Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri."— Sunum transkripti:

1 Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri Maliyet etkinlik analizi Malta’an bir eşleştirme projesi örneği Yannick Pochon Istanbul, 2015

2 Malta’nın durumu

3 Draft document submitted to consultation, presented and discussed during workshops and updated. Risk analizi gözden geçirmesi Önemli su yönetimi konularının belirlenmesi Olası tedbirlerin belirlenmesi Tedbirler veritabanı oluşturulması – maliyet, etkinlik bilgileri Maliyet etkinlik analizi ve iyi su statüsü için tebirlerin seçilmesi Finansman – maliyetlerin karşılanması ve SÇD yükümlülükleriyle ilişki Taslak Tebirler Programı İkili toplantılar aracılığıyla çeşitli sektörlerden uzmanlarla görüşmeler ve iletişim Paydaşlarla ilk toplantı Paydaşlarla 1.çalıştay Paydaşlarla 2.çalıştay Paydaşlarla son çalıştay

4 Malta’nın yeraltı suları için temel altı yönetim konusu belirlendi  Aşırı su çekimi, Malta genelinde yeraltı suları için oldukça önemli bir sorun teşkil etmekte. Aşırı su çekimi sorunun ele alınması, varolan su kullanıcıları için yeraltı su çekimini azaltmak anlamına geliyor.  Yüksek nitrat seviyeleri, içme suyu kalite standartlarının üzerinde kaydedilmekte. Bazı durumlarda, izin verilen litrede 50mg nitrat seviyesinden 5 kat fazla değerler görülüyor  SÇD çevresel hedeflerinin karşılanabilmesi ve Avrupa düzeyinde bir ihlale sebep olunmaması için yeraltı suları için daha ciddi düzenleme ve kontroller gerekiyor.  Su sektörünün finansmanı, ciddi bir sorun. Su sektöründe yapılacak yüksek maliyetli yatırımlar gözönüne alındığında, varolan yüksek sübvansiyonların uzun vadede sürdürülebilir olması mükün değil. Zaten söz konusu destekler hem SÇD tarafından teşvik edilen maliyetlerin karşılanması yükümlülükleriyle uyumlu değil hem de Avrupa fonlarıyla bağlantılılar.  Malta genelinden, yeraltı suları konusunda kısıtlı bir farkındalık söz konusu. Bu durum sorumlulukları gizlemekle birlikte yenilikçi çözümler bulunmasını da engellemekte.  Malta’nın yeraltı kaynaklarının etkili yönetimi için daha fazla bilgi gerekmekte.

5 Tedbirlerin gözden geçirilmesi (Kantitatif)  Hane, sanayi ve çiftçiler için su tasarrufu yöntemlerinin teşvik edilmesi  Özel sondaj kuyusu sahiplerinin (çiftçiler, sanayi, hane) yeraltı su çekimini azaltmak için ekonomik araçların kullanımı (saat+çevre vergisi)  Yağmur suyu toplamanın artırılması (hane, sanayi ve çiftçiler)  Uygun olan su kaynaklarının artırılması: tuzdan arındırma (WSC, oteller) ve atık su yeniden kullanımı (hane, tarım ve sanayi)

6 Su tasarrufu uygulamalarının teşvik edilmesi Haneler Sanayi Hayvan çiftlikleri Su tasarruf cihazları dağıtımı (havalandırıcı…) 15% azalan su kullanımı (sifon, musluklar) Maliyet: 1LM/hane 50% hane tarafından kabul edildi Su tasarrufu cihazlarında vergi indirimi (25%) 40% azalan su kullanımı (musluk/sifon/çamaşır mak.) Ek maliyet= 250 LM/hane 25% hane tarafından kabul edildi Su tasarrufu sözleşmeleri: ekipman, iyi uygulama, saat ve hacim tavanı uygulamaları için sübvansiyon Büyük/orta ölçekli çiftlikler(60% =540) Yatırım 3500 Lm/çiftlik (su toplama…) 1800 m3/yıl/çiftlik En iyi teknolojiler (sanayi süreçlerinde değişim) + farkındalık artırma ve bilgi kampanyaları

7 Yağmur suyu toplamanın artışı Haneler Sanayi ÇiftliklerOteller Eski sarnıç restorasyonu 6000 hane Yatırım: 700 Lm Su tasarrufu: 60m3/hane Yeni sarnıç inşaat Hedef: 35% hane Kabul: 20% = 5000 hane Yatırım: 3600 Lm Su tasarrufu: 60 m3 Hayvan çiftlikleri için RWH sistemi Hedef: 60% en büyük Çiftlikler= 540 Yatırım 6600 Lm/farm Su tasarrufu: 120 m3 Ekin tarlaları için yüzey akış deposu Kuyulara saat takılması + tanklar için sübvansiyon (10%) Hedef: 10% kayıtlı kuyusu olan çiftçiler (= 529) Yatırım 12,000 Lm/çiftlik Su tasarrufu: 500 m3 Hayvan çiftlikleri için RWH sistemi Hedef: 90% sanayi GBR + izin gerekli Yatırım 12,000 Lm/çiftlik Su tasarrufu: 150 m3 Oteller için RWH sistemleri Hedef: 50% 3 yıldız (4&5 yıldızlar var zaten) = 27 otel Yatırım 8600 Lm/otel Su tasarrufu: 120 m3

8 Uygun olan su kaynaklarının artması Tuzdan arındırma (RO)Atık su yeniden kullanımı WSC bitkileri için RO artışı Yatırım yok 0,225 Lm/m3 15 M m3/yıl Ters Osmos (RO) sistemlerinin otellerde kurulumu 4&5 yıldız+ 50% 3 yıldız Yatırım 40,000 Lm/otel O&M=0,40 Lm/m3 150 litre/kişibaşı/gün Otellerde atık su yeniden kullanımı 4&5 yıldız + 50% 3 yıldız (50 otel) Yatırım 50,000 Lm/otel O&M=0,10 Lm/m3 70 litre/kişi başı/gün Hanelerde gri su yeniden kullanımı Yatırım 40,000 Lm O&M=0,40 Lm/m3 150 litre/kişi başı/gün Sanayide atık su yeniden kullanımı MIP tarafından yönetilen 2-3 sanayi bölgesinde (tedbir tam olarak tanımlanmamış) Sulama için TSE merkezi dağıtımı RO ile atık su arıtımı & merkezi dağıtım sistemi + sondaj kuyuları kapatıldı Yatırım 25 M Lm (?) O&M=0,15 Lm/m3 20,000 m3/gün(ortalama)

9 Özel sondaj kuyularının vergilendirilmesi ekonomik yaklaşımı  Verginin gerekçelendirilmesi:  Özel sondaj kuyusu sahiplerince yeraltı sularından aşırı çekim çevresel bir maliyet yaratmakta (tuzlu su girişi)  Çevresel maliyet, yenileme maliyeti yönetimiyle değerlendirilebilir: fazladan çekilen her kübik metre, ek bir kübik metre suyun tuzdan arındırılmasını (maliyet 1.1Lm/m3) gerektirecek  Dolayısıyla, çevre vergisinin maksimum değeri 1.1Lm/m3’e eşit olabilir  Daha düşük rakamlar (0.1 ila 0.25 Lm/m3) düşünülebilir, ancak bu seçenek tartışmaya açıktır

10 Özel sondaj kuyularının vergilendirilmesi ekonomik yaklaşımı Haneler Sanayi ÇiftliklerTankerciler Vergi= 0,2 Lm/m3 Saatlerin takılması Hedef: 2000 sondaj kuyusu Ortalama kullanım 800m3/yıl 40% su tasarrufu Tax = 0,1 Lm/m3 Saatlerin takılması Hedef: 5000 sondaj kuyusu Sulama 3500 ha Ortalama GW kullanıcısı 3000m3/year 20% su tasarrufu Vergi= 0,2 Lm/m3 Saatlerin takılması Hedef: 50 en büyük GW kullanıcısı Ortalama GW kullanıcısı 20,000m3/yıl 30% su tasarrufu Vergi= 0,25 Lm/m3 Satış kayıtları, kalite kontrol TSE erişimi Hedef: 25 işletme Ortalama GW kullanım 2 M. m3/year 50% su satış azalması, Kısmen TSE ile yer değiştirdi + yasal yeraltı düzenlemeleri yürütmesi çerçeve (REG 1_1) + tarımda atık su kullanımı (QUAN 5_1) Tüketimde vergi etkisinin belirsizliği

11 Maliyet etkinlik analizi Yatırım maliyeti (yıllık değer, faaliyet süresi ekipmanları dahil) Tekrar eden maliyetler (operasyon & bakım) Dolaylı maliyetler, özel aktörler için İdari maliyet, tedbirlerin uygulanması (teftiş, bilgi sisitemi oluşturma vs.) Çevresel maliyet (CO2 emisyon değeri düzeyi 14 €/Ton) Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır Pompacılar için vergi Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı Otellerde atık su yeniden kullanımı Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler) Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması Haneler için gri su geridönüşümü yapılması Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri Tedbir Toplam hacim m3/yıl Toplam maliyet Lm/yıl Maliyet etkinlik Lm/m3

12 Maliyet etkinlik analizi Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır Pompacılar için vergi Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı Otellerde atık su yeniden kullanımı Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler) Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması Haneler için gri su geridönüşümü yapılması Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri Tedbir Toplam hacim m3/yıl Toplam maliyet Lm/yıl Maliyet etkinlik Lm/m3

13 Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır Pompacılar için vergi Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı Otellerde atık su yeniden kullanımı Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler) Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması Haneler için gri su geridönüşümü yapılması Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri

14 = 3,4 M. m3 Aşırı çekim = 4 milyon m3 (ortalama hesap) Dengesizliğin azaltılması için en maliyet etkin tedbirlerin uygulanması Net sosyal fayda = 70 000 Lm /yıl Toplam yatırım maliyeti = 5,8 M Lm İçme suyu tüketicilerine maliyet = 1,38 M Lm Devlet için fayda (vergi verenler) = -1,6 M Lm Sanayiye mal. = 0,14 M Lm Çevresel mal. = 0,012 M Lm Tuzdan arındırılan ek hacim 0,6 M m3 Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır Pompacılar için vergi Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı Otellerde atık su yeniden kullanımı Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler) Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması Haneler için gri su geridönüşümü yapılması Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri Tedbir Toplam hacim m3/yıl Toplam maliyet Lm/yıl Maliyet etkinlik Lm/m3

15  Hangi tedbirin uygulanacağını ekonomi belirlemez, başka kriterler de olmalı  Sosyal kabul: ısrarla değişimlerin uygulanması (saatler, kuyu kayıtları, çevresel vergi…)  Ekonomik faaliyetler üzerinde ekonomik etki (örneğin, tarım)  Varolan düzenleyici çerçeveyle tutarlılık Tedbirlerin seçimi hala, çoklu kriterler bağlı, politik bir seçim olarak devam etmekte Tedbir Maliyet etkinlik Lm/m3 Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır Pompacılar için vergi Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı Otellerde atık su yeniden kullanımı Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler) Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması Haneler için gri su geridönüşümü yapılması Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri

16 Miktar üzerine kurulu 3 senaryo için çeşitli sektörlerdeki potansiyel maliyet etkileri Devlete maliyet (vergi verenler) İçme suyu kullanıcılarına maliyet Tarım için maliyet Turizmi için maliyet Sanayi için maliyet Çevresel maliyet Diğer sektörler için maliyet

17 Tedbir Kodu Toplam Yatırım MaliyetiYıllık Yatırım Maliyeti (Lm/yıl) Toplam Yıllık Maliyet (Lm/yıl)Maliyet Etkinlik OranıSıralama

18  İlk sonuçlar  Araştırmacı yaklaşım, teknik ve sosyal kabul sorunları bir yana, bütün olası tedbirler değerlendirildi  Yönetim gösterilmesi: yol gösterme  Tartışmalar teşvik edildi  Planlama sürecinde ekonominin rolü  Olası seçenekler arasında tercih için destek  Toplam maliyet ve aktörlerle sektörler arasındaki dağılımı hesaplama  Ancak politik kararlara rehberlik açısından, birçok kriterden sadece bir tanesi


"Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları