hizmeti mücadele kampanyası

76

77 17 Aralık 2010

78

79

80 Tıp Eğitimi, Tıp Fakülteleri ve Piyasalaşma
Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler Yükselen Mücadele Süreci Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu Üniversitelerimize Sahip Çıkıyoruz

81 Üniversite Hastanelerinin İşletmeleştirilmesi
Genel bütçeden Tıp Fakültelerine aktarılan pay azaldı Kamu alacakları ödenmedi 2010 yılının yazında çıkartılan “torba yasa” Ülke içi IMF anlaşmaları İdari, mali akademik özerklik yok edildi Çıkartılan yönetmeliklerle tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ilintilendirilmesi yolu açıldı YÖK işlevsizleştirildi, Sağlık Bakanlığının bir genel müdürlüğüne dönüştürüldü

82 Tıp Fakültelerine el konulması…
2006 Kamu hastanelerinin 770 milyon YTL alacağı silinmesi 2007 (5588 sayılı Yasa ve 5502 sayılı Yasanın geçici 3. md) Sosyal Güvenlik Kurumlarının üniversite hastanelerine borçları mahsuplaşma, alacaktan vazgeçme, terkin yoluyla silinmesi hükmü 2008 bedeli ödenmemiş faturaların bedelsiz kamu hizmeti tanımına sokulması Toplam 5-6 milyar YTL Döner sermayeli işletmelerin yıllık hasılatının % 70-75’i TEPAV, 2008

83 6009 Sayılı Torba Yasanın Geçici 9. Maddesi
“Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinden, ilgili üniversite rektörlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanları ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanından oluşan kurulca belirlenmiş kriterler çerçevesinde mali durumunun zayıf olduğu kararlaştırılanlara, belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla, yapılacak protokol kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca bir yıl içinde ilgili üniversite bütçelerine aktarılacak ödeneklerden ilgili döner sermaye bütçesine yardım yapılabilir. Bu maddenin uygulanması kapsamında gerekli olan iş ve işlemleri yapmaya ve usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

84 Protokoller yoluyla el koyma…
6 Tıp Fakültesine hastane binası karşılığı 22 Tıp Fakültesine IMF borç anlaşması ile

85 “Gizli” Protokoller Protokol Taslağı 6009 sayılı Kanun kapsamında yardım alacak üniversite rektörlüklerine, taslağı imzalayacak olan rektörün şahsına “gizli” ibareli olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında olmadığı değerlendirildiğinden tarafınıza gönderilmemiş olup, bugün itibariyle söz konusu belgenin gizliliği kaldırılmamış olduğundan tarafınıza gönderilmesi mümkün görünmemektedir.

86 18 Şubat Yönetmeliklerine Karşı Dava Süreci
Türk Tabipleri Birliği, tıp fakültelerini ve öğretim üyelerini bilimsel özerklik, akademik haklar, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi açısından son derece olumsuz etkileyecek olan 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliklerle ilgili olarak birlikte mücadele etmeye davet ediyor Tabip Odaları Uzmanlık Dernekleri Web sitesinden duyuru 494 vekalet ile dava açıldı

87 3500 imza

88 Tıp Fakültelerimize Sahip Çıkıyoruz

89

90 Performansa Hayır

91 Birinci Basamak

92 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi
"Güvenceli Çalışma ve Mesleki Bağımsızlık" temasıyla Ekim 2010 Antalya

93 Aile Hekimliği 2010 Aralık Türkiye‘de Aile Hekimliği‘ne geçildi
25 bin hekim sözleşmeli olarak çalışmaya başladı Birinci basamakta sağlık ekibi parçalandı ve iki kişiye indirgendi Sunulan hizmetler bireye ve topluma yönelik olmak üzere parçalandı Toplum Sağlığı Merkezleri adeta sürgün yeri olarak tarihe geçti Aile hekimliğine geçiş sürecinde özellikle 112, Acil hizmetlerde çalışan hekimlerin yer değiştirmeleri nedeniyle hizmet niteliğinde ve sunumunda ciddi aksaklıklar oldu

94 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ!

95

96 Yasal Süreçler TSM Yönergesine yürütmeyi durdurma
Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliğine dava TTB Merkez Konseyi , TTB Pratisyen Hekimler Kolu, AHEF, TAHUD, PHD Basın Toplantısı

97 Asistan Hekimlerin Sorunları

98 TTB, Ortak Görüş 2010

99

100 Vakıf Gureba Taksim yürüyüşü İstanbul Ankara İzmir Adana Antalya Bursa Denizli Edirne Elazığ

101 25 Şubat Ankara 1-5 Nisan Dokuz Eylül

102 11 Nisan Ege 12 Nisan Trakya

103 11 Mayıs Haydarpaşa Numune 16-23 Mayıs Çukurova

104 13 Mart ÇokSESTekYÜREK Mitingi

105 çokSEStekYÜREK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Çevre ve Sağlık Derneği (ÇSD), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Memurları Derneği (SMD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) Türk Tabipleri Birliği (TTB)

106

107 27 Şubat Diyarbakır

108

109

110

111 30 bin sağlık emekçisi

112 19-20 Nisan GöREV Etkinliği
Çok Ses Tek Yürek Tek Ses Çok Yürek Bu bilek bükülmeyecek!

113 Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ) Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

114

115 Yazışmalar, Görüşmeler, Bilgilendirmeler
Tabip odaları Parti başkanları Başhekimler Dekanlar Rektörler Uzmanlık dernekleri Meslek örgütleri Milletvekili adayları Hukuki bilgi notu Özen gösterilecek kurallar

116 Sağlık Bakanı ile görüşme
iş güvencesi gelir güvencesi can güvencesi mesleki bağımsızlık talepleri TTB’nin “Tam Süre Çalışma Yasa Tasarısı” hekimlere yönelik şiddet  Kayseri’deki görevden alma

117

118

119

120

121

122 Soruşturmalar Sürgünler

123 Tebaa değil yurttaşız İstanköy‘lü Hipokrates‘ten, Bergama‘lı Galenos‘dan bu yana bu topraklardaydık günde 1,5 milyon hasta muayene ediyor, yılda 6 milyon ameliyat yapıyoruz Bizim ne Pensylvania‘da ikametgâhımız, ne de İsviçre bankalarında hesaplarımız var Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyoruz

124 Sağlıklı Seçim Seçimlerde Sağlık

125

126 Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığına Suç Duyurusu

127 Çevre Sorunları Allionai Hasankeyf Suyun ticarileştirilmesine hayır
Anadolu’yu vermeyeceğiz Nükleer tehdit Kütahya Gümüşköy Dilovası

128

129

130 Batı Nil Ateşi Kızamık Tüberküloz EHEC
Bulaşıcı Hastalıklar Batı Nil Ateşi Kızamık Tüberküloz EHEC

131 Düzenlenecek Kongreler

132

133 Uluslar arası ilişkiler

134 Yüksek Onur Kurulu

135 Hukuk Bürosu Çalışmaları

136 Kanun, Yönetmelik, Yönerge Tasarı, Teklif ve Taslakları ile ilgili Yapılan Çalışmalar
6009 sayılı torba kanun 6011 sayılı torba kanun Uzmanlık eğitimi yönetmeliği Klinik araştırmalar yönetmeliği

137 Çalışmalar, Yayınlar Tam Gün Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yüksek Onur Kurulu çalışmalarına katkı Çok sayıda sunu, panel konuşması, konferans Çok sayıda bilgilendirme notu Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı sempozyum düzenlemesine katkı

138 Davalar Çalışma hakkı Çalışma koşulları Aile Hekimliği
Döner Sermaye ödemeleri Atama Nakil Yönetmeliği Geçici görevlendirme Özel sağlık kuruluşları İşyeri hekimliği Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Taşeronlaştırma, hizmet satın alma Mecburi hizmet Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması

139 Eğitim Kolu Çalışmaları
MÖTER 2010 raporu UTEAK çalışmaları Denklik Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşmaları

140 Halk Sağlığı Kolu Sosyalleştirmenin 50. yılı nedeniyle basın açıklaması yapılması “2011 Seçimlerine Giderken Türkiye‟de Sağlık” başlıklı dokümanın hazırlığı Sağlıkta Dönüşüm Programının izlenmesi Sağlıkta Dönüşüm Programı Hakkındaki Yayınların izlenmesi Mevzuat değişimlerinin izlenmesi Parti programlarında sağlık Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Sempozyumu Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu

141 Gezici Eğitim Semineri
Güz Okulu Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu Nusret Fişek Anma Etkinlikleri “A‟dan Z‟ye Sosyalleştirme Sözlüğü”

142 Halk Sağlığı ile ilgili güncel gelişmelerin izlenmesi ve yanıt verilmesi
SB Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği‟nde ve Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı illerde Toplum Sağlığı Merkezi Kurulması ve çalıştırılmasına Dair Yönerge‟nin 5. ve 6. maddelerinde yapılan değişikliğe dair görüş istemi Okul aşıları ile ilgili basın açıklaması Cep telefonlarının sağlık üzerine etkilerine yönelik basın açıklaması Şeker ölçüm çubukları Nükleer enerji basın açıklaması Yanlış BCG aşısı uygulamasının değerlendirilmesi Kızamık salgını Difteri okul aşısı değişiklik önerisi Su kanun tasarısı Yüksek gerilim hatları ve okul sağlığı Kütahya-Gümüşköy atık depolama baraj havuzu göçüğünün incelenmesi

143 İnsan Hakları Kolu Son 1 yılda cezaevlerinden toplam 241 mektup
Tabip odaları Adalet Bakanlığı Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Terminal dönem kronik hastalık veya kanser tanısı olan gerekli tedavinin cezaevi koşullarında gerçekleştirilemeyecek hastalar için infazların ertelenmesi kapsamında alternatif rapor heyetleri

144 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu Çalışmaları
Taşeronlaştırma İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri İşyeri hekimliği eğitimleri TTB’nin yetkilerinin alınması İşyeri hekimleri çalışma onayı İşyeri hekimliği temel ve yenileme eğitimleri

145 Hukuk Mücadelesi TTB TMMOB Çalışma Bakanı ile görüşme 25 Ocak 2011
6009 sayılı torba yasanın iptali için CHP üzerinden Anayasa Mahkemesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine dava 14 Ocak 2011‟de “Tabip Odası onayı” aramayan Çalışma Bakanlığına dava

146 İş Cinayetleri Durdurulsun

147 Torba Yasalara Karşı Mücadele

148 TOPLANTILAR EĞİTİMLER Kol, kol yürütme Bilim ve Eğitim Kurulu 1988 – 2003 döneminde 2003 – 2009 döneminde 1500 işyeri hekimliği sertifikası 4.877 B tipi kurs sertifikası Denizli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

149 Bilimsel Etkinlikler Emek Süreçlerinin Taşeronlaştırılması DİSK KESK TMMOB TTB Kasım 2011 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi Aralık 2011 İşçi Sağlığı Kongresi

150 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
1. Basın Açıklamaları 2. Kol Toplantıları 3. Davetli Konuşma ve TV Programlarına Katılım 4. Kurs ve Paneller Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Sempozyum

151 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu
17 Ağustos depreminin yıldönümü değerlendirmesi Kütahya Gümüşköy siyanür sızıntısı değerlendirme raporu

152 Pratisyen Hekimler Kolu
Yürütme kurulu toplantıları Kol toplantıları Paneller Forumlar Basın açıklamaları Rapor, afiş, broşür hazırlıkları

153 Tıp Öğrencileri Kolu İntörn sorunları 6 Kasım YÖK karşıtı eylem
13 Mart 19-20 Nisan Bahar Okulu

154 Genel Pratisyenlik Enstitüsü
Temel modüller Klinik modüller Geçiş dönemi mesleki eğitimleri

155 Kredilendirme Kurulu

156 Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
Yürütme kurulu Genel kurul Çalışma grupları Çalıştaylar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dr. Füsun Sayek IV. Eğitim Hastaneleri Kurultayı UYEK çalışmaları Avrupa Tıp Uzmanları Birliği

157 Bilişim Çalışma Grubu HeKİMLİK ABİS Kütüphane Web sitesi

158 Özel Hekimlik Basın açıklamaları Hukuki mücadele Yürüyüş ve eylemler

159 Sağlık ve Politika Toplantılar Eğitim etkinlikleri
Sağlık ve politika okulları

160 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi SSUK
Halkla ilişkiler ve basın ilişkileri çalışmaları, İzleme ve raporlama çalışmaları, Politika geliştirme ve değerlendirme çalışmaları, Hukuk mücadelesi

161 Şiddete Sıfır Tolerans çalışma Grubu
Sağlık hizmet sunumunda şiddet toplantısı Basın açıklamaları ALO şiddet hattı Kitapçık, broşürler

162 Ağrılı Renk Fuat Çiftçi Arif Damar Özel Ödülü Çınlama Gültekin Emre

163 STED Fotoğraf Yarışması
Adalet Çiftçi Taştaki Emek

164 Nusret Fişek Anma Etkinlikliği
Hizmet ödülü Prof.Dr.Hamdi Aytekin Sağlık Ocağı Ödülü Mersin Tarsus Merkez 6 No.lu Sağlık Ocağı

165 Füsun Sayek Anma Etkinliği
Füsun Sayek 2010 Raporu Hasta Güvenliği

166 Yayınlar

167 Demokratikleşme ve barış
Mücadelenin örülmesi Geleceğin öngörüsü Bütünlüklü analiz Demokratikleşme ve barış Özlük hakları Sağlık hakkı

168 Stratejik Hedef Sağlığın piyasalaşmasını Sağlıkta özelleştirmeyi
Güvencesiz çalışmayı Emeğin ucuzlatılmasını Durdurmak

169 Stratejik Hedef Sağlık Anayasal hak Sağlık hizmetleri
Genel vergilerden finanse edilen Kamu tarafından sunulan Eşit Erişilebilir Nitelikli Ücretsiz Basamaklı Bütünlüklü

170 «Siyaset, tıbbın geniş ölçekli uygulamasından başka bir şey değildir.» Rudolf Virchow


"Beyaz bir gemidir sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde olurum kötü geçen bir güzü ve umutsuz bir aşkı anlatan rüzgarla savrulan kağıt parçalarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları