Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma-Geliştirme Destek Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma-Geliştirme Destek Programı"— Sunum transkripti:

1 Araştırma-Geliştirme Destek Programı
Hacı Ali ULUTAŞ Grup Başkanı, Ar-Ge Komisyonu Başkanı Tarifeler Dairesi Başkanlığı Ankara-Nisan 2015

2 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) mevcut sistemden işlem ve sonuç olarak farklılık yaratabilecek düşüncelerin irdelenmesidir. Ar-Ge hayal etmek ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaktır.

3 Kurumsal Bakış Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektörü Tekeldir.
Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektörü Hizmet Sektörüdür. Yapılması gereken işlerin çokluğu sebebi ile yeniliğe ve gelişmeye zaman, işgücü ve kaynak aktarılamamaktadır.

4 Kurumsal Bakış Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe Ar-Ge desteklenmelidir. Yapılacak olan yenilikler, elde edilecek faydalar ülke yararınadır. Artan kalite, düşen maliyet vatandaşa yansır.

5 Kurumsal Bakış Bu bakış sonucunda;
* uygulama döneminde tüm elektrik dağıtım şirketlerine toplam: ,36 TL ilave kaynak yaratılmış. * Usulünün belirlenmesi için tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarih ve 5036 sayılı Kurul Kararı alınarak Ar-Ge bütçeleri kapsamında yapılacak çalışmaların kapsamı belirlenmiştir.

6 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı K.K. ile Ar-Ge Projelerinin değerlendirilmesi için komisyon kurulması planlanmış ve 16/07/2014 tarih ve sayılı Olur ile komisyon kurulmuştur. * Ar-Ge Komisyonu 5036 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen doğrultuda çalışmalarına Temmuz 2014 başvuru döneminde başlamıştır.

7 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 1- 1. maddesinin 1. fıkrası, dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi,

8 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 2- 1. maddesinin 2. fıkrası, Ar-Ge projeleri yeni bir ürün, sistem veya tasarım geliştirme odaklı olabileceği gibi dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama örnekleri araştırılarak bu uygulamaların ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da olabilir,

9 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 3- 2. maddesinin 4 ve 5. fıkrası, (4) Dağıtım şirketleri bireysel Ar-Ge projeleri için tek başına başvuruda bulunabileceği gibi, birden fazla şirketin bir araya gelerek oluşturacağı ortak Ar-Ge projeleri için birlikte de başvuruda bulunabilir, (5) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje başvurusu reddedilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu olması durumunda söz konusu şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenir, şirketlerin ortak proje geliştirmemesi halinde Komisyon tarafından belirlenen başvuru onaylanır, diğerleri reddedilir,

10 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 4- 2. maddesinin 6. fıkrası, (6) Yatırım niteliği taşıyan projeler Ar-Ge projesi olarak kabul edilmez.

11 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 5- 2. maddesinin 7. fıkrası, (7) Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan fonlar kapsamında yürütülen Ar-Ge projelerinden bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen kapsamda olanlar komisyon incelemesine gerek kalmaksızın bu Karara uygun Ar-Ge projesi olarak onaylanır. Bu projelerin fonlarla desteklenen bütçesi dışında kalan kısmı dağıtım şirketlerinin kendi Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

12 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 6- 3. maddesinde, (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde, çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar ilgili projenin sahibi şirket veya şirketlerin tasarrufundadır. (2) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki tüm Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen teknik bilgi ve üretilen modeller Kurum tarafından da kullanılabilir.

13 Kurumsal Bakış * 5036 sayılı Kurul Kararının önemli maddelerinin incelenmesi; 6- 4. maddesinde, (1) Bu usul ve esaslar kapsamında proje başvuru dosyalarının inceleme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler; “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. (2) Bu usul ve esaslar çerçevesinde önerilen, onaylanan ve reddedilen projelerin başlıkları ve kısa tanıtımları Kurum tarafından tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir.

14 Kurumsal Bakış 5036 sayılı Kurul Kararının sayılan maddelerinin incelenmesi sonucunda; 1- Amacı daha iyi, daha faydalı, daha etkin bir şebeke, 2- Ülkemiz için yeni olan, 3- Yatırım kapsamında olmayan, 4-Başka değerlendirme kurum ve kuruluşlardan kaynak bulmuş ancak yeterli kaynağı elde edememiş, 5- Başka bir dağıtım şirketi ile birlikte geliştirilmiş, 6- Şirket olarak eksik olduğu noktalarda Paydaşlarla birlikte çalışılabilecek, projelerin yapılması amaçlanmıştır.

15 Kurumsal Bakış 5036 sayılı Kurul Kararının sayılan maddelerinin incelenmesi sonucunda ayrıca; *Şirketlerin fikri ve sinai haklarının korunacağı, ancak aynı şekilde oluşabilecek sonuçların genel kapsamı itibari ile sisteme faydası olacak ise Kurum tarafından kullanılabileceği belirtilmiştir. Yani proje sahibinin hakkı korunacak ancak sektör de bundan faydalanabilecek!

16 Ar-Ge Komisyon Çalışmaları
Elektrik Dağıtım için; Temmuz 2014 döneminde yapılan 39 adet başvurudan 10 adet proje kabul edilmiş toplam yaklaşık maliyeti ise TL olması beklenmektedir, Ocak 2015 döneminde yapılan 44 adet başvurudan 10 adet başvuru kabul edilmiş toplam yaklaşık maliyeti ise TL olması beklenmektedir.

17 Ar-Ge Komisyon Çalışmaları
Elektrik Dağıtım için proje kapsamlarına genel olarak baktığımızda ise ; dağıtık üretim santralleri elektrikli araçlar elektrik depolama tesisleri elektrik tedarik sürekliliği aydınlatma alternatif yöntemleri profil katsayısı belirlenmesi hibrit haberleşme alternatifleri ile dağıtım sisteminde kontrol ve ölçüm teknik ve teknik olmayan kayıplar 2020 Akıllı Şebeke Türkiye Vizyonu akıllı şebeke farkındalığı teknik kalite

18 TEŞEKKÜRLER


"Araştırma-Geliştirme Destek Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları