Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Tezer Kutluk STRATEJİK PLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Tezer Kutluk STRATEJİK PLAN."— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Tezer Kutluk STRATEJİK PLAN

2 Kuruluş yılları 20 Temmuz, 1982 tarihli, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü” kurulmuştur. 1982-1983 Güz Yarıyılında 3 ABD ve 10 Bilim Dalı ile eğitime başlanmıştır. Müdürler Doç. Dr. Necati KÜÇÜKSU25.07.1982 - 29.05.1983 Prof. Dr. Turan KUTKAM 29.05.1983 - 29.05.1989 Prof. Dr. Dinçer FIRAT29.05.1989 - 05.02.1999 Prof. Dr. A. Şevket RUACAN 05.02.1999 - 19.04.2004 Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK01.06.2004 - Halen

3 A. KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2. Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı 3. Tümör Patolojisi Bilim Dalı B. PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Epidemiyolojisi Bilim Dalı 2. Kanser Eğitimi ve Sosyal Yardım Bilim Dalı C. TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Etyolojisi Bilim Dalı 2. Kanser Biyokimyası Bilim Dalı 3. Kanser Genetiği Bilim Dalı 4. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı 5. Deneysel Onkoloji Bilim Dalı Akademik örgütlenme

4 A. KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Medikal Onkoloji Programı (Yüksek Lisans) 2. Pediatrik Onkoloji Programı (YL. ve Doktora) 3. Radyoterapi Fiziği Programı (Yüksek Lisans) B. PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Epidemiyolojisi Programı(Yüksek Lisans) C. TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI 1. Kanser Biyokimyası Programı (Yüksek Lisans) 2. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı (YL. ve Doktora) 3. Temel İmmünoloji Programı (Yüksek Lisans) Lisansüstü programlar

5 ZORUNLU DERSLER TİM 501* Temel İmmünoloji I2 2 3 TİM502*Temel İmmünoloji II2 2 3 TİM503*İmmünopatoloji I2 2 3 TİM504*İmmünopatoloji II2 2 3 BİS535Biyoistatistik3 0 3 SEÇMELİ DERSLER TİM505*Temel İmmünoloji Seminerleri I 1 0 0 TİM 506*Temel İmmünoloji Seminerleri II1 0 0 TİM507*İmmünopatoloji Seminerleri I1 0 0 TİM508*İmmünopatoloji Seminerleri II1 0 0 KAB505*Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları 2 2 3 MEB602Kanser Moleküler Biyolojisi3 0 3 BİK611Protein Biyokimyası 3 0 3 MEB617Hücre Biyolojisi I3 0 3 MEB618Moleküler Genetiğe Giriş 3 0 3 MEB620Hücre Biyolojisi II3 0 3 BİK606Kanser Biyokimyası I3 0 3 KBİ503*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I2 2 3 KBİ504*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II2 2 3 *: Kod değişikliği yapılan dersler Temel Onkoloji Anabilim Dalı Temel İmmünoloji Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 21

6 Temel Onkoloji Anabilim Dalı Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı: 21 ZORUNLU DERSLER KBİ501*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I2 2 3 KBİ502*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II2 2 3 KBİ503*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I2 2 3 KBİ504*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II2 2 3 BİS535Biyoistatistik3 0 3 SEÇMELİ DERSLER KBİ509*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri I 1 0 0 KAB505*Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları 2 2 3 MEB602Kanser Moleküler Biyolojisi3 0 3 BİK611Protein Biyokimyası 3 0 3 MEB617Hücre Biyolojisi I3 0 3 MEB618Moleküler Genetiğe Giriş 3 0 3 MEB620Hücre Biyolojisi II3 0 3 BİK606Kanser Biyokimyası I3 0 3 TİM503*İmmünopatoloji I2 2 3 TİM504*İmmünopatoloji II2 2 3 KBİ510*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Semineri II1 0 0 KBİ507*Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler I1 0 1 KBİ508*Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler II1 0 1 KBİ505*Radyasyon Fiziği, Radyobiyoloji I2 0 2 KBİ506*Radyasyon Fiziği, Radyobiyoloji II2 0 2 *: Kod değişikliği yapılan dersler

7 ZORUNLU DERSLER KBİ 721*Temel İmmünoloji I2 2 3 KBİ722*Temel İmmünoloji II2 2 3 KBİ723 Kanser Biyokimyası I 2 2 3 KBİ725*Tümör Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I2 2 3 KBİ726*Tümör Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II2 2 3 KBİ727Tümör İmmünolojisi 2 2 3 SEÇMELİ DERSLER KBİ724*Kanser Biyokimyası II2 2 3 KBİ728*Moleküler Biyolojiye Giriş ve Laboratuar Teknikleri 2 2 3 KBİ729*Kanser Sitogenetiği I 2 2 3 KBİ730*Moleküler Patolojiye Giriş2 2 3 KBİ731*İmmünopatoloji I2 2 3 KBİ732*Kanser Sitogenetiği II2 2 3 KBİ733*Kanser Etiyolojisi ve Patogenezi3 0 3 KBİ 734*İmmünolojide Güncel Konular 2 0 2 KBİ735*Kanser Epidemiyolojisi Seminerleri 1 0 0 KBİ736*Temel Hematoloji ve Onkolojideki Güncel konular2 2 3 KBİ738*Radyobiyoloji2 0 2 KAB505*Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları2 2 3 BİS735Biyoistatistik3 0 3 *: Kod değişikliği yapılan dersler Temel Onkoloji Anabilim Dalı Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora (PhD) Programı Toplam kredi miktarı: 24

8 ZORUNLU DERSLER BİK501Biyokimyaya Giriş I3 0 3 BİK502Biyokimyaya Giriş II3 0 3 BİK606Kanser Biyokimyası I3 0 3 BİK608Kanser Biyokimyası II3 0 3 KAB505*Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları2 2 3 SEÇMELİ DERSLER KAB503*Kanser Biyokimyası Seminerleri I1 0 0 KBİ501*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I2 2 3 KBİ502*Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II2 2 3 KBİ503*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I2 2 3 KBİ504*Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II2 2 3 BİK641Biyokimyada Araştırma Teknikleri I2 4 4 BİK642Biyokimyada Araştırma Teknikleri II2 4 4 KAB501*Kanser Biyokimyası Laboratuvar Teknikleri I1 4 3 KAB502*Kanser Biyokimyası Laboratuvar Teknikleri II1 4 3 KAB504*Kanser Biyokimyası Seminerleri II1 0 0 BİK611Protein Biyokimyası 3 0 3 MEB602Kanser Moleküler Biyolojisi3 0 3 MEB617Hücre Biyolojisi I3 0 3 MEB618Moleküler Genetiğe Giriş 3 0 3 MEB620Hücre Biyolojisi II3 0 3 BİS535Biyoistatistik3 0 3 *: Kod değişikliği yapılan dersler Temel Onkoloji Anabilim Dalı Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 21

9 Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı 24 ZORUNLU DERSLER KEP 601 Kanser Etiyolojisi ve Patogenezi3 0 3 KEP 603 Kanser Epidemiyolojisi Seminerleri1 0 0 KEP 604 Kanser Kayıt Sistemleri2 2 3 KEP 605 Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar2 2 3 KEP 606 Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler2 2 3 KEP 607 Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi I 2 2 3 SEÇMELİ DERSLER KEP 602 Kanser Moleküler Epidemiyolojisi 3 0 3 KEP 608 Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi-II2 2 3 KEP 609 Kanserde Klinik Araştırmalar3 0 3 HAS 640 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri 3 0 3 HAS 645 Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama2 2 3 HAS 643 Kanser Epidemiyolojisi 2 0 2

10 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 30 ZORUNLU DERSLER RAF601Radyasyondan Korunma2 0 2 RAF 603Radyoterapi Fiziği I4 0 4 RAF 602 Radyobiyoloji2 0 2 RAF 604Radyasyon Onkolojisi I2 2 3 RAF 605Radyasyon Onkolojisi II2 2 3 RAF 614 Foton Elektron Dozimetrisiİ 3 3 4 RAF 616 Radyoterapi Fiziği II2 2 3 RAF 618 Termoluminesans dozimetri2 0 2 ANA 103Anatomi4 0 4 SEÇMELİ DERSLER KBİ 607 Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler I1 0 1 KBİ 608 Temel ve Uygulamalı Onkolojide Gelişmeler II 1 0 1 RAF 608 Histopatoloji2 0 2 BİS 535 Biyoistatistik 3 0 3 BİS 629 Bilgisayar programlama (BASIC)3 0 3 FİZ 673 Biyofizik I1 0 1 FİZ 663Biyofizik II1 0 1

11 ZORUNLU DERSLER: MON 501 Medikal onkoloji klinik uygulaması3 5 4 MON503Medikal Onkoloji Semineri 0 2 0 MON 505Radyasyon Onkolojisi2 0 2 KBİ501Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I2 2 3 KBİ502Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II2 2 3 KBİ503Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör SitopatolojisiI2 2 3 KEP605Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar2 2 3 SEÇMELİ DERSLER: MEB 602Kanser Moleküler Biyolojisi3 0 3 BİK606Kanser Biyokimyası I3 0 3 HAS640Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri3 0 3 HAS645Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama3 0 3 KEP604Kanser Kayıt Sistemleri2 2 3 KEP606Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler2 2 3 KAB505Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları2 2 3 KEP607Organ Spesifik Kanser Epidemiyolojisi I2 2 3 KBİ504Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II2 2 3 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 24

12 ZORUNLU DERSLER: PON 505 Pediatrik onkoloji I2 4 3 PON506Pediatrik onkoloji II2 4 3 PON503Pediatrik Onkoloji Seminerleri I0 2 0 PON 504Pediatrik Onkoloji Seminerleri II0 2 0 KBİ501Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi I2 2 3 KBİ502Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi II2 2 3 KBİ503Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör SitopatolojisiI2 2 3 KEP605Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar2 2 3 PON507Özel Konular4 0 0 SEÇMELİ DERSLER: KBİ504Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör SitopatolojisiII2 2 3 KBİ 509 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri I0 2 0 KBİ 510 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri II0 2 0 KEP606Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler2 2 3 BİK606Kanser Biyokimyası I3 0 3 KAB505Hücre Membranı ve Sinyal İletişim Mekanizmaları2 2 3 MEB 602Kanser Moleküler Biyolojisi3 0 3 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Yüksek Lisans Programı Toplam kredi miktarı : 24

13 ZORUNLU DERSLER: PON 701 Pediatrik Onkoloji I2 4 3 PON702Pediatrik Onkoloji II2 4 3 KBİ721Temel İmmünoloji I2 2 3 KBİ722Temel İmmünoloji II2 2 3 KBİ725Kanser Biyolojisi,Karsinogenez ve Tümör SitopatolojisiI2 2 3 KEP606Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler2 2 3 PON703Özel Konular5 0 0 SEÇMELİ DERSLER: KBİ723Kanser Biyokimyası 2 2 3 KBİ726 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi Seminerleri II 2 2 3 KBİ 727Tümör İmmünolojisi2 2 3 HAS640Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri3 0 3 HAS645Epidemiyolojide Araştırma Planlama ve Uygulama3 0 3 KEP604Kanser Kayıt Sistemleri2 2 3 KEP605Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar2 2 3 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Doktora Programı Toplam kredi miktarı : 24

14 Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu Prof. Dr. M.Tezer Kutluk Enstitü Müdürü Prof. Dr. S. Ayşe Kars Müdür Yardımcısı Prof. Dr. A. Faruk Zorlu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülten Tekuzman Üye Prof. Dr. Emin Kansu Üye Prof. Dr. İsmail Çelik Üye Enstitü İdari Personeli Nuray AydanEnstitü Sekreteri Gülay Çelik Sekreter Enstitü yönetimi

15 Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı *Prof. Dr. Gülten Tekuzman Prof. Dr. S.Ayşe Kars *Prof. Dr. Y.Yavuz Özışık Prof. Dr. E. Nilüfer Güler Prof. Dr. İbrahim H. Güllü Prof. Dr. İbrahim Barışta Prof. Dr. Şuayib Yalçın *Doç. Dr. F. Alev Türker Doç. Dr. Kadri Altundağ *Öğr. Gör.Fiz.Yük. Müh. Hayati Aytaç *Araş.Gör. Uzm. Dr. Sercan Aksoy *Araş.Gör. Uzm. Dr. Sadettin Kılıçkap *Araş.Gör. Uzm. Dr. Ebru Çılbır *Araş.Gör.Uzm. Dr. Ömer Dizdar Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı *Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu Prof. Dr. M, Tezer Kutluk *Prof. Dr. Canan Akyüz Doç. Dr. Bilgehan Yalçın *Araş.Gör.Uzm. Dr. Nalan Yazıcı *Araş.Gör.Uzm. Dr. H. Ahmet Demir *Araş.Gör.Uzm. Dr. Serhan Küpeli Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı *Prof. Dr. İsmail Çelik *Prof. Dr. Ali Varan *Doç. Dr. Mustafa Erman *Yrd. Dr. K.Mutlu Hayran *Araş. Gör. Dr. Meltem Şengelen Temel Onkoloji Anabilim Dalı *Prof. Dr. Emin Kansu *Prof. Dr. Dicle Güç *Doç. Dr. Ayşegül Üner *Yrd.Doç. Dr. Evren Özdemir *Öğr. Gör. Dr. A. Lale Doğan *Öğr. Gör. Dr. Hande Canpınar *Araş. Gör. Dr. Emre Yiğitbaş *Araş. Gör. Dr. Didem Aydın *Araş. Gör. Dr. S. Altuğ Kesikli *Araş. Gör. Biol. Güneş Esendağlı Öğretim elemanları

16 Prof. Dr. İ. Lale Atahan Prof. Dr. H. Fadıl Akyol Prof. Dr. A. Faruk Zorlu Prof. Dr. Enis Özyar Prof. Dr. Murat Gürkaynak Doç. Dr. Ferah Yıldız Doç. Dr. Mustafa Cengiz Yrd. Doç. Dr. Uğur Selek Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özyiğit Öğr.Gör. Uzm. Fiz. Yük. Müh. Bülent Yapıcı Araş.Gör.Dr. Pervin Hürmüz Araş.Gör.Dr. Gözde Yazıcı Araş.Gör.Dr. Melis Gültekin Araş.Gör.Dr. Şükran Ülger Araş.Gör.Dr. Ebru Karakaya Araş.Gör.Dr. Güler Aydın Araş.Gör.Dr. Ayşen Kadıoğlu Araş.Gör.Dr. İlhami Ünal Araş.Gör.Dr. Çağdaş Yavaş Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

17 Öğretim kadrosu Öğretim Üyeleri Kadrolu 13 Görevlendirmeli 19 Öğretim Görevlisi Kadrolu 3 Görevlendirmeli 1 Araştırma Görevlisi Sayısı 12 Öğrenci Sayısı Y. Lisans 13 Doktora 6 Toplam 19 Öğrenci /Öğretim Elemanı (19/38) 0.5 Diğer bölümlerden öğrenci sayısı 10

18 TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ Emre Yiğitbaş Doktora Ömrüm Uzun Doktora Didem Aydın Doktora Füsun Özmen Doktora Sacit Altuğ Kesikli Doktora Güneş Esendağlı Doktora TEMEL İMMÜNOLOJİ Başak Yalçın Yüksek Lisans KANSER BİYOKİMYASI Mine İpar Yüksek Lisans RADYOTERAPİ FİZİĞİ Ahmet Kürşat ÖzkanYüksek Lisans Ayşegül ÜnalYüksek Lisans Nazlı Defne KaradağYüksek Lisans Yücel SağlamYüksek Lisans Gökhan Aydın Yüksek Lisans Meltem AtamelYüksek Lisans Fatma ÇolakYüksek Lisans Demet YıldızYüksek Lisans Ali EsmerYüksek Lisans Uğur BaşayarYüksek Lisans Görkem GöngürYüksek Lisans Kız/Erkek: 10/9Toplam:19 2004-2005 Öğrenci sayısı (Lisansüstü)

19 Tıbbi Onkoloji4 Pediatrik Onkoloji3 Radyasyon Onkolojisi9 (Tıp Fak. Ar. Gör.) Diğer kurumlardan Medikal Onkoloji2 Pediatrik Onkoloji2 2004-2005 Araştırma Görevlileri

20 Öğretim araç ve gereçleri Derslik sayısı 3 (20 - 40 kişilik) Konferans Salonu 1 (80 -100 kişilik) Bilgisayar sayısı46 (41’i Anabilim Dallarında) Tepegöz 4 Slayt Makinesi 6 Video sayısı 1 Video projeksiyon 2 Televizyon 2 Videomikroskop 1 Tarayıcı 7 (5’i Anabilim Dallarında) Yazıcı sayısı30 (26’sı Anabilim Dallarında) Fotokopi Makinesi 3 Internet erişimi 46 (41’i Anabilim Dallarında)

21 Derslik kullanım oranı Haftalık ders saati/derslik sayısı2004-2005 Güz 67/3= 22.3 2004-2005 Bahar 35/3= 11.6 Ders sayısı/öğretim elemanı2004-2005 Güz 30/38 =0.78 2004-2005 Bahar 16/22 =0.72

22 Mezunlar-I 20.7.1982-1 Mayıs 2005 51 Bilim Uzmanlığı 2 Doktora Yan Dal Uzmanlıkları (HÜTF) 24 Tıbbi Onkoloji 19 Pediatrik Onkoloji 24 Radyoterapi Mezunların iş bulma oranları: %100 Onkoloji Alanında çalışanlar 41 kişi %77.3 Onkoloji Dışında çalışanlar 12 kişi %22.7 Yan Dal ve RT uzmanlıkları %100

23 Prof. 10 Doç. 3 Yrd. Doç. 1 Öğr. Görevlisi 6 TAEK Yönetici 1 TAEK Uzman 2 Emekli 2 Yurt dışı 4 John Hopkins“Lecturer” Harward University“Postdoctoral fellow” SeireiMikaTahara Hospital“Professor” Memorial Sloan-Kettering Can.Cen. “Assistant Professor” KıbrısKanser savaş birimi direktörü Enstitü Müdürü 2 Enstitü Müdür Yardımcısı 1 Başhekim 1 ABD Başkanı 1 Mezunlar-II

24 Paylaþýlan Deðerlerimiz Þeffaflýk hesap verebilirlik; Adalet Ýþbirliði, dayanýþma ve paylaºma Yenilikçilik ve yaratýcýlýk Katýlýmcýlýk Mükemmeli aramak Estetik duyarlýlýk ve çevreye saygý Geleceðe inanmak Toplum yararý Bu program Tıp Fakültesi MD PhD programı ile ilişkilendirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, M.D. Ph.D. programına Tümör Biyolojisi ve immünolojisi doktora programı dersleri ile katkıda bulunulmuştur. 2004-2005 Güz döneminde 8 Bahar dönemimde 3 öğrenciye ders verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M.D. Ph.D. Programı

25 Kanserin önlenmesinde ve etkin tedavisinde öncü bir kuruluş olarak, evrensel standartlarda, üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmek ve bilgi üretmektir. Misyon

26 Yetiştirdiği bilim insanları, ürettiği bilgi ve teknoloji ile kanser kontrolünde dünyanın lider kuruluşlarından biri olmaktır. Vizyon

27 Paydaş Matrisi Paydaş Çalışan Müşteri / Hizmet Alanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Rektörlük √ Tıp Fakültesi √ Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri √ Çalışanlar √ Öğrenciler √√ Hasta ve Yakınları √√ Diğer Üniversiteler √√ Diğer Onkoloji Enstitüleri √ Ulusal / Uluslararası Kanser Cemiyetleri √ TÜBİTAK, TÜBA √√ Sağlık Bakanlığı √√ İlaç Endüstrisi √√ Araştırma Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar √ TAEK √√ Tedarikçiler √ MEB √ Basın √ Diğer Kamu Kuruluşları √√ Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı ve Derneği √

28 Ürün-Hizmet Müşteri/Hizmet Alan Eğitim / Öğretim Hizmeti Danışmanlık BilimselAraştırma(Tez, proje...) YayınFaaliyetleri Mezunlar YüksekLisans veDoktoraProg. SürekliTıp Eğitimi ToplumEğitimi Öğrenciler√√√√ Mezunlar√√√√√ Hasta ve Yakınları√√√√ Diğer Üniversiteler√√√√√ TÜBİTAK, TÜBA√√√√ Sağlık Bakanlığı√√√√√ İlaç Endüstrisi√√√√ TAEK√√√√ MEB√√ Basın√√ Diğer Kamu Kuruluşları√√ Müşteri-Ürün/Hizmet Matrisi

29 Değerlerimiz Şeffaflık Adalet İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Yenilikçilik ve yaratıcılık Katılımcılık Mükemmeli aramak Estetik duyarlılık ve çevreye saygı Geleceğe inanmak Toplum yararı

30 1.Akademik personelin yurt dışında önemli merkezlerde çalışmış, eğitim almış olmaları 2.Multidisipliner yaklaşım 3.Önemli bir Enstitü olması nedeni ile ilaç ve teknoloji endüstrileri tarafından öncelikli tercih edilmesi 4.Uluslararası dergilerde yayın yapabilme kabiliyeti 5.Bilimsel araştırmalar için uygun hasta sayısının olması 6.Yabancı dil bilgisi 7.Teknolojiyi kullanarak bilgiye ulaşma kolaylığı olması 8.Hasta, toplum ve diğer kurumlar tarafından saygı ile karşılanması ve güvenilir olduğunun düşünülmesi SWOT analizi: Güçlü alanlar

31 1.Yeni hizmet, ürün (kitap, broşür), video, patent geliştirilmemesi 2.Enstitünün yurtdışında önemli onkoloji merkezleri ile ortak gelişim projeleri yürütememesi 3.Araç-gereçlerin yenilenme, geliştirilme ihtiyacı 4.İş yükü nedeniyle, akademik personelin araştırmalara zaman ayırma-yapabilme potansiyelinin düşmesi 5.Kurum içi iletişim eksikliği 6.Koruyucu onkolojide ülkeyi kapsayan çalışma olmaması SWOT analizi: Gelişmeye açık alanlar

32 1.Stratejik konumlarda Hacettepe kökenli, konusunda söz sahibi öğretim üyelerinin bulunması 2.Hastanenin açılacak olması sayesinde araştırmada altyapı ve personel eksiğinin tamamlanabilmesi 3.TÜBİTAK’ın bu sene araştırmaya yüksek miktarda fon ayırması 4.Ortadoğu’dan ve Türki ülkelerden bize çalışmaya gelebilecek bilim adamlarının olması 5.Akredite olarak yurt dışı işbirliği ve özel sağlık sigortalarını Onkoloji Enstitüsüne çekmek 6.Stratejik planlamayı kullanarak laboratuar ve KİT programını akredite etmek SWOT analizi: Fırsatlar

33 SWOT analizi: Tehditler 1.Akademisyenlere verilen ücretlerin düşüklüğü 2.Türkiye’de araştırmaların niteliksel değil, niceliksel gelişiminin özendirilmesi 3.Araştırmaların büyük ölçüde ilaç şirketlerine bağımlı olması 4.Yüksek lisans / doktora eğitimi almak isteyenlerin azlığı 5.Türkiye’de hükümet değişimlerinin sıklığı ve politik tutarsızlık 6.Özel sektör ve/veya başka merkezlerin hasta hizmetlerini yeni teknolojileri kullanarak daha çabuk, daha iyi sunması, daha iyi reklam verilmesi vb. faktörler nedeni ile çekim alanı oluşturması 7.Uluslararası güçlerin bölgesel politika ve emelleri 8.Medyanın yanlış yönlendirilmesi ile oluşturulan ve ulusal standart olarak gösterilen bilgi akışında artma

34 1.Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi 2.Araştırma altyapısının geliştirilmesi 3.İletişim olanaklarının arttırılması 4.Mali kaynak yaratmak 5.Klinik araştırmalar biriminin yapılandırılması 6.Ulusal ve uluslararası yayın sayısının ve niteliğinin arttırılması 7.Kanser önleme, tanı ve tedavisinde politikalar oluşturmak 8.Anabilim ve bilim dallarının yeniden yapılandırılması 9.Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi Stratejik amaçlar

35 1. Yayın hizmetleri a. Uluslararası yayın sayısı (öğretim üyesi başına) (yayın kalitesi, “impact” faktörü) b. Klinik çalışmalar alanında makale sayısı (öğretim üyesi başına) c. Temel bilimler alanında yayınlanan makale sayısı (öğretim üyesi başına) d. Atıf sayısı/Öğretim üyesi sayısı e. Araştırma projeleri ve tezlerin bilimsel yayına dönme oranı f. Akademik kitap ve kitap bölümü sayısı g. Uluslararası konferanslarda sunulan bildiri sayısı 2. Yurt dışına eğitim için gönderilen öğretim elemanları a.Sayısı a. Enstitüye katkı oranı 3. Eğitim için enstitüye başvuran ve kabul edilen öğrenci sayısı 4. Çalışan memnuniyeti 5. Öğrenci memnuniyeti 6. Alınan ödül sayısı (öğretim elemanları) 7. Mezunlar a. Başka üniversitelerde görevli mezun sayısı b. Konusunda çalışan mezun sayısı c. Toplam mezun sayısı Performans ölçüleri-I

36 8. Araştırma Projeleri a. Araştırma fonlarından sağlanan kaynak miktarı b. Araştırma projesi sayısı / öğretim üyesi sayısı c. Araştırmalara katılmayı kabul eden hasta sayısı d. Uluslararası araştırma projelerine katılım oran 9. Eğitimini süresinde tamamlayan öğrenci sayısı (tamamlama oranı) 10. Toplum eğitimine yönelik doküman sayısı 11. Bilimsel faaliyet düzenleme ve katılım a. Eğitim faaliyetlerinin sayısı (öğretim üyesi başına ders yükü) b. Kongre c. Konferans d. Seminer e. Davetli konuşmacı (konferans, sözel bildirim, diğer bildiriler) 12. Sunulan danışmanlık hizmeti a. Dergi editörlüğü b. Dergide hakemlik c. Bireylere d. Kurumlara e. Yayın kurulu üyeliği Performans ölçüleri-II

37 The University of Pittsburgh Medical Center(1997, U.S.A.) Memorial Sloan-Kettering Cancer Center(1997, U.S.A.) New England Medical Center (1998, U.S.A.) İşbirliği yapılan yurt dışı merkezler

38 Araştırma projeleri Araştırma Fonu TÜBİTAK DPTEndüstriDiğerToplam Medikal Onkoloji 3 -- 14 9 26 Pediatrik Onkoloji 1 -- -26 27 Temel Onkoloji 7 11 - 3 12 Prevantif Onkoloji 4 1 - 6 15 26 Radyasyon Onkolojisi 2 2 - 8 - 12 Toplam17 41 2853 103 Araştırma fonunca desteklenen projelerin toplam bedeli: 181 426.41 YTL

39 Ödüller Prof.Dr. Dicle Güç, TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü, 2000 Doç Dr. Ayşegül Üner, TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü, 2001 Prof. Şuayip YalçınHacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülü Prof. Dr. İsmail Çelik, Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü, 2001 Yrd. Doç. Dr. Uğur Selek. MD Anderson Radiation Oncology Fellow Research Award, 2003 M. Erman, H. Abalı, B. Oran, İ.C. Haznedaroğlu, H. Canpınar, Ş. Kirazlı, İ. Çelik. Tamoksifenin Koagülasyon Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Roche Onkoloji Ödülü (4.lük) 2005 B. Orhan, Ş. Yalçın, S. Müftüoğlu, D. Erdem, G.Nurlu. Sıçanlarda Sisplatine Bağlı Nörotoksisitenin Önlenmesinde Eritropoetinin Rolü. Türk Kanser Savaş Vakfı, Birincilik ödülü, 2005

40 Uluslararası yayınlar Yayın sayısı Atıf sayısı Atıf faktörü Temel Onkoloji 29 33 1.14 Medikal Onkoloji172 321 1.86 Pediatrik Onkoloji 67 235 3.50 Prevantif Onkoloji 50 93 1.86 Radyasyon Onkolojisi 42 144 3.42

41 Dergiler Turkish Journal of Cancer Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi Editörlükler Yayın Kurulu Üyelikleri Uluslararası Dergiler Prof. Emin Kansu Haematology International (Associate Editor) (U.S.A.) Int. Journal of Hematology (U.S.A.) – (Editorial Board Member) Hematology (Editorial Board Member) (U.K.) Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu Pediatric Hematolgy and Oncology, Editorial Board

42 6 Ekim 2005 Vaka Toplantısı Klinik Onkolojide sorunlu vakaların tartışılması Moderatör : Prof. Dr. Murat Gürkaynak 13 Ekim 2005 Vaka Toplantısı Klinik Onkolojide sorunlu vakaların tartışılması Moderatör : Prof. Dr. Murat Gürkaynak 20 Ekim 2005 Onkolojik Patoloji Moderatörler : Doç. Dr. Ayşegül Üner Onkoloji Enstitüsü Konferans Salonu (Toplantıya çıkarılacak olan vakaların 2 gün öncesinde Patoloji Bölümüne bildirilmesi önemle rica olunur). 27 Ekim 2005 Konferans Konu: Türkiye’de Medikal Onkoloji’nin Gelişimi Konuşmacı: Prof. Dr. Dinçer Fırat Yer: Onkoloji Enstitüsü Toplantı Salonu Saat: 09.00 – 10.00 TUMOR BOARD (TÜMÖR KONSEYİ) (EKİM 2005)

43 MEDİKAL ONKOLOJİ Pazartesi (Vaka Toplantısı) * Salı (Baş-Boyun Kanserleri Toplantısı) Çarşamba (Akciğer Kanserleri Toplantısı) Perşembe (Jinekolojik Kanserler Toplantısı) Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Cuma (15 günde bir Genel Cerrahi Toplantısı) Cuma (15 günde bir Ortopedi Toplantısı) PEDİATRİK ONKOLOJİ Pazartesi,Çarşamba (Bölüm içi sabah toplantıları) * Salı – Cuma ( Makale Saati) * Çarşamba (İki haftada bir Tümör Kliniği Toplantısı- Ped.Cerrahi,Ped.Patoloji,Radyoloji,Rad.Onk.) Pazartesi (15 günde bir Nöroonkoloji Toplantısı) * Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Cuma (Nükleer Tıp Toplantısı) * MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYLERİ ve EĞİTİM TOPLANTILARI

44 TEMEL ONKOLOJİ Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi)* PREVANTİF ONKOLOJİ Salı (Makale Saati) * Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Perşembe (Eğitim Toplantısı) * RADYASYON ONKOLOJİSİ Salı – Çarşamba – Cuma (Vaka Toplantısı) * Salı – Cuma ( Makale Saati) * Pazartesi (15 günde bir Pediatrik Santral Sinir Sistemi Toplantısı) * Salı (Baş-Boyun Kanserleri Toplantısı) Çarşamba (Akciğer Kanserleri Toplantısı) Perşembe (Jinekolojik Kanserler Toplantısı) Perşembe (Enstitü Tümör Konseyi + Vaka Toplantısı + Makale Saati) * Cuma (15 günde bir Genel Cerrahi Toplantısı) Cuma (15 günde bir Ortopedi Toplantısı) Diğer Eğitim Toplantıları Hamdi Suat Aknar Konferansı 1/yıl TOG komite toplantıları 4/yıl Hemşirelik sürekli eğitim programları2 h/yıl Muhtelif eğitim ve idari toplantılar çok


"Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Tezer Kutluk STRATEJİK PLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları