Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB."— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB

2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 2

3 Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 3 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

4 Amaç Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. 4 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

5 Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri 5 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

6 Destek Miktarı Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 6

7 Destek Miktarı Bütçe sınırı yok Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 7

8 Akademik İşbirliği 02.04.2015 Bilkent Üniversitesi – ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı Proje BütçesiProje Bütçesindeki İşbirliği % 1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL%2 akademik işbirliği 2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL%3 akademik işbirliği 5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL%4 akademik işbirliği 10.000.001.-TL ve üzeri%5 akademik işbirliği + %5 KOBİ işbirlikleri 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

9 Amaç Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek. 9 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

10 Kimler Başvurabilir? İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. 10 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir

11 Destek Miktarı En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL'lik gidere destek 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 11

12 Amaç 12 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak.

13 Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri 13 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

14 Destek Miktarı 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i 14

15 Amaç Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır. 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Uzay Su Bilişim Makine Otomotiv Enerji Sağlık Savunma 15 Gıda

16 Kimler Başvurabilir? Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 16 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

17 Destek Miktarı Büyük ölçekli kuruluşlar % 60’ı KOBİ % 75’i Proje genel gider desteği (%10 ek destek) 17 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

18 Enerji 2012 çağrısı; 8 çağrı 89 başvuru 53 desteklenen proje 2013 çağrısı; 8 çağrı 75 başvuru 20 desteklenen proje 2014 çağrısı* 5 çağrı 30 başvuru 9 desteklenen proje 18 1511 Programı Enerji Genel Bakış (2012-2014 Çağrıları)

19 1511 Programı 2012 Çağrıları- Enerji Depolaması Çağrı Ana AlanÇağrı Alt AlanÇağrı KoduBaşlık Proje Başvuru su Destekl enen Proje Sayısı ENERJİ Enerji Depolanması 1511-ENERJI-2012-ED-01 Taşınabilir yeni nesil piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi64 1511-ENERJI-2012-ED-02 Minimum 100 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip şebeke desteği için düşük maliyetli piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi22 1511-ENERJI-2012-ED-03 Pil/batarya kontrol yönetim sistemleri ve entegrasyonu63

20 1511 Programı 2014 Çağrıları- Enerji Verimliliği ENERJİEnerji Verimliliği 1511-ENERJİ-2014-EV-10 Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri5 2 1511-ENERJİ-2014-EV-11 Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri4 2 1511-ENERJİ-2014-EV-12 Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi1 0 Çağrı Ana AlanÇağrı Alt AlanÇağrı KoduBaşlık Proje Başvuru su Destekl enen Proje Sayısı

21 Amaç Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. 21 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı

22 Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. 22 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı

23 Destek Miktarı 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 23 Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL, Proje bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi Proje Kurum Hissesi (% 5) Destek süresi üst sınırı 24 ay

24 Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 24

25

26 1995- 2014 Yılları Arasında Ne Yapıldı? 26 23.342 Proje BaşvurusuDesteklenen 14.344 Proje4,14 Milyar TL Destek7,57 Milyar TL ArGe Hacmi

27 Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı %70 2004-2014 yılları arasında; KOBİ proje başvuru sayısı 6 katına Büyük ölçekli firmaların proje başvuru sayısı 5 katına %70 27 %66

28 28 Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; KOBİ desteklenen proje sayısı 5 katına Büyük ölçekli firmaların desteklenen proje sayısı 4 katına %71 %72 %73

29 Hibe Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; Ödenen Hibe destek tutarı yaklaşık 4 katına %61 %59 %58 %55 %47 %46 %40 %63

30 Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; KOBİ’lere ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 6 katına Büyük ölçekli firmalara ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 3 katına %63 %61 %59 %58 %55 %47 %46 %40 %63

31 Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı (İlk 20 İl/1995-2014 Birikimli) 31

32 32 Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı

33 TEYDEB Hakem/İzleyici İstatistikleri (2002-2014) 33

34 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları