Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZORBALIK. Konular  Kavramların tanıtımı  İlgili araştırmalar  Kurban, zorba ve zorba/kurban öğrencinin özellikleri  Zorbalıkta cinsiyet faktörü 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZORBALIK. Konular  Kavramların tanıtımı  İlgili araştırmalar  Kurban, zorba ve zorba/kurban öğrencinin özellikleri  Zorbalıkta cinsiyet faktörü "— Sunum transkripti:

1 ZORBALIK

2 Konular  Kavramların tanıtımı  İlgili araştırmalar  Kurban, zorba ve zorba/kurban öğrencinin özellikleri  Zorbalıkta cinsiyet faktörü  Müdahale  Öneriler

3 Tanımlar-I  Zorba  Kurban  Okul zorbalığı  Zorbalık

4 Tanımlar-II Zorbalık Özellikleri  Bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan ve kurbana fiziksel,, sosyal ya da psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemler  Belli bir süre tekrarlanması  Kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak durumda olması  Zorbanın kendine çıkar sağlaması

5 Tanımlar-III Zorbalık Türleri  Sosyal dışlama  Fiziksel zorbalık  Sözel zorbalık (Olweus, 1993)

6 İlgili Araştırmalar-I  Yıldırım (2001) 8-11 yaş gruplarındaki çocuklarda zorbalık halkça tutulma ve aile ortamı arasındaki ilişkilere bakmıştır  Çınkır ve Karaman, Kepenekçi (2003) Zorbalığın ilk ve ortaöğretim kurumlarında ne ölçüde ve hangi ortamlarda/mekanlarda görüldüğüne ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerine başvurulmuştur.

7 İlgili Araştırmalar-II  Espelage ve Swearer (2003) Brafenbrenner’in ekolojik sistem kuramının zorbalığı açıklayacak bir çerçeve sunduğunu belirtmektedirler  Emine Gül Kapçı (2004) İlköğretim öğrencilerinin ne tür zorbalıklara ne ölçüde maruz kaldıklarını ve dolayısıyla zorbalık türlerinin görülme sıklığını araştırmıştır

8 İlgili Araştırmalar-III  Kaba şakalar, silah, bıçak gibi tehlikeli bir aletle saldırı  Bedensel zorbalık davranışları  Sözel zorbalığın görülme sıklığı  Cinsel zorbalık  Okul zorbalığının meydana geldiği alanlar  Cinsiyet faktörü

9 Kurban Öğrencinin Özellikleri  Kaygılı  Duyarlı  Sessiz  Düşük benlik saygısı

10 Zorba Öğrencinin Özellikleri  Şiddete karşı olumlu tutum  Geniş saldırganlık repertuarı  Baskın olma isteği  Empatik yeteneğin azlığı  Fiziksel olarak kurbanından daha güçlü  Öğretmen ve ebeveynlerine saldırganlık davranışı

11 Zorba/Kurban Öğrencinin Özellikleri  Düşük düzeyde sosyal kabul  Yüksek düzeyde nevrotizm ve psikotizm

12 Zorbalıkta Cinsiyet Faktörü  Kızlar saldırganlığı dolaylı, erkekler doğrudan kullanır.  Sözel saldırganlıkta cinsiyet faktörü daha az görülür.

13 Müdahaleler-I Amaç  Okuldaki zorbaca davranışı önleme  Zorbalık türü davranışlara müdahale etme ve önleme  Kurban öğrencileri iyileştirme

14 Müdahaleler-II  Zorbalığa neden olan faktörler belirlenmeli  Okulda ve sınıflarda duygusal ve sosyal ortamlar hazırlanmalı  Zorbalığı önleme, müdahale etme,durdurma ve kurbanları iyileştirmeye yönelik programlar hazırlanmalı

15 Müdahaleler-III  Öğrencilerin tümünün etkin biçimde katılımı sağlanmalı  Velilere yönelik eğitici programlar hazırlanmalı  Okul idaresi, öğretmenler, PDR servisi ve veliler işbirliği içinde çalışmalı

16 Öneriler-I  Yetişkin gözetimini artırma  Öğrencilere öfkelerini kontrol edebilme ve uygun biçimde ifade edebilme becerisini kazandırma  Öğrencileri çatışma durumlarında saldırganlık içermeyen yöntemleri kullanmaya teşvik etme

17 Öneriler-II  Anti-sosyal kişilik yapısına sahip öğrencilere psikolojik destek sağlama  Öğrencilerin özsaygı gelişimlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı ortam sağlama  Olumsuz ebeveyn etkilerini en aza indirmeye yönelik programlar hazırlama ve uygulama

18 KAYNAKÇA  Akgün, Saadet. “Akran Zorbalığının Anne- Baba Tutumları ve Anne-Baba Ergen İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBB, 2005.  Güntekin, Zeynep. “Akran Zorbalığını belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBB, 2003.  Kapçı, Emine Gül. İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığın Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(37), 1-13. 2004.  Koç, Zihni. “Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin İncelenmesi.”Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, EBB, 2006.  Pekel, Nilay. “Akran Zorbalığı Grupları Arasında Sosyometrik Statü, Yalnızlık ve Akademik Başarı Durumlarının İncelenmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBB, 2004.

19 HEPİNİZE HAYAT BOYU MUTLULUKLAR


"ZORBALIK. Konular  Kavramların tanıtımı  İlgili araştırmalar  Kurban, zorba ve zorba/kurban öğrencinin özellikleri  Zorbalıkta cinsiyet faktörü " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları