Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Baş - Pelvis Uygunsuzluğunun Pratikte Gerçek Tanısı ve Yönetimi? Doç. Dr. Mertihan Kurdoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Baş - Pelvis Uygunsuzluğunun Pratikte Gerçek Tanısı ve Yönetimi? Doç. Dr. Mertihan Kurdoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve."— Sunum transkripti:

1 Baş - Pelvis Uygunsuzluğunun Pratikte Gerçek Tanısı ve Yönetimi? Doç. Dr. Mertihan Kurdoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Baş-Pelvis Uygunsuzluğu Önemli bir distosi nedeni  Ciddi riskler Maternal pelvisin çok küçük olması Doğumların % 8’ini komplike etmekte Fetal başın çok büyük olması Yolcu (Passager) Yol (Passageway) World Health Organisation. The World Health Report 2005: Making every mother and child count. Geneva, Switzerland:WHO, 2005. http://www.who.int/whr/2005/en/index.html. Accessed April 22, 2013. Fetal başın doğum kanalına uygun pozisyonda girmemesi Güç (Power) Maharaj D. Assessing cephalopelvic disproportion: back to the basics. Obstetrical & gynecological survey. Jun 2010;65(6):387-395.

3 Klinik Sınıflama Mutlak baş-pelvis uygunsuzluğu (gerçek mekanik obstruksiyon) Craig CJ. A clinical classification of cephalo-pelvic disproportion. South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde. Oct 21 1961;35:878-879. Kalıcı (Maternal) Geçici (Fetal) Dar pelvis Pelvik eksostozlar Spondilolisthesis Anterior sakrokoksigeal tümörler Hidrosefali Büyük fetus

4 Klinik Sınıflama Göreceli baş-pelvis uygunsuzluğu Craig CJ. A clinical classification of cephalo-pelvic disproportion. South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde. Oct 21 1961;35:878-879. Alın prezentasyon Yüz prezentasyon-mentoposterior Oksipitoposterior pozisyonlar Başın defleksiyonda olması

5 Klinik Pelvimetri Girim − Diyagonal konjugat − Simfizis pubisin posterior yüzeyi − İlio-pektineal çizgi Kavite − Sakrum – şekil, eğim ve uzunluk − İskiyal çıkıntılar − Sakrospinöz ligament Çıkım − Subpubik kavis ve açı − İntertüberöz çap − Sakrotüberöz eklem Üçler Kuralı Smout CF, Jacoby F, Lillie EW, eds. Gynaecological and Obstetrical Anatomy. 4th ed. London: HK Lewis & Co. Ltd; 1969.

6 Klinik Pelvimetri http://www.brooksidepress.org/Products/OBGYN_Skills_Lab

7 Klinik Pelvimetri El-Mowafi DM. Contracted pelvis. http://www.gfmer.ch/Obstetrics_simplified/contracted_pelvis.htm. Accessed April 22, 2013. DeğerlendirmeBulgu Pelvik girimYuvarlak Diyagonal konjugat  12.5 cm SimfizisOrtalama kalınlık, sakruma paralel SakrumBoş, ortalama eğim açısı Yan duvarlarDüz İskiyal çıkıntılarKünt İnterspinöz çap≥ 10.0 cm Sakrosiyatik çentik2,5-3 parmak genişliği Subpubik açı  90 derece (2 parmak genişliği) Bi-tüberöz çap  8.0 cm (4 boğum) KoksiksMobil Çıkımın anterior-posterior çapı  11.0 cm

8 Görüntüleme Teknolojisi ile Pelvimetri X-ışını pelvimetri Bilgisayarlı tomografi (BT) pelvimetri Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) pelvimetri Ultrasonografik (USG) pelvimetri Pelvisin yeterliliğini tahmin etmede klinik pelvimetriye göre avantajları?

9 X-Işını Pelvimetri Johnson GC. Pelvimetry Revisited. AJR 1986; 147:409-410 Endikasyon: 2. Vajinal doğum düşünülen makat prezentasyonları (%75) 1.Kemik pelvisi etkilemesi muhtemel olan önceki bir yaralanma ya da hastalık Fetal ölçümler hakkında bilgi vermez C/S endikasyonu için gerekli değildir, sadece hastayı takip eden doktorun teşhis ya da tedavi ile ilgili kararlara katkıda bulunacağını hissetmesi durumunda yapılması gerekir FDA, ACOG, Amerikan Radyoloji Derneği (1979)

10 CPD’yi öngörmedeki rolünü değerlendiren tek randomize çalışma mevcut: − Doğum eyleminin sonucunu öngörmede yetersiz − Yenidoğan sorunlarına etkisi yok − C/S oranlarını arttırmakta Yararlı olduğu durumlarda (makat prezentasyonda doğum eylemi denemesi) dahi MRI pelvimetri tercih edilmeli (çocukluk kanserleri riski?)

11 BT Pelvimetri Ferguson JE II, Sistrom CL. Can fetal-pelvic disproportion bepredicted? Clin Obstet Gynecol 2000;43:247–264. Avantajları: 2. Hasta konforu 1.Fetusun aldığı radyasyon dozu daha az Klinik doğruluk ve CPD’yi öngörmede üstünlüğü yok Günümüzde şüpheli CPD’de nadiren kullanılmakta 3. Daha kısa inceleme süresi

12 M.S. Lenhard et al. / European Journal of Radiology 74 (2010) e107–e111 Sagital orta-pelvik çap: Normal doğuranlarda: 12.7±0.6cm CPD olanlarda: 11.9±0.6cm

13 MRG Pelvimetri Zaretsky MV, Alexander JM, McIntire DD, et al. Magnetic resonance imaging pelvimetry and the prediction of labor dystocia. Obstet Gynecol 2005;106(5 Pt 1):919–926. Sporri S, Theony HC, Raio L, et al. MR imaging pelvimetry: a useful adjunct in the treatment of women at risk for dystocia? Am J Roentgenol 2002;179:137–144. Avantajları: 2. Radyasyon olmadan doğru pelvik ölçümler 1.Yüksek kontrast çözünürlük Distosi ile tek başına ilintili bir fetal ölçüm bulunamadı MRG pelvimetri ve distosi arasındaki ilişki anlamlı ancak diğerlerine üstünlüğü yok Zaretsky et al., 2005 3. Uterin ve pelvik hareketlerden etkilenmez Sporri et al., 2002 CPD ve doğum eylemi sonucunu öngörmede sensitivite ve spesifisitesi yüksek değil

14 Ami O, Chabrot P, Jardon K, Rocas D, Delmas V, Boyer L, Mage G. Detection of cephalopelvic disproportion using a virtual reality model: a feasibility study of three cases. J Radiol. 2011 Jan;92(1):40-5.

15 USG Pelvimetri Zaretsky MV, Alexander JM, McIntire DD, et al. Magnetic resonance imaging pelvimetry and the prediction of labor dystocia. Obstet Gynecol 2005;106(5 Pt 1):919–926. Sporri S, Theony HC, Raio L, et al. MR imaging pelvimetry: a useful adjunct in the treatment of women at risk for dystocia? Am J Roentgenol 2002;179:137–144. Çalışma sonuçlarındaki bulgular çelişkili En büyük avantajı aynı anda fetusun da değerlendirilebiliyor olması Kemik yapılarda kullanışlı değil

16 USG Pelvimetri

17 Baş-Pelvis Uygunsuzluğunun İntrapartum Öngörülmesi ve Tanınması Fetal Başın İnişi Baş-Yerleştirme Testleri Molding Kaput suksedenum Asinklitizm Maharaj D. Assessing cephalopelvic disproportion: back to the basics. Obstetrical & gynecological survey. Jun 2010;65(6):387-395.

18 Fetal Başın İnişi http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/5056/PhD?sequence=4 Notelowitz M. The graphic monitoring of labour. S Afr J Obstet Gynaecol 1973;11:3-10.

19 Fetal Başın İnişi Nulliparlarda, doğumun 1. ve 2. evresinde verteks yüksek bir seviyede kalırsa ve/veya disfonksiyonel doğum eylemi paterni varsa CPD daha olası Debby A, Rotmensch S, Girtler O, et al. Clinical significance of the floating fetal head in nulliparous women in labor. J Reprod Med 2003;48:37–40. Smout CF, Jacoby F, Lillie EW, eds. Gynaecological and Obstetrical Anatomy. 4th ed. London: HK Lewis & Co. Ltd, 1969.

20 Munro Kerr Manevrası Baş Yerleştirme Testleri Pinard metodu

21 Molding Chua S, Arulkumeran S. Poor progress in labor including augmentation, malpositions, and malpresentations. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP, et al, eds. High Risk Pregnancy: Management Options. 2nd ed. Edinburgh, United Kingdom: WB Saunders, 1999:1103–1119. Oksipitoparietal (lambdoid sütür) molding Parietoparietal (sagital sütür) molding CPD, yüksek derecede moldinge neden olur

22 Geri döndürülemeyen üst üste binme Kemikler normal ayrılmış Sütür hattı kapanmış, üst üste binme  Kemiklerin üst üste binmesi parmakla bastırınca düzeltilebilir Stewart KS, Philpott RH. Fetal response to cephalopelvicdisproportion. Br J Obstet Gynaecol 1980;87:641–649.

23 Kaput Suksedenum Chua S, Arulkumeran S. Poor progress in labor including augmentation, malpositions, and malpresentations. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP, et al, eds. High Risk Pregnancy: Management Options. 2nd ed. Edinburgh, United Kingdom: WB Saunders, 1999:1103–1119. Belirgin kaput suksedenum uzamış doğum eylemi ve CPD ile ilişkili Normal doğum eyleminde de  +  CPD’nin güçlü bir öngörücüsü Sınıflama: Yok (-) Orta (+) Belirgin (++) Odendaal HJ. Poor progress during the first stage of labour. In: Cronje HS, Grobler CJ, eds. Obstetrics in Southern Africa. 2nd ed. Pretoria, South Africa: Van Schaik, 2003:303–313.

24 Asinklitizm Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al, eds. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2005:409–441. CPD ile en ilişkili olanı posterior asiklitizm (Litzmann’ın oblikliği)

25 Baş-Pelvis Uygunsuzluğunun Yönetimi Sezaryen Doğumun denenmesi Fetus ölü ise destrüktif operasyonlar Prematür doğum eyleminin indüklenmesi Nagrath A., Singh M. Practical Management of Labour, Jaypee, 2003

26 Baş-pelvis uyumsuzluğuna bağlı anormal eylem yönetimi 1. ve 2. Evre CPD   ağrı zaafı  amniyotomi + oksitosin Partograf ile uzamış eylemin erken tanı ve yönetimi yapılmalıdır Uterus aktivitesi (+) ve eylem hala zor ilerliyor  mekanik engel ?  Kesin /göreceli CPD Oksipito lateral veya posterior  uzamış doğum eylemi  ameliyathanede müdahaleli vajinal doğum  başarısız olursa sezaryen

27 3’ler Kuralı

28 Doğum Eyleminin Prematür İndüksiyonu Active management of risk in pregnancy at term (AMOR-IPAT ) Sezaryen oranı  Komplikasyonsuz vajinal doğum oranı  Majör doğum sorunları  fark yok Nicholson et al. Am J Obstet Gynecol. 2004 Nov;191(5):1516-28. Nicholson et al.. Am J Obstet Gynecol 2009;200:250.e1-250.e13. Nicholson et al. J Pregnancy. 2010;2010:708615.

29 Olguların çoğunda CPD’yi öngörmek zordur Pek çok pelvimetrik indeks ile distosi arasındaki ilişki zayıftır CPD tanısını kesin koyduracak tek bir indeks veya indeksler kombinasyonu yoktur Teknoloji bağımlı bir dünyada, intrapartum klinik değerlendirme halen değerini korumaktadır CPD tanısı ancak optimal şekilde denenen bir doğum eyleminde konulabilir Eve Götürülecek Mesajlar

30 “En iyi pelvimetri fetal baştır” Eve Götürülecek Mesajlar Pinard (1844-1934)

31 TEŞEKKÜR EDERİM


"Baş - Pelvis Uygunsuzluğunun Pratikte Gerçek Tanısı ve Yönetimi? Doç. Dr. Mertihan Kurdoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları