Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN TANINMASI VE TEŞHİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUMSUZ ÇOCUKLARIN TANINMASI VE TEŞHİSİ"— Sunum transkripti:

1 UYUMSUZ ÇOCUKLARIN TANINMASI VE TEŞHİSİ
Hazırlayan: Ayşegül TAN

2 UYUMUN VE UYUMSUZLUĞUN TANIMI VE NİTELİĞİ
Uyum çevreye, çevredeki değişikliklere uygun davranış şekilleri bulma ve uydurma sürecidir. Bireyin sahip olduğu özelliklerin kendi benliği ve içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilme ve sürdürebilme durumudur.

3 UYUMSUZ ÇOCUKLAR Kendi benliğiyle ve çevresiyle dengeli ilişki kurma ve geliştirme sürdürmede güçlük çeken, uygun olmayan davranış farklarına sahip olan çocuklardır.

4 UYUMSUZ ÇOCUKLARDA SIK SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR
1- Sinirlilik gösterirler. 2- Huzursuz ve rahatsızdırlar. 3- Okula sık sık devam etmezler. 4- Akademik çalışmalarda belirgin şekilde başarısızlık gösterirler. 5- Kıskançlıkları çok belirgindir.

5 UYUMSUZ ÇOCUKLARDA SIK SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR
6- Belirgin şekilde dikkatsizdirler. 7- Başkalarını aldatırlar. 8- Tırnaklarını yerler. 9- Sık sık titremeler görülür. 10- Sık sık kavga ederler.

6 UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ
1- Kalıtım 2- Bedensel Nedenler: Beden özürleri, hastalıklar, iç salgı bezlerindeki bozukluklar, çocukların sinirli ve huysuz olmasında etkilidir.

7 UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ
3- Temel İhtiyaçların Doyurulmaması: A) Biyolojik Temel İhtiyaçlar (Beslenme, barınma, giyinme, nefes alma, cinsellik, dinlenme ihtiyacı vb.) B) Psikolojik Temel İhtiyaçlar (Doyurulması sağlıklı ruhsal gelişime yardım eder. Fakat kısıtlanması bireyin birçok uyum bozuklukları göstermesine etkide bulunur. Sevmek ve

8 UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ
Sevilmek ihtiyacı, kabul edilmek ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı, kendine haysiyetine saygı duyulması ihtiyacı vb.) C) Sosyal Temel İhtiyaçlar ( Arkadaşlık kurma ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı, bir statü ve prestij sahibi olma ihtiyacı, sosyal güvenlik ihtiyacı, bağımsızlık ihtiyacı vb.)

9 UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ
4- Çevre – Sosyo Ekonomik Nedenler: Anne babanın hem birbirlerine, hem de çocuğa karşı tutumları, kalabalık ailelerde çocuğun ihmal edilmesi.

10 UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR
* Sistemli gözlemler yapmak. * Anekdot kayıtları tutmak. * Davranış kontrol ve derecelendirme ölçekleri geliştirmek. * Sınıf resimleriyle görüş saptamak. * Serbest oyunlar oynatmak. * Anne baba ile görüşmek. * Çocuklarla görüşmek.

11 UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR
* Çocuklarla önceden meşgul olan diğer öğretmen, bakıcı ve yakınları ile görüşmek. * Projektif teknikler özellikle resim yorumlama ve C.A.T. Testi, büyük çocuklar için T.A.T. uygulamak. Bu iş özel uzmanlık işidir. * Psikolojik testlerin verileri

12 UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR
* Eğitim testlerinin verileri * Akranlardan toplanan veriler (sosyometri gibi) * Kişilik envanterleri ve testleri ile toplanan veriler (cümle tamamlama testi gibi) Çocukların yaşına göre bu teknikler tercih edilmelidir.

13 EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
Uyumsuz çocukların eğitim programından anlatmak istediğimiz şey, uyumsuz çocukların teşhisi, eğitimde varılmak istenilen amaçları, bu amaçlara ulaşmak için amaçların dile getirdiği davranışları kazandırmaya aracılık eden etkinlikleri, etkinliklerin muhtevasını, uygulamanın yapılacağı fiziki şartları, uygulamada gerekli araç ve gereçleri, kullanılacak teknik ve yöntemleri veya yaklaşımları uygulamayı yapacak personeli ve değerlendirmeyi kapsayan bir tanımdır.

14 EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
Bizim eğitim programlarında hareket noktamız birey olmalıdır. Onun için önce öğrencinin yeteneklerini, fiziki, zihni, sosyal, duygusal olgunluk seviyesini, kişilik özelliklerini, amaçlarını, ilgilerini ve ihtiyaçlarını ayrıntılı ve objektif olarak saptamalıyız.

15 EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
Uyumsuz çocukların eğitim programları; 1- Ders ve diğer etkinlikler her çocuğun gelişim seviyesine uygun olmalıdır. 2- Çocuğa yetenek sınırları içinde problemlerle savaşacak ve yenecek durumlar yaratılmalı. 3- Çocuğa uygun akademik etkinlikler sağlanmalı.

16 EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
4- Ailede, okulda, toplumda milli seviyede ve dünya seviyesinde toplum mutluluğunu sağlayacak, ona hizmet eden problemlere karşı duyarlı olmasına yardım edecek şekilde düzenlenmeli ve çeşitli etkinlikler sunmalıdır. 5- Karşılaştığı problemlerin çözümünde başkaları ile birlikte işbirliği içinde çalışacağı imkanlar sağlanmalıdır. 6- Öğrencinin sosyal, zihinsel, bedensel, duygusal gelişimine etkide bulunacak çeşitli yaşantılar sağlanmalıdır.

17 Dinlediğiniz için Teşekkürler……


"UYUMSUZ ÇOCUKLARIN TANINMASI VE TEŞHİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları