Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayla Yavuz Karamanoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayla Yavuz Karamanoğlu"— Sunum transkripti:

1 Ayla Yavuz Karamanoğlu
TORAKS TRAVMALARI Ayla Yavuz Karamanoğlu

2 Toraks travmaları tüm travma olguları içinde üçüncü sıklıkta yer alır.
Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks travmalarına bağlı ölümler ölümlerin % 25'ini oluşturur.

3 TORAKS ANATOMİ-FİZYOLOJİSİ
Toraks boşluğu, sternum, kostalar, diyafragma ve vertebral kolon ile sınırlanmıştır.

4 BÖLÜMLERİ 1.Sağ akciğer, viseral ve pariyetal plevradan oluşan Sağ Pulmoner Alan 2.Sol akciğer, viseral ve pariyetal plevradan oluşan Sol Pulmoner Alan 3.Perikardiyak Alan 4.Özofagus, trakea, büyük damarlar ve kalbin yer aldığı iki akciğer arasında kalan Mediastinal Alan

5

6

7 TORAKS TRAVMALI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8 CAB değerlendirilir, sorunlar giderilir
4N’ye yanıt aranır, 1. Ne olmuş, 2. Neden olmuş, Yaralanma mekanizması 3. Ne kadar süre önce olmuş 4. Neresi yaralanmış

9 Hızlı değerlendirme:
*Solunum tipi, ventilasyon sırasında toraksın simetrisi, interkostal kasların kullanımı *Siyanoz, varsa kapsamı *Cilt rengi, özelliği *Boyun venlerinde dolgunluk durumu, kollaps *Bilinç düzeyi *Toraks duvarında ezilme, ekimoz, açık yara olup olmadığı *Balgam, varsa özelliği

10 TORAKS TRAVMALARININ NEDENLERİ

11 ♦ Motorlu Araç Kazaları

12 ♦ Düşme

13 ♦ Delici, kesici aletlerle yaralanma

14 ♦ Ateşli silah

15

16 YARALANMA MEKANİZMASI
1.Penetran travmalar 2.Künt travmalar 3.Blast travmalar

17 TORAKS TRAVMALARININ BELİRTİ-BULGULAR

18 Solunum karakterinde değişiklik;
-Hipoksemi, -Hipovolemi, -Miyokart yetersizliği Özellikle derin nefes alma, öksürme ve hareket anında ağrı ( PLORİTİK AĞRI ) Dispne Toraksta asimetri Hemoptizi Yaşam bulgularında değişme Siyanoz

19 TORAKS TRAVMALARININ SINIFLANDIRILMASI

20 PRİMER TORAKS TRAVMALARI
Kosta kırıkları Sternum kırığı Akciğer parankim lezyonları Trakea ve ana bronş yaralanmaları Özofagus yaralanması Diyafram yaralanması Kalp ve büyük damar yaralanmaları

21 SEKONDER TORAKS TRAVMALARI
Pnömotoraks Hemotoraks Tansiyon pnömotoraks Pulmoner kontüzyon

22 PNÖMOTORAKS Plevral boşluğa hava toplanmasıdır.

23 Açık Pnömotoraksta Atmosfer havası inspiryumda toraks duvarındaki bir açıklıktan girer, ekspiryumda da çıkar.

24 AÇIK PNÖMOTORAKS

25 Kapalı Pnömotoraksta Atmosfer havası bronş, bronşiyal yada alveol gibi solunumla ilgili internal yapılardan plevral alan girer ancak çıkmaz.

26 KAPALI PNÖMOTORAKS

27

28 BELİRTİLERİ Solunum sırasında yaradan girip-çıkan havanın çıkardığı sesin duyulması Ani göğüs ağrısı Taşipne Taşikardi Göğüs hareketlerinde asimetri Etkilenen taraf solunum seslerinde azalma

29 HEMOTORAKS Plevral boşluğa kan toplanmasıdır.

30 BELİRTİLERİ Etkilenen taraf solunum seslerinde olmaması Dispne Hemoptizi Siyanoz Hipovolemik şok belirtileri Boyun venlerinde gerginlik ve düzleşme

31 HEMOTORAKS

32

33

34

35

36 TANSİYON PNÖMOTORAKS * İnspiryumda havanın plevral alana girmesi, ancak ekspiryumda çıkamaması ve gittikçe artması sonucu yaralanmış akciğere ve sağlam akciğer ile kalbe ve büyük damarlara baskı yapması sonucu gelişen bir durumdur.

37 BELİRTİLERİ Dispne, siyanoz, taşipne, öksürük Cilt altı amfizemi Boyun venlerinde dolgunluk Etkilenen tarafta göğüs ağrısı, solunum seslerinde azalma, göğüs duvarı hareketlerinde asimetri Nabız ve solunum sayısında artma, kan basıncında düşme Hastada ajitasyon ve huzursuzluk, göğüs içinde basınç hissi

38 TANSİYON PNÖMOTORAKS

39 TANSİYON PNÖMOTORAKS

40 TANSİYON PNÖMOTORAKS

41

42

43

44

45

46

47

48

49 PULMONER KONTÜZYON Akciğer parankim dokusunun harap olmasıdır.

50 BELİRTİLERİ * Hızlı solunum ve siyanozla karakterize respiratuvar distres * Dispne * Takipne * Hemoptizi * Huzursuzluk

51 PRİMER VE SEKONDER TORAKS TRAVMALARIN ÖZELLİKLERİ

52 Primer travma Sekonder travma
ve 2. Kosta kırığı Subklaviyan arter, vena kava superior, aort delinmeleri, trakiabronşiyal yırtıklar olur, %50 oranında ölümle sonuçlanır ve 8. Kosta kırığı Pulmoner zedelenmeye, pnömotoraks ve hemotoraksa neden olur ve 12. Kosta kırığı Karaciğer, dalak ve böbrek zedelenmesine yol açar Sternum kırığı Yelken göğüs, aorta, diyafragma, vena kava, özefagus yırtığı, trekea-bronşiyal pulmoner zedelenme, kalp tamponadı, hemotoraks, pnömotoraks görülebilir

53 TORAKS TRAVMALARINDA ACİL BAKIM İLKELERİ

54 Hava yolu temizlenir ve açık tutulur
Yeterli ventilasyon sağlanır/sürdürülür Açık toraks yaraları kuru, steril bir örtü ile örtülür Kanama kontrolü sağlanır. Göğüs duvarında kanama varsa direkt el basıncıyla kontrol edilmelidir Gömülmüş yada dışarı çıkıntı yapmış yabancı cisimler hasarı azaltmak için bulunduğu yerde tespit edilmelidir

55

56 AÇIK PNÖMOTORAKS KAPATILMASI

57

58

59

60 Kosta kırığından şüphe ediliyorsa, hastanın rahat ve hareketsiz olması sağlanarak, komşu organlara olabilecek daha fazla hasar önlenmelidir Kosta kırıkları eksternal bir destekle bağlanır. Ancak sıkı bağlama göğüs duvarının ekspansiyon yeteneğini sınırlayacağından dikkatli olunmalıdır Yaşam bulguları ölçülüp değerlendirilmelidir

61 Tansiyon pnömotoraks varsa göğüs ön duvarına iğne ile girilir yada göğüs tüpü yerleştirilir
Damar yolu açılır ve sıvı perfüzyonuna başlanır Gerekli ise, perikardiyosentez yapılır Kosta kırıkları multipl travma olarak kabul edilir ve başka yaralanmalar araştırılır

62 YELKEN GÖĞÜS (FLAİL CHEST)

63

64 TORAKS TRAVMALI HASTANIN BAKIMI

65 AMAÇ Solunum ve dolaşım bozukluklarını düzeltmek, Etkin doku perfüzyonu ve pulmoner ventilasyon sağlamak, Sıvı volüm açığını kapatmaktır.

66 SORUNLAR  Hava yolu tıkanması  Etkisiz solunum  Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişiminin bozulması  Kardiak output ve kalp atımında düşme

67

68


"Ayla Yavuz Karamanoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları