Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE ÜNİVERSİTESİ «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN (PATLIB) YENİDEN YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE ÜNİVERSİTESİ «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN (PATLIB) YENİDEN YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 EGE ÜNİVERSİTESİ «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN (PATLIB) YENİDEN YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ

2 EGE ÜNİVERSİTESİ «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» Ege Üniversitesi ile Türk Patent Enstitüsü (TPE ) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( EBİLTEM ) bünyesinde 07. 06. 1999 tarihinde kurulan “ Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi” TPE’nin Türkiye’ de ikinci, İzmir’ de ise ilk resmi oluşumudur.

3  EPO (Avrupa Patent Ofisi)  WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı),  Avrupa Birliği Komisyonu,  TPE (Türk Patent Enstitüsü),  TÜBİTAK, tarafından düzenlenen eğitimlere katılım ile çalışanlarının teknoloji lisanslama konusunda uzmanlaşmalarına katkıda bulunmuş, Avrupa Patent Ofisi üyesi devletlerin ulusal patent ofisleri ve bölgesel patent bilgi merkezlerinin birleşimiyle ortaya çıkan PATLIB Patent Kütüphanesi (PATent LIBrary) ağına da dâhil olmuştur. EBİLTEM, 2002 yılından itibaren,

4 Sınai Mülkiyet Hakları konusunda doküman sağlanması, Bilgi desteği, Online araştırma, Başvuru formlarının doldurulması konusunda destek Sınaî mülkiyet başvuru dokümanlarında araştırmalar (tekniğin son durumu, yenilik, ihlal), SMH konusunda farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi. «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» VERİLEN HİZMETLER

5 Proje Konusu Nedir? Patent ile ilgili inovasyon destek hizmetleri vermek, patent araştırmaları yapmak ve fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme yapmak, ayrıca buluşların ticarileştirilmesi (lisanslama) gibi konularda bölge firmalarına, araştırmacılara ve yatırımcılara destek olmaktır. PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ

6

7 PROJE DÖNEMLERİ VE EBİLTEM HİZMETLERİ Başlangıç (6 Ay) Ekipmanların Sağlanması Working Plan Tamamlanması 1. Modül PATLIB Eğitimi Verilecek Hizmetlerin ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi Uygulama (12 Ay) Kapsamlı Patent Araştırmaları Hizmetlerin Tanıtımı Bilgi Günü, Workshop 2. Modül PATLIB Eğitimi Diğer İnovasyon Merkezleri ile Kontak Sağlamlaştırma (1,5 Yıl) Hizmetlerin Devam Etmesi Projenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

8 Pilot Proje ile EBİLTEM Hangi Hizmetleri Veriyor?

9 Kapsamlı Patent Araştırmaları Novelty searches / Yenilik Araştırmaları Buluşun yeniliği, patent veri tabanlarında konu ile ilgili verilmiş patentler arasında araştırılır ve karşılaştırılır. Patent/faydalı model başvurusuna karar verilir. Searches for solutions for a technical problem / Teknik Problem Çözümü Teknik bir problemin çözümü için patent veri tabanlarında ilgili patentlerin araştırması yapılır. Teknik çizimler ile desteklenir. Infringement/freedom-to operate searches / Faaliyet Serbestliği Araştırması Belirli bir ürünün ya da yöntemin Türkiye sınırlarında ya da belirli ülkelerde serbestçe üretilebilirliğine ilişkin, mevcut verilere dayalı araştırma yapılır. Competitor searches / Rakip Araştırmaları Rakip firmaların hangi patentleri aldığı, hangi sektörlere yöneldiği, geliştirdiği teknolojilerin takibi yapılır.

10 İstatistiksel Patent Analizleri Analyses of technical trends / Teknolojik Trend Analizi Firmaların aldığı patentlerin sınıflarına göre teknolojik trendlerin neler olabileceğinin araştırılması. İstatistiksel analizin yapılması. Analyses of competitors' activities / Rakip Faaliyet Analizi Rakip firmaların gelecekte hangi faaliyet alanlarında güçleneceklerinin, alınan patentlerin sınıflarına göre araştırılması.

11 Patent İzleme Hizmetleri Technology watch / Teknoloji İzleme Rakiplerin teknolojik alandaki yönelimlerinin izlenmesi Firmaların ilgili olduğu teknik alana giren tüm patent başvurularının izlenmesi Ar-Ge yatırımlarının verimli olarak yönlendirilmesi, Teknolojideki ulusal ve uluslararası eğilimlerin düzenli olarak izlenmesi Pazarda olmayan ancak patent başvurusu yapan gizli rakiplerin belirlenmesi ? Competitor's watch / Rakip İzleme Rakip firmanın patent portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin kapsam analizi

12 Neler Yaptık? 16 Yenilik Araştırması (Novelty Search) 8 İstatistiksel Patent Analizi 2 Patent Stratejisi Danışmanlığı 3 Rakip Patent Analizi 4 Faaliyet Serbestliği Araştırması «İlk Durak: Patent Araştırması» Etkinliği, 18 Mart 2011

13 Kullanılan Database ve Programlar

14 Pilot Proje ile EBİLTEM Kimlere Hizmet Verdi?

15 Firmalar Üniversiteler

16 ve… PATLIB2012, Manchester/İngiltere Program Komitesine seçildik

17 Teşekkürler… http://twitter.com/ebiltem


"EGE ÜNİVERSİTESİ «TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ» PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN (PATLIB) YENİDEN YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları