Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASTIM KONTROL TESTİ (AKT): ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ASTIM İÇİN VİZÜEL ANALOG SKALASI İLE KARŞILAŞTIRMA Öznur Abadoğlu, Filiz Akçeşme Doç.Dr.Öznur ABADOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASTIM KONTROL TESTİ (AKT): ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ASTIM İÇİN VİZÜEL ANALOG SKALASI İLE KARŞILAŞTIRMA Öznur Abadoğlu, Filiz Akçeşme Doç.Dr.Öznur ABADOĞLU."— Sunum transkripti:

1 ASTIM KONTROL TESTİ (AKT): ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ASTIM İÇİN VİZÜEL ANALOG SKALASI İLE KARŞILAŞTIRMA Öznur Abadoğlu, Filiz Akçeşme Doç.Dr.Öznur ABADOĞLU CÜTF Göğüs Hast. AD Allerjik Hast. BD. Sivas

2 ASTIM KONTROLÜ Astım tedavisi sonucunda: * Klinik bulguların * Solunum fonksiyonlarının kontrol altında tutulması Tam kontrol (TK)  İyi (kısmi) kontrol (İK)  Kontrolsüz GINA 2006 ÖNBİLGİ

3 Astım kontrol düzeyleri (GINA 2006) ÖzellikKontrol altında (Hepsi) İyi (Kısmi) Kontrol (Herhangi bir haftada biri) Kontrolsüz Gündüz belirtileri Yok (  2 /hf) >2/hfHerhangi bir haftada iyi (kısmi) kontrol özelliklerinden 3 veya daha fazlası Aktivitelerde sınırlanma YokVar Gece belirtileri/uyanma YokVar Kurtarıcı ilaç ihtiyacı Yok (  2 /hf) >2/hf Solunum fonksiyonu (PEF ya da FEV1) Normal<%80 ya da kişinin en iyi değeri (biliniyorsa) AtaklarYok  1/ yıl Herhangi bir haftada bir kez

4 Astım kontrolünü değerlendirmede kullanılan validasyonu yapılmış testler: Asthma Kontrol Testi (AKT) Asthma Control Questionnaire (ACQ) Asthma Therapy Assessment Questionnaire (ATAQ) Asthma Control Scoring System AKT’de solunum fonksiyon testleri kullanılmamaktadır

5 Astım Kontrol Testi (AKT) Asthma Control Test (ACT) 471 hasta 22 maddeli anket SFT AKT ve uzman değerlendirmesi arasındaki genel uyum %71-78 Güvenilirlik (5 madde) *Tüm hastalarda0.84 *Kontrolsüz0.83 *TK/İK0.79 Nathan RA, J Allergy Clin Immunol 2004;113:59

6 1. Soru Son 4 hafta içinde astımınız sizin işte, okulda veya evde yeterince çalışmanızı ne sıklıkta engelledi? Her zaman 1 Çoğu zaman 2 Bazen 3 Çok az 4 Hiçbir zaman 5 2. Soru Son 4 hafta içinde ne kadar sıklıkla nefes darlığı hissettiniz? Günde birden fazla 1 Günde 1 kez 2 Haftada 5-6 kez 3 Haftada 1 veya 2 kez 4 Hiçbir zaman 5 3. Soru Son 4 hafta içinde astım şikayetleriniz (hırıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüs sıkışması veya ağrısı) kaç kez gece veya sabah normal kalkış saatinizden önce sizi uyandırdı? Haftada 4 veya daha fazla gece 1 Haftada 2 veya 3 gece 2 Haftada 1 kez 3 Bir veya 2 kez 4 Hiçbir zaman 5 4. Soru Son 4 hafta içinde rahatlatıcı inhaler cihazınızı veya Salbutamol türü nebulizer ilacınızı kaç kez kullandınız? Günde 3 kez veya daha fazla 1 Günde 1 veya 2 kez 2 Haftada 2 veya 3 kez 3 Haftada 1 kez veya daha az 4 Hiçbir zaman 5 5. Soru Son 4 haftadaki astım kontrolünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Kontrol dışı 1 Çok az kontrol altında 2 Biraz kontrol altında 3 Epey kontrol altında 4 Tamamen kontrol altında 5

7 PUAN: 25 Son 4 hafta içinde astımınız TAMAMEN KONTROL ALTINDAYDI  PUAN: 20-24 Son 4 hafta içinde astımınız EPEYCE KONTROL ALTINDAYDI ama TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİLDi  PUAN: 20’DEN AZ Son 4 hafta içinde astımınız YETERİNCE KONTROL ALTINDA DEĞİLDİ

8 Vizüel analog skalası (VAS) (1-10, en kötü-en iyi) En kötüEn iyi 12345678910

9 AMAÇ  AKT’ni etkileyen faktörleri belirlemek  Astım için vizüel analog skalası (VAS, 1-10, en kötü-en iyi) ve AKT skorlarının karşılaştırılması

10 YÖNTEM Şubat-Aralık 2006 Allerjik Hastalıklar polikliniği/kliniği 16-68 yaş 90 erişkin astımlı hasta (GINA 2006) AKT ve VAS Allerjik Hastalıklar uzmanı tarafından Yüz-yüze görüşme yöntemi

11 BULGULAR  AKT / VAS doldurulduğu yer %68.9 (n=62) Poliklinik %31.1 (n=28)Yatan %83.3 (n=75) %16.7 (n=15)

12 AKTGINA TK/İK32 (35.6)38 (42.2) Kontrolsüz58 (64.4)52 (57.8)

13 Demografik Özellikler AKT GRUPp TK/İKKontrolsüz  0.05 Yaş (yıl  SEM)44.5  2.243.2  1.4 Cins (K) (%)25 (78.1)50 (86.2) Eğitim (%) (İlkokul ve üzeri) 24 (75)39 (67.2) Kardeş sayısı (n  SEM) 5.4  0.54.4  0.3 Sigara (%) ( Kullanmamış ) 16 (50)24 (41.4) Vücut Kitle İndeksi (VKİ)  30 kg/m 2 16 (50)37 (63.8)

14 AKT GRUPp TK/İKKontrolsüz  0.05 Belirtilerin süresi (yıl  SEM) 10.4  1.713.8  1.4 Doktor tanısı (yıl  SEM) 7.8  1.68.6  1.1

15 AKT GRUP n (%) p TK/İKKontrolsüz  0.05 Sinüzit17 (53.1)38 (65.5) GÖR16 (50)24 (41.4) Kombine tedavi (Allerji) 10 (32.3)14 (25.9) Atopi15 (48.4)29 (52.7) Alternatif tedavi13 (40.6)23 (39.7)

16 AKT GRUP rp TK/İKKontrolsüz FEV 1 (%) 80.7  3.668.8  2.8 0.250.02 VAS 8.3  0.34.5  0.3 0.690.00 GINA rp TK/İKKontrolsüz FEV 1 (%) 82.5  3.466.1  2.7 0.370.00 VAS 7.9  0.34.3  0.3 0.630.00 FEV 1 ve VAS arasındaki korelasyon r:0.32, p:0.002

17 VKİ n (%) p  30 kg/m2 < 30 kg/m2 YATAN23 (43.4)5 (13.5)0.003 AKT (KONTROLSÜZ) 37 (69.8)21 (56.8)0.26 GINA (KONTROLSÜZ) 36 (67.9)16 (43.2)0.03

18 AKT n (%) TKİKKontrolsüz TK7 (31.8)10 (45.5)5 (22.7) İK1 (6.3)10 (62.5)5 (31.3) Kontrolsüz0 (0)4 (7.7)48 (92.3) GINA

19 TARTIŞMA  Depresyon astım kontrolünü bozar Lavoie KL, Chest 2006;130:1039 Smith A,Chest 2006;130:1034  Obesitenin astım üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır.  VKİ’deki artış özellikle kadınlarda *astım şiddetinde artış *ilaç ihtiyacında artış  Allerjik rinit/Sinüzit ve GÖR  Sigara  Davranışsal özellikler Bradley E, J Asthma 2006;567 Astım kontrolünü etkileyen faktörler

20 VAS’da azalma olarak tanımlanan dispnede düzelme ve Dispne hissindeki değişkenlikte azalma FEV 1 ’deki artışla anlamlı olarak korele Rosi E, Respir Med 2002;96:745

21 VKİ  30 kg/m2 olan astımlı hastalarda hastaneye yatış oranı anlamlı olarak daha yüksektir Astım kontrolünün değerlendirilmesi için kullanılan AKT skorları astım için VAS ve yeni GINA astım kontrol kriterleri ile uyumludur Bununla birlikte astım kontrolünü etkileyen faktörleri saptarken AKT ve GINA kriterleri birlikte değerlendirilmelidir Astım kontrolünü değerlendirmek için VAS da hastalığın durumu hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir SONUÇ

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Osman Hamdi


"ASTIM KONTROL TESTİ (AKT): ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ASTIM İÇİN VİZÜEL ANALOG SKALASI İLE KARŞILAŞTIRMA Öznur Abadoğlu, Filiz Akçeşme Doç.Dr.Öznur ABADOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları