Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS TRAVMALARI Ayla Yavuz Karamanoğlu  Toraks travmaları tüm travma olguları içinde üçüncü sıklıkta yer alır.  Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS TRAVMALARI Ayla Yavuz Karamanoğlu  Toraks travmaları tüm travma olguları içinde üçüncü sıklıkta yer alır.  Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks."— Sunum transkripti:

1

2 TORAKS TRAVMALARI Ayla Yavuz Karamanoğlu

3  Toraks travmaları tüm travma olguları içinde üçüncü sıklıkta yer alır.  Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks travmalarına bağlı ölümler ölümlerin % 25'ini oluşturur.

4 TORAKS ANATOMİ-FİZYOLOJİSİ Toraks boşluğu, sternum, kostalar, diyafragma ve vertebral kolon ile sınırlanmıştır.

5 BÖLÜMLERİ 1.Sağ akciğer, viseral ve pariyetal plevradan oluşan Sağ Pulmoner Alan 2.Sol akciğer, viseral ve pariyetal plevradan oluşan Sol Pulmoner Alan 3.Perikardiyak Alan 4.Özofagus, trakea, büyük damarlar ve kalbin yer aldığı iki akciğer arasında kalan Mediastinal Alan

6

7

8 TORAKS TRAVMALI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

9  C AB değerlendirilir, sorunlar giderilir  4N ’ye yanıt aranır, 1. Ne olmuş, 2. Neden olmuş, Yaralanma mekanizması 3. Ne kadar süre önce olmuş 4. Neresi yaralanmış

10  Hızlı değerlendirme: *Solunum tipi, ventilasyon sırasında toraksın simetrisi, interkostal kasların kullanımı *Siyanoz, varsa kapsamı *Cilt rengi, özelliği *Boyun venlerinde dolgunluk durumu, kollaps *Bilinç düzeyi *Toraks duvarında ezilme, ekimoz, açık yara olup olmadığı *Balgam, varsa özelliği

11 TORAKS TRAVMALARININ NEDENLERİ

12 ♦ Motorlu Araç Kazaları

13 ♦ Düşme

14 ♦ Delici, kesici aletlerle yaralanma

15 ♦ Ateşli silah

16

17 YARALANMA MEKANİZMASI 1.Penetran travmalar 2.Künt travmalar 3.Blast travmalar

18 TORAKS TRAVMALARININ BELİRTİ-BULGULAR

19  Solunum karakterinde değişiklik; -Hipoksemi, -Hipovolemi, -Miyokart yetersizliği  Özellikle derin nefes alma, öksürme ve hareket anında ağrı ( PLORİTİK AĞRI )  Dispne  Toraksta asimetri  Hemoptizi  Yaşam bulgularında değişme  Siyanoz

20 TORAKS TRAVMALARININ SINIFLANDIRILMASI

21 PRİMER TORAKS TRAVMALARI  Kosta kırıkları  Sternum kırığı  Akciğer parankim lezyonları  Trakea ve ana bronş yaralanmaları  Özofagus yaralanması  Diyafram yaralanması  Kalp ve büyük damar yaralanmaları

22 SEKONDER TORAKS TRAVMALARI  Pnömotoraks  Hemotoraks  Tansiyon pnömotoraks  Pulmoner kontüzyon

23 PNÖMOTORAKS Plevral boşluğa hava toplanmasıdır.

24 Açık Pnömotoraksta Atmosfer havası inspiryumda toraks duvarındaki bir açıklıktan girer, ekspiryumda da çıkar.

25 AÇIK PNÖMOTORAKS

26 Kapalı Pnömotoraksta Atmosfer havası bronş, bronşiyal yada alveol gibi solunumla ilgili internal yapılardan plevral alan girer ancak çıkmaz.

27 KAPALI PNÖMOTORAKS

28

29 BELİRTİLERİ  Solunum sırasında yaradan girip-çıkan havanın çıkardığı sesin duyulması  Ani göğüs ağrısı  Taşipne  Taşikardi  Göğüs hareketlerinde asimetri  Etkilenen taraf solunum seslerinde azalma

30 HEMOTORAKS Plevral boşluğa kan toplanmasıdır.

31 BELİRTİLERİ  Etkilenen taraf solunum seslerinde olmaması  Dispne  Hemoptizi  Siyanoz  Hipovolemik şok belirtileri  Boyun venlerinde gerginlik ve düzleşme

32 HEMOTORAKS

33

34

35

36

37 TANSİYON PNÖMOTORAKS * İnspiryumda havanın plevral alana girmesi, ancak ekspiryumda çıkamaması ve gittikçe artması sonucu yaralanmış akciğere ve sağlam akciğer ile kalbe ve büyük damarlara baskı yapması sonucu gelişen bir durumdur.

38 BELİRTİLERİ  Dispne, siyanoz, taşipne, öksürük  Cilt altı amfizemi  Boyun venlerinde dolgunluk  Etkilenen tarafta göğüs ağrısı, solunum seslerinde azalma, göğüs duvarı hareketlerinde asimetri  Nabız ve solunum sayısında artma, kan basıncında düşme  Hastada ajitasyon ve huzursuzluk, göğüs içinde basınç hissi

39 TANSİYON PNÖMOTORAKS

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 PULMONER KONTÜZYON Akciğer parankim dokusunun harap olmasıdır.

51 BELİRTİLERİ * Hızlı solunum ve siyanozla karakterize respiratuvar distres * Dispne * Takipne * Hemoptizi * Huzursuzluk

52 PRİMER VE SEKONDER TORAKS TRAVMALARIN ÖZELLİKLERİ

53 Primer travma Sekonder travma 1.ve 2. Kosta kırığı Subklaviyan arter, vena kava superior, aort delinmeleri, trakiabronşiyal yırtıklar olur, %50 oranında ölümle sonuçlanır 3.ve 8. Kosta kırığı Pulmoner zedelenmeye, pnömotoraks ve hemotoraksa neden olur 9.ve 12. Kosta kırığı Karaciğer, dalak ve böbrek zedelenmesine yol açar Sternum kırığı Yelken göğüs, aorta, diyafragma, vena kava, özefagus yırtığı, trekea-bronşiyal pulmoner zedelenme, kalp tamponadı, hemotoraks, pnömotoraks görülebilir

54 TORAKS TRAVMALARINDA ACİL BAKIM İLKELERİ

55  Hava yolu temizlenir ve açık tutulur  Yeterli ventilasyon sağlanır/sürdürülür  Açık toraks yaraları kuru, steril bir örtü ile örtülür  Kanama kontrolü sağlanır. Göğüs duvarında kanama varsa direkt el basıncıyla kontrol edilmelidir  Gömülmüş yada dışarı çıkıntı yapmış yabancı cisimler hasarı azaltmak için bulunduğu yerde tespit edilmelidir

56

57 AÇIK PNÖMOTORAKS KAPATILMASI

58

59

60

61  Kosta kırığından şüphe ediliyorsa, hastanın rahat ve hareketsiz olması sağlanarak, komşu organlara olabilecek daha fazla hasar önlenmelidir  Kosta kırıkları eksternal bir destekle bağlanır. Ancak sıkı bağlama göğüs duvarının ekspansiyon yeteneğini sınırlayacağından dikkatli olunmalıdır  Yaşam bulguları ölçülüp değerlendirilmelidir

62  Tansiyon pnömotoraks varsa göğüs ön duvarına iğne ile girilir yada göğüs tüpü yerleştirilir  Damar yolu açılır ve sıvı perfüzyonuna başlanır  Gerekli ise, perikardiyosentez yapılır  Kosta kırıkları multipl travma olarak kabul edilir ve başka yaralanmalar araştırılır

63 YELKEN GÖĞÜS (FLAİL CHEST)

64

65 TORAKS TRAVMALI HASTANIN BAKIMI

66 AMAÇ  Solunum ve dolaşım bozukluklarını düzeltmek,  Etkin doku perfüzyonu ve pulmoner ventilasyon sağlamak,  Sıvı volüm açığını kapatmaktır.

67 SORUNLAR  Hava yolu tıkanması  Etkisiz solunum  Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişiminin bozulması  Kardiak output ve kalp atımında düşme

68

69


"TORAKS TRAVMALARI Ayla Yavuz Karamanoğlu  Toraks travmaları tüm travma olguları içinde üçüncü sıklıkta yer alır.  Tüm travma ölümleri içerisinde, toraks." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları