Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği."— Sunum transkripti:

1 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği

2 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Amaç Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi.

3 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Kimler Başvurabilir? Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler Yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler Çağrı duyurusunda ilave koşullar belirtilebilir

4 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Aşamalar AŞAMA 1 (İş Fikri  Proje) TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda İş Planı Hazırlama Eğitimi İş Rehberi Desteği (Mentorluk)

5 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Destek Miktarı Aşama 2: Firmaya 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği Aşama 3: TÜBİTAK 1507 Destek Programı en fazla 550.000 TL bütçeli projeye % 75 hibe

6 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Aşamalar AŞAMA 4 Ticarileştirme Proje pazarları Girişim sermayesi şirketleri ile işbirliği

7 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Amaç Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, risk sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması

8 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Kimler Başvurabilir? Fon Yöneticileri Aday Fon Yöneticileri Başvuru şekli çağrı döneminde proje şeklinde olur Tüm başvuru koşulları ve detayları çağrıda belirtilir

9 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Destek Miktarı Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon yöneticileri tarafından karşılanır.

10 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Amaç Yenilik ve Teknolojik Girişimcilik alanlarında kamu, özel sektör ve gerçek kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve kapasite artırımını sağlayacak • eğitim • iş rehberliği (mentörlük) • iş birliği ağları • kümelenme • proje/teknoloji yönetimi • proje pazarı • yatırımcı pazarı mekanizmalarının oluşturulmasına destek sağlamak.

11 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Kimler Başvurabilir Sermaye şirketleri Üniversiteler Kamu araştırma merkez ve enstitüleri Sanayi/ ticaret odaları OSB müdürlükleri İhracatçı birlikleri

12 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Destek Miktarı Çağrı duyurusunda ayrıca belirtilmediği sürece programda geri ödemesiz %100 destek sağlanır.

13 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Çağrıya Konu Örnekler KAPSAMMEKANİZMAUYGULAYICIFAYDALANICIGirişimcilikEğitimFirma Firma (Başlangıç, KOBİ, Büyük) YenilikMentörlükÜniversiteKişi KümelenmeEnstitüÜniversite İş birliği ağlarıOdalar/BirliklerTTO Proje pazarıOSB Müd.TÜBİTAK Yatırım pazarı Girişimcilerin ve başlangıç firmalarının yenilik ve girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi için mentörlük mekanizmasının oluşturulması desteklenecektir.

14 Üniversitelerde lisans ve lisansüstü girişimcilik sertifika programı düzenlenmesi desteklenecektir KAPSAMMEKANİZMAUYGULAYICIFAYDALANICIGirişimcilikEğitimFirma YenilikMentörlükÜniversiteÖğrenci KümelenmeEnstitüÜniversite İş birliği ağlarıOdalar/BirliklerTTO Proje pazarıOSB Müd.TÜBİTAK Sertifika Programı Çağrıya Konu Örnekler 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

15 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı Amaç Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması

16 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı Desteklenen Başvurular Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

17 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı Destek Kapsamı Bu programla bir patent başvurusunun, başvurudan tescile kadar tüm aşamaları desteklenmektedir. Ulusal Patent Başvurularında araştırma ve inceleme raporu ücretleri desteklenecektir. Patent Vekilleri destek ve ödülden faydalanabilecektir. Patent başvurusunu tescil etme başarısı gösteren başvuru sahiplerine patent ödülü verilecektir.

18 TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Avantajlar Firmalara sağlanan: • Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) • Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) • Sigorta Primi Desteği (5746) • Gümrük Vergisi muafiyeti (4458) Çalışanlara sağlanan: • Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691) • Sigorta Primi desteği (4691) • Damga Vergisi istisnası (4691)

19 Temel Ar-Ge Destek Programları ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı • 1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı • 1002 - Hızlı Destek Programı • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı • 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı • 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı • 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı

20 1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı 360.000 TL’ye kadar Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 •Üniversite Doktora Derecesi •Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Eğitimi 1.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi 4 ay Değerlendirme Süresi

21 1002 - Hızlı Destek Programı Destek Süresi 12 aya kadar Destek Miktarı 30.000 TL’ye kadar Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. •Üniversiteler / Araştırma Enstitüleri Doktora Derecesi veya Doktora Öğrencisi •Araştırma Hastaneleri Tıpta Uzmanlık Derecesi veya Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 2 ay Değerlendirme Süresi Yüksek Kabul Oranı

22 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı 225.000 TL’ye kadar •Üniversite - Doktora Derecesi - 5 yıl - Farklı Üniversite 4 ay Değerlendirme Süresi Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 1.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi

23 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Destek Süresi 24-36 aya kadar Destek Miktarı 2.5 milyon TL’ye kadar Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı •Üniversite Doktora Derecesi •Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Eğitimi Üniversite – Sanayi İşbirliği YENİ! 2.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Öncelikli Alanlar?

24 Destek Süresi 30-48 aya kadar Destek Miktarı Çağrıya göre değişmektedir. Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı •Üniversite Doktora Derecesi •Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Derecesi Üniversite – Sanayi İşbirliği 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Amaç Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır. YENİLENDİ! 2.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi

25 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Destek Süresi 18 aya kadar Destek Miktarı 200 Bin TL’ye kadar Ulusal Çapta Özgünlük Anlayışı YENİ! Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 1.000 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi •Üniversite Lisans Derecesi •Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Derecesi

26 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Destek Süresi 24 aya kadar Destek Miktarı 60 Bin TL’ye kadar Proje Almamış Kişileri Ar-Ge’ye Isındırma YENİ! Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. 500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi •Üniversite Doktora Derecesi •Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Derecesi Yüksek Kabul Oranı

27 Lisans Öğrencileri Bursiyer Olabiliyor.

28 Proje Önerisi Yürütücü PRODİS üzerinden Değerlendirme Raporu Grub Yürütme Komitesi Destek Kararı Panel Değerlendirme Program Başvuruları Genel Süreç

29 TEYDEB-ARDEB-KAMAG Sağlık Projeleri (2005-2013) Sağlık SektörüDesteklenen Proje Sayısı Desteklenen Bütçe (Milyon) TEYDEB459183 ARDEB1394194 KAMAG714 TOPLAM1860391 İlaç SektörüDesteklenen Proje Sayısı Desteklenen Bütçe (Milyon) TEYDEB17585 ARDEB346 KAMAG49 TOPLAM213100

30 1007-KAMAG Sağlık Alanına Yönelik Projeler Proje AdıBaşlama TarihiBitiş Tarihi Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi 09.15.0607.15.10 RNA "Splicing" Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal hastalıklarda Potansiyel İlaç Adayı Bileşiklerinin Araştırılması 03.01.0603.01.09 Lucilia Sericata'nın larvaları ile Zor İyileşen Yaraların Tedavisi12.15.0612.15.09 Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması07.15.0705.15.11 Nanocerrahi için Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı06.15.0706.15.10 Francisella Tularensis (Tularemi) Tanısında Kullanılmak İçin Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi, Antijen Elde Edilmesi ve Ülkemizde Proje Süresince İzole Edilen Suşların Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi 02.15.0808.15.10 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi, Moleküler Karakterizasyonu, Antijen ELISA Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları 06.01.1006.01.14 Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve ÜretilmesiÖneri Durumunda

31 Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi Toplam Başvuru 28 1.Aşama Komisyon Değerlendirmesine Alınan 18 2.Aşama Değerlendirmesine Beklenen 6 Panel

32 Soru ve Görüşleriniz

33 TEŞEKKÜRLER Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr


"1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları