Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aksiyal SpA Hastalarında Biyolojik Tedaviler ile Fonksiyonların Koruması ve Sosyal Hayata Katılımın Artması Kenan Akgün İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aksiyal SpA Hastalarında Biyolojik Tedaviler ile Fonksiyonların Koruması ve Sosyal Hayata Katılımın Artması Kenan Akgün İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel."— Sunum transkripti:

1 Aksiyal SpA Hastalarında Biyolojik Tedaviler ile Fonksiyonların Koruması ve Sosyal Hayata Katılımın Artması Kenan Akgün İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2 Olgu Sunumu SA 34 y İstanbul Bağcılar Evli, bir çocuklu

3 Olgu Sunumu Tekstil işcisi Ancak 3 yıldır çalışamıyor

4 Olgu Sunumu Tekstil işcisi Ancak 3 yıldır çalışamıyor

5 Olgu Sunumu 2011 yılında kliniğimize başvurdu Sağ diz de şişlik, ağrı Sol topuk ağrısı Sağ dirsek de ağrı kısıtlanma Bel ağrısı

6 Olgu Sunumu Yakınmaları 6 yıl önce başlamış Çok farklı tanılar almış 3 yıl önce Ankilozan Spondilit olabileceği söylenmiş

7 Olgu Sunumu 3 yıl süre ile salazopirin, metotrexat ve çok farklı NSAID ler den farklı kombinasyonlar yapılmış

8 Olgu Sunumu Tanıyı doğruladık

9 Olgu Sunumu Tanıyı doğruladık Adalimumab başlamaya karar verdik

10 Olgu Sunumu Tanıyı doğruladık Adalimumab başlamaya karar verdik Bağlı olduğu bölgeden bize sevk yapılması gerektiğini söyledik

11 Olgu Sunumu BASDAI: 7,2 BASFI: 8,1 3 ay sonra BASDAI: 4 BASFI: 4,2

12 Olgu Sunumu Tedavinin faydalı olduğunu üniversitemize sevk edilmesi için tekrar yazı verdik

13

14 Ataman Ş. Türkiye’de rutin klinik uygulamada anti- TNF ilaçlarla tedavi edilen romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının işyeri ve evdeki verimliliğinde iyileşme

15

16 Aksiyal SpA’da Hedefe Yönelik Tedavi Stratejisi

17 Sürdürülebilir Remisyon-Yaşam Kalitesinde Artış

18 Go-Raise çalışması n=355 n=69 n=26 Adalimumab / ATLAS çalışması: n=315 RAPID Aksiyal SpA’da 96. hafta

19 ATLAS Çalışması AS Hasta Tedavisinde En Uzun Dönemli Klinik Çalışma (Hasta yıl/maruziyet)

20 ATLAS Çalışması 5. Yıl Çalışma Amacı: HUMİRA tedavisi altındaki AS hastalarının uzun dönemdeki etkinlik-güvenliliğini değerlendirmek ve remisyon için prediktörleri belirlemek.

21

22 ASDAS hesaplama Bel ağrısı [0-10] Sabah tutukluğunun süresi [0-10] Hasta global değerlendirme [0-10] Periferik eklem ağrı ve şişlik [0-10] CRP (mg/L) ESR (mm/ saat) ASDAS-CRP ASDAS-ESR ASDAS İnaktif hastalık orta düzeyli hastalık aktivitesi yüksek hastalık aktivitesi çok yüksek hastalık aktivitesi 3.5

23

24

25 2:1 randomizasyon N=315 Çalışma Tasarımı: 18 yaş ve üzeri modifiye New York AS kriterlerini karşılayan ve aşağıdaki hastalık aktivitesi kriterlerinden en az 2’sini taşıyan 315 hasta 1 BASDAI ≥4, Sabah tutukluğu süresi ≥1 saat, Toplam sırt ağrısı skoru ≥4 (VAS puan; 0-10cm). Çift kör faz 24. hafta Başlangıç 5 yıl HUMIRA 40 mg n=208 Plasebo n=107 Açık Etiketli Uzatma van der Heijde D, Breba M, Halter D, et al.Rheumatology Advance Access published December 25, 2014. doi:10.1093/rheumatology/keu438

26 ATLAS Çalışması 5. Yılı Tamamlayan Hastalar n=315 107 plasebo 208 Humira 24. Hafta n:101(94.4%) 24. Hafta n:195(93.8%) Çalışmayı bırakma sebepleri*: Advers olay (38) Kendi isteğiyle (37) Takipten çıkma (13) Ölüm (1) Diğer (31) n:311 hasta en az bir doz ADA aldı 125(42.8%) n:202 (64.9%) 5 yılı tamamladı. 125(42.8%) van der Heijde D, Breba M, Halter D, et al.Rheumatology Advance Access published December 25, 2014. doi:10.1093/rheumatology/keu438

27 AS Hastalarında Sürdürülebilir Remisyon için Prediktörler; ASAS PR: –Pozitif 12. haftada ulaşılan ASAS PR yanıtı* ASDAS ID: –Pozitif 12. haftada ulaşılan ASDAS ID yanıtı* * P< 0.05 *12. haftada ulaşılan remisyon 1. ve 5. yıldaki remisyon için en güçlü prediktördür Sieper J, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:700–706

28 Adalimumab Tedavisi Sürdürülebilir Remisyon Analizi HUMİRA tedavisi altında sürdürülebilir remisyon ASAS kısmi remisyon (ASAS PR) ya da ASDAS inaktif hastalık (ASDAS ID) değerlerine ulaşarak bakılmıştır.. Çalışmadaki toplam 311 hastanın ise % 45’i ASAS PR’ye % 55’i ASDAS ID’ye ulaşmışlardır. 28 0 123 4 5 Adalimumab Maruziyeti hasta yüzdesi 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 ASAS PR ASDAS ID n=311 Sieper J, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:700–706 Çalışma başından beri adalimumaba randomize olan hastalarda(n=125) : ASAS PR %51, ASDAS ID %61.

29 Sieper J, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:700–706 n: 125 (çalışmanın başından beri HUMİRA alıp çalışmayı tamamlayan hastalar) Hastalar(%) Adalimumab Tedavisi ile AS Bulgu ve Semptomlarında Sürdürülebilir İyileşme

30 ATLAS Çalışması 5. Yıl Çalışma amacı: Adalimumab tedavisi altındaki AS hastalarının uzun dönemdeki spinal mobilite, fiziksel fonsiyonlar ve yaşam kaliteleri’ni değerlendirilmesi

31 Sonuç Ölçümleri Spinal mobilite doğrusal BASMI (BASMI lin ) kullanılarak değerlendirilmiştir. Diğer değerlendirmeler: –BASDAI skoru, 0-10 cm VAS –Toplam sırt ağrısı, 0-10 cm VAS –CRP (mg/dL) –BASFI, 0-10 cm VAS –Kısa Form-36 PCS, 0-50 MID: SF-36 PCS’de ≥3.0 puanlık artış (daha yüksek skorlar, daha iyi yaşam kalitesini gösterir) 1 –AS Yaşam Kalitesi(ASQoL), 0-18 MID: ASQoL’de ≥1.8 puanlık düşüş (daha düşük skorlar, AS spesifik yaşam kalitesinde artışı gösterir) 2 Haywood KL, et al. Disease-specific, patient-assessed measures of health outcome in ankylosing spondylitis: reliability, validity and responsiveness. Rheumatology 2002;41:1295-302 Davis JC Jr. et al. Health-related quality of life outcomes in patients with active ankylosing spondylitis treated with adalimumab: results from a randomized controlled study. Arthritis Rheum 2007;57:1050-7 AS=Ankilozan Spondilit; ASQoL=AS Yaşam Kalitesi; BASDAI=Bath AS Hastalık Aktivitesi Endeksi; BASFI=Bath AS Fonksiyon Endeksi; BASMI lin =Doğrusal Bath AS Metroloji Endeksi; PCS=Fiziksel Bileşen Skoru; SF-36=Kısa Form-36 Araştırması; VAS= Görsel Analog Ölçek, MID=Minimum Önemli Fark

32 BASMIlin BASMI2 ve BASMI10 ‘a göre AS hastalarında en hassas ölçüm değerlendirmesidir

33 BASMI-Lineer Fonksiyon Skalası BASMI 5 sonucun ortalaması Sağ ve solun ortalama sı

34 Spinal Mobilite Veriler ortalamadır (S.D.). Azalan BASMI lin kompozit skorlar gelişmeyi göstermekteydi. Başlangıç, ilk doz adalimumab öncesinde yapılan son gözlemdi. Hasta populasyonu: Başlangıçta adalimumaba randomize edilmiş ve çalışma sırasında 5 yıl boyunca adalimumaba maruz kalan hastalar. Adalimumab tedavisi ile spinal mobilitedeki anlamlı düzeyde iyileşme uzun dönemde sürdürülmüştür van der Heijde D, Breba M, Halter D, et al.Rheumatology Advance Access published December 25, 2014. doi:10.1093/rheumatology/keu438

35 BASDAI=Bath Ankilozan Spondilit Disease Aktivite İndeks; BASFI=Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi İyileşme Kötüleşme Uzun dönemde hastalık aktivitesi, toplam sırt ağrısı ve fiziksel fonksiyonda iyileşme van der Heijde D, Breba M, Halter D, et al.Rheumatology Advance Access published December 25, 2014. doi:10.1093/rheumatology/keu438

36 Uzun dönemde AS hastalarının sağlık ile ilgili yaşam kalitesinde iyileşme ASQoL=Ankylosing Spondylitis Quality of Life; SF-36 PCS=Short Form-36 Physical Component Score. Kötüleşme İyileşme Kötüleşme van der Heijde D, Breba M, Halter D, et al.Rheumatology Advance Access published December 25, 2014. doi:10.1093/rheumatology/keu438

37 SA’nın Yaşam Kalitesi

38 Çok merkezli (211 merkez) 1250 hastanın katıldığı açık etiketli Faz IIIb çalışması Go-Raise-355 hasta Jenkins Uyku Değerlendirme Anketi Medikal Outcomes Study Sleep Scale (MOS-SS)

39  Uykunuz sırasında gerginlik, sürekli sağa sola dönme gibi durumlar yaşıyor musunuz?  Ertesi gün dinlenmiş, uykunuzu almış olarak uyanabiliyor musunuz?  Yeteri kadar uykunuzu alabiliyor musunuz?

40 12 hafta / 661 hasta çalışmayı tamamladı (% 90.8) 20 hafta / 474 hasta çalışmayı tamamladı 6.haftadan itibaren optimal uyku düzenleri yakalanmıştır ve 12. ve 20. haftalarda süreklilik sağlanmıştır. Çalışma Sonuçları; Rudwaleit M. et al, J Rheumatol 2011;38:79–86.

41 Adalimumab ile tedavide; –Uyku süresinde uzama –Gece ağrılarında iyileşme –Uykudan uyanma skorlarında azalmalar gözlenmiştir Rudwaleit M. et al, J Rheumatol 2011;38:79–86.

42 WPAI-SHP son 1 haftalık süreç içerisinde 4 kritere bakıyor : (1)AS nedeni ile kaybedilen iş süresi(%) (2) AS nedeni ile çalışırken yaşanan işlevsizlik (%) (3) AS nedeni ile başka işlerdeki işlevsizlik(%) (4) AS nedeni ile oluşan genel işlevsizlik(%)

43 Sosyal Hayata Katılımın Artması Adalimumab tedavisi ile «İş yeri verimi ve bozulma faaliyetleri-Spesifik Sağlık Problemleri» değerlendirmesine göre anlamlı iyileşme Adalimumab ile tedavi edilen hastalarda yaşam kalitesi değişikliklerinde düzelme Rudwaleit M. et al, J Rheumatol 2011;38:79–86.

44 İş yeri verimi ve bozulma faaliyetleri-Spesifik Sağlık Problemleri skorlama (WPAI-SHP) sistemine göre uzun dönem adalimumab tedavisi ile hasta üretkenliğinde, hasta çalışma saatlerinin artmasında anlamlı iyileşme sağlanmıştır.

45 Sosyal Hayata Katılımın Artması Adalimumab ile tedavi edilen hastalarda başlangıçtan 156 haftaya kadar tüm WPAI –SHP parametrelerinde devamlı iyileşme Maksymowych WP et al. J Rheumatol 2010;37:385–92.

46


"Aksiyal SpA Hastalarında Biyolojik Tedaviler ile Fonksiyonların Koruması ve Sosyal Hayata Katılımın Artması Kenan Akgün İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları