Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU
Tanı ve Tedavi Rehberi Kursları 2012

2 2-A

3 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tanım
T1DM, otoimmün ya da diğer nedenlerle beta hücre harabiyetine bağlı olarak mutlak insülin yetmezliği sonucu ortaya çıkan klinik tablodu. Tüm diyabet tipleri arasında % 5-10 oranında görülür. Genellikle çocukluk yada gençlik çağında başlar fakat nadirde olsa yaşamın her döneminde ortaya çıkabilir Preklinik dönem kısadır,fakat ileri yaşlarda ortaya çıkan Tip 1 diyabetli kişilerde preklinik dönem uzayabilir. 30 Yaşından sonra ortaya çıkan geç başlangıçlı Tip 1 diyabette preklinik ve erken klinik süreç benze yaşlarda ortaya çıkan Tip 2 diyabet ile benzerlik gösterir,mutlaka ayırıcı tanı yapılmalıdır.

4 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tip 1 Diyabet ve Remisyon
• Yeni başlangıçlı Tip 1 diyabette başarılı insülin replasmanı ile glukoz regülasyonu sağlanan kişilerde süreç içinde insülin gereksinimi azalabilir ve hastaların bir bölümünde tam yada parsiyel remisyon süreci görülebilir. Remisyon oranı Tip 1 diyabeti ileri yaşlarda başlayan kişilerde yüksek ve uzun süreli,çocukluk çağında başlayan hastalarda seyrek ve kısa sürelidir. Remisyon süreci dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde insülin tedavisi yeniden düzenlenmelidir.

5 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tip 1 Diyabette Tedavi Hedefleri
• Tip 1 diyyabet tedavisinde yaşam şekli değişikliği ( tıbbi beslenme tedavisi, Düzenli spor ve egzeriz ) ile birlikte eğitimtedavinin ilk bileşenidir. Tip 1 diyabette insülin tedavisinin temel hedefi fizyolojik insülin salınımını birebir taklit etmek olmalıdır. İnsülin tedavisi, bazal ve bolus insülin komponentlerini kapsayan çoklu doz insülin tedavisi olarak planlanmalıdır.

6 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ

7 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ İnsülin Tipleri Bazal İnsülinler
Açlık plazma glukozunu kontrol eder Her öğünde günlük insülin ihtiyacının %10-20’sini oluşturur • Orta Etkili (NPH) İnsülinler • Uzun Etkili (Analog) İnsülinler İnsülin Glargine, İnsülin Detemir Bazal İnsülinlerin Etki Süreleri Preparat adı Etki başlangıcı (st) Etki piki (st) Etki süresi (st) NPH insülin 1-2 5-7 13-16 Glargine insülin Yok 20-24 Detemir insülin 2-4 yok 16-24

8 Lispro / Aspart / Glulisine insülin
TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ İnsülin Tipleri Bolus İnsülinler Postprandial glisemiyi kontrol eder Günlük ihtiyacın yaklaşık %50’sini oluşturur • Kısa Etkili (Regüler) İnsülinler • Hızlı Etkili (Analog) İnsülinler İnsülin Aspart, Lispro, Glulisine Bolus İnsülinlerin Etki Süreleri Prepat adı Etki başlangıcı (st) Etki piki (st) Etki süresi (st) Regüler Human İnsülin 30-60 2-4 6-8 Lispro / Aspart / Glulisine insülin 5-15 1-2 3-4

9 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ İnsülin Tipleri Hazır Karışım İnsülinler
• Regüler + NPH İnsülinler Regüler Human %30, NPH İnsülin %70 • Analog Karışım İnsülinler Bifazik İnsülin Aspart İnsülin Aspart %30, İnsülin Protamin Aspart %70 Bifazik İnsülin Lispro İnsülin Lispro %25, İnsülin Protamin Lispro %75 Bifazik İnsülin Lispro İnsülin Lispro %50, İnsülin Protamin Lispro %50

10 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ

11 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ

12 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Özel Durumlarda Kullanılabilecek Diğer İnsülin Protokolleri T1DM tedavisinde “bazal-bolus” insülin tedavisi esastır. Ancak, sosyo-kültürel sorunlar ya da fiziksel engel nedeniyle çoklu doz insülin tedavisini uygulayamayacak diyabetlilerde, zorunluluk durumlarında öğün öncesi üçlü doz hazır karışım insülin ya da sabah ve öğlen ikili doz hazır karışıma ek olarak akşam uzun etkili analog tedavisi kullanılabilir

13 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tip 1 Diyabette İnsülin Tedavi İlkeleri
• Açlık kan glukozu yüksek olanlarda bazal insülinler, tokluk kan glukozu (TKG) yüksek olanlarda öğün öncesi bolus insülinler artırılmalıdır • Önce hipoglisemiler düzeltilmelidir. Her hiperglisemi pikinden önce akut hipoglisemi atağı olup olmadığı araştırılmalıdır • Kan glukozuna göre insülin düzenlenmesi genellikle üç günde bir yapılmalıdır • Bir öğünde insülin değişimi genellikle 1-2 ünitenin üstüne çıkmamalıdır. Özel durumlarda değişebilir • Açlık kan glukozu mg/dl olan hastalarda bolus insülin yarı doz ve yemekten sonra yapılmalı, 65 mg/dl’nin altında olan kişilerde bolus insülin dozu yapılmamalıdır • İnsülin tedavisinden iki – dört hafta sonra glukotoksisitenin kırılmasını takiben insülin ihtiyacı azalabilir • Bu nedenle yeni başlangıç T1DM’de glisemi regülasyonu sağlandıktan sonra, hasta izlemi sürdürülmelidir. Remisyon (balayı) sürecine giren diyabetlilerde sıkı bir izlem programı ile insülin dozu azaltılmalıdır

14 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Bazal ve Bolus İnsülin Tedavi Kriterleri
• Bolus insülin tedavisinde, aktif yaşamı olan ya da glisemik indeksi yüksek besinlerle beslenen kişilerde (çocuk / adolesan) ağırlıklı olarak analog, sedanter yaşam şekli olan ve/veya glisemik indeksi düşük besinlerle beslenen kişilerde (orta – ileri yaş) ağırlıklı olarak regüler insülin tercih edilmelidir • Bazal-Bolus insülin tedavisi kullanılan kişilere özellikle analog kısa etkili insülin önerilen hastalara mutlaka karbonhidrat sayımı eğitimi verilmelidir • Bazal insülin tedavisinde uzun etkili analoglar tek doz ya da ikili doz verilebilir. Tek doz uzun etkili analog, günün herhangi bir saatinde önerilebilir. Eğer, tek doz uzun etkili analog dozu 0.5 İÜ/kg/gün üzerine çıkarsa, insülin ikili doz olarak verilmelidir • Brittle (oynak) seyirli ya da endojen insülin rezervi olmayan (C- peptid < 0.1 ng/ml) hastalarda bazal insülin ikili doz olarak verilmelidir • Gebe T1DM’lilerde, bolus insülin olarak regüler human, bazal insülin olarak ikili doz NPH insülin önerilmelidir

15 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ

16 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ İnsülin Pompa Tedavisi Yan Etkileri
Teknolojik temel bilgi eksikliğinde glisemi regülasyonunda bozulma, pompa kullanım güçlüğü, kateter tıkanma ya da kırılmalarında akut hiperglisemik ataklar, sürekli taşıma güçlüğü, kilo alma.

17 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tip 1 Diyabette Hasta Takip Kriterleri
• Birey en az 1-3 ayda bir görülmelidir • Günlük problemler tüm iletişim imkanları kullanılarak (telefon, faks, e-posta gibi) en kısa zamanda çözülmelidir • Hipoglisemi atakları dikkatle izlenmelidir • HbA1C 3 ayda bir kontrol edilmeli, bireysel HbA1C değişim grafiği hazırlatılmalıdır • Tıbbi beslenme tedavisi (TBT), karbonhidrat/insülin oranı, egzersiz her vizitte kontrol edilmelidir • Tüm diyabetliler her yıl grip aşısı olmalıdır • 2 yaşından büyükler 5 senede bir pnömokok aşısı olmalıdır

18 TİP 1 DİYABET TEDAVİSİ Tip 1 Diyabette Glukoz Takip Kriterleri
• Evde glukoz takibi, sık hipoglisemiye giren ve hipoglisemiyi algılamayan olgularda yaşam kurtarıcı olabilir • Yeni tanı T1DM’li bireyler sabah, öğle, akşam açlık ve tokluk (yemek başlangıcından 2 st sonra) kan glukozu ile izlenmelidir. Haftada en az iki gün, gece sabaha karşı (st 03:00 ya da 04:00’te) kan glukozu ölçülmelidir • Yoğun insülin tedavisinde T1DM’lilerde sürekli glukoz takibi uygulanabilir


"ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları