Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 7 Mart 2013 Dr. Koray Kurt Doç. Dr. Ayşen Aydoğan

2 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU 07.03.2012
Dr. Koray Kurt Dr. Ayşen Aydoğan

3 14 yaş, E Yakınma: Karın ağrısı, ishal Öykü: 3 aydır her gün yemek sonraları artan, dışkılama ile azalan karın ağrısı. Gece uykudan uyandırıyor. Günde 3-4 kez sulu dışkılama. Dışkıda kan yok. Dış merkezde çeşitli tedaviler kullanılmış, şikayetlerinde gerileme olmamış.

4 Öykü 2 2 aydır 3 hafta arayla toplam 3 kez sol dizinde şişlik ve yürürken ağrı. Ateş yok. Şişlik 3-4 gün sürüyor sonra kendiliğinden geçiyor. 1 kez ortopedi tarafından değerlendirilmiş ve eklem sıvısı alınmış. Herhangi bir tedavi önerilmemiş. Gece terlemesi yok. Ateş yok. İştahsızlık mide bulantısı ve 3 ayda 10 kilo kaybı var.

5 Özgeçmiş: Tıbbi öyküde özellik yok. Büyüme ve gelişme doğal. Motor mental gelişim yaşıtlarıyla uyumlu. Soygeçmiş: Anne baba akraba değil. Ailede kronik hastalık yok. TBC teması yok.

6 Dış merkezli tetkiklerinde:
Sedimentasyon (07 ve ): 42-84mm/st CRP ( ):12,7 mg/dL(<0.8) KCFT, BFT normal. Ferritin:34, Alb: 3,29g/dl Dışkıda parazit ve amip negatif. Hg:10.7, MCV: 76, Trombosit:737bin Batın USG( ): normal bulgular

7 Fizik İnceleme: 165cm(50-75p) 50kg(25-50p) Cilt: Doğal. KBB: doğal. KVS / SS: Doğal. GİS: Batın rahat. Defans yok. Bağırsak sesleri artmış. HSM yok. Traube açık

8 GÜS: haricen erkek, sünnetli. Testisler skrotumda.
Anal fissür yok. Fistül yok NMS: Doğal Ekstremiteler: Sağ diz 34 cm, sol diz 35 cm, sol diz üzerinde yumuşak şişlik(efüzyon?) Isı artışı yok. Hareket kısıtlılığı yok. Palpasyonla hafif ağrı

9

10 Patolojik Bulgular: 3 aydır ishal, karın ağrısı, tartı kaybı 2 aydır dizde tekrarlayan şişlik Sedimantasyon ve CRP yüksekliği, hipoalbüminemi, trombositoz

11 Ön tanı? Plan?

12 İzlem Endoskopi ve kolonoskopi Çocuk Romatoloji konsultasyonu
(Rekürren artrit (FMF?), serum AA, FMF paneli ve semptom takibi)

13 Bulgular : Sedimentasyon:85mm/saat, WBC:8150 Neu:5120 Lenf:2000, Hg:9,8 g/dl, MCV:70, Trombosit: Serum AA: yüksek Quantiferon negatif. FMF paneli bekliyor.

14 Üst GİS Endoskopi Kolonoskopi
Endoskopik bulgularda özellik saptanmadı. Tüm kolon ve ileumda aralarında normal mukoza bulunan ülserler, ödem ve hiperemik alanlar izlenmesi Crohn Hastalığını destekledi.

15 Kolonoskopik görünüm

16 Biyopsi: Bulbus ve duodenum, minimal glanduler düzensizlik ve kronik yangı. Antrum kronik antral gastrit,H.plori(+/+++).Özefagus bazal tabaka hiperplazisi Kolon: germinal merkez hiperplazisi, kronik yangı, glanduler düzensizlik ve ülser yüzeyi, kript absesi, ileum ülser yüzeyi kronik aktif, transvers ,inen kolon ve rektosigmoid kolonda kronik aktif yangı

17 Tedavi Remisyon sağlamak amacıyla sekiz hafta boyunca tek başına enteral bir nutrisyon ürünü ile beslenmesi planlandı. Yan etkisi bulunmayan bu tedavinin beslenme durumunun düzelmesine de katkısı olacak. Suçiçeği geçirmediği öğrenilen hastaya steroid tedavisi planlandığı için aşılama yapıldı ve 2 hafta sonra takibe çağrıldı. Bir ay sonra yatış açısından değerlendirilecek

18 Crohn hastalığında eklem bulguları hastalığın ekstraintestinal tutulum bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca literatürde ağırlıklı olarak süt çocuğu çağında başlayan hastalarda olmak üzere FMF mutasyonlarıyla Crohn hastalığı birliktelikleri bildirilmiştir. Hastamızın çocuk romatoloji ile birlikte takibi planlanmıştır.

19 Crohn Hastalığı Bağırsakların kronik iltihabi hastalığı
Genellikle bağırsak çeperinde ülserasyonlarla gitmekle beraber ağızdan anüse kadar tüm sindirim yolunda ortaya çıkabilir. Kesin nedeni bilinmemekte, otoimmün süreçler ön planda.

20 Yahudi ırkta risk daha yüksek
Ağırlıkla beyaz ırkın hastalığı olarak kabul görse de Amerika’da siyahi ırkta artış gözlenmekte. Latin ve Asya ırklarında insidans daha düşük Crohn’lu akraba varsa risk 10 kat, kardeş varsa 30 kat artar Çoğunlukla ergenlik döneminde bulgu verir (15-35yaş), 2. pikini 50 yaş civarı yapar

21 Semptomlar alevlenip sönmelerle gidebilir.
Kramplı karın ağrısı Persistan ishal Tenesmus Halsizlik İştahsızlık Kilo kaybı Boy uzamasında duraklama

22 Ek semptomlar Rektal kanama (kanlı dışkılama) Kabızlık Göz bulguları (üveit) Rektal fistüller, abse Eklem bulguları Cilt lezyonları Ağız ülserleri Ateş

23 Endoskopik ve kolonoskopik bulgular Histopatolojik bulgular
Tanı: Uygun klinik Endoskopik ve kolonoskopik bulgular Histopatolojik bulgular Görüntüleme Enflamasyon göstergeleri (ESH ve CRP yüksekliği, trombositoz) hipoalbüminemi ve anemi uyarıcı laboratuvar bulgularıdır.

24 Tedavi Amaç remisyonu sağlamak ve sürdürmek, hastalığın büyüme ve ergenlik üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve diğer komplikasyonlarla mücadele etmektir. Bu amaçla: Beslenme desteği Anemi varsa demir ve B12 preperatları replasmanı Kalsiyum ve D vitamini replasmanı

25 Medikal Tedaviler 8 haftalık tek başına enteral beslenme tedavisi Aminosalisilatlar Kortikosteroidler İmmunsupresif tedaviler (Azotioprin, 6 merkaptopürin) Abse ve fistüller için uygun antibiyoterapi Biyolojik tedaviler (anti TNF antikorları)

26 Cerrahi Endikasyonları
Kontrol edilemeyen kanama Fistül, abse tedavisi Striktürler İleostomi, kolon ve incebağırsak rezeksiyonu, total kolektomi, proktokolektomi ve ileostomi mecburi durumlarda kullanılabilir.

27 Sabrınız için teşekkürler…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları