Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proteinüri: Ağır Preeklampsi Tanısı İçin Gerçekten Gereksiz midir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proteinüri: Ağır Preeklampsi Tanısı İçin Gerçekten Gereksiz midir?"— Sunum transkripti:

1 Proteinüri: Ağır Preeklampsi Tanısı İçin Gerçekten Gereksiz midir?
Dr Selahattin KUMRU Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Düzce Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11-15 Mayıs 2015 Antalya

2 Tanim:. Preeklampsi ilk kez gebelikte ortaya çıkan
Tanim: * Preeklampsi ilk kez gebelikte ortaya çıkan * Plasentanın doğumundan sonra kaybolan * Kan basıncı artışı * Proteinüri * Sistemik endotelial hasar

3 Siniflama * Kr Hipertansiyon * Geçici Hipertansiyon * Preeklampsi * Superempoze preeklampsi * Eklampsi HELLP Sendromu

4

5 AĞIR PREEKLAMPSİ KRİTERLERİ
4saat ara ile ölçülen en az 2 ölçümde kan basıncı 160 /110 mm-hg üzerinde olması (antihipertansif kullanımı olmadan ) Trombosit < /ml Kc enzimlerinin normal konsantrasyonlarının 2 katına çıkması veya tedaviye yanıtsız sağ üst kadran ve epigastrık agrı Progresif renal yetmezlik Cr >1.1mg/dl veya kreatinin herhangi bir renal hastalık olmadan 2 katına çıkması Pulmoner ödem Yeni başlangıçlı serebral visüel semptomlar

6 Ağır Preeklampsi kriteri olmaktan çıkartılması önerildi
Proteinüri miktarı ve IUGR’nin Ağır Preeklampsi kriteri olmaktan çıkartılması önerildi Hypertension in pregnancy: Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013; 122:1122.

7 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerine Ocak 2012-ocak 2015 tarihleri arasında başvuran haftalık gebeliği olan toplam 206 gebe (Uzmanlik Tezi Projesi)

8 Dışlanma Kriterleri • Kronik hipertansiyon, • Diabetus mellitus, • Böbrek hastalığı, • Karaciğer hastalığı, • Tromboembolik hastalığı • Bilinen trombofilisi, • Malformasyonlu bebeği, • Çoğul gebelik

9 Preeklampsi tanısı ve sınıflandırması ACOG Task force on hpyertansion in pregnancy 2013 kriterlerine göre yapıldı (Hypertension in pregnancy: Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013; 122:1122) Araştırma süresince yukarıda yer alan kriterler uygulanarak, toplam 103 preeklampsi tanısı alan gebeler vaka grubuna dahil edildi. Kontrol grubu ise sağlıklı, herhangi bir medikal ve obstetrik komplikasyonu olmayan toplam 103 gebeden oluşturuldu.

10 Yaş, gebelik haftası, gravida, parite, abortus ve KB, maternal hastanede yatış süresi, hematolojik ve biyokimyasal parametreler, doğum şekli, sezaryen endikasyonu, maternal yatış süres,i plesenta dekolmanı, DIC ,ABY , pulmoner emboli ,intrakranial kanama, subkapsüler hematom, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu, eritrosit transfüzyonu, aferez, dializ, plazmaferez ihtiyacı, yenidoğan özellikleri, boy, kilo, cinsiyet, apgar skoru, intrauterin gelişme geriliği yenidoğan yoğun bakım ünitesi (ydybü) ihtiyacı, ydybü’ nde kalış süresi respiratuar distress sendromu, yenidoğanın geçici taşipnesi, sepsis, nekrotizan enterekolit, perinatal ex kayıt edildi. Hastaların HGB ,HCT, trombosit, AST, ALT, LDH, ürik asit ,BUN, kreatinin parametreleri retrospektif olarak kayıt edildi

11 Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama (mean), standart sapma (SD) ve medyan (ortanca), minimum (min), maksimum (max) değerleri ile sunulacak sekilde not edildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde Fisher’s Exact Test veya Pearson ki-kare testi kullanıldı.

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Maternal yatış süresi ile en iyi korelasyon proteinüri(r=0,657 p<0
Maternal yatış süresi ile en iyi korelasyon proteinüri(r=0,657 p<0.001 n=206). Diastolik kan basıncı (r=0,554 p<0.001 n=206) (p<0.05). Yenidoğan ağırlığı ile en güçlü negatif korelasyon proteinüride saptandı.(r=-0,428) (p<0.001 n=206). Sistolik kan basıncı (r=-0,408 p<0.001 n=206),(p<0.05) Yenidoğanın 5. dakika apgar skoru ile en güçlü korelasyonu proteinüri gösterdi (r=-0,283p<0.001 n=206). Sistolik kan basıncı (r=-,274p<0.001 n=206). Yenidoğan yatış süresi ile en kuvvetli pozitif korelasyonu proteinüri gösterdi (r=0,490p<0.001 n=206). Sistolik kan basıncı (r=,466p<0.001 n=206).

21 Sonuçlar: * Preeklampsi maternal ve neonatal morbidite ile ilişkilidir * Proteinüri maternal yatış süresi, YDYBÜ kalış süresi ve 5. dakika APGAR skoru ile en iyi korelasyonu göstermektedir. Proteinüri ACOG tarafından önerilen (2013) parametreler ile güçlü korelasyonlar göstermektedir.

22 TEŞEKKÜRLER


"Proteinüri: Ağır Preeklampsi Tanısı İçin Gerçekten Gereksiz midir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları