Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

2 İÇERİK Sanal su-su ayak izi bileşenleri Türkiye’nin su ayak izi Yöntem veri kaynakları Üretimin ve tüketimin su ayak izi Kişi başına düşen su ayak izi İhracat ve ithalatın su ayak izi Karar vericiler-iş dünyası-bireyler

3 Sanal Su Nedir? (Tony Allan, 1993) Üretim için gerekli su miktarının hacim olarak ifade edilmesidir 1 portakal=50 litre 1 bardak kahve=140 litre 1 t-shirt=2700 litre 1 hamburger=2400 litre 1 bardak süt=255 litre 1 dilim ekmek=40 litre

4 Su Ayak İzi Nedir? (Arjen Y. Hoekstra, 2002) Mal ve hizmetlerin tüketimi ve üretimi için kullanılan doğrudan ve dolaylı su miktarı

5 Su Ayak İzi: Kimin? Neyin? Ürünün su ayak izi Bireyin su ayak izi Ülkenin su ayak izi

6 Su Ayak İzinin Bileşenleri Nelerdir? Yeşil su ayak izi Yağmur suyu Mavi su ayak izi Yüzey ve yeraltı suyu Gri su ayak izi Kirli suyu temizlemek için gerekli tatlı su

7 Yöntem ve Veri Kaynakları Water Footprint Network’ün (Su Ayak İzi Ağı) oluşturduğu ülke ölçeğinde su ayak izi hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. (Water Footprint Assessment Manual) www.waterfootprint.orgwww.waterfootprint.org Üretim miktarları Su ayak izi Toplam su ayak izi değişkenleri Türkiye İstatistik Kurumu Water Footprint Milyar m 3 /yıl FAO Network

8 Mekonnen and Hoekstra, 2011

9 Türkiye’nin Su Ayak İzi Nüfus: 75. 627.384 (TÜİK, 2012) Su potansiyeli: Yıllık ortalama yağış: 643 mm/yıl Türkiye’nin yüzölçümü: 783.577 km 2 Yıllık yağış miktarı: 501 milyar m 3 /yıl Buharlaşma: 274 milyar m 3 /yıl Yeraltına sızma: 41 milyar m 3 /yıl Yüzey suyu akışı: 186 milyar m 3 /yıl Kullanılabilir yüzey suyu: 98 milyar m 3 /yıl Yeraltı suyu çekilmesi: 14 milyar m 3 /yıl Net kullanılabilir tatlı su kaynağı: 112 milyar m 3 /yıl Kişi başına düşen tatlı su miktarı: 1.519 m 3 /kişi/yıl

10 Türkiye’nin Su Ayak İzi

11 Hoekstra et al. (2011 Türkiye’nin Su Ayak İzi + = = = = + = + = + + + Hoekstra et al., 2011

12 Türkiye’nin su ayak izi (Mm³/yıl) (TÜİK, WFN, FAOSTAT) Türkiye’nin Su Ayak İzi % 80’i ülke içerisindeki su kaynaklarıyla ilişkilidir. Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirlik açısından kendi su kaynaklarını koruması çok önemlidir. Türkiye’nin su ayak izi (Mm³/yıl) (TÜİK, WFN, FAOSTAT)

13 Üretimin Su Ayak İzi

14 Üretimin su ayak izi, ülkede suyun nasıl kullanıldığı ve bu kullanımın uygun ve sürdürülebilir olup olmadığının anlaşılmasını sağlar

15 Sektörlere Göre Üretimin Su Ayak İzi Tarımım su ayak izi Endüstriyel su ayak izi Evsel su ayak izi

16 Sektörlerin Su Ayak İzi

17 Tarımın Su Ayak İzi Tarımın üretimin su ayak izi içindeki payı

18 Mekonnen and Hoekstra, 2011

19 Tarımın Su Ayak İzi

20 Endüstriyel Kullanımın Su Ayak İzi Mavi su ayak izi Gri su ayak izi

21 Evsel Kullanımın Su Ayak İzi % 13 Mavi su ayak izi % 87 Gri su ayak izi

22 Tüketimin Su Ayak İzi

23 Bir ülkede tüketilen malların ve hizmetlerin üretiminde kullanılan tatlı su miktarıdır.

24 Sektörlere Göre Tüketimin Su Ayak İzi Endüstriyel su ayak izi Evsel su ayak izi Tarımın su ayak izi 5% 6%

25 Kişi Başına Düşen Su Ayak İzi Türkiye’de kişi başına düşen su ayak izi 1.642 m 3 /yıl (1996-2005) 1.977 m 3 /yıl (2006-2011) Dünya Ortalaması 1.385 m 3 /yıl (1996-2005)

26 Kişi Başına Düşen Tüketimin Su Ayak İzi

27 Sanal Su Dikkate Alındığında Türkiye’de Kişi Başına Su Tüketimi 5416 litre Belediyelerde içme suyu şebekesi için çekilen kişi başı günlük su miktarı 216 litre/kişi-gün olurken, kanalizasyon şebekesinden boşaltılan atıksu miktarı 190 litre/kişi-gün olarak gerçekleşmiştir www.tuik.gov.tr

28 İhracatın ve İthalatın Su Ayak İzi

29 İhracat ve ithalatın su ayak izi Su ayak izi uluslararası ticaretle birlikte ülkelerarası sanal su akışlarını gözler önüne serer

30 İhracatın Su Ayak İzi Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerine göre ihracatın su ayak izi (WFN, FAO, TÜİK)

31 İhracatın su ayak izi İhracat değerlerine ve su ayak izlerine göre Türkiye’nin ihracatı (MIT, TÜİK, FAOSTAT, WFN)

32 İthalatın su ayak izi Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerine göre ithalatın su ayak izi (WFN, FAO, TÜİK)

33 İthalatın su ayak izi Türkiye’de ithalatın değeri ve su ayak izi incelemesi (MIT, TÜİK, FAOSTAT, WFN)

34 Pamuktan Tekstile Pamuk Tekstil -Küresel pamuk üretiminin %7’si -Çin’den sonra en büyük pamuk ithalatçısı Pamuk üretimi ve tekstil su yoğun süreçlerdir -Türkiye GSYH %8’i -İhracat değerinin %20’si

35 Pamuğun su ayak izi Mavi su ayak izi: Yüzey ve yeraltı suları

36 Pamuk üretimi: Mavi su ayak izi

37 Su kullanımında değişim: pamuktan tekstil üretimine Türkiye pamuk üretiminin %50’sini ihraç ediyor Mavi su ayak izinin etkileri gri su ayak izine doğru kayıyor Su yoğun tedarik zinciri: %60’ı pamuk işleme Gri su ayak izi etkileri, sürdürülebilirlik ve tedarik zincirinde risk yönetimiyle ilişkili

38 Türkiye’nin su ayak izi (Mm³/yıl) (TÜİK, WFN, FAOSTAT) Türkiye’nin Su Ayak İzi

39 Öneriler

40 1.Nehir havzası ölçeğinde su ayak izi analizleri yapılmalı 2.Ulusal ve bölgesel kalkınma planlarında tarım, sanayi, kentleşme, enerji ve turizm sektörlerine yönelik stratejilerin su politikalarına entegre edilmesi 3.Hazırlanacak olan Türkiye’nin Ulusal Su Stratejisi ile Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı’na su ayak izi yaklaşımı dahil edilmeli 4.Türkiye’nin mevcut su kaynakları üzerindeki riskleri ortaya konulmalı ve nehir havzası planlama sürecinde riskleri ortadan kaldıracak düzenlemeler getirilmeli 5.Su yönetimi süreçlerinde ve su kaynaklarıyla ilişkili üretim alanlarında kamu dışı paydaşlarla işbirlikleri kurulmalı 6.Havza yönetim planlarında zarar görmüş tatlı su ekosistemlerinin rehabilitasyonu öncelikli olarak ele alınmalı

41 1.Kurumların su kaynaklarıyla ilişkili sorunları sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan değerlendirebilecek gelişmiş bir anlayışa sahip olması 2.Tedarik zincirleri boyunca su kullanım miktarının ve risklerinin belirlenmesi 3.Su ayak izlerinin ölçülerek su kıtlığı yaşanan veya gelecekte yaşayabilecek havzalarda etkilerini azaltmak için harekete geçilmesi 4.Kurumların bir araya gelerek, doğa ve insanlar için temel hak olan suya erişimin güvence altına alındığı uluslararası sözleşmeleri desteklemesi 5.Su ayak izi etkilerini azaltmanın ötesine geçilerek, su kaynaklarının sürdürebilirliği amacıyla işbirlikleri kurulması 6.Su Koruyuculuğu (Water Stewardship) kapsamında; WWF’nin Su Risk Filtresi gibi yenilikçi araçlarını kullanarak fiziksel, yasal ve itibarlarına yönelik risklerin ortaya koyulması

42 1.Su ayak izinin ölçülmesi, su kaynakları üzerinde yarattıkları gerçek etkinin farkına varılması 2.Sürdürülebilir üretim süreçleriyle desteklenen sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi ve evsel su kullanımında su tasarrufunun bir alışkanlık haline getirilmesi 3.İhtiyacın üstünde tüketimden kaçınılması 4.Geri dönüşebilir atıkların uygun şekilde ayrıştırılması 5.Enerji ve su tasarrufu sağlayan ürünlerin tercih edilmesi 6.STK’lara destek verilerek ortak çabaya katkı sağlanması

43

44 http://www.wonderwater.fi/projectsposts/wonderwater-cafe/

45 Teşekkürler…


"Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları