Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI"— Sunum transkripti:

1 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
 SORU 1: ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır? A.  7 B.  8 C.  9 D.  10 SORU 2: Sınıf 2 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir? A. Patlayıcı maddeler, patlayıcı madde içeren nesneler B. Yanıcı sıvı maddeler C. Yanıcı katı maddeler D. Gazlar SORU 3: Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer? A. Yanıcı katı madde B. Bulaşıcı özelliği olan madde C. Zehirli madde D. Aşındırıcı madde

2 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 4: ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır? A. Sınıf B. Sınıf 4, C. Sınıf 5, D. Sınıf 6,1 SORU 5: Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki. nem neden tehlikelidir? A. Zehirlenme tehlikesi vardır.       B. Eller hissiz hale gelir. C. Her zaman alerjik reaksiyonlara yol açarlar.           D. Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli kısımlarında yanmalara yol açarlar. SORU 6: ADR’ ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A.  Çok tehlikeli B.  Tehlikeli C.  Az tehlikeli D.  Tehlikesiz

3 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır? A. Sınıf B. Sınıf C. Sınıf D. Sınıf 6.1 SORU 8: ADR’ ye göre Sınıf 8, ambalajlama grubu III ne anlama gelir? A. Hafif asidik madde B. Ek tehlikesi olmayan madde C. Çok asidik madde D. Çok tehlikeli madde SORU 9: Yüksek yoğunluklu asitlerin (örneğin Sülfürik Asit) akarsular üzerine hangi zararlı etkileri vardır? A. Bu asitler tabana çökerler, o nedenle daha fazla ilgilenmeye gerek yoktur B. Su ile temas ettiklerinde yanarlar C. Su üzerinde geniş yüzeyli olarak dağılırlar ve buradan toplanabilirler D. Bu asitler su tarafından seyreltildikten sonra bile tehlikeli karışımlar oluştururlar

4 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?   A. Sınıf B. Sınıf C. Sınıf D. Sınıf 6.1 SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır? A. Sınıf 4, B. Sınıf C. Sınıf D. Sınıf 7 SORU 12: İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir? A.  Bu madde su ile reaksiyona girer B.  Tanker boş ancak temizlenmemiştir. C.  Bu tehlikeli madde radyoaktiftir.   D.  Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir.

5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 13: Bir turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir? A. Tehlike derecesinin arttığını gösterir. B. Taşınan paketlerin 6’dan fazla olduğunu gösterir. C. Yükün özel bir yük olduğunu gösterir. D. Aracın 66 kodlu tünellerden geçebileceğini belirtir. SORU 14: ADR’ ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır? A. Tehlike numarasının tekrarlanmasından. B. Tehlike numarasının önüne “X” harfi gelmesinden C. Tehlike numarasının önüne “Z” harfi gelmesinden. D. Tehlike numarasının önüne “L” harfi gelmesinden. SORU 15: Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan kim sorumludur? A. Güvenlik danışmanı          B. Yükleyen C. Araç sürücüsü            D. Araç sahibi

6 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 16: Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, "60" numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder? A. Çevre için tehlike oluşturan madde                     B. Zehirli ya da hafif zehirli madde C. Tutuşabilir katı madde                                         D. Tutuşabilir sıvı madde SORU 17: Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır? A. Tehlike numarasının tekrarlanmasından. B. İki ikaz levhasının yan yana veya üst üste araca takılmasından. C. Tehlike numarasının önüne 'Z' harfi gelmesinden. D. Tehlike numarasının önüne altı yeşil olan bir 'L' harfi gelmesinden. SORU 18: Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ ye göre bu ifadenin anlamı nedir? A. Yükün istiap haddine uygun olarak yüklendiğini ifade eder. B. Yüklerin sadece bir nokta da yüklenip, bir noktada da boşaltılacağını ifade eder. C. Aracın yük bölümünün tam olarak doldurulduğunu ifade eder. D. Taşınan yüklerin muafiyet sınırları üzerinde olduğunu ifade eder.

7 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 19: Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır? A. Sınıf 6.1 – Sınıf 8                                      B. Sınıf 1 – Sınıf Sınıf 5.2 C. Sınıf Sınıf 3                                                  D. Sınıf Sınıf 2 SORU 20: Bir tehlikeli madde taşıması için "onaylanmış bir ambalaj" aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır? A. Herhangi bir işaret bulunmamaktadır.         B. ADR/RID işaretinden C. UN sembolünden                          D. Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden SORU 21: Yığın halinde taşıma ne demektir? A. Tehlikeli maddelerin sarnıçlarla taşınmasıdır. B. Tehlikeli maddelerin ambalajlanmasından tabii şekliyle taşınmasıdır. C. Tehlikeli maddelerin bulunduğu kapların üst üste konulara taşınmasıdır. D. Tehlikeli maddelerin gereken koşullar olmaksızın taşınmasıdır.

8 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 22: Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini kim sağlamalıdır? A. Nakliyeci.                                    B. Konteyneri yükleyen.    C. Alıcı personel.                            D. Tehlikeli malı ambalajlayan. SORU 23: Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır? A B C D. 40 SORU 24: “İçerisinde tehlikeli madde bulunan hasarlı bir ambalaj yüklemek üzere edilen araç sürücüsüne teslim edilmiştir.” Araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Paketi yalnızca aracın arka tarafına yükletir. B. İşletmeciyi bilgilendirerek yükleme yapar. C. Paketi hiçbir şekilde yüklememelidir. D. Hasar hakkında alıcıyı telefonla bilgilendirerek yükleme yapar.

9 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 25: Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri Yerleşim yeri Otoyolda İçinde Dışında A km km km. B km km km. C km km km. D km km km. SORU 26: Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır? A. Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg. B. Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg. C. Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg. D. Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg. SORU 27: Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır?   A. A sınıfı yangınlar B. B sınıfı yangınlar C. C sınıfı yangınlar D. D sınıfı yangınlar

10 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SORU 28: ADR’ ye göre; tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda, toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır? A. Toplam 15 kg. (3x5.)                                           B. Toplam 12 kg. (2x6) C. Toplam 8 kg. (2x4)                                             D. Toplam 10 kg. (2x5)  SORU 29: İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır? A. Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü B. Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü C. Her biri 6 kg' lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü D. Her defasında gerekli olan miktar, yazılı talimatlarda belirtilir SORU 30: Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır? A. Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan müdahale etmelidir. B. Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir. C. Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir. D. Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamı kullanılmalıdır. 


"TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları