Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORDU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 302-1 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORDU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 302-1 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 ORDU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 302-1 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

3 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi FAYDALANICI KRİTERLERİ Arıcılıkta, faydalanıcı yalnızca arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. 50 Kişiden az Çalışan ve 5 milyonu aşmayan ciro veya Bilanço Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak

4 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, MEB onaylı en az 60 saatlik eğitim sertifikası veya Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı Başvuru yaptığı alanda en az 3 yıllık iş tecrübesi Tüzel kişiliklerde en az bir daimi çalışanı; başvuru yapılan alanda diplomaya sahip veya en az 3 yıllık iş tecrübesi

5 En az 50 En fazla 500 kovan kapasitesi En az 50 En fazla 500 kovan kapasitesi 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi İşleme ve Paketleme söz konusu olduğunda kovan sayısı dikkate alınmayacaktır. SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

6 Süs Bitkileri 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi En fazla 1 ha sera büyüklüğü En fazla 2 ha açık alan büyüklüğü En fazla 1 ha sera büyüklüğü En fazla 2 ha açık alan büyüklüğü SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

7 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 5.000€ En az 250.000€ En fazla UYGUN HARCAMA TUTARI

8 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı %50

9 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası, Arıcılık ve bal üretimi için: Yapım işi

10 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması veya mevcutların yenilenmesi, Arıcılık ve bal üretimi için: Makine Ekipman Alımı

11 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Lisanslı yetiştiricilerin kraliçe arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donanımı, Arıcılık ve bal üretimi için: Makine Ekipman Alımı

12 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitki üretimi için: Yapım işi

13 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası veya modernizasyonu Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitki üretimi için: Yapım işi

14 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu, Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitki üretimi için: Makine Ekipman Alımı

15 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Seraların inşası ve/veya yenilenmesi Süs Bitkileri üretimi için: Yapım İşi

16 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi ile süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için üretim tesislerinin inşası veya modernizasyonu, Süs Bitkileri üretimi için: Yapım İşi

17 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu Süs Bitkileri üretimi için: Makine Ekipman Alımı

18 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi ile süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için makine ekipman alımı Maksimum 82 KW güç sınırı olan traktör ve ekipmanının alımı Süs Bitkileri üretimi için: Makine Ekipman Alımı

19 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Arıcılık, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştiriciliği üretim ve paketlemesine yönelik; tesis, depo ve ek bina yapılması ve modernizasyonu Yapım işi

20 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Arıcılık Makine- Ekipman Alımı Kovan satın alınması, Kovan üretimi, bakımı ve depolanması için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

21 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Makine- Ekipman Alımı Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin (bal mumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis) üretimi, paketlenmesi, depolanması ve analizi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

22 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Çiftlikte gerçekleştirilecek bal islenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantların satın alınması ve var olanların modernizasyonu için gerekli yatırımlar Makine- Ekipman Alımı

23 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Lisanslı yetistiricilerin ana arı üretebileceği yetistirme istasyonları için makine ve ekipman satın alınması En fazla 82 Kw gücünde Traktör Alınması Makine- Ekipman Alımı

24 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanı satın alınması Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi Makine- Ekipman Alımı

25 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Çiftlik sınırları içerisindeki mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle (damla, yağmurlama, sisleme gibi basınçlı sulama) değiştirilmesi/modernizasyonuna yönelik yatırımlar Makine- Ekipman Alımı

26 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanı satın alınması Çiftlik sınırları içerisindeki mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle (damla, yağmurlama, sisleme gibi basınçlı sulama) değiştirilmesi/modernizasyonuna yönelik yatırımlar Süs Bitkileri Üretimi İçin Makine- Ekipman Alımı

27 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR Seralarda ısıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar ve özel yazılımlar ile özel teknolojik ekipman da dahil makine ve ekipman satın alınması Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için gerekli ekipmanın satın alınması Makine- Ekipman Alımı

28 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi UYGUN YATIRIMLAR En fazla 82 Kw gücünde Traktör alımı gerçekleştirilmesi Makine- Ekipman Alımı

29 302-1 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi PROJE SEÇİMİ İÇİN SIRALAMA KRİTERLERİ Başvuru sahibinin (gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişilerde, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvuru sunulduğunda 40 yaş altında olması 5 Çiftçinin dağlık alanlarda veya orman köyünde faaliyet gösteriyor olması 20 Çiftçinin organik tarım sertifikasına sahip olması 15 Yatırımın kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 30 Yatırımın kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi 30

30 TKDK ORDU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YARDIM MASASI 0452 212 13 48 444 85 35 İLETİŞİM BİLGİLERİ: ADRES Akyazı Mah. 793. Sokak No:18 Merkez

31 Teşekkürler


"ORDU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 302-1 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları