Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

3 Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

4 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

5 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri

6 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya TL teşvik ödülü

7 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı Bütçe sınırı yok Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay

8 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Akademik İşbirliği Proje Bütçesi Proje Bütçesindeki İşbirliği % TL ile TL %2 akademik işbirliği TL ile TL %3 akademik işbirliği TL ile TL %4 akademik işbirliği TL ve üzeri %5 akademik işbirliği + %5 KOBİ işbirlikleri Bilkent Üniversitesi – ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı

9 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Amaç
Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek.

10 + 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kimler Başvurabilir?
İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. + Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir

11 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Destek Miktarı
En fazla TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek Fikir sahibi araştırmacıya TL teşvik ödülü Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için TL'lik gidere destek

12 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak.

13 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri

14 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i

15 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Amaç
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır. Otomotiv Enerji Makine Sağlık Su Gıda Uzay Savunma Bilişim

16 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kimler Başvurabilir?
Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

17 Büyük ölçekli kuruluşlar % 60’ı
1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Destek Miktarı Büyük ölçekli kuruluşlar % 60’ı KOBİ % 75’i Proje genel gider desteği (%10 ek destek)

18 1511 Programı Enerji Genel Bakış (2012-2014 Çağrıları)
2012 çağrısı; 53 desteklenen proje 89 başvuru 8 çağrı 2013 çağrısı; 20 desteklenen proje 75 başvuru 2014 çağrısı* 9 desteklenen proje 30 başvuru 5 çağrı

19 1511 Programı 2012 Çağrıları- Enerji Depolaması
Çağrı Ana Alan Çağrı Alt Alan Çağrı Kodu Başlık Proje Başvurusu Desteklenen Proje Sayısı ENERJİ Enerji Depolanması 1511-ENERJI-2012-ED-01 Taşınabilir yeni nesil piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi 6 4 1511-ENERJI-2012-ED-02 Minimum 100 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip şebeke desteği için düşük maliyetli piller ve pil malzemelerinin geliştirilmesi 2 1511-ENERJI-2012-ED-03 Pil/batarya kontrol yönetim sistemleri ve entegrasyonu 3

20 1511 Programı 2014 Çağrıları- Enerji Verimliliği
Çağrı Ana Alan Çağrı Alt Alan Çağrı Kodu Başlık Proje Başvurusu Desteklenen Proje Sayısı ENERJİ Enerji Verimliliği 1511-ENERJİ-2014-EV-10 Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri 5  2 1511-ENERJİ-2014-EV-11 Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri 4 1511-ENERJİ-2014-EV-12 Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi 1  0

21 İşbirliği Destek Programı
1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı Amaç Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak.

22 İşbirliği Destek Programı
1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir.

23 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Destek Miktarı Proje bütçe üst sınırı TL, Proje bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi Proje Kurum Hissesi (% 5) Destek süresi üst sınırı 24 ay

24 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak TL’lik fizibilite desteği Fizibilite

25 SAYILARLA TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

26 1995- 2014 Yılları Arasında Ne Yapıldı?
Proje Başvurusu Desteklenen Proje 4,14 Milyar TL Destek 7,57 Milyar TL ArGe Hacmi 26

27 Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
%70 %70 %66 yılları arasında; KOBİ proje başvuru sayısı 6 katına Büyük ölçekli firmaların proje başvuru sayısı 5 katına

28 Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
%73 %72 %71 yılları arasında; KOBİ desteklenen proje sayısı 5 katına Büyük ölçekli firmaların desteklenen proje sayısı 4 katına

29 Hibe Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı
%47 %55 %40 %61 %46 %58 %59 %63 yılları arasında; Ödenen Hibe destek tutarı yaklaşık 4 katına

30 Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
%47 %63 %55 %40 %61 %46 %58 %59 %63 yılları arasında; KOBİ’lere ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 6 katına Büyük ölçekli firmalara ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 3 katına

31 Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı
(İlk 20 İl/ Birikimli)

32 Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı

33 TEYDEB Hakem/İzleyici İstatistikleri (2002-2014)

34 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları