Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI-TAŞINMASI ve KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI-TAŞINMASI ve KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1

2 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI-TAŞINMASI ve KULLANIMI
Kimyager: Sevda YÜKSEL

3 Depolama Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması ve depolanması çok önem verilmesi gereken zor bir konudur. Kimya fabrikalarındaki iş kazalarının büyük bir kısmı kimyasalların yanlış depolanması sonucu gerçekleşmektedir.

4 Riski azaltmak için kimyasallar herhangi olumsuz bir durumda tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde depolanmalıdır.

5 Depolama Öncelikle kimyasalları depolamak istediğimiz depoların bazı özellikleri olması gerekir. Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

6 Depolama

7 Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır.

8 Depolama Gerekli yerlerde uygun Tehlike Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır. Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. Boy ve göz duşu bulunmalıdır.

9 Depolama İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır.
Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler alınmalıdır.

10 . Depolama Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır

11 Depolama + Beraber Depolanabilir - Beraber Depolanamaz
o Özel önlemler alınarak beraber depolanabilir.

12 Depolama Bu sınıflandırma kimyasalların kimyasal özelliklerinden faydalanılarak yapılmalı, kimyasallar alfabetik olarak kesinlikle sınıflandırılmamalıdır.

13 Bu noktada kimyasal malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) bizlere yardımcı olacaktır.

14 Depolama Katıları ve sıvıları ayrı olarak sınıflandırmak ve depolamak temel sınıflandırma yöntemlerinden bir tanesidir.

15 Depolama

16 Depolama

17 Depolama

18 Depolama Daha sonra gruplar bariyerlerle birbirinden ayrılmalı, ya da farklı raflarda depolanmalıdır.

19 Depolama

20 Depolama -Şişeler veya raflar düzgün ve seviyeli olup, ebatları dengeli olmalıdır. Kaplar rafın kenarından dışarı çıkmamalıdır. -Rafların ağırlık kaldırma kapasitesi, belirlenmeli ve bu limit aşılmamalıdır.

21 Depolama Yeterli depolama alanı mevcut işletmelerde riski tamamen ortadan kaldırmak için farklı kimyasal gruplarda bulunan kimyasallar farklı yerlerde depolanmalıdır.

22 Depolama Kimyasal maddeleri tüm ateşleme kaynaklarından (açık alevler, sıcak yüzeyler,direkt güneş ışığı, kıvılcım)uzak tutunuz. Asitleri bazlardan ve korozif maddeleri hem organik, hem de alev alabilen maddelerden ayrı tutunuz.

23 Depolama Raflardan düşme tehlikesini en aza indirmek için korozif maddeleri tabana yakın yerlerde depolayınız.

24 Depolama Korozif maddeleri metal raflarda kesinlikle saklamayınız. Havalandırma yardımcı olsa da, kimyasallar rafları aşındıracaklardır. Zehirli kimyasal maddeleri diğer tehlike sınıflarından ayrı tutunuz ve soğuk, iyi havalandırılan bir yerde ışık ve ısıdan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz.

25 Taşıma Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile birlikte bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer değiştirmesine olan ihtiyaç da aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise canlılar ve çevre üzerinde onarılamaz etkiler bırakan büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen kirlilikler meydana gelmiştir.

26 Taşıma Literatür araştırmalarına göre; kimyasal madde taşıyan araçların yaptığı kazalar incelendiğinde, kazaların % 78 inin kimyasal maddelerin açığa çıkması, % 28 inin yanma, % 14 ünün patlama ve % 6 sının da gaz bulutu şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Kazaların % 73,5 i darbe veya çarpma ile meydana gelmektedir.

27 Taşıma Durum böyle olunca kazaları en aza indirmek için; taraf olan tüm ülkeleri bağlayacak uluslar arası bazı kurallar alınmıştır. Şu an yürürlükte olan kural ADR sözleşmesidir.

28 Taşıma Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olan ADR Sözleşmesi (ADR: Accord Dangereux Routier) 30 Eylül 1957’de Cenevre’de düzenlenmiş olup, karayolu ile uluslar arası taşımacılıkta güvenliğin arttırılmasını amaçlamaktadır. Başlangıçta 15 üye ülkenin imzalamasıyla düzenlenen konvansiyon 1968 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

29 Taşıma Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR Konvansiyonu’na katılım için ilk adım tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmıştır. Bundan sonra Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve düzenlemeler ile “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 31 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi ’dur.

30 Taşıma Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında, trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas, usul ve şartlara uymaları zorunludur

31 Taşıma Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için kimyasallar gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

32 Taşıma Sürücü, ikaz levhalarının takılmasından ve çıkarılmasından sorumludur.

33 Taşıma Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir.

34 Taşıma Tehlikeli madde taşımacılığında; araca yüklenen tüm yüklerin yüke uygun malzeme kullanılarak yüklenmesi sağlanmalıdır. Araç üzerindeki yükler hiçbir şekilde hareket etmemelidir.

35 Taşıma Yük güvenliğini sağlamak için gerdirme halatı, sıkma çubuğu, hava yastığı, paletler, takoz ve kaymayı önleyici bezler kullanılmalıdır. Tehlikeli maddeler bu sayılan yardımcı malzemeler ile aracın kasası ya da konteyner içerisinde sabitlenerek, nakliye esnasında ortaya çıkabilecek risklere karşı korunmuş olur. Yukarıda sayılanların haricinde eğer aracın kasası tamamen dolu ise, yük güvenliği sağlanmış sayılır.

36 Taşıma

37 Taşıma Gerdirme halatı ve takoz ile sabitleme

38 Taşıma Hava yastığı ve palet ile sabitleme

39 Taşıma Aracın sert fren yapması, virajlar ve kalkışlar (hızlandırma), yükün kaymasına, yuvarlanmasına, devrilmesine hatta araçtan düşmesine sebebiyet verebilir. Uygun ve güvenli olmayan yüklemeler de bazen aracın devrilmesine (makaslamasına) neden olabilir. Bu durum sonucunda paketler veya yükün tamamı o kadar zarar görebilir ki, sonunda paketler açılarak tehlikeli maddenin dışarıya sızmasına sebebiyet verir.

40 Taşıma Yüklemede kuvvet dağılımı

41 Taşıma Ağırlık merkezi eşit dağıtılmış yükleme biçimi

42 Taşıma Biyosidal ürün asla sürücünün bulunduğu kabinde, ve yakınında taşınmamalıdır. Kaplar, dökülmeyi ve kimyasal buharına maruziyeti önleyecek şekilde güvenceye alınmış olmalıdır.

43 Taşıma Kapalı araçlarda taşıma yapılacaksa iyi havalandırma yapılması sağlanmalı, açıkta taşınacaksa güneş ışınları ve yağış gibi iklimsel faktörler için koruyucu tedbirler alınmalıdır.

44 Taşıma Toz, tablet ve granül gibi formülasyonlar daima sıvı formülasyonların üstünde taşınmalıdır. Mümkün olduğunca katlı taşınma yapmaktan kaçınmalıdır. Ambalajlar taşıma kapasitesinin üstünde yerleştirilmemelidir. Düzenli aralıklarla sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ortamdaki aşırı koku sızıntının belirtisi olabilir.

45  Paketler sürücü tarafından asla açılamaz
.  Paketler sürücü tarafından asla açılamaz

46 Kullanım Kabı açmadan önce etiketini okuyun.

47 Kullanım Size gereken madde olup olmadığını kontrol edin.
Kimyasallar arasındaki şiddetli reaksiyonları düşünün. Uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanın. Kabı, iyi havalandırılmış bir alanda ve dikkatlice açın.

48 Kullanım Maddeyi çıkarırken ve kullanırken, solumayla, cilt, göz ve giysi temasıyla alınacak riski indirgeyen bir metod seçin. Ellerde açık yara,kesik,çatlak v.s varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka bandajla kapatınız

49 Kullanım ve yapacağınız işe uygun eldiven giyiniz. Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde çalışırken mutlaka önlük ve önü kapalı ayakkabı giyiniz.

50 Kullanım Zararlı, zehirleyici, tahriş edici kimyasallarla çalışırken kişisel koruyucular maske, gözlük, eldiven v.b.) kullanılmalıdır.

51 Kullanım Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde çalışırken uzun saçlar toplanmalıdır. Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde yüzük, künye,kolye,bilezik gibi eşyalar ile çalışmak tehlikeli olabilir. Çalışmaya başlamadan önce çıkarınız.

52 Kullanım Önlük ve pantolon ceplerinde kesici ve batıcı aletler taşımayınız. Kimyasallarla çalışırken kesinlikle bedensel ve el şakaları yapmayın.

53 Kimyasal maddeyi kullandıktan sonra kabın kapağını dikkatle kapatın.
Maddeyi kullanırken kesinlikle bir şey yiyip içmeyin ve sigara içmeyin. Ellerinizi yıkayın, sahayı temizleyin ve sağlığa zararlı tehlikeli maddenin etkisinde kalmış olan giysinizi değiştirin.

54 Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerin sürekli güvenli, temiz ve düzenli tutulmasını sağlayın.
Çalışmalar bittiğinde veya mesai sonunda dağınıklıkları toparlamak, atıkları atmak ve temizlik yapmak için vakit ayırın.

55 TEŞEKKÜRLER


"BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI-TAŞINMASI ve KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları