Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR"— Sunum transkripti:

1 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR
Dr. Sunay CAFER Prof. Dr. Erdoğan İNAL

2 Orbita Anatomisi Dış duvar Orbita tavanı (üst duvar)
Orbita tabanı (inferior duvar) Medial duvar

3

4 Dış Duvar en güçlü duvarıdır ön 1/3’ü zigomatik kemik
arka 2/3’ü sfenoid kemiğin büyük kanadı zigomatik kemik orbitayı temporal fossadan, sfenoid kemik ise temporal lobdan ayırır arkada superior orbital fissür, altta ise inferior orbital fissür ile sınırlıdır

5 Orbita Tavanı (üst duvar)
frontal orbital parçası ve sfenoid kemiğin küçük kanadından oluşur ön kısmı frontal sinüsle komşudur duvarın ön lateral kısmında lakrimal fossa bulunur apeksde, sfenoidin küçük kanadı içinde optik kanal bulunmaktadır. İçinden optik sinir geçer.

6 Orbita Tabanı (inferior duvar)
orbitanın en kısa duvarıdır Blow-out fraktürü olarak adlandırılan kırıklar bu bölgede oluşur inferior duvarı oluşturan yapılar; maksiller kemiğin orbital parçası zigomatik kemiğin orbital parçası palatin kemiğin orbital çıkıntısı

7 Medial Duvar orbitanın en ince duvarıdır
kalınlığı ortalama 0,2 ile 0,4mm. medial duvarı başlıca oluşturan oluşumlar: maksillanın frontal proçesi lakrimal kemik etmoid kemiğin orbital kısmı sfenoid kemiğin küçük kanadı

8

9 Orbita Periostu etmoid sellüler ile orbita arasında tek yumuşak doku bariyeri orbita periostu dura materden gelip, kemik yüzeyi örter orbita posteriorunda, periost optik sinir durası ile devam eder

10 Orbital Septum orbitayı, ön ve arka göz boşluğunu oluşturur
orbitanın kemik kenarından göz kapaklarının orbikularis okuli kasına ve tarsa uzanır orbita yağ dokusunu göz kapaklarından ayırır. enfeksiyonlara ve tümoral yayımlara karşı iyi bir bariyer oluşturur

11 Orbital Bölge Komplikasyonlarında Predispozan Faktörler
yetersiz medikal tedavi immunite bozukluğu patojen mikroorganizmaların virülan ve tedaviye dirençli olması gerekli cerrahi tedavinin zamanında uygulanmaması

12 Orbital Komplikasyonların Yayılım Yolları
açık sütürler konjenital dehissanslar doğal açıklıklar kemik nekrozu ve erozyonu görülen durumlar retrograd tromboflebit veya paraflebit perinöral lenfatikler

13 Orbital Komplikasyonların Sınıflandırılması
İlk sınıflandırma 1937’de Hubert tarafından yapılmıştı 1947’de Smith ve Spencer tarafından modifiye edilmiştir 1970’de Chandler tarafınca son sınıflandırma yapılmıştır

14 Hubert sınıflaması Göz kapağın enflamatuar ödemi Subperiosteal apse
Göz kapağında ödem Göz kapağında pü birikimi Orbital apse Orbital sellülit Kavernöz sinüs tromboflebiti

15

16 Chandler sınıflandırması
Grup-1: İnflamatuar ödem (Preseptal sellülit) Grup-2: Orbital sellülit Grup-3: Subperiosteal apseli sellülit Grup-4: Orbital apse Grup-5: Kavernöz sinüs trombozu

17 Orbital komplikasyonlarda tanı
Anamnez Fizik muayene bulguları Laboratuvar tetkikleri Görüntüleme teknikleri

18 Orbital Komplikasyonların Bulguları
Göz kapağında enflamatuar ödem Ateş, lökositoz İlerleyici ekzoftalmus Göz hareketlerinde kısıtlama

19 Bilgisayarlı tomografi endikasyonları
24-48 saat içinde parenteral antibiotik tedavisine cevap vermeyen durumlar Abse ve kavernöz sinüs trombozu şüphesi olan tüm olgular

20 Orbital komplikasyonlarda mikrobiyoloji
Orbital komplikasyonlarda izole edilen mikroorganizmalar, akut sinüzite neden olanlarla aynıdır 4 yaş altındaki çocuklarda en sık izole edilen mikroorganizma H .influenza’dır. Yetişkinlerde hem aerobik hem de anaerobik mikroorganizmalar izole edilebilmektedir

21 Preseptal sellülit Orbital enfeksiyonların ilk ve en az tehlikeli evresidir En sık çocuklarda Göz kapağında ödem Göz hareketleri normaldir Görme kaybının olmaması tipiktir

22

23 Orbital sellülit sinüzitin en sık görülen komplikasyonu
göz kapaklarında ödem simetrik ekzoftalmus orbital yağ dokusunda yoğun ödem

24 Orbital sellülit Ödem, enflamasyon ve damarların vazodilatasyonu proptozise neden olur Enflamasyon preseptal, postseptal, intrakonal, ekstrakonal veya bu bölgelerin hepsini birlikte tutabilir Kemozis veya konjüktival ödem, konjüktival lenfatiklerin tıkanması nedeniyle olur Enflamasyonun ekstraokuler göz kaslarını etkilerse göz hareketleri kısıtlanır ve ağrılı olur. Eğer tedavi edilmezse görme kaybı gelişebilir

25 Subperiosteal abse sıklıkla etmoid hücrelerden, daha sonra frontal sinüs mukopiyosellerinden kaynaklanı periost ile orbita kemik duvarı arasında apse göz küresi laterale ve inferiora itilmesi apsenin büyüklüğüne bağlı olarak göz hareketlerinde kısıtlama ve görme bozukluğu ortaya çıkabilir pü birikimi periost ile orbita arasındadır enfeksiyonun ilerlemesiyle okuler hareketlilik ve görme etkilenir ve kemozis gelişir.

26 Orbital abse orbital yağ dokusu içinde apse şiddetli proptozis
göz hareketlerinde ileri derecede kısıtlama görme kaybı Subperiosteal apseden farkı , göz küresinin inferiolaterale doğru değil, öne doğru itilmesidir

27 Orbital abse Göz kaslarının ve optik sinirinin çevresinde pü birikimi yoğundur. Göz hareketleri ileri derecede kısıtlanmıştır İntrakonal apselerde göz küresi sabit hale gelmiştir ve hiç hareket yoktur Vasküler yapılarda da obstruksiyon oluşursa 60 ile 90 dakika içinde optik nöropati ve retina hasarı sonucu görme kaybı gelişir

28

29 Kavernöz sinüs trombozu
sıklıkla etmoid ve sfenoid sinüslerden kaynaklanır orbital flebit, retrograd tromboflebit yoluyla kavernöz sinüse ulaşır baziler pleksus ile karşı kavernöz sinüse geçerek iki taraflı hastalığa sebep olur

30 Kavernöz sinüs trombozu bulguları
3, 4 ve 6 kraniyel sinir paralizileri , 5’inci kranial sinir oftalmik ve maksiler dal paralizileri Venöz sistemde obstruksiyonu bağlı olarak proptozis ve kemozis Şiddetli baş ağrısı, göz ağrısı, görme kaybı ve total oftalmopleji Hastalarda yüksek ateş görülür

31 Medikal tedavi Yüksek doz paranteral antibiyotik kullanılır
Kullanılan antibiyotik, kan-beyin bariyerini geçen ve beta-laktamaza karşı etkili olmalıdır Paranteral antibiyotik tedavisine hastanın ateşi düştükten sonra, 4-5 gün daha IV devam edilir, takiben 4 hafta hastaya oral antibiyotik tedavi önerilir 24-48 saat içinde düzelmeyen ve ilerleme gösteren vakalarda cerrahi tedavi uygulanır

32 Antibiyotikler Ceftriaksone Cefotaksime Klindamisin
     Amoksisilin-klavulunat    Ceftriaksone     Cefotaksime     Klindamisin

33 Cerrahi tedavi Lusk ve arkadaşları orbital komplikasyonların %60’nın cerrahi tedavi gerektirdiğini bildirmişlerdir Genel olarak tedavi hastaya göre planlanmalıdır. Cerrahi girişim, apse şüphesi varsa veya medikal tedaviye rağmen orbital bulgularda ilerleme görülüyorsa yapılmalıdır

34 Scram cerrahi tedavi kriterlerini şöyle belirtmiştir:
Apse oluşumu Görme kaybının 20/60 daha fazla olması Hastalığın 24 saat içinde progresyon göstermesi Parenteral antibiotik tedavide saat içerisinde gerileme olmaması

35 Orbital selülitte tedavi
Orbital sellülit genelde antibiyotik tedaviyle iyileşir ve nadir olarak göz kapağı apsesi gelişebilir ve drenaj gerektirebilir.

36 Subperiosteal apsede tedavi
Subperiosteal apsede cerrahi drenaj uygulanır. Eksternal etmoidektomi apseyi drene etmek ve sinüs hastalığını eradike etmek için uygulanır.

37 Orbital apse tedavisi:
Eksternal etmoidektomi ve orbitotomi yaklaşımı ile drene edilir. Burada optik sinir dekompresyonu gerekirse elmas tur kullanılır

38 Kavernöz Sinüs Trombozu Tedavisi
tutulan sinüsler cerrahi yaklaşımla tedavi edilmelidir antikoagülan kullanımı tartışmalı parenteral antibiyotik olarak gram(+) ve gram(-) mikroorganizmaları kapsayan 3 kuşak sefalosporinler tedaviye rağmen % 80 mortalite bildirilmiştir


"KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ORBİTAL KOMPLİKASYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları