Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) AMELİYATHANE VE DOĞUM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) AMELİYATHANE VE DOĞUM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) AMELİYATHANE VE DOĞUM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) AMELİYATHANE VE DOĞUM HİZMETLERİ 01 Ameliyat masası başına düşen ameliyat sayısı 02 Ameliyat etkinlik skoru 03 Sezaryen Oranı 04 Ameliyat sonrası ortalama kalış gün sayısı 05 Anne ölüm sayısı 06 Bebek ölüm sayısı 300 Puan 300 Puan - 50

3 3 SHY-ADH-01 AMELİYAT MASASI BAŞINA DÜŞEN AMELİYAT SAYISI Ameliyathane kapasitesinin kullanımını ölçmek.AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Ağırlıklı toplam ameliyat sayısı (A) (A) =((A1 + A2 + A3) x 5 + (B x 3) + (C x 2) + D )  Dönemdeki toplam gün sayısı (B)  Ameliyat masa sayısı (C) STD = A / (B x C) KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ameliyat masası kullanımlarının AO 75 Puan Puan Katsayısı ( k ) = STD / KED 0,9 ≤ k ≤ 1,5 (Tam puan) diğer aralıklarda Kademeli Puan

4 4 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. Altı aylık dönem verileri ile puanın %50‟si hesaplanır. Puanın diğer %50‟si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED’ in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı (k) baz alınarak he-saplanır. İlgili dönemde cerrahi branştan en az bir uzman tabip bulunması durumunda bu gösterge hesaplanır. İdari görevde bulunan tabipler hesaplamaya dahil edilmez. Ameliyathanenin olmaması veya cerrahi branş hekimi ya da anestezi uzmanının 3 aydan az çalışmış olması durumlarında hastane göstergeden muaf tutulur.

5 5 SHY-ADH-02 AMELİYAT ETKİNLİK SKORU Sağlık tesislerinde ameliyat hizmetlerinin etkinliğini ölçmek AMAÇ 75 Puan 3 Aylık Dönemlerde

6 6 SHY-ADH-03 SEZARYEN ORANI 75 Puan AMAÇ Toplam doğum (mükerrer sezaryen hariç) içerisindeki primer sezaryen oranını izlemek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Primer sezaryen yapılan hasta sayısı ( A )  Toplam yapılan doğum sayısı ( B )  Mükerrer sezaryen yapılan hasta sayısı ( C ) STD = ( A / ( B - C ) ) (Primer Sezaryen Oranı) STD ≤ 0,2 (Tam puan) diğer aralıklarda kademeli puan Doğum masası olmaması veya kadın doğum uzmanının 3 aydan az çalışmış olması durumlarında sağlık tesisi göstergeden muaf tutulur. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

7 7 SHY-ADH-04 AMELİYAT SONRASI ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 75 Puan AMAÇAmeliyat sonrası hasta yatış sürelerinin takip edilmesi HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Her bir hasta için;  Hastanın opere olduğu tarih (A)  Hastanın sağlık tesisinden taburcu olduğu tarih (B)  Bir önceki dönem KED STD = B - A (Bir hastanın ameliyat sonrası kalış gün süresi A ve B grubu ameliyatlar için) KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki hastanelerin ameliyat sonrası ortalama kalış gün sürelerinin aritmetik ortalaması Puan Katsayısı ( k ) = STD / KED (Her ameliyat grubu için ayrı hesaplanır) 0,8 ≤ k ≤ 1,2 (Tam puan) - k < 0,5 ve k ≥ 1,5 (Sıfır puan) aralıkta kalanlar Kademeli Puan

8 8 Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED’in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır İlgili dönemde cerrahi branştan en az bir uzman tabip bulunması durumunda bu gösterge hesaplanır. İdari görevde bulunan tabipler hesaplamaya dahil edilmez. Ameliyathanenin olmaması veya cerrahi branş hekimi ya da anestezi uzmanının 3 aydan az çalışmış olması durumlarında hastane göstergeden muaf tutulur. Her ameliyat grubu ( A ve B ) için ayrı hesaplama yapılır. Bu puanların aritmetik ortalaması ilgili göstergenin puanını oluşturur. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

9 9 SHY-ADH-05 ANNE ÖLÜM SAYISI - 50 Puan AMAÇ Anne ölümlerini izlemek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Her bir hasta için;  Anne ölüm sayısı) (A) (Gebeliğin birinci gününden doğum sonrası 42. günün sonuna kadar ölen anne sayısı) STD = A KED anne = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki anne ölüm sayısının AO KED il = İldeki TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin anne ölüm sayılarının AO KED Türkiye = TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin anne ölüm sayılarının AO STD < KED Türkiye, KED il ve KED anne Puan Kaybı Yok diğer her durumda -50 Puan Aylık Dönemlerde İzlenir. KED il = Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde tüm birlikler hesaplamaya dahil edilir.

10 10 SHY-ADH-06 BEBEK ÖLÜM SAYISI - 50 Puan AMAÇ Bebek ölümlerini izlemek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Her bir hasta için;  Bebek ölüm sayısı) (A) (Canlı doğup 365 gün içinde ölen bebek sayısı) STD = A KED bebek = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki bebek ölüm sayısının AO KED il = İldeki TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin bebek ölüm sayılarının AO KED Türkiye = TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin bebek ölüm sayılarının AO STD < KED Türkiye, KED il ve KED bebek Puan Kaybı Yok diğer here durumda -50 Puan Aylık Dönemlerde İzlenir. KED il = Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde tüm birlikler hesaplamaya dahil edilir.

11 11


"1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) AMELİYATHANE VE DOĞUM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları