Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR Dr. Sunay CAFER Prof. Dr. Erdoğan İNAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR Dr. Sunay CAFER Prof. Dr. Erdoğan İNAL."— Sunum transkripti:

1 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR Dr. Sunay CAFER Prof. Dr. Erdoğan İNAL

2 Orbita Anatomisi  Dış duvar  Orbita tavanı (üst duvar)  Orbita tabanı (inferior duvar)  Medial duvar

3

4 Dış Duvar  en güçlü duvarıdır  ön 1/3’ü zigomatik kemik  arka 2/3’ü sfenoid kemiğin büyük kanadı  zigomatik kemik orbitayı temporal fossadan, sfenoid kemik ise temporal lobdan ayırır  arkada superior orbital fissür, altta ise inferior orbital fissür ile sınırlıdır

5 Orbita Tavanı (üst duvar)  frontal orbital parçası ve sfenoid kemiğin küçük kanadından oluşur  ön kısmı frontal sinüsle komşudur  duvarın ön lateral kısmında lakrimal fossa bulunur  apeksde, sfenoidin küçük kanadı içinde optik kanal bulunmaktadır. İçinden optik sinir geçer.

6 Orbita Tabanı (inferior duvar)  orbitanın en kısa duvarıdır  Blow-out fraktürü olarak adlandırılan kırıklar bu bölgede oluşur  inferior duvarı oluşturan yapılar; maksiller kemiğin orbital parçası zigomatik kemiğin orbital parçası palatin kemiğin orbital çıkıntısı

7 Medial Duvar  orbitanın en ince duvarıdır  kalınlığı ortalama 0,2 ile 0,4mm.  medial duvarı başlıca oluşturan oluşumlar: maksillanın frontal proçesi lakrimal kemik etmoid kemiğin orbital kısmı sfenoid kemiğin küçük kanadı

8

9 Orbita Periostu  etmoid sellüler ile orbita arasında tek yumuşak doku bariyeri  orbita periostu dura materden gelip, kemik yüzeyi örter  orbita posteriorunda, periost optik sinir durası ile devam eder

10 Orbital Septum  orbitayı, ön ve arka göz boşluğunu oluşturur  orbitanın kemik kenarından göz kapaklarının orbikularis okuli kasına ve tarsa uzanır  orbita yağ dokusunu göz kapaklarından ayırır.  enfeksiyonlara ve tümoral yayımlara karşı iyi bir bariyer oluşturur

11 Orbital Bölge Komplikasyonlarında Predispozan Faktörler  yetersiz medikal tedavi  immunite bozukluğu  patojen mikroorganizmaların virülan ve tedaviye dirençli olması  gerekli cerrahi tedavinin zamanında uygulanmaması

12 Orbital Komplikasyonların Yayılım Yolları  açık sütürler  konjenital dehissanslar  doğal açıklıklar  kemik nekrozu ve erozyonu görülen durumlar  retrograd tromboflebit veya paraflebit  perinöral lenfatikler

13 Orbital Komplikasyonların Sınıflandırılması  İlk sınıflandırma 1937’de Hubert tarafından yapılmıştı  1947’de Smith ve Spencer tarafından modifiye edilmiştir  1970’de Chandler tarafınca son sınıflandırma yapılmıştır

14 Hubert sınıflaması  Göz kapağın enflamatuar ödemi  Subperiosteal apse Göz kapağında ödem Göz kapağında pü birikimi  Orbital apse  Orbital sellülit  Kavernöz sinüs tromboflebiti

15

16 Chandler sınıflandırması  Grup-1: İnflamatuar ödem ( Preseptal sellülit)  Grup-2: Orbital sellülit  Grup-3: Subperiosteal apseli sellülit  Grup-4: Orbital apse  Grup-5: Kavernöz sinüs trombozu

17 Orbital komplikasyonlarda tanı  Anamnez  Fizik muayene bulguları  Laboratuvar tetkikleri  Görüntüleme teknikleri

18 Orbital Komplikasyonların Bulguları  Göz kapağında enflamatuar ödem  Ateş, lökositoz  İlerleyici ekzoftalmus  Göz hareketlerinde kısıtlama

19 Bilgisayarlı tomografi endikasyonları  24-48 saat içinde parenteral antibiotik tedavisine cevap vermeyen durumlar  Abse ve kavernöz sinüs trombozu şüphesi olan tüm olgular

20 Orbital komplikasyonlarda mikrobiyoloji  Orbital komplikasyonlarda izole edilen mikroorganizmalar, akut sinüzite neden olanlarla aynıdır  4 yaş altındaki çocuklarda en sık izole edilen mikroorganizma H.influenza’dır.  Yetişkinlerde hem aerobik hem de anaerobik mikroorganizmalar izole edilebilmektedir

21 Preseptal sellülit  Orbital enfeksiyonların ilk ve en az tehlikeli evresidir  En sık çocuklarda  Göz kapağında ödem  Göz hareketleri normaldir  Görme kaybının olmaması tipiktir

22

23 Orbital sellülit  sinüzitin en sık görülen komplikasyonu  göz kapaklarında ödem  simetrik ekzoftalmus  orbital yağ dokusunda yoğun ödem

24 Orbital sellülit  Ödem, enflamasyon ve damarların vazodilatasyonu proptozise neden olur  Enflamasyon preseptal, postseptal, intrakonal, ekstrakonal veya bu bölgelerin hepsini birlikte tutabilir  Kemozis veya konjüktival ödem, konjüktival lenfatiklerin tıkanması nedeniyle olur  Enflamasyonun ekstraokuler göz kaslarını etkilerse göz hareketleri kısıtlanır ve ağrılı olur. Eğer tedavi edilmezse görme kaybı gelişebilir

25 Subperiosteal abse  sıklıkla etmoid hücrelerden, daha sonra frontal sinüs mukopiyosellerinden kaynaklanı  periost ile orbita kemik duvarı arasında apse  göz küresi laterale ve inferiora itilmesi  apsenin büyüklüğüne bağlı olarak göz hareketlerinde kısıtlama ve görme bozukluğu ortaya çıkabilir  pü birikimi periost ile orbita arasındadır  enfeksiyonun ilerlemesiyle okuler hareketlilik ve görme etkilenir ve kemozis gelişir.

26 Orbital abse  orbital yağ dokusu içinde apse  şiddetli proptozis  göz hareketlerinde ileri derecede kısıtlama  görme kaybı  Subperiosteal apseden farkı, göz küresinin inferiolaterale doğru değil, öne doğru itilmesidir

27 Orbital abse  Göz kaslarının ve optik sinirinin çevresinde pü birikimi yoğundur. Göz hareketleri ileri derecede kısıtlanmıştır  İntrakonal apselerde göz küresi sabit hale gelmiştir ve hiç hareket yoktur  Vasküler yapılarda da obstruksiyon oluşursa 60 ile 90 dakika içinde optik nöropati ve retina hasarı sonucu görme kaybı gelişir

28

29 Kavernöz sinüs trombozu  sıklıkla etmoid ve sfenoid sinüslerden kaynaklanır  orbital flebit, retrograd tromboflebit yoluyla kavernöz sinüse ulaşır  baziler pleksus ile karşı kavernöz sinüse geçerek iki taraflı hastalığa sebep olur

30 Kavernöz sinüs trombozu bulguları  3, 4 ve 6 kraniyel sinir paralizileri, 5’inci kranial sinir oftalmik ve maksiler dal paralizileri  Venöz sistemde obstruksiyonu bağlı olarak proptozis ve kemozis  Şiddetli baş ağrısı, göz ağrısı, görme kaybı ve total oftalmopleji  Hastalarda yüksek ateş görülür

31 Medikal tedavi  Yüksek doz paranteral antibiyotik kullanılır  Kullanılan antibiyotik, kan-beyin bariyerini geçen ve beta-laktamaza karşı etkili olmalıdır  Paranteral antibiyotik tedavisine hastanın ateşi düştükten sonra, 4-5 gün daha IV devam edilir, takiben 4 hafta hastaya oral antibiyotik tedavi önerilir  24-48 saat içinde düzelmeyen ve ilerleme gösteren vakalarda cerrahi tedavi uygulanır

32 Antibiyotikler  Amoksisilin-klavulunat  Ceftriaksone  Cefotaksime  Klindamisin

33 Cerrahi tedavi  Lusk ve arkadaşları orbital komplikasyonların %60’nın cerrahi tedavi gerektirdiğini bildirmişlerdir  Genel olarak tedavi hastaya göre planlanmalıdır. Cerrahi girişim, apse şüphesi varsa veya medikal tedaviye rağmen orbital bulgularda ilerleme görülüyorsa yapılmalıdır

34 Scram cerrahi tedavi kriterlerini şöyle belirtmiştir:  Apse oluşumu  Görme kaybının 20/60 daha fazla olması  Hastalığın 24 saat içinde progresyon göstermesi  Parenteral antibiotik tedavide 48- 72 saat içerisinde gerileme olmaması

35 Orbital selülitte tedavi  Orbital sellülit genelde antibiyotik tedaviyle iyileşir ve nadir olarak göz kapağı apsesi gelişebilir ve drenaj gerektirebilir.

36 Subperiosteal apsede tedavi  Subperiosteal apsede cerrahi drenaj uygulanır.  Eksternal etmoidektomi apseyi drene etmek ve sinüs hastalığını eradike etmek için uygulanır.

37 Orbital apse tedavisi:  Eksternal etmoidektomi ve orbitotomi yaklaşımı ile drene edilir. Burada optik sinir dekompresyonu gerekirse elmas tur kullanılır

38 Kavernöz Sinüs Trombozu Tedavisi  tutulan sinüsler cerrahi yaklaşımla tedavi edilmelidir  antikoagülan kullanımı tartışmalı  parenteral antibiyotik olarak gram(+) ve gram(-) mikroorganizmaları kapsayan 3 kuşak sefalosporinler  tedaviye rağmen % 80 mortalite bildirilmiştir


"KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR Dr. Sunay CAFER Prof. Dr. Erdoğan İNAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları