Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar"— Sunum transkripti:

1 Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar
Hoş geldiniz

2 Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yapılan Çalışmalar (23 Mart 2015 SGK Başkan Yardımcısı ile görüşme)
Görüşülen Konular Teşvik kapsamındaki işlerde meslek mensuplarının ve stajyerlerin meslek adı ve kodlarının düzeltilmesi (ekonomist – muhasebe) Teşvik ile ilgili olarak tarihinden önce tespit edilen sahte sigortalılık ve eksik gün bildirimlerinin dikkate alınmaması 4-b (BAĞ-KUR) sigortalılarının prime esas kazançlarının tespiti ile ilgili sorunlar Okul aile birlikleri

3 2015 Yılı Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı (24 Mart 2015)
Teknolojinin etkin kullanımı ve bilginin paylaşımı Teknolojinin mükellefe ceza yerine fayda ve hizmet yaratması Teknolojinin ve bilginin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki paylaşımı Kuruma verilen bilgilerin işçi ve çalışan lehine etkin kullanımı Rapor bedellerinin ödenmesi

4 Maliye Bakanlığı’nın Yeni Yapılanması
1. Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

5 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Çalışmaları
Yönergeler Aramalı Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımına ilişkin incelemelerde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönerge SMMM ve YMM’ler hakkında vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge Vergi incelemeleri ile ilgili bilgi taleplerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge

6 Gelir İdaresi Başkanlığı’yla Yapılan Çalışmalar (20-21 Mart 2015 – Abant)
TALEPLER Mükerrer bilgi istenilmemesi Yönetmeliklerin bekletilmemesi Zaman esaslı ücret tarifesi Uygulama birlikteliği Beyanname verilme sürelerinin uzatılması (TÜRMOB üzerinden) Müşteri sınırlandırılması (TÜRMOB’un ilavesi)

7 Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler
TALEPLER Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler Tebliğ’de YMM ve SMMM’ler ile ilgili bölümlerin ayrılması Sözleşmelerin e-Birlik Modülü üzerinden Odalara ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi Hizmet sözleşmeleri Sözleşmenin süresi Sözleşme düzenleme tarihi Sözleşmelerin program üzerinden düzenlenmesi Sözleşmelerde banka bilgilerinin yer alması

8 Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler
TALEPLER Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler Beyanname imzalatma kapsamındaki mükelleflerin değerlendirilmesi Sorumluluk Mücbir sebep

9 VERGİ DENETİMLERİNDE USUL İNCELEMELERİ

10 VERGİ İNCELEMESİNDE RİSK ANALİZ MODELİ VERİLERİ
Bilanço – Gelir Tablosu Verileri Kesin Mizan Verileri E-Beyanname Verileri Ba-Bs Bildirimleri Ödeme ve Tahsilat Bildirimleri İlişkili Kişi Bildirim ve Beyanları Denetim Sonuçları Diğer Bildirimler

11 Vergi İncelemesinde Risk Analiz Modeli Kriterleri
Muhasebe Hesap Analizleri Yanıltıcı ve Hatalı Değerleme Örtülü Sermaye Analizleri Örtülü Kazanç Analizleri Satışlar Kaynaklı Analizler Gider Fazlalığı Analizleri Yanıltıcı ve Hatalı Beyan Analizleri Karşılaştırmalı Beyan ve Bildirim Analizi

12 USUL İNCELEMELERİ ÖNCESİ DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
Envanter Kayıtları Envanterde Amortisman Kayıtları Değerleme Stokların İncelenmesi Verilen Sipariş Avanslarının İncelenmesi Mali Borçların İncelenmesi Ödenmeyen SGK Primlerinin İncelenmesi Özel Fonların Usul İncelemesi Tahsilat Ve Ödemeler İle İlgili Tevsik Zorunluluğu Örtülü Sermaye Usul İncelemesi

13 VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEF (MUHASEBECİ) HAKLARI

14 Muhasebenin Olmazsa Olmazı
Belgeye Dayanmalı Veya Yasal Dayanağı Olmalıdır

15 Meslek Mensubunun Sorumluluğunun Kapsamı Nedir?
VUK’un mükerrer 227’inci maddesinde öngörülen meslek mensubunun sorumluluğunu; “imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olması” oluşturmaktadır.

16 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İstediği Kişi Nezdinde Vergi İncelemesi Yapabilir Mi?
(Görevlendirme)

17 (Yazılı istenir, tutanakla teslim alınır.)
Defter ve Belge İbrazı Ne Anlama Gelir? (Yazılı istenir, tutanakla teslim alınır.)

18 (Hapis cezası verilmesi)
Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Sonucu Nedir? (Hapis cezası verilmesi)

19 Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesilmesi
(VUK 359. Madde)

20 (Kanuni deftere kaydedilmek şartıyla)
KDV İndiriminin Reddedilmesi (Kanuni deftere kaydedilmek şartıyla)

21 (Tutanağa geçirilir, imzalamaları için zorlayamazlar)
Vergi İnceleme Elemanları Mükellefin İtirazlarını Tutanağa Kaydetmek Zorunda Mıdır? (Tutanağa geçirilir, imzalamaları için zorlayamazlar)

22 Vergi İnceleme Elemanları Bakanlık Görüşlerine Uymak Zorunda Mıdır?
(Evet)

23 Meslek Mensubu Hakkında Hangi Raporlar Düzenlenir?
Disiplin Yönünden; “Sorumluluk Raporu” Müteselsil Sorumluluk Açısından; “Mali Sorumluluk Raporu” Vergi Suçu Açısından; “Cezai Sorumluluk Raporu”

24 E-Birlik Projesi

25 E-Birlik Projesinin Amacı Nedir ?
E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden, kademeli olarak tamamen dijital platformlara taşınması sağlanacaktır.

26 E-Birlik Projesinin Kapsamı Nedir ?
Üyelerimizi, Odalarımızı ve TÜRMOB’ u kapsayan merkezi bir kütük oluşturulup, böylelikle üyelerimiz, Odalarımız ve TÜRMOB arasındaki; İletişim kopuklukları, Yanlış bilgilendirme, Ve Benzeri sebeplerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin ve bilgi kirliliklerinin önüne geçilecektir.

27 E-Birlik Projesinin Meslek Mensuplarımıza Getirdiği Kolaylıklar ?
Meslek mensuplarının, Odalarımız ve TÜRMOB tarafında gerçekleştirdikleri Ruhsat Başvurusu Kaşe Başvurusu Kimlik Başvurusu Mühür Başvurusu Büro/Şirket Tescil Nakil ve benzeri her türlü başvuru internet üzerinden online olarak yapılabilecektir.

28 E-Birlik Projesinin Hiyerarşik Yapısı
TÜRMOB MESLEK MENSUBU ODA

29 E-Birlik Projesi Nelerle Entegre olmuştur ?
ENTEGRASYON SAĞLANACAKLAR Maliye Bakanlığı/GİB SPK KGK Adli Sicil Kurumu TOBB (Ticaret Sicil Bilgileri) ENTEGRASYON SAĞLANANLAR MERNİS (Kimlik Paylaşım Sistemi) LUCA Odalardan Gelen Mevcut Veriler Noterler Birliği (Şirket Bilgileri)

30 Odaların TÜRMOB’ a Verilerini Gönderme Durumu
E-Birlik Kullanan Odalar 77 (Tüm SMMM Odaları)

31 E-Birlik Haksız Rekabet Modülünün 2015 Yılı Öncelikli Hedefleri
1- Bütün Meslek Mensuplarının sözleşme düzenlemesini sağlamak. 2- Ücretin doğru hesaplanmasını sağlamak. 3- Asgari ücretin altında sözleşme düzenlenmesine engel olmak. 4- Yıl içinde yapılacak devir teslimlerde devreden meslek mensuplarının haklarının korunmasını sağlamak.

32 Yasal Gerekçeler Meslek Yasası Madde 46
Ücretlerin Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 5 “Sözleşme düzenlememek disiplin suçudur.” Ücretlerin Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 13 “Sözleşmelerin yazılı olarak yapılması şarttır.” “Yabancı Para cinsinden de düzenlenebilir.” Haksız Rekabetle Mücadele Meslek Kararı “Sözleşmelerin her yıl yapılıp, odaya bildirilmesi zorunludur.” Tek Tebliğ Taslağı

33 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Kullanım İstatistikleri*
Üye Bazında Toplam Sözleşme Sayısı: Haksız Rekabet Modülünde Sözleşme Düzenleyen Meslek Mensubu Sayısı: Sözleşme Girişi Yapılan Odalar ve Meslek Mensupları Sayısı Oda Adı Meslek Mensubu Sayısı Sözleşme Sayısı 1 İstanbul 2 İzmir 3 Mersin 4 Adana 5 Rize * Cuma

34 E-Birlik Haksız Rekabet Modülünün Amaçları Nedir ?
7- Fesih işlemlerinin takibini sağlamak. 8- Mükellefin çalıştığı bir önceki meslek mensubuna ait bilgilerin ve önceki meslek mensubunun işi bırakma gerekçelerinin gösterilmesi, varsa muhasebe alacağı hakkında bilgi vermesi.

35 E-Birlik Haksız Rekabet Modülünün Amaçları Nedir ?
9- Odalara her türlü raporların sunulması. 10- Haksız rekabet yapanların takibinin sağlanması ve yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması.

36 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Uygulama Açıklamaları
Sözleşme düzenleme ve işe başlama tarihi nedir ? İşe Başlama Tarihi ve Düzenleme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihidir.

37 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Uygulama Açıklamaları
Sözleşmenin adedi ve nüshası ? Meslek Mensubunun sözleşmenin son aşamasında yaptığı seçime göre bir ve/veya sözleşme nüshası üretilir. Damga Vergisini meslek mensubu veya iş sahibi öder seçilirse bir nüsha sözleşme üretilir. Yada istenmesi halinde her ikisi de seçilerek iki nüsha sözleşme üretilmesi sağlanır, meslek mensubu ve iş sahibi için damga vergisi hesaplanır. Sözleşmenin hangi adreste (Meslek Mensubu – İş Sahibi) düzenlendiği seçilir

38 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Uygulama Açıklamaları
Sözleşmenin İptali; İptal edilen bir sözleşmeyi görüntülemek için “Sözleşme Detayı” kısmına tıklanarak İptal edilmiş sözleşmenin çıktısı görüntülenebilir.

39 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Uygulama Açıklamaları
İptal edilmiş sözleşmeyi “Taslak olarak kullanma” Meslek Mensuplarının hızlı veri girişi yapmasını sağlamak için iptal edilen sözleşmelere taslak olarak kullan özelliği eklenmiştir. Bu fonksiyonla taslak olan sözleşmenin ”Unvan” alanı değiştirilerek sözleşmenin girilmesine devam edilebilir.

40 Sayfa I Sayfa II Soru: Damga vergisi nasıl hesaplanıyor ?
Cevap: Sözleşmeye girilen toplam ücretin binde 9,48’i olarak hesaplanıyor. Sayfa I Sayfa II

41 Soru: 2. Sınıf şahıs işletmelerinde şube sayısı girilemiyor
Cevap: İşin mahiyeti seçildiğinde Şube Sayısı otomatik olarak görünecektir.

42 Soru: Danışmanlık Sözleşmesi Girişi yeri bulunmakta mıdır ?
Cevap: Sistemde ek hizmetler bölümünden diğer işler başlığı altındaki danışmanlık hizmetleri bölümü seçilerek ve gerekli parametreler girilerek sözleşme girişi yapılmaktadır.

43 Soru: 2015 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak %50 indirimi nasıl olacak ?
Cevap: Sözleşme girişi işleminin 2. adımında ilgili alanın seçilmesi sonucunda ücret %50 indirimli olarak ekrana yansıtılır.

44 Soru: Adi ortaklıklarda Vergi Numarası girilmesi gerekirken sistem muhakkak T.C. numarasını istemektedir. Cevap: Sistem ortaklığın vergi kimlik numarasını istiyor ancak şirket ortaklarından birisinin T.C. Kimlik veya vergi kimlik numarası bildirilmişse sözleşmeler bu kimlik numarası üzerinden düzenleniyor. Odalarımızın veya meslek mensuplarımızın ortaklığın vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekiyor.

45 Soru: Sözleşmeler her yıl yenilenip damga vergisi ödenecek mi?
Cevap: Evet sözleşmeler her yıl yenilenip Damga Vergisi ödenecektir.

46 Soru: Sözleşmeler net ücretle mi, brüt ücretle mi hazırlanacak?
Cevap: * Alacağınız hizmet bedeli Asgari Ücretin üzerinde ise ; Sözleşmelere brüt/ net ücretinden birini yazmanız yeterlidir.Buna göre serbest meslek makbuzunuzu veya faturanızı düzenlemeniz gerekmektedir. * Ancak alacağınız hizmet bedeli Asgari Ücret tutarında ise; Sözleşmeyi brüt ücret olarak yazmanız gerekmektedir.

47 Soru: Sözleşme bedelinde KDV ve Stopaj dahil mi yoksa hariç mi yazılacak ?
Cevap: Sözleşme bedelinde KDV hariç Stopaj dahil yazılacaktır.

48 Ücretin Hesaplanması Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi Örnek;
Brüt Ücret: TL %20 Stopaj: TL Kalan = 400 TL %18 KDV TL KDV Tahsil Edilecek Ücret = 490 TL Sözleşmede yazan ücret farklı; Tahsil edilecek ücret farklıdır.

49 Soru: Tahsilatlar bankalar yoluyla mı yapılacak?
Cevap: Mevcut düzenlemelere göre, tahsilatın bankalar yoluyla yapılması zorunluluğu yoktur ancak mücadelemiz bu yöndedir.

50 Soru: Sözleşmede ek hizmetler belirtilecek mi ?
Cevap: Ek hizmet veriliyorsa belirtilecektir.

51 Soru: Daha önce sözleşme yapıp damga vergisi ödediğim müşteriye, tekrar sözleşme yapıp damga vergisi ödeyecek miyim? Cevap: tarihi itibari ile mevcut tüm sözleşmelerinizi Haksız Rekabet Modülü üzerinden girmeniz gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili damga vergisi ödenmişse ayrıca beyan edilmesine gerek yoktur.

52 Soru: Haksız Rekabet Modülüne girmeden sözleşme yaparsam ne olur?
Cevap: Haksız Rekabetle Mücadele Modülünün kullanımı Mecburi Meslek Kararımızın gereğidir. Mecburi meslek kararına uymayanlar hakkında 3568 sayılı Meslek Yasamızın disiplin hükümleri uygulanacaktır.

53 Soru: Maliye bakanlığı ile yapılan beyanname düzenleme ile ilgili aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri devam edecek midir? Bu sözleşme yapılınca gerek kalmayacak mı ? Cevap: Maliye Bakanlığı yapılan sözleşmeler aracılık ve sorumluluk sözleşmeleridir. Haksız Rekabet Modülü üzerinden yapılan hizmet sözleşmeleri yanı sıra yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılmaya devam edilecektir.

54 Soru: Bu meslek kararına göre,Haksız Rekabet Modülü üzerinden ne zamana kadar sözleşme yapılacaktır?
Cevap: Mevcut sözleşmeler tarihine kadar sisteme girilecek,yeni sözleşmeler ise işin alındığı aşamada düzenlenmesi gerekmektedir.

55 Meslek Mensuplarına Getirilen Bazı Kolaylılar 1
Meslek Mensupları e-Birlik sistemi üzerinden Şirket/Büro ve İletişim Bilgilerini Vergi Dairesi Adres Telefon E-Posta Ekleyebilecek, Silebilecek ve Değiştirebileceklerdir.

56 Meslek Mensuplarına Getirilen Bazı Kolaylılar 2
Meslek Mensupları diledikleri zaman e-Birlik sistemindeki şifrelerini değiştirebilirler.

57 Oda, Üyelerinin Bilgi Değişikliklerini Takip Etmesi
Meslek Mensupları kayıtlı bilgilerinde herhangi bir değişiklik yaptığında, Oda’ nın önüne bilgisi otomatik olarak düşecektir.

58 Oda, Üyelerinin Bilgi Değişikliklerini Takip Etmesi
Oda, Meslek Mensubu’nun yaptığı ekleme- çıkarma veya değişikliği görmek istediğinde “İncele” butonuna bastığında kullanıcının önüne yapılan değişiklik gelecektir.

59 Müşteri Bildirim Listesi
Oda, Meslek Mensuplarının “Müşteri Bildirim” listesini Haksız Rekabet modülü üzerinden alabilmektedir. Not: Listeyi PDF, Word, Excel veya TIFF olmak üzere çeşitli formatlarda alabilirler.

60 Müşteri Bildirim Listesi
Odalar, Haksız Rekabet Modülü üzerinden genel bir rapor alabilirler.

61 ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİ İYİ OKUYABİLMEK
MEVZUATA HAKİM OLMAK SORUNLA İLGİLİ TEST YAPMAK

62 Teşekkürler TÜRMOB MESLEK MENSUBU ODA


"Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları