Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hekimin hastaya order ettiği doz ile birim ambalaj dozu arasındaki fark (kısmi doz) kayıt altına alınıyor mu? • EH.15.1. Kısmi doza konu olan ilaçlar belirlenmeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hekimin hastaya order ettiği doz ile birim ambalaj dozu arasındaki fark (kısmi doz) kayıt altına alınıyor mu? • EH.15.1. Kısmi doza konu olan ilaçlar belirlenmeli."— Sunum transkripti:

1 Hekimin hastaya order ettiği doz ile birim ambalaj dozu arasındaki fark (kısmi doz) kayıt altına alınıyor mu? • EH Kısmi doza konu olan ilaçlar belirlenmeli ve gerekli bildirimleri yapılmalıdır. • EH Bu dozların stabilitesinin korunması ile ilgili prosedürler oluşturulmalıdır. (Prosedürler; çalışma alanlarında tercihen duvara monte PVC kitap şeklinde olmalıdır.)

2 Hekimin hastaya order ettiği doz ile birim ambalaj dozu arasındaki fark (kısmi doz) kayıt altına alınıyor mu? Açıklama • Sağlık tesisinde yarım kalan ve stabilitesi korunup, saklama koşulları sağlandığında aynı hastaya tedavi süresince kullanılabilen ilaçların listelerine bakılmalıdır. Belirlediği kısmi doza konu olan ilaçların bildiriminin kendisine bağlı olan Genel Sekreterliğe yapıp, yapmadığı kontrol edilmelidir. • Doz bölünmesi yapılamayacak dozaj formları, açıldıktan sonra stabil kalamaması sebebiyle yarım kalan dozu saklanamayan ilaçlar gibi özel koşullara sahip olan ilaçlarla ilgili order karşılama esnasında eczacılar tarafından hekim ve hemşireye bilgi verilmelidir. • Sağlık tesisinde bulunan ilaçların yarım doz (kısmi doz) kalması halinde saklanma koşulları ve stabilitesini koruduğu zaman aralığı konusunda eczacılar tarafından oluşturulan tablolara bakılmalıdır. Bu tablolar tercihen duvara monte PVC kitap şeklinde kullanım alanlarında yer almalıdır.

3 Kısmi Doz (Yarım Doz ) İlaçların Yönetimi
Kurumumuza bağlı Sağlık Tesislerinde imhası gerçekleştirilen ilaçların Kısmi Doz İlaç Formu örnekteki belirtildiği şekilde servis hemşiresi tarafından doldurulacak ve belirtilen imzalar tamamlandıktan sonra hastane eczacı / eczane sorumlusuna teslim edilecektir. İstatistiklerinin üç aylık periyotlar halinde (1. Dönem : Ocak-Şubat-Mart , 2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran, 3.Dönem:Temmuz-Ağustos-Eylül,4. Dönem:Ekim-Kasım-Aralık) takip eden ayın ilk haftasında maili üzerinden tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

4 Amaç: Hastanemizde, ilaç ve hasta güvenliğini arttırmak, kullanılmayan dozların imha işlemlerinin uygun koşullarda yapılarak çevre sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak ve ilaç israflarının önüne geçmek sureti ile etkin stok kontrolü yapmak. Kapsam: Eczane ve servis kullanım ve stok alanlarını kapsar. Sorumlular: Bu prosedür, Eczacılık Hizmetleri Acil ve Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarını kapsar.

5 Hastanedeki bölünebilir dozlar için eczacı tarafından «YARIM DOZ UYGULANAN İLAÇLAR İÇİN SAKLAMA (STABİLİTE) KOŞULLARI» listesi hazırlanır. Çalışma alanlarında bulundurulur. Bölünebilir dozlardaki ilaçların üzerine açılış saatlerinin ve tarihlerinin yazılması ve her ilacın özelliğine göre uygun koşullarda saklanması sağlanır. İlaç israfının önlenmesi ve faturalandırma açısından kayıpların yaşanmaması adına birim doz olarak faturalandırılabilen, çoklu doz kullanılan ilaçlar, en küçük birim doz bazında faturalandırılır. Servislerde miadı dolan, saklama koşulları açısından sulandırıldıktan, açıldıktan yada hazırlandıktan sonra saklanması uygun olmayan yada saklama süresi dolan yarım doz ilaçların imhası ile ilgili olarak imha tutanakları düzenlemek sureti ile imha prosedürü başlatılır.

6 «YARIM DOZ UYGULANAN İLAÇLAR İÇİN SAKLAMA (STABİLİTE) KOŞULLARI LİSTESİ»
ETKEN MADDE MÜSTAHZAR ADI SAKLAMA KOŞULU Amikasin AMİJEKSİN,MİKASIN Ampul formu bekletilmemeli Ampisilin AMPİSİNA,PENBİSİN Bekletilmeden kullanılmalı Ampisilin+Sulbaktam AMPİSİD,SULCİD,SULBAKSIT Oda sıcaklığında 24 saat Sefazolin EQIZOLIN,CEZOL,İESPOR Sefotaksim SEFOTAK,BETAKSİM,EQITAX Buzdolabında 5 gün Seftriakson EQICEFT,NOVOSEF Klaritromisin KLACID,UNIKLAR Buzdolabında 48 saat Klindamisin KLİNDAN,MENEKLİN Gentamisin GENTA,GENSİF,GENTAHAVER Rifamisin RİF,RİFOCİN, RİFETEM Enjeksiyon yapılmayacak ise SF ile sulandırılınca oda sıcaklığında 24 saat Teikoplanin TARGOCİD,TEKOSİT Buzdolabında 24 saat Meropenem MERONEM, MOPEM Piperasilin+Tazobaktam TAZOCIN,TAZOPER Sefuroksim sodyum SEFFUR,CEFUROL Metronidazol FLAGYL,METROSEL,POLGYL Hemen tüketilmelidir. Siprosloksasin CİPRO,FLOTIC,CİPROKTAN Levofloksasin TAVANIC,VOLEFLOK Caffeine citrate KAFESİT(PEYONA) Asiklovir KLOVİREKS-L 12 saat içinde tüketilmelidir.5mg/ml olacak şekilde sulandırılırsa 24 saat saklanabilir. Parasetemol PAROL,PERFALGAN 1 saat içinde kullanılmalıdır. Regüler İnsülin HUMULİN-R, ACTRAPID 6 hafta oda sıcaklığında saklanabilir Heparin sodyum NEVPARIN Buzdolabında 28 gün saklanabilir Bupivakain hidroklorür MARCAINE,BUSTESİN Max 3 gün oda sıcaklığında Prilokain hidroklorür CITANEST,PRILOC Fentanil FENTANYL,TALİNAT Enjektöre çekilerek buzdolabında 24 saat Ampül formu bekletilmemeli Roküronyum bromür ESMERON MYOCURON Hemen tüketilmesi önerilir.Buzdolabında 2-8 C arasında en fazla 24 saat saklanabilir. Dobutamin hidroklorür DOBUTAMINE Midazolam DORMICUM,DEMİZOLAM. ZOLAMID Metilprednizolon PREDNOL-L

7 Uygulama: İmha edilen yarım dozların ilacın adı,fiyatı,imha edilen doz miktarı şeklinde Hastanemiz bazında istatistiklerinin tutularak 3 aylık periyotlar halinde takip eden ayın ilk haftasında e-posta adresine, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde görevlendirilen Hastane Eczacılığı Hizmetlerinden sorumlu Eczacı tarafından gönderilecektir. Hastanede yarım doz ilaçlar her birimde biriktirilmektedir. Yarım doz ilaçların imha formu doldurulur. Formun 1 nüshası ilgili bölümde ,1 nüshası da Eczaneye teslim edilir. Birimlerde biriken yarım doz ilaçlar geçici tehlikeli atık deposunda biriktirilerek lisanslı firmalara verilerek bertaraf/geri kazanım sağlanmaktadır.

8


"Hekimin hastaya order ettiği doz ile birim ambalaj dozu arasındaki fark (kısmi doz) kayıt altına alınıyor mu? • EH.15.1. Kısmi doza konu olan ilaçlar belirlenmeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları