Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)"— Sunum transkripti:

1 Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)

2 Stratejik Planlama Hazırlığının Aşamaları
HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik Planlama Hazırlığının Aşamaları Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması

3 PLANIN SAHİPLENİLMESİ
HAZIRLIK ÇALIȘMALARI PLANIN SAHİPLENİLMESİ Bir stratejik planın başarıyla hayata geçirilebilmesi için tüm çalışanların planı sahiplenmesi gerekir. Belirli birimin ya da grubun işi değildir. Üst yönetimin desteği önem arz eder. YOL ÜZERİNDE İNŞAATI OLANIN USTASI ÇOK OLUR

4 B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
HAZIRLIK ÇALIȘMALARI B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU Stratejik Planlama katılımcı bir yaklaşımla hazırlanır. Her kademedeki çalışanın katkısı sağlanmalıdır.

5 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Sürece Dâhil Olması Gerekenler
Koordinatör Birim (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Kuruluşun Üst Yöneticisi (Okul Müdürü) Stratejik Planlama Ekibi

6 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Okullarda Stratejik Plan Ekibi ve Üst Kurulu
Okul Müdürü Planlamadan Sorumlu Olmayan Müdür Yardıumcısı OAB Başkanı İki Öğretmen

7 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Okullarda Stratejik Plan Ekibi ve Üst Kurulu
Okul Müdürünün görevlendirdiği ve Üst Kurulda görevli olmayan Müdür Yardımcısı Başkanlığında; Belirlenen öğretmenler (Zümre Başkanlarından oluşturulması tavsiye edilir, ideal 5-7 arasıdır. 11’den sonra gibi çift sayılara geçer eşitlik olması halinde başkanın oyu iki sayılır.)

8 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Okulların Stratejik Planını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalar; Öğretmenler Kurulu özel gündemle toplanıp Stratejik Plan taslağını onaylar ya da revize için Stratejik Plan ekibine geri gönderir. Kurul tarafından onaylanan plan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderir.

9 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik Planlama Ekip Üyesi; Uyumlu olmalıdır,
Görev yaptığı birimi temsil etmelidir, Çalışmalara zaman ayırabilmelidir, Yeterli bilgi ve birikime sahip olmalıdır, Çalışmalara gönüllü katılmalıdır.

10 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik Planlama Ekibinde;
Farklı zümrelerden bireyler bulunmalıdır, Çalışma süresince ekip üyeleri değiştirilmemelidir, Optimum sayıda kişi olmalıdır.

11 C. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
HAZIRLIK ÇALIȘMALARI C. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı

12 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI D. ZAMAN PLANI
Planın zamanında hazırlanabilmesi için zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. E. HAZIRLIK PROGRAMI Hazırlık planında aşağıdaki hususlar yer alır Eğitim ihtiyacı Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık ihtiyacı Mali, beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı Zaman planı Sürece dahil olacak kişiler ve görevleri

13 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI 2013/26 sayılı Genelge


"Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları