Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
STRATEJİK PLAN Prof. Dr. Tezer Kutluk

2 Kuruluş yılları 20 Temmuz, 1982 tarihli, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü” kurulmuştur. Güz Yarıyılında 3 ABD ve 10 Bilim Dalı ile eğitime başlanmıştır. Müdürler Doç. Dr. Necati KÜÇÜKSU Prof. Dr. Turan KUTKAM                Prof. Dr. Dinçer FIRAT Prof. Dr. A. Şevket RUACAN           Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK Halen

3 Akademik örgütlenme A. KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
1. Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2. Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı 3. Tümör Patolojisi Bilim Dalı B. PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Epidemiyolojisi Bilim Dalı 2. Kanser Eğitimi ve Sosyal Yardım Bilim Dalı C. TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Etyolojisi Bilim Dalı 2. Kanser Biyokimyası Bilim Dalı 3. Kanser Genetiği Bilim Dalı 4. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı 5. Deneysel Onkoloji Bilim Dalı

4 Lisansüstü programlar
A. KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Medikal Onkoloji Programı (Yüksek Lisans) 2. Pediatrik Onkoloji Programı (YL. ve Doktora) 3. Radyoterapi Fiziği Programı (Yüksek Lisans) B. PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Epidemiyolojisi Programı (Yüksek Lisans) C. TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Biyokimyası Programı (Yüksek Lisans) 2. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı (YL. ve Doktora) 3. Temel İmmünoloji Programı (Yüksek Lisans)

5 Temel Onkoloji Anabilim Dalı Temel İmmünoloji Yüksek Lisans Programı  Toplam kredi miktarı : 21
ZORUNLU DERSLER TİM 501* Temel İmmünoloji I TİM 502* Temel İmmünoloji II TİM 503* İmmünopatoloji I TİM 504* İmmünopatoloji II BİS 535 Biyoistatistik SEÇMELİ DERSLER TİM 505* Temel İmmünoloji Seminerleri I TİM 506* Temel İmmünoloji Seminerleri II TİM 507* İmmünopatoloji Seminerleri I TİM 508* İmmünopatoloji Seminerleri II KAB 505* Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları MEB 602 Kanser Moleküler Biyolojisi BİK 611 Protein Biyokimyası MEB 617 Hücre Biyolojisi I MEB 618 Moleküler Genetiğe Giriş MEB 620 Hücre Biyolojisi II BİK 606 Kanser Biyokimyası I KBİ 503* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KBİ 504* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II *: Kod değişikliği yapılan dersler

6 Temel Onkoloji Anabilim Dalı Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Yüksek Lisans Programı  Toplam kredi miktarı: 21  ZORUNLU DERSLER  KBİ 501* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I KBİ 502* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II KBİ 503* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KBİ 504* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II BİS 535 Biyoistatistik SEÇMELİ DERSLER KBİ 509* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri I KAB 505* Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları MEB 602 Kanser Moleküler Biyolojisi BİK 611 Protein Biyokimyası MEB 617 Hücre Biyolojisi I MEB 618 Moleküler Genetiğe Giriş MEB 620 Hücre Biyolojisi II BİK 606 Kanser Biyokimyası I TİM 503* İmmünopatoloji I TİM 504* İmmünopatoloji II KBİ 510* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Semineri II KBİ 507* Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler I KBİ 508* Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler II KBİ 505* Radyasyon Fiziği, Radyobiyoloji I KBİ 506* Radyasyon Fiziği, Radyobiyoloji II  *: Kod değişikliği yapılan dersler

7 Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora (PhD) Programı Toplam kredi miktarı: 24 ZORUNLU DERSLER KBİ 721* Temel İmmünoloji I KBİ 722* Temel İmmünoloji II KBİ Kanser Biyokimyası I KBİ 725* Tümör Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KBİ 726* Tümör Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II KBİ 727 Tümör İmmünolojisi SEÇMELİ DERSLER KBİ 724* Kanser Biyokimyası II KBİ 728* Moleküler Biyolojiye Giriş ve Laboratuar Teknikleri KBİ 729* Kanser Sitogenetiği I KBİ 730* Moleküler Patolojiye Giriş KBİ 731* İmmünopatoloji I KBİ 732* Kanser Sitogenetiği II KBİ 733* Kanser Etiyolojisi ve Patogenezi KBİ 734* İmmünolojide Güncel Konular KBİ 735* Kanser Epidemiyolojisi Seminerleri KBİ 736* Temel Hematoloji ve Onkolojideki Güncel konular KBİ 738* Radyobiyoloji KAB 505* Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları BİS 735 Biyoistatistik *: Kod değişikliği yapılan dersler

8 Temel Onkoloji Anabilim Dalı Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı
Toplam kredi miktarı : 21 ZORUNLU DERSLER BİK 501 Biyokimyaya Giriş I 3 0 3 BİK 502 Biyokimyaya Giriş II 3 0 3 BİK 606 Kanser Biyokimyası I 3 0 3 BİK 608 Kanser Biyokimyası II 3 0 3 KAB 505* Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları 2 2 3 SEÇMELİ DERSLER KAB 503* Kanser Biyokimyası Seminerleri I KBİ 501* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I KBİ 502* Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II KBİ 503* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KBİ 504* Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II BİK 641 Biyokimyada Araştırma Teknikleri I BİK 642 Biyokimyada Araştırma Teknikleri II KAB 501* Kanser Biyokimyası Laboratuvar Teknikleri I KAB 502* Kanser Biyokimyası Laboratuvar Teknikleri II KAB 504* Kanser Biyokimyası Seminerleri II BİK 611 Protein Biyokimyası MEB 602 Kanser Moleküler Biyolojisi MEB 617 Hücre Biyolojisi I MEB 618 Moleküler Genetiğe Giriş MEB 620 Hücre Biyolojisi II BİS 535 Biyoistatistik *: Kod değişikliği yapılan dersler

9 Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı 24 ZORUNLU DERSLER KEP Kanser Etiyolojisi ve Patogenezi 3 0 3 KEP Kanser Epidemiyolojisi Seminerleri 1 0 0 KEP Kanser Kayıt Sistemleri 2 2 3 KEP Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar 2 2 3 KEP Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler 2 2 3 KEP Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi I SEÇMELİ DERSLER KEP Kanser Moleküler Epidemiyolojisi KEP Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi-II 2 2 3 KEP Kanserde Klinik Araştırmalar 3 0 3 HAS Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri HAS Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama 2 2 3 HAS Kanser Epidemiyolojisi

10 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 30
ZORUNLU DERSLER RAF 601 Radyasyondan Korunma 2 0 2 RAF Radyoterapi Fiziği I 4 0 4 RAF Radyobiyoloji 2 0 2 RAF Radyasyon Onkolojisi I 2 2 3 RAF Radyasyon Onkolojisi II 2 2 3 RAF Foton Elektron Dozimetrisiİ RAF Radyoterapi Fiziği II 2 2 3 RAF Termoluminesans dozimetri 2 0 2 ANA Anatomi 4 0 4 SEÇMELİ DERSLER KBİ Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler I 1 0 1 KBİ Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler II RAF Histopatoloji 2 0 2 BİS Biyoistatistik BİS Bilgisayar programlama (BASIC) 3 0 3 FİZ Biyofizik I 1 0 1 FİZ Biyofizik II 1 0 1

11 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 24
ZORUNLU DERSLER: MON Medikal onkoloji klinik uygulaması MON 503 Medikal Onkoloji Semineri MON 505 Radyasyon Onkolojisi KBİ 501 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I KBİ 502 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II KBİ 503 Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KEP 605 Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar SEÇMELİ DERSLER: MEB Kanser Moleküler Biyolojisi BİK 606 Kanser Biyokimyası I HAS 640 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri HAS 645 Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama KEP 604 Kanser Kayıt Sistemleri KEP 606 Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler KAB 505 Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları KEP 607 Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi I KBİ 504 Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II

12 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 24
ZORUNLU DERSLER: PON Pediatrik onkoloji I PON 506 Pediatrik onkoloji II PON 503 Pediatrik Onkoloji Seminerleri I PON Pediatrik Onkoloji Seminerleri II KBİ 501 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I KBİ 502 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II KBİ 503 Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KEP 605 Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar PON 507 Özel Konular SEÇMELİ DERSLER: KBİ 504 Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II KBİ Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri I KBİ Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri II KEP 606 Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler BİK 606 Kanser Biyokimyası I KAB 505 Hücre Membranı ve Sinyal İletişim Mekanizmaları MEB Kanser Moleküler Biyolojisi

13 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Doktora Programı Toplam kredi miktarı : 24
ZORUNLU DERSLER: PON Pediatrik Onkoloji I PON 702 Pediatrik Onkoloji II KBİ 721 Temel İmmünoloji I KBİ 722 Temel İmmünoloji II KBİ 725 Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I KEP 606 Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler PON 703 Özel Konular SEÇMELİ DERSLER: KBİ 723 Kanser Biyokimyası KBİ Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri II KBİ Tümör İmmünolojisi HAS 640 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri HAS 645 Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama KEP 604 Kanser Kayıt Sistemleri KEP 605 Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar

14 Enstitü yönetimi Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu
Prof. Dr. M.Tezer Kutluk Enstitü Müdürü Prof. Dr. S. Ayşe Kars Müdür Yardımcısı Prof. Dr. A. Faruk Zorlu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülten Tekuzman Üye Prof. Dr. Emin Kansu Üye Prof. Dr. İsmail Çelik Üye Enstitü İdari Personeli Nuray Aydan Enstitü Sekreteri Gülay Çelik Sekreter

15 Öğretim elemanları Klinik Onkoloji Anabilim Dalı
Medikal Onkoloji Bilim Dalı *Prof. Dr. Gülten Tekuzman Prof. Dr. S.Ayşe Kars *Prof. Dr. Y.Yavuz Özışık Prof. Dr. E. Nilüfer Güler Prof. Dr. İbrahim H. Güllü Prof. Dr. İbrahim Barışta Prof. Dr. Şuayib Yalçın *Doç. Dr. F. Alev Türker Doç. Dr. Kadri Altundağ *Öğr. Gör.Fiz.Yük. Müh. Hayati Aytaç *Araş.Gör. Uzm. Dr. Sercan Aksoy *Araş.Gör. Uzm. Dr. Sadettin Kılıçkap *Araş.Gör. Uzm. Dr. Ebru Çılbır *Araş.Gör.Uzm. Dr. Ömer Dizdar Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı *Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu Prof. Dr. M, Tezer Kutluk *Prof. Dr. Canan Akyüz Doç. Dr. Bilgehan Yalçın *Araş.Gör.Uzm. Dr. Nalan Yazıcı *Araş.Gör.Uzm. Dr. H. Ahmet Demir *Araş.Gör.Uzm. Dr. Serhan Küpeli Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı *Prof. Dr. İsmail Çelik *Prof. Dr. Ali Varan *Doç. Dr. Mustafa Erman *Yrd. Dr. K.Mutlu Hayran *Araş. Gör. Dr. Meltem Şengelen Temel Onkoloji Anabilim Dalı *Prof. Dr. Emin Kansu *Prof. Dr. Dicle Güç *Doç. Dr. Ayşegül Üner *Yrd.Doç. Dr. Evren Özdemir *Öğr. Gör. Dr. A. Lale Doğan *Öğr. Gör. Dr. Hande Canpınar *Araş. Gör. Dr. Emre Yiğitbaş *Araş. Gör. Dr. Didem Aydın *Araş. Gör. Dr. S. Altuğ Kesikli *Araş. Gör. Biol. Güneş Esendağlı

16 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. İ. Lale Atahan Prof. Dr. H. Fadıl Akyol Prof. Dr. A. Faruk Zorlu Prof. Dr. Enis Özyar Prof. Dr. Murat Gürkaynak Doç. Dr. Ferah Yıldız Doç. Dr. Mustafa Cengiz Yrd. Doç. Dr. Uğur Selek Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özyiğit Öğr.Gör. Uzm. Fiz. Yük. Müh. Bülent Yapıcı Araş.Gör.Dr. Pervin Hürmüz Araş.Gör.Dr. Gözde Yazıcı Araş.Gör.Dr. Melis Gültekin Araş.Gör.Dr. Şükran Ülger Araş.Gör.Dr. Ebru Karakaya Araş.Gör.Dr. Güler Aydın Araş.Gör.Dr. Ayşen Kadıoğlu Araş.Gör.Dr. İlhami Ünal Araş.Gör.Dr. Çağdaş Yavaş

17 Öğretim kadrosu Öğretim Üyeleri Kadrolu 13 Görevlendirmeli 19
Öğretim Görevlisi Kadrolu Görevlendirmeli Araştırma Görevlisi Sayısı 12 Öğrenci Sayısı Y. Lisans Doktora Toplam Öğrenci /Öğretim Elemanı (19/38) Diğer bölümlerden öğrenci sayısı 10

18 2004-2005 Öğrenci sayısı (Lisansüstü)
TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ Emre Yiğitbaş Doktora Ömrüm Uzun Doktora Didem Aydın Doktora Füsun Özmen Doktora Sacit Altuğ Kesikli Doktora Güneş Esendağlı Doktora TEMEL İMMÜNOLOJİ Başak Yalçın Yüksek Lisans KANSER BİYOKİMYASI Mine İpar Yüksek Lisans RADYOTERAPİ FİZİĞİ Ahmet Kürşat Özkan Yüksek Lisans Ayşegül Ünal Yüksek Lisans Nazlı Defne Karadağ Yüksek Lisans Yücel Sağlam Yüksek Lisans Gökhan Aydın Yüksek Lisans Meltem Atamel Yüksek Lisans Fatma Çolak Yüksek Lisans Demet Yıldız Yüksek Lisans Ali Esmer Yüksek Lisans Uğur Başayar Yüksek Lisans Görkem Göngür Yüksek Lisans Kız/Erkek: 10/9 Toplam: 19

19 2004-2005 Araştırma Görevlileri
Tıbbi Onkoloji 4 Pediatrik Onkoloji 3 Radyasyon Onkolojisi 9 (Tıp Fak. Ar. Gör.) Diğer kurumlardan Medikal Onkoloji 2 Pediatrik Onkoloji 2

20 Öğretim araç ve gereçleri
Derslik sayısı ( kişilik) Konferans Salonu 1 ( kişilik) Bilgisayar sayısı 46 (41’i Anabilim Dallarında) Tepegöz 4 Slayt Makinesi 6 Video sayısı 1 Video projeksiyon 2 Televizyon 2 Videomikroskop 1 Tarayıcı (5’i Anabilim Dallarında) Yazıcı sayısı 30 (26’sı Anabilim Dallarında) Fotokopi Makinesi Internet erişimi 46 (41’i Anabilim Dallarında)

21 Derslik kullanım oranı
Haftalık ders saati/derslik sayısı Güz 67/3= 22.3 Bahar 35/3= 11.6 Ders sayısı/öğretim elemanı Güz /38 =0.78 Bahar 16/22 =0.72

22 Mezunlar-I 20.7.1982-1 Mayıs 2005 51 Bilim Uzmanlığı 2 Doktora
Yan Dal Uzmanlıkları (HÜTF) 24 Tıbbi Onkoloji 19 Pediatrik Onkoloji 24 Radyoterapi Mezunların iş bulma oranları: %100 Onkoloji Alanında çalışanlar kişi %77.3 Onkoloji Dışında çalışanlar 12 kişi %22.7 Yan Dal ve RT uzmanlıkları %100

23 Mezunlar-II Prof. 10 Doç. 3 Yrd. Doç. 1 Öğr. Görevlisi 6
TAEK Yönetici TAEK Uzman Emekli Yurt dışı John Hopkins “Lecturer” Harward University “Postdoctoral fellow” SeireiMikaTahara Hospital “Professor” Memorial Sloan-Kettering Can.Cen. “Assistant Professor” Kıbrıs Kanser savaş birimi direktörü Enstitü Müdürü 2 Enstitü Müdür Yardımcısı 1 Başhekim ABD Başkanı 1

24 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Paylaþýlan Deðerlerimiz Þeffaflýk hesap verebilirlik; Adalet Ýþbirliði, dayanýþma ve paylaºma Yenilikçilik ve yaratýcýlýk Katýlýmcýlýk Mükemmeli aramak Estetik duyarlýlýk ve çevreye saygý Geleceðe inanmak Toplum yararý Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M.D. Ph.D. Programı Bu program Tıp Fakültesi MD PhD programı ile ilişkilendirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, M.D. Ph.D. programına Tümör Biyolojisi ve immünolojisi doktora programı dersleri ile katkıda bulunulmuştur. Güz döneminde 8 Bahar dönemimde 3 öğrenciye ders verilmiştir. Nd

25 Misyon Kanserin önlenmesinde ve etkin tedavisinde
öncü bir kuruluş olarak, evrensel standartlarda, üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmek ve bilgi üretmektir.

26 Vizyon Yetiştirdiği bilim insanları, ürettiği bilgi ve teknoloji ile
kanser kontrolünde dünyanın lider kuruluşlarından biri olmaktır.

27 Paydaş Matrisi Çalışan Müşteri / Hizmet Alanlar Temel Ortak Stratejik
Rektörlük Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Çalışanlar Öğrenciler Hasta ve Yakınları Diğer Üniversiteler Diğer Onkoloji Enstitüleri Ulusal / Uluslararası Kanser Cemiyetleri TÜBİTAK, TÜBA Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi Araştırma Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar TAEK Tedarikçiler MEB Basın Diğer Kamu Kuruluşları Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı ve Derneği

28 Müşteri-Ürün/Hizmet Matrisi
Müşteri/Hizmet Alan Eğitim / Öğretim Hizmeti Danışmanlık Bilimsel Araştırma (Tez, proje ...) Yayın Faaliyetleri Mezunlar Yüksek Lisans ve Doktora Prog. Sürekli Tıp Eğitimi Toplum Eğitimi Öğrenciler Hasta ve Yakınları Diğer Üniversiteler TÜBİTAK, TÜBA Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi TAEK MEB Basın Diğer Kamu Kuruluşları

29 Değerlerimiz Şeffaflık Adalet İşbirliği, dayanışma ve paylaşma
Yenilikçilik ve yaratıcılık Katılımcılık Mükemmeli aramak Estetik duyarlılık ve çevreye saygı Geleceğe inanmak Toplum yararı

30 SWOT analizi: Güçlü alanlar
Akademik personelin yurt dışında önemli merkezlerde çalışmış, eğitim almış olmaları Multidisipliner yaklaşım Önemli bir Enstitü olması nedeni ile ilaç ve teknoloji endüstrileri tarafından öncelikli tercih edilmesi Uluslararası dergilerde yayın yapabilme kabiliyeti Bilimsel araştırmalar için uygun hasta sayısının olması Yabancı dil bilgisi Teknolojiyi kullanarak bilgiye ulaşma kolaylığı olması Hasta, toplum ve diğer kurumlar tarafından saygı ile karşılanması ve güvenilir olduğunun düşünülmesi

31 SWOT analizi: Gelişmeye açık alanlar
Yeni hizmet, ürün (kitap, broşür), video, patent geliştirilmemesi Enstitünün yurtdışında önemli onkoloji merkezleri ile ortak gelişim projeleri yürütememesi Araç-gereçlerin yenilenme, geliştirilme ihtiyacı İş yükü nedeniyle, akademik personelin araştırmalara zaman ayırma-yapabilme potansiyelinin düşmesi Kurum içi iletişim eksikliği Koruyucu onkolojide ülkeyi kapsayan çalışma olmaması

32 SWOT analizi: Fırsatlar
Stratejik konumlarda Hacettepe kökenli, konusunda söz sahibi öğretim üyelerinin bulunması Hastanenin açılacak olması sayesinde araştırmada altyapı ve personel eksiğinin tamamlanabilmesi TÜBİTAK’ın bu sene araştırmaya yüksek miktarda fon ayırması Ortadoğu’dan ve Türki ülkelerden bize çalışmaya gelebilecek bilim adamlarının olması Akredite olarak yurt dışı işbirliği ve özel sağlık sigortalarını Onkoloji Enstitüsüne çekmek Stratejik planlamayı kullanarak laboratuar ve KİT programını akredite etmek

33 SWOT analizi: Tehditler
Akademisyenlere verilen ücretlerin düşüklüğü Türkiye’de araştırmaların niteliksel değil, niceliksel gelişiminin özendirilmesi Araştırmaların büyük ölçüde ilaç şirketlerine bağımlı olması Yüksek lisans / doktora eğitimi almak isteyenlerin azlığı Türkiye’de hükümet değişimlerinin sıklığı ve politik tutarsızlık Özel sektör ve/veya başka merkezlerin hasta hizmetlerini yeni teknolojileri kullanarak daha çabuk, daha iyi sunması, daha iyi reklam verilmesi vb. faktörler nedeni ile çekim alanı oluşturması Uluslararası güçlerin bölgesel politika ve emelleri Medyanın yanlış yönlendirilmesi ile oluşturulan ve ulusal standart olarak gösterilen bilgi akışında artma

34 Stratejik amaçlar Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi
Araştırma altyapısının geliştirilmesi İletişim olanaklarının arttırılması Mali kaynak yaratmak Klinik araştırmalar biriminin yapılandırılması Ulusal ve uluslararası yayın sayısının ve niteliğinin arttırılması Kanser önleme, tanı ve tedavisinde politikalar oluşturmak Anabilim ve bilim dallarının yeniden yapılandırılması Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi

35 Performans ölçüleri-I
1.     Yayın hizmetleri a.    Uluslararası yayın sayısı (öğretim üyesi başına) (yayın kalitesi, “impact” faktörü) b.    Klinik çalışmalar alanında makale sayısı (öğretim üyesi başına) c.     Temel bilimler alanında yayınlanan makale sayısı (öğretim üyesi başına) d.    Atıf sayısı/Öğretim üyesi sayısı e.    Araştırma projeleri ve tezlerin bilimsel yayına dönme oranı f.      Akademik kitap ve kitap bölümü sayısı g.    Uluslararası konferanslarda sunulan bildiri sayısı 2.     Yurt dışına eğitim için gönderilen öğretim elemanları a. Sayısı a.    Enstitüye katkı oranı 3.     Eğitim için enstitüye başvuran ve kabul edilen öğrenci sayısı 4.     Çalışan memnuniyeti 5.   Öğrenci memnuniyeti 6.   Alınan ödül sayısı (öğretim elemanları) 7.   Mezunlar a.    Başka üniversitelerde görevli mezun sayısı b.    Konusunda çalışan mezun sayısı c.    Toplam mezun sayısı

36 Performans ölçüleri-II
8.     Araştırma Projeleri a.    Araştırma fonlarından sağlanan kaynak miktarı b.    Araştırma projesi sayısı / öğretim üyesi sayısı c.     Araştırmalara katılmayı kabul eden hasta sayısı d.    Uluslararası araştırma projelerine katılım oran 9. Eğitimini süresinde tamamlayan öğrenci sayısı (tamamlama oranı) 10. Toplum eğitimine yönelik doküman sayısı 11. Bilimsel faaliyet düzenleme ve katılım a.    Eğitim faaliyetlerinin sayısı (öğretim üyesi başına ders yükü) b.    Kongre c.    Konferans d.    Seminer e.    Davetli konuşmacı (konferans, sözel bildirim, diğer bildiriler) 12.     Sunulan danışmanlık hizmeti a.    Dergi editörlüğü b.    Dergide hakemlik c.    Bireylere d.    Kurumlara e.    Yayın kurulu üyeliği

37 İşbirliği yapılan yurt dışı merkezler
The University of Pittsburgh Medical Center (1997, U.S.A.) Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (1997, U.S.A.) New England Medical Center (1998, U.S.A.)

38 Araştırma projeleri Araştırma Fonu TÜBİTAK DPT Endüstri Diğer Toplam
Medikal Onkoloji Pediatrik Onkoloji Temel Onkoloji Prevantif Onkoloji Radyasyon Onkolojisi Toplam Araştırma fonunca desteklenen projelerin toplam bedeli: YTL

39 Ödüller Prof.Dr. Dicle Güç, TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü, 2000
Doç Dr. Ayşegül Üner, TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü, Prof. Şuayip Yalçın Hacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülü Prof. Dr. İsmail Çelik, Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü, 2001 Yrd. Doç. Dr. Uğur Selek. MD Anderson Radiation Oncology Fellow Research Award, 2003 M. Erman, H. Abalı, B. Oran, İ.C. Haznedaroğlu, H. Canpınar, Ş. Kirazlı, İ. Çelik. Tamoksifenin Koagülasyon Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Roche Onkoloji Ödülü (4.lük) 2005 B. Orhan, Ş. Yalçın, S. Müftüoğlu, D. Erdem, G.Nurlu. Sıçanlarda Sisplatine Bağlı Nörotoksisitenin Önlenmesinde Eritropoetinin Rolü. Türk Kanser Savaş Vakfı, Birincilik ödülü, 2005

40 Uluslararası yayınlar
Yayın sayısı Atıf sayısı Atıf faktörü Temel Onkoloji Medikal Onkoloji Pediatrik Onkoloji Prevantif Onkoloji Radyasyon Onkolojisi

41 Dergiler Turkish Journal of Cancer Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi
Editörlükler Yayın Kurulu Üyelikleri Uluslararası Dergiler Prof. Emin Kansu Haematology International (Associate Editor) (U.S.A.) Int. Journal of Hematology (U.S.A.) – (Editorial Board Member) Hematology (Editorial Board Member) (U.K.) Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu Pediatric Hematolgy and Oncology, Editorial Board

42 TUMOR BOARD (TÜMÖR KONSEYİ) (EKİM 2005)
Vaka Toplantısı Klinik Onkolojide sorunlu vakaların tartışılması Moderatör : Prof. Dr. Murat Gürkaynak 13 Ekim 2005 20 Ekim 2005 Onkolojik Patoloji Moderatörler : Doç. Dr. Ayşegül Üner Onkoloji Enstitüsü Konferans Salonu (Toplantıya çıkarılacak olan vakaların 2 gün öncesinde Patoloji Bölümüne bildirilmesi önemle rica olunur). 27 Ekim 2005 Konferans Konu : Türkiye’de Medikal Onkoloji’nin Gelişimi Konuşmacı : Prof. Dr. Dinçer Fırat Yer : Onkoloji Enstitüsü Toplantı Salonu Saat : – 10.00

43 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYLERİ ve EĞİTİM TOPLANTILARI
MEDİKAL ONKOLOJİ Pazartesi (Vaka Toplantısı) * Salı (Baş-Boyun Kanserleri Toplantısı) Çarşamba (Akciğer Kanserleri Toplantısı) Perşembe (Jinekolojik Kanserler Toplantısı) Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Cuma (15 günde bir Genel Cerrahi Toplantısı) Cuma (15 günde bir Ortopedi Toplantısı) PEDİATRİK ONKOLOJİ Pazartesi,Çarşamba (Bölüm içi sabah toplantıları) * Salı – Cuma ( Makale Saati) * Çarşamba (İki haftada bir Tümör Kliniği Toplantısı- Ped.Cerrahi,Ped.Patoloji,Radyoloji,Rad.Onk.) Pazartesi (15 günde bir Nöroonkoloji Toplantısı) * Cuma (Nükleer Tıp Toplantısı) *

44 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYLERİ ve EĞİTİM TOPLANTILARI
TEMEL ONKOLOJİ Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi)* PREVANTİF ONKOLOJİ Salı (Makale Saati) * Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Perşembe (Eğitim Toplantısı) * RADYASYON ONKOLOJİSİ Salı – Çarşamba – Cuma (Vaka Toplantısı) * Salı – Cuma ( Makale Saati) * Pazartesi (15 günde bir Pediatrik Santral Sinir Sistemi Toplantısı) * Salı (Baş-Boyun Kanserleri Toplantısı) Çarşamba (Akciğer Kanserleri Toplantısı) Perşembe (Jinekolojik Kanserler Toplantısı) Cuma (15 günde bir Genel Cerrahi Toplantısı) Cuma (15 günde bir Ortopedi Toplantısı) Diğer Eğitim Toplantıları Hamdi Suat Aknar Konferansı 1/yıl TOG komite toplantıları 4/yıl Hemşirelik sürekli eğitim programları 2 h/yıl  Muhtelif eğitim ve idari toplantılar çok


"Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları