Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyunların Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyunların Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyunların Kullanımı

2 Oyunla Başlayalım Kral Benim

3 Oyun, insanların bedeni ve zihni yeteneklerini geliştiren, dikkat ve beceri gerektiren, aynı zamanda zevk veren bir tür yarışmadır.

4 Eğitsel oyunlar ise; belirli bir amaç doğrultusunda uygulanan, öğrenmeye yönelik olan ve öğrenilenleri pekiştiren etkinliklerdir.

5 Oyun, bir “Öğrenme Sanatı”dır
Oyun, bir “Öğrenme Sanatı”dır. Çocukların bazı bilgi ve becerileri kendiliğinden birbirlerine öğretmelerine imkan sağlayan bir eğitim-öğretim yoludur.

6 1. Oyunun Çocuğun Sosyal Gelişimine Etkisi
İletişim kurma Yardımlaşma Sosyal rolleri öğrenme Kural koyma kurallara uyma Başkasının hakkına saygı duyma Hak arama Hoşgörülü olma Karar verme Kendine güvenme

7 2. Oyunun Çocuğun Psikolojik Gelişimine Etkisi
Oyun, çocuğun iç dünyasını, sevincini kederini, öfkesini, coşkusunu gösterdiği bir alandır. Oyun sayesinde çocuk olumsuz uyaranlardan ve gerilimden uzaklaşır, kendini ifade edebileceği bir alan bulur. Böylece rahatlar

8 Kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar verme, doğruluk ve disiplin gibi kişisel özellikler oyun içerisinde kazanılır.

9 3. Oyunun Çocuğun Fiziksel Gelişimine Etkisi
Koşma, tırmanma, atlama, yüzme gibi fiziki güç gerektiren oyunlar çocukların solunum, sindirim, dolaşım vb. sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Vücutta bulunan fazla yağların yakılması, kasların güçlenmesi, organların düzenli çalışması vücudun hareket ihtiyacını karşılayan oyunlarla sağlanır.

10 4. Oyunun Çocuğun Zihinsel Gelişimine Etkisi
Bellekte tutma, hatırlama, isimlendirme, eşleştirme, sınıflandırma gibi yetenekleri gelişir. mantık yürütmeyi öğrenir. dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi, oyunda ortaya çıkan problemleri görmeyi ve bunlara çözümler bulmayı öğrenir.

11 Oyun esnasında çocuk, oyun kurallarına uyulup uyulmadığını ve rakibin davranışlarını takip eder. Oyunu kazanmak için beynini düşünmeye zorlayarak taktik geliştirir. Böylece oyun, düşünme, karar verme, yorumlama, değerlendirme gibi zihinsel kabiliyetlerin gelişmesini sağlar.

12 5. Oyunun Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi
Her oyun belirli kurallar çerçevesinde oynanır. Çocuklar da bu kurallara bağlı kalmaya gayret ederler. “mızıkçılık” yapan bir çocuk olduğunda diğerleri ona karşı tavır alır. Oyuna almama, küsme, gruptan dışlama gibi tepkiler verirler. Böylece haksızlık yapmaya, başkasının sırasını almaya hiçbir çocuk cesaret edemez. Bunun sonucunda çocuklarda bir düzene bağlanma, hakperest olma, haksızlığa karşı çıkma, hakkını çiğnetmeme, toplumsal kurallara itaat etme davranışları pekişir.

13 6. Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi
Canlı bir oyun ortamında çocuk, yeni sözcükler öğrenir, daha düzgün ve kurallı cümleler kurar. Öğrendiği sözcüklerle arkadaşlarına bir şeyler anlatmayı, kendisine anlatılanları anlamayı, bu yolla da dili kullanmayı öğrenir. Konuşma becerisi artar, kelime dağarcığı gelişir, rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama alışkanlığı kazanır. soru sorar, yeni bilgiler edinir, bilgilerini başkalarına açıklar.

14 Eğitimde Oyun Kullanımının Yararları

15 Oyun çocuğun fiziksel, dilsel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumlu yönde etkiler, duygu dünyasını zenginleştirir ve ona yaşadığı bunalımlardan kurtulması için yardımcı olur.

16 Oyun sayesinde çocuk öğrenmeyi sever
Oyun sayesinde çocuk öğrenmeyi sever. Çocuk oyun sayesinde derse, konuya, öğretmene de bu sevgisini aktararak onlara karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirir.

17 Oyunla öğretim çocukların dikkatini toplamada etkin bir yoldur
Oyunla öğretim çocukların dikkatini toplamada etkin bir yoldur. Çocuk oyun sırasında heyecanlanır, bu heyecanla birlikte dikkatini de daha uzun süre canlı tutar. Bunun sonucunda etkin bir öğrenme gerçekleşir.

18 Oyun esnasında çocuklar önceden edindikleri bilgileri arkadaşlarına aktarırlar. Dolayısıyla oyunda hem öğrenme hem de öğrenilenleri pekiştirme vardır.

19 Oyun dersin sıkıcı bir hal almasını engeller
Oyun dersin sıkıcı bir hal almasını engeller. Dersi eğlenceli bir hale dönüştürür. Derse karşı öğrencilerde istek uyandırır.

20 Öğrencilerin aktif katılımını sağladığı için daha etkili bir öğrenme gerçekleşir. Oyunun her aşamasına aktif katılan öğrenciler dersten kopmamış olur.

21 Eğitimde Oyun Kullanımının Sınırlılıkları

22 Oyun sırasında sınıf disiplini bozulabilir
Oyun sırasında sınıf disiplini bozulabilir. Oyunu idare etmek zorlaşabilir. Başarılı ve başarısız öğrenciler arasında olumsuz etkileşimler ortaya çıkabilir.

23 Derslerde oyunun gereğinden fazla kullanımı sonucunda oyun cazibesini yitirebilir. Bazı oyunlar, hazırlık ve oynama aşamalarında fazla vakit alabilir. Oyunu yönetirken dikkatli ve adil davranılmadığında öğretmene karşı olumsuz tutum ve davranışlar gözlenebilir. Yarışmacı gruplar bilgi-beceri bakımından dengeli kurulmadığında sürekli yenilen taraf derse ve oyuna karşı olumsuz tutum geliştirebilir.

24 DKAB Dersinde Kullanılabilecek Eğitsel Oyun Örnekleri

25 Oyun örnekleri için kaynak

26 Okul Öncesi Dönemde Kullanılabilecek Diğer Etkinlikler

27 7 Fark Bulmaca

28 Kıssa-hikaye

29

30

31 Boyama

32 Sanatsal Etkinlik Materyal

33

34

35

36 Board Oyunları

37

38 Ek Etkinlikler İçin Kaynak Kitaplar

39

40 Kelime Bulmaca

41

42

43

44 Kelime Zinciri

45

46

47 Soru-Cevap Oyunu

48

49

50 Sessiz Sinema (Hadi Anlat Bakalım) Oyunu

51

52

53

54

55 Tabu (Yasak Kelimeler) Oyunu

56 MEKKE Kabe Medine Peygamberimizin doğduğu yer Kıble Karttaki kavramlara alternatif olarak şu anlatımlar kullanılabilir: Arap yarımadasındaki en önemli şehir. Müslümanların hac ve umre için gittiği şehir. Dünyanın en büyük camisinin bulunduğu şehir. Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirlerden biri. Fil vakasının olduğu şehir.

57 KAYNAKÇA Ahmed b Hanbel. (1982). Müsned III,IV, İstanbul, Akyürek, S. (2004). Din öğretiminde kavram öğretimi, İstanbul: DEM Yayınları. Altunay, D. (2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine Ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aristoteles, (1983). Politika, İstanbul: Remzi Kitabevi. Aytekin, H. (2001). Okul Öncesi Eğitim Programları İçinde Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Bayraktar, M. F. (1997). İslam eğitiminde öğretmen-öğrenci münasebetleri, 6. Baskı, İstanbul: İFAV Yayınları. Buhari, (1981). El camiü’s- sahih, İstanbul: Çağrı Yayınları. Çamdibi, H.M. (2000). Eğitim ilkeleri ve rehberlik, İstanbul: MÜİF Vakfı Yayınları. Dağbaşı, G. (2007). Oyun Tekniği Ve Arapça Öğretiminde Kullanımı, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirel, Ö.(1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayınları. Dodurgalı, A. (1995). İbn Sina felsefesinde eğitim, İstanbul: İFAV Yayınları. Eflatun, (1985). Devlet, İstanbul: Remzi Kitabevi. Fırat, M. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Gazzali, M. (1974). İhyau ulumi’d-din, trc: Ahmed Serdaroğlu, İstanbul: Bedir Yayınevi. Hazar, M. (1996). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: Tubitay Yayınları. Kanad, H. F. (1969). Ailede çocuk terbiyesi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Namlu, A.G. (2005). Okul öncesi eğitimde araç geliştirme, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Ömeroğlu, E. (1992). Çocuk ve oyun, Ankara: Aile araştırma kurumu yayınları, Önder, A. (2000). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama, İstanbul: Epsilon Yayınları Özdoğan, B. (2004). Çocuk ve oyun: çocuğa oyunla yardım, Ankara: Anı Yayıncılık. Özhan, M. (1997). Türkiye’de çocuk oyunları kültürü, Ankara: Feryal Matbaası. Pehlivan, H. (2005). Oyun ve öğrenme, Ankara: Anı Yayıncılık Turhan, A. (2004). Hz. Peygamberin Hadisleri Işığında Çocuğun Eğitiminde Oyunun Yeri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Yavuzer, H. (2008). Çocuk psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi. Yorulmaz, B. (2005). Teknoloji Destekli Din Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Yörükoğlu, A. (2008). Çocuk ruh sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları.

58 Dr. Bilal Yorulmaz


"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyunların Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları