Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS BİLGİ PAKETİ dbp.erciyes.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS BİLGİ PAKETİ dbp.erciyes.edu.tr."— Sunum transkripti:

1 DERS BİLGİ PAKETİ dbp.erciyes.edu.tr

2 adresinden, ekranın sağ üst köşesinde bulunan «GİRİŞ» butonuna tıklayınız.
«GİRİŞ» butonunun yanındaki dil seçeneği ile Türkçe veya İngilizce giriş yapabilirsiniz.

3 TC KİMLİK NO PEYOSİS ŞİFRENİZ Açılan sayfadan sadece TC Kimlik numaranızı ve Peyosis şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Fakülte ve Programı buradan seçebilir veya giriş işleminden sonra üst menülerden seçebilirsiniz

4 İlgili Fakülte / Yüksekokul / Enstitü seçildikten sonra o okula ait programı seçebilirsiniz.

5 İçeriğini gireceğiniz dersi «Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri»
Menüsünden seçebilirsiniz.

6 Dersin Koordinatörü Program Koordinatörü Fakülte Koordinatörü ÇIKIŞ

7 Eğer Dersin Koordinatörü olarak adınız yazmıyorsa bu derse ait bilgileri girme veya düzeltme yetkisine sahip değilsinizdir. Dersin Koordinatörü belirlenirken OBİSİS Öğrenci Sistemi Programı esas alınmaktadır. OBİSİS ‘te eğitmen olarak atanan personel aynı zamanda dersin Koordinatörü olarak atanmaktadır ve sistem farklı periyotlarda senkronize edilmektedir. Dersin birden fazla grubu varsa 1.grubun eğitmeni Dersin Koordinatörü sayılacaktır.

8 Dersin Koordinatörü olarak sol tarafdaki menüden sadece işaretli alandaki verileri girebilirsiniz.
Örneğin Dersin tanımı ifadesine tıkladıktan sonra ekranın sol üst köşesinde düzenle butonuna tıklayarak verilerinizi girip kaydet butonuna tıklayarak bilgilerinizi kaydederek başka bir işleme geçebilirsiniz.

9 Dersin Tanımı alt menüsünde
Katalog tanımı yapılırken ders için verilmiş ön şart varsa bu alana girilmelidir. Örnek : Matematik I dersini geçmeden Matematik II dersini alamayacaksa bu alanda belirtilmelidir. Dersin Tanımı alt menüsünde

10 Eğitim hangi dilde veriliyorsa Türkçe,İngilizce,Arapça vs

11 Dersin Koordinatörü belirlenirken OBİSİS Öğrenci Sistemi Programı esas alınmaktadır.
OBİSİS ‘te o dönemde eğitmen atanmamışsa dersi en son veren personel dersin Koordinatörü olarak atanmaktadır. Fakülte veya Bölüm sorumlusu tarafından yapılan değişiklikler OBİSİS sistemine girilen veriler doğrultusunda güncellenecektir. Ders Bilgi Paketinin İngilizce olarak doldurulmasında da aynı Öğretim görevlisi veri girişine yetkilidir.

12 Dersi veren diğer Öğretim görevlileri ve yardımcı görevliler girilebilir.

13 Yüz yüze veya Uzaktan Eğitim olarak girilebilir.

14 Öğretim Elemanının dersle öğrenciye kazandırmak istediği hedefleri ifade edilir.
Öğretim Elemanının bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtilir.

15 Programın amacı ve içeriği gibi programı tanımlayan genel ifadeler belirtilir.

16 Bir yarıyıl boyunca haftalık hangi konuların işleneceği belirtilir.
Genellikle bir yarıyıl on dört hafta kabul edilir.

17 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencinin ders içeriği sonucunda elde edeceği bilgi, beceri ve kazanımları belirtilir.

18 Koordinatör dersin programdaki yeterliliklerini sadece yıldızlarla işaretler.
İfadeleri değiştiremez. İfadeler Program Koordinatörü tarafından önceden doldurulmuş olmalıdır. Kendi dersinin programa kattığı yeterliliği puanlaması yeterlidir.

19 Bu alandaki veriler programdaki her ders için aynıdır.
Dersin Koordinatörün işaretleme yapabilmesi için Program koordinatörünün daha önceden bu bölümden verileri girmesi gerekmektedir. Bu alandaki veriler programdaki her ders için aynıdır.

20

21 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ECTS (Europan Credit Transfer System ) Dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için harcayacağı iş yükü düşünülerek belirlenen ders kredisi İş yükü :Öğrenenin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm çalışmaları içeren süre

22 Bkz: 66 SORUDA bologna.yok.gov.tr

23 Öğrencinin girdiği sınavların değerlendirme yöntemleri girilir.
Örnek: Bazı derslerde vizenin % 40 Finalin %60 ı alınabilir.

24 Ders Kitapları ve yardımcı kaynaklar belirtilir.

25 Ders ile ilgili sunumlar, dosyalar, linkler ve yardımcı dosyalar belirtilir.

26 Dersin Koordinatörü olarak yapacağınız işlemleri tamamladınız.
Teşekkür Ederiz.

27 Dersin Koordinatörü Program Koordinatörü Fakülte Koordinatörü ÇIKIŞ

28 Ders Bilgi Paketi menüsünde;
Ders Koordinatörleri bu alanda veri girişi yapamazlar. Bölüm Sorumluları işaretli alanı doldurmalıdır. Fakülte sorumluları ise gerekli değişiklikleri yapabilirler.

29 Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini
Kazanılan Derece Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini  (ön lisans, lisans,yüksek lisans,doktora) olarak yazınız. Derece Seviyesi Programın öğrenim düzeyini yazınız (Ön lisans/lisans /yüksek lisans veya doktora). Kabul ve kayıt koşulları Bu açıklamada tüm programlar için genel koşul olarak kabul edilen lise mezunu olmak gerekir. hangi puan türü ile öğrenci kabul edildiği,  Programa kabul edilmek için diğer özel koşullar varsa,  Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşullarını da mutlaka  belirtiniz. 

30 Önceki Öğrenimin Tanınması
Bu bölüm daha önce yurtiçi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına, Örneğin yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerin transferinin nasıl yapılacağına, Değişim programları ile bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına dair bilgiyi içerir. Yeterlilik koşulları ve kuralları Lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 ECTS kredi toplaması ve genel not ortalamasının da en az 2.00/4.00 olması gerekir. Ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için: programın ilk dört döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 120 ECTS kredi toplaması, genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir.

31 Bu programdan mezun olan öğrencilerin amaç ve hedefleri belirtilir.
Program Profili Bu programdan mezun olan öğrencilerin amaç ve hedefleri belirtilir. Program Yeterlilikleri Bölüm sorumluları bu tabloyu doldurmadığı takdirde Dersin Koordinatörü «Program yeterliliklerine katkı seviyesi» ni işaretleyemeyecektir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR Ana dilde iletişim, Yabancı dilde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler, Sayısal yetkinlik (bilgi toplumu teknolojisinin kullanımı ve bilgi ve iletişim teknolojisinde temel yetkinlikler), Öğrenmeyi öğrenme, Toplumsal ve vatandaşlık yetkinliği, İnisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği, Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği.

32 Bkz:bologna.yok.gov.tr 66.soruda bologna 24..soru
Buradan gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

33 Seçilen programdaki tüm dersleri yarıyıllarına göre listeler.
Bu bölümden mezun olan öğrencilerin Kamu ve özel işyerlerinde hangi şartlarda çalışacakları ve nasıl istihdam edilecekleri belirtilir. Örnekleriyle mezunların mesleki Profillleri Üst Derece Programlarına Geçiş Bu programdan mezun olan öğrencinin bir üst seviyedeki bir programa nasıl devam edebileceği belirtilir. Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri Seçilen programdaki tüm dersleri yarıyıllarına göre listeler.

34 Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri alt menüsünde;
Ders Koordinatörlerinden farklı olarak «Aktif/Pasif» alanı gelmektedir. Bu bölümden OBİSİS’te kapalı olan dersleri, Öğrencilerin seçmediği veya Eğitmen atanmayan dersleri pasif yap butonlarına tıklayarak kapatabilirsiniz. Kapatılan dersler Dersin Koordinatörünün karşısına çıkmayacaktır. Doluluk oran tespiti yaparken doluluk oranını etkilemeyecektir.

35 Sınav Yönetmeliği Ölçme ve Değerlendirme
Programda ara sınavlar, ödevler, alıştırmalar, projeler, uygulamalar ve final sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri klasik sınavlar, çoktan seçmeli testler, ödevler, performans değerlendirmeler, ürün değerlendirmeleri içerebilir. Programdan mezun olabilmek için kümülatif GPA en az 2.00 olmalıdır.    Ders notu yukarıda belirtilen unsurlar değerlendirilerek oluşturulur ve harfler kullanılarak verilir.

36 Bölüm veya Anabilimdalı Başkanı
Mezuniyet Koşulları Lisans Programdan mezun olabilmek için, mevcut derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) alabilmek Önlisans Programdan mezun olabilmek için, mevcut derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) alabilmek Programdan mezun olabilmek için GANO’nun 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.    Öngörülen stajı ve bitirme ödevini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Eğitim Tarzı   Genellikle Tam zamanlı eğitim sistemi kullanılmaktadır. Uzaktan Eğitim,Örgün veya İkinci öğretim olduğu belirtilir. Bölüm veya Anabilimdalı Başkanı   Program sorumlusu veya Anabilimdalı Başkanının Adı, Soyadı,Ünvanı,telefonu,mail adresi gibi veriler girilebilir.

37 Boş olan alanların doldurulması sağlanır.
Yönetici Menüsü . Programdaki derslerin hangi alanlarının dolu veya boş olduğunu gösteren bir tablo getirir. Boş olan alanların doldurulması sağlanır.

38

39 Program Koordinatörü olarak yapacağınız işlemleri tamamladınız.
Teşekkür Ederiz.

40 Dersin Koordinatörü Program Koordinatörü Fakülte Koordinatörü ÇIKIŞ

41 Fakülte Koordinatörü Ders Bilgi Paketi menülerinin her birine erişebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir.

42 Yönetici Menüsü Program Koordinatöründen farklı olarak Yönetici menüsünde «Program Yetkilendirme» alt menüsü vardır. Fakülte Koordinatörü «Program Koordinatörü» veya «Anabilimdalı Başkanı» olarak yetkilendirme yapabilir. NOT : «Program Koordinatörü» ve «Anabilim dalı Başkanı» aynı işlemleri yapabilir. Ön lisans ve Lisans için Program Koordinatörü Yüksek Lisans ve Doktora bölümleri için Anabilim dalı Başkanı yetkilendirilebilir. Fakülte Sorumluları sistem tarafından yetkilendirilmektedir.

43 Seçilen kayıtlar üzerinde silme veya düzeltme yapabilirsiniz.
Yetkilendirme yapılacak personelin TC Kimlik numarasını girip aradığınızda diğer bilgiler sistemden kontrol edilip ekrana getirilir. İlgili Fakülte ve Program seçilip yetki türü belirlenerek «EKLE» butonuna basılır. Seçilen kayıtlar üzerinde silme veya düzeltme yapabilirsiniz.

44 Dersin Koordinatörü Program Koordinatörü Fakülte Koordinatörü ÇIKIŞ

45 Ders bilgi Paketini doldurduğunuz için
Teşekkür ederiz..


"DERS BİLGİ PAKETİ dbp.erciyes.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları