Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özlem Pata Acıbadem Bakırköy Hastanesi.  Artmış obstetrik ve neonatal morbidite ve mortalite  Gebelik öncesi diabeti olan gebelerin dörtte birinde gebelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özlem Pata Acıbadem Bakırköy Hastanesi.  Artmış obstetrik ve neonatal morbidite ve mortalite  Gebelik öncesi diabeti olan gebelerin dörtte birinde gebelik."— Sunum transkripti:

1 Özlem Pata Acıbadem Bakırköy Hastanesi

2  Artmış obstetrik ve neonatal morbidite ve mortalite  Gebelik öncesi diabeti olan gebelerin dörtte birinde gebelik outcome kötü  Tip 1 DM gebelikte riskleri yüksek  Tip 2 DM tüm DM olgularının %27’si ve oranı gün geçtikçe artıyor

3  Obesitenin tüm dünyada artması ile Tip 2 DM oranı artıyor CEMACH Study 2002

4  1922’li yıllarda insülin piyasada  Perinatal morbidite ve mortalitede ileri derecede düzelme o Etkili maternal glukoz ölçüm sistemleri o HbA1C’ nin maternal glukoz kontrolünde kullanımı

5 o Tip 1 DM Gebelik öncesi kan Glukoz düzenlenmeli o Tip 2 DM Oral hipoglisemik ajanlar İnsülin o GDM (diet ve egzersiz ile regüle olmayan)

6  Gebelik öncesi veya erken konsepsiyonel dönemde yogun glisemik kontrol ve < HbA1C ile o Konjenital anomali <%4) o Spontan abortus ( %13,3-10.4 ) o Preterm eylem düşüyor Diabets and Pregnancy Group France 2003

7 o Açlık durumunda kan Glukoz seviyesi hepatik glukoz üretimi ve salınımı ile sağlanıyor. Portal vene salgılanan pankreatik insülin ile regüle ediliyor. o Yemekten sonra ise portal vene fazlaca insülin salınımı var ( dietle alınan CHO miktarına göre değişiyor)

8  Maternal glukoz plasentadan geçer  İnsülin Plasentadan geçmez  İnsülin IGG ile bağlanırsa plasentadan geçebilir  Plasental transfer edilen insülin fetusta makrosomi yapabilir.

9  İnsülin ihtiyacı gebelik ilerledikçe artar. o Antiinsülin etkili plasental hormonlar artar o Maternal kilonun artması o Aktivitede azalma o Kalori alımının artması  Verilecek insülin o Diabet tipine o Gebelik öncesi insülin direncinin düzeyine o Etnik yapıya

10  Soluble human insülin ve Neutral Protamin Hagedorn (NPH) altın standart o Hipoglisemi o Retinopati o Öğünlerden 30-60 dk önce kullanılması Castorino K Curr Diab Rep 2012 12:53-59

11  Kısa etkili insülin analogları o İnsülin Lispro βzincir üzerinde B28 ve B29 aa değişimi Reguler insülinden daha etkili Daha az hipoglisemi Anti insülin Ab oluşturmuyor Plasentadan geçmiyor Konjenital anomali oranı plasebo ile benzer o İnsülin Aspart IGF bağlanma oranı human insülinine göre %69 FDA onayı var Teratojenite ancak çok yüksek dozlarda hipoglisemiye bağlı Human insülinden daha etkili

12

13  Uzun etkili insülin analogları o İnsülin Glargine FDA onaylı (2000) Α zincirinde 21.pozisyona glisin, β zincirinde 30. pozisyona 2 arjinin geliyor Çözünen insülin, tepe noktası yapmadan 24 saat etkili o İnsülin Detemir Artmış hekzamer stabilitesi Subkutanöz bölgede ve dolaşımda albümine bağlanıyor Artmış glisemik kontrol Kilo aldırma etkisi yok Hayvanlarda yapılan çalışmalar embriyotoksisite ve teratojenite açısından human insülinden fark yok

14 İsimİnsülin Reseptör Afinitesi Metabolik Potansiyel IGF-1 reseptör afinitesi Mitojenik Potansiyel Human İnsülin100 İns Aspart92±6101±281±958±22 İns Lispro84±682±3156±1666±10 İns glargine8660±3641±51783±13 İns Detemir18-462716±1 11 Jovanovic l. Diabetes Care 2007

15 İsimTipBaşlangıçEn yüksek etki SüreDoz interval İns AspartHızlı (Bolus)15 dk60 dk 2 saatHer yemek İns LisproHızlı (Bolus)15 dk60 dk 2 saatHer yemek Reguler İnsOrta etkili60 dk2-4 saat 6 saat60-90 dk önce NPHOrta etkili (basal) 2 saat4-6 saat 8 saatHer 8 saatte İns DetemirUzun etkili (basal) 2 saat- 12 saatHer 12 saatte

16 Gebelik HaftasıTotal insülin İhtiyacı 1-13 hafta0.7 u/kg 14-26 hafta0.8 u/kg 27-37 hafta0.9 u/kg 38 hafta-doğum1 u/kg Doğum sonrası- laktasyon 0.55 u/kg  Gebeliğin ilk döneminde özellikle Tip1 DM da %40 hipogilisemi  >36 haftada gebelik öncesi DM olan olgularda ins ihtiyacı düşebilir Am J Obstet Gynecol 1988

17  İki Doz (Gebelikte tercih edilmiyor) o Kısa ve orta etkili beraber kullanılır. o Total insülin dozunun 2/3 sabah, 1/3 aksam uygulanır. o Sabah insülin dozunun 1/3’ü kısa etkili 2/3’ü basal etkili o Aksam verilecek basal doz aksam yemeği öncesi verilmemeli çünkü gece 2 civarı hipoglisemi etkisi var. Kısa ve uzun etkili oranı 1:1 dir 

18  Çoklu Doz o 3 doz hızlı etkili insülin yemek öncesi yatarken ise NPH insülin o Glisemik kontrol çoklu doz uygulanımda istatistiki olarak daha etkin Mathiesen et al. Diabetes Metab Res Rev 2008

19  Devamlı subkutanöz insülin infüzyonu (İnsülin Pompası) o Fizyolojik insülin sekresyonuna benzer o İlk defa gebelikte kullanılmamalıdır. Öğrenme dönemi var İlk dönemlerde hipoglisemi atakları Kullanım hatası nedeni ile gece basal doz düşürülüp 0.1u/kg NPH eklenmelidir

20 Total günlük insülin dozunun %50’si bazal insülin dozu şeklinde diğer %50 ise yemeklerden veya atıştırmalardan önce kalori sayımına göre yapılmalıdır. ZamanBazal İns. Gereksinimi (B)(İnfüzyon Oranı /saat) Bilinen Gece yarısı-04B/24 x %50Maternal kortizol en düşük 04-10B/24x 1.5Maternal glu en yüksek Sabah 10 dan sonraB/24

21  5 trial  Primer outcome (makrosomi, operatif doğum, sezaryen oranları) arasında fark yok.  Perinatal mortalite, fetal anomali, maternal hipoglisemi veya hiperglisemi açısından da fark yok The Cochrane Library Review 2011 Issue 10

22  Öğün öncesi Glukoz düzeyi o Dietteki kalori miktarı değişmeyecekse öğün öncesi Glukoz seviyesine göre insülin ayarlanmalıdır Öğün öncesi Glu>120mg/dl ise 2 ünite regular insülin ilave et Öğün öncesi Glu<80 mg/dl ise 2 ünite düşür

23  CHO’ a göre ayarlamanın limitasyonları var o Hesaplama yanılmaları o Kişisel farklı yanıtlar İnsulinGram CHO gram Gebelik öncesi115 İlk trimester112 2. Trimester110-6 3. Trimester12-6

24 Örnekleme Zamanı Düzey (mg/dl) Açlık ≤ 95 Yemek öncesi ≤ 100 1- saat postbrandial ≤ 140 2 saat postbrandial ≤ 120 02.00-06.00 ≥ 60 Ortalama 100 HbA1C ≤ 6 ACOG 2005

25  1-2 haftalık egzersiz ve diete ragmen o AKŞ >90mg/dl ve TKŞ, 2. saatte >120 mg/dl  İnsülin başlanılan grupta o Makrosomi orani %18 den %7 Jovanovic-Peterson Am J Perinatol 1997  Diet-Egzersiz-İnsülin o Makrosomi daha az (%13-%45) o Neonatal obesite daha az ( daha katlantı ölçümleri) Pirc lK BMC Pediatr 2007

26  Kişisel Glukoz Profiline göre ayarlanmalı o Gün içinde birden fazla hedeflenen değerler üzerinde KŞ o Yemeklerden önce 4-8 ünite ile başlanabilir o Öğlen ihtiyaç 10’un üzerinde ise sabah dozuna 6-8 ünite NPH başlanabilir o AKŞ 90-95 lerin üzerine çıkıyorsa akşam 10 da NPH 4-6 ünite eklenebilir Dozlar haftada 2 defa yükseltilebilir ayarlanana kadar

27  Gece yatarken orta etkili insülini alabilir  Sabah insülin dozu yapılmamalı  I.V salin infüzyonu başlansın  Aktif eylem başlarsa veya glukoz düzeyi < 70 mg/dl ise 100-150 ml/h %5 dekstroz gönderilmelidir.  Saatlik kan şekeri takibi yapılmalıdır  >100mg/dl ise düzey reguler insülin i.v infüzyon başla 1.25U/saat

28  Perinatal asfiksi ve neonatal hipoglisemi maternal hiperglisemi ile yakından ilişkili  Dietle regule GDM ve hafif Tip 2 DM da dekstroz içeren sıvılardan kaçınılması yeterli Plazma/Kapiller Glu(mg/dl)İnfüzyon Oranı (U/hr) <800.5 80-1001.0 101-1401.5 141-1802.0 181-2202.5 ACOG 2005

29  Tip 1 ve Tip 2 diabeti olan kadınların doğum sonrası insülin duyarlılığı artar (48-72 saat).  Sıkça KŞ takibi yapılmalı emziren kadınlarda ekstra kalori ve gebeliğe göre daha düşük insülin ihtiyacı  24 saatlik insülin gereksinimi %25-40 oranında düşürülebilir.  Gece verilen NPH düşürülebilir. Mathiesen et al Diabetes Res Rev 2008

30  Maternal, fetal ve neonatal komplikasyonlara sık rastlanır.  Riskleri en düşük seviyeye indirebilmek sıkı glisemik kontrollerle mümkün.  Pregestasyonel DM olgularında gebelik düşünüldüğü an başlanılan ve gebelik dönemine göre ayarlanan insülin tedavisi  Gestasyonel DM da diet ve egzersize ragmen glisemik kontrol sağlanamıyorsa insülin başlanmalı

31  Birçok yeniliğe ragmen insülin pompasının çoklu doz insülin kullanımına göre üstünlüğü gösterilememiştir.  İnsülin analogları gebelik-DM tedavisinde avantajlar sunabilir  Hastanın eğitim ve motivasyonu çok önemli. Evrensel kurallar yok.  DM tedavisinin bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır

32


"Özlem Pata Acıbadem Bakırköy Hastanesi.  Artmış obstetrik ve neonatal morbidite ve mortalite  Gebelik öncesi diabeti olan gebelerin dörtte birinde gebelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları