Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education

3 3 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ 11 Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Yatırım ve Amortisman Sermaye Piyasası Sermaye Geliri: Faiz ve Kar Finansal Piyasalar İpotek (mortgage) ve İpotek Piyasası Sermaye Birikimi ve Paylaşımı Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklentilerin Oluşması Maliyetlerin ve Beklenen Karın Karşılaştırılması Sermaye Üzerine Son Bir Söz Ek: Şimdiki Değeri Hesaplamak

4 4 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye Gelecekte diğer mal ve hizmetlerin üretilmesinde girdi olarak kullanılan ekonomik sistem tarafından üretilmiş mallar. fiziki ya da somut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan maddi girdiler. Fiziksel sermayenin başlıcaları işyerleri, taşınmaz ekipmanlar, oturulabilir mekanlar ve envanterlerdir. Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Fiziki Sermaye

5 5 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sosyal sermaye ya da alt yapı Kamuya hizmet sağlayan sermayedir. Sosyal sermayenin bir çoğu devlet tarafıdan yapılanlar (yollar, köprüler) ve kamu hizmetleridir (polis ve yangın korunması) Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Sosyal Sermaye: Altyapı soyut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlere katkısı olan soyut şeylerdir. beşeri (insan) sermaye İşçilerin eğitim- öğretim, kurs vasıtasıyla edindikleri yetenek ve diğer bilgileri içeren ve firmaya zaman içinde değerli hizmetleri sağlayan soyut sermayenin değer bir biçimidir. Fiziki Olmayan Sermaye

6 6 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye stoğu Firmanın bina, envanter ve soyut değerlerinin piyasa değerleri olarak toplamıdır. Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Sermayeyi Ölçmek Sermaye stok değeri olarak ölçülür. Yani, belirli bir zamandaki toplam değeri ölçülür. Sermayeden bahsettiğimizde bono ve tahvil gibi para ya da finansal değerlerden değil de fiziksel tesisler, teçhizat, envanter ve elle tutulmayan değerlerden bahsediyoruz.

7 7 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 11.1 ABD Ekonomisindeki Özel Yatırım Harcamaları, 2007 GSMH = 13.841,3 milyar Dolar Milyar DolarToplam Yatırımın Yüzdesi Olarak GSMH Yüzdesi Olarak Yerleşim yeri olmayan yapılar472,122.23.4 Ekipman ve Bilgisayar Programları1.009,747.57.3 Özel yatırımlardaki değişim2,90.10.0 Yerleşim yerleri 640,7 30.2 4.6 Toplam brüt özel yatırımlar2.125,4100.015.3 - amortisman−1.398,7 −65.8−10.1 Net yatırım = brüt yatırım-amortisman726,7 34.25.2 Sermaye, Yatırım ve Amortisman Yatırım ve Amortisman yatırım Firmanın sermaye stoğuna yapılan ilavelerdir. Sermaye zaman içinde ölçülse de (stok olarak) yatırım bazı dönemlerdeki akımlardır. Yatırım akımı sermaye stoğunu arttırır. amortisman Değerli bir ekonomik varlığın zaman içinde değer kaybetmesi.

8 8 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye piyasası Hanehalklarının tasarruflarını arz ettiği firmaların ise bu fonları yatırım yapmak için talep ettiği piyasa. bono Borç alanın zaman içinde borcunu faizi ile birlikte ödemeye taahhüt ettiği anlaşma. finansal sermaye piyasası Tasarruf edenlerin ve yatırımcıların aracılar ile bağlantı halinde olduğu sermaye piyasasının bir parçası. Sermaye Piyasası

9 9 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.1 1.000$’lık Tasarrufun 1.000$’lık Yatırıma Dönüşmesi Sermaye Piyasası

10 10 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar sermaye geliri Sermaye piyasalarına yatırılan tasarruflardan kazanılan gelir. faiz Paranın kullanılması karşılığında yapılan ödemeler. Faiz faiz oranı Borcun belirli bir yüzdesi olarak ifade edilen faiz ödemeleri. Sermaye Piyasası

11 11 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar Kârlar stok (hisse senedi) Fima üzerinde mülkiyet sahipliği ve kar payı sağlayan bir sertifika. Faiz ve Kârın Fonksiyonları Faiz ertelenmiş bir ödülün teşvikidir Kâr, yenilik ve risk almanın bir ödülüdür. Sermaye Piyasası

12 12 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.2 Finansal Piyasalar Hanehalkı Tasarrufları ve Firma Yatırımları Arasında Bir Köprüdür Sermaye Piyasası Mali Piyasalar

13 13 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum A: İşletme Kredileri Bankalar hanehalklarının tasarrufları ile oluşan fonları kredi vermek üzere kullanırlar. Durum B: Riskli Sermaye Hanehalkı tasarruflarından oluşan bu fonlar bir kez daha yatırımları finanse etmiş olur. Eğer risk oluşmaz ve iş başarılı olur ise, riskli sermayenin hisselerinden alanlar azımsanmayacak kârlar elde ederler.

14 14 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum C: Dağıtılmamış Kârlar firma kârını yatırım amaçlı olarak tutar, dağıtmaz ise hissedarları adına tasarruf yapmış sayılır. Durum D: Stok Piyasası Stok hisseleri hanehalkının servetinin bir kısmını oluşturur. Stok satışlarından elde edilen gelir tesis ekipmanı ve envanter almak için kullanılır. Tasarruflar yatırıma akar ve firmanın sermaye stoğu hanehalkının serveti ile aynı miktarda artar.

15 15 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education ABD’deki bir çok gayri menkul ipotek ile finanse edilir. İpotek, bono gibi borçlananın borç verene geri ödemeyi gelecekte yapacağına dair bir kontrattır. Son on yıla kadar, bir çok ipotekli krediler bankalar ve tasarruf ve kredi kuruluşları tarafından veriliyordu. İpotek anlaşmalarının çoğu ipotekleri hemen ikincil piyasalarda satan ipotek komisyoncuları ve ipotek bankaları tarafından yapılmaktadır. Bu piyasadaki krediler “emniyetli”’dir, yani ipotek evrakları bir havuzda toplanır ve daha sonra ipotek-destekli menkul değerler olarak farklı risk gruplarındaki yatırımcılara satılır. Sermaye Piyasası İpotek (Tut-sat) ve İpotek Piyasası

16 16 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Modern toplumlarda, yatırım kararları (sermaye üretimi kararları) öncelikle firmalar tarafından yapılır. Hanehalkları ne kadar tasarruf edeceklerine karar verirler; uzun vadede, tasarruflar firmaların üstlenebileceği yatırımları sınırlandırır ya da kısıtlar. Sermaye piyasası tasarrufların karlı yatırım projelerine akışını sağlamak için vardır. Sermaye Piyasası Sermaye Birikimi ve Tahsisi Önceki örneklerden de gördüğümüz gibi hanehalkları ve firmalar arasındaki bağlantılar tasarrfuların verimli yatırımlara dönüşmesini sağlarlar. Sanayileşmiş ya da tarımsal, küçük ya da büyük basit ya da karmaşık olsun varlıklarını devam ettiren tüm toplumlar kaynaklarını zaman içerisinde tahsis etmelidirler.


"PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları