Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç kulak anatomisi ve hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç kulak anatomisi ve hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 İç kulak anatomisi ve hastalıkları
Sağlık Slaytları İç kulak anatomisi ve hastalıkları Dr. Şerife Leblebisatan Sağlık Slaytları

2 Kulak anatomisi Dış kulak ---auricula ---meatus acusticus externus
---membrana tympani Orta kulak ---malleus ---incus ---stapes İç kulak ---kemik labirent ---zar labirent ---meatus acusticus internus

3

4

5 İç kulak Kemik labirent ---vestibulum ---canalis semicirculares
---cochlea Perilenf sıvısı içerir. Mezodermden gelişir. Zar labirent ---utriculus ---sacculus ---ductus semicirculares ---ductus cochlearis Endolenf sıvısı içerir. Ektodermden gelişir.

6 İç kulak anatomisi

7

8

9 Konjenital anomaliler
İç kulak 2-3. aylarda otokistten gelişir İç kulak anomalileri : -Coclear displazi -Michel deformitesi -Mondini malformasyonu -Mondini-Alexander malformasyonu -Scheibe ve Siebenmann-Bing malformasyonu -anormal kısa ve geniş lateral semisirküler kanal -vestibüler aquadukt sendromu

10 Michel anomali Michel aplazi -iç kulak yapılarının total yokluğu
-diğer kafatabanı anomalileri eşlik eder (fasial sinir ve juguler venlerin anormal seyri gibi ). Michel displazi -internal akustik kanal aplazi veya hipoplazisi -dilate vestibül ve cochlea

11 Michel aplazi

12 Mondini ve Mondini-Alexander malformasyonu
Mondini cochlea kıvrım sayısında azalma Mondini-Alexander cochlear ve vestibüler anormallikler

13 Cochlear sinir yokluğu

14 Geniş endolenfatik kanal ve kese

15 Geniş vestibüler aquaduct

16 Neoplazmlar Vestibüler schwannoma Menenjiom
Epidermoid ve dermoid tümörler Diğer schwannoma veya nörinomlar Kolesterol granüloma Mukosel Hemanjiom Fibroosseöz tümörler Metastaz

17 Vestibüler schwannoma
Schwann hücrelerinden gelişen benign tümör İç kulak yolundan mediale sisternaya büyür Kemik kanalı ekspanse eder Yavaş büyür Tanı konduğunda köşe tümörüdür Bilateral schwannomlar nörofibromatoziste Progresif SNHL, vertigo, çınlama, fasiyal sinir paralizisi, ağrı, beyin sapı bulguları Kistik komponent içerebilir. Kontrastla yoğun boyanır

18

19 Menenjiom Temporal kemik petröz parçasının arka yüzeyi boyunca gelişir
Akustik nörinomdan ayrımı yapılmalıdır. Köşe sisternasında homojen ve yoğun boyanan kitle Kemiğe geniş tabanla oturur Nadiren iç kulak yolunu genişletir Hiperostozis, dens fokal kalsifikasyonlar Dural kuyruk T1 de beyne yakın sinyalde, T2 de değişken

20 Epidermoid ve dermoid tümörler
Epidermoid tümör ektodermal hücre kalıntılarından gelişir. BT de keratin içeriğinden dolayı düşük dansiteli MRG de T1 de düşük T2 de yüksek sinyalli Kontrastla boyanmaz.

21 Epidermoid kist

22 Araknoid kist

23 Diğer schwannom veya nörinomlar
5, 7, 9, 10, 11. sinir kılıfı tümörleri iç kulakta kemiği erode eder. Kontrastla homojen boyanır T1 de hipointens T2 de hiperintens

24 Trigeminal schwannom

25 Kolesterol granülom Dev kolesterol kisti
BT de kemiği düzgün erode eden beyin ile izodens MRG de T1 ve T2 de hiperintens

26 Kolesterol granülom

27 Diğer tümörler Mukosel -T1 ve T2 de parlak Hemanjiom
-tekerlek benzeri trabekülasyonlar, flebolitler Fibroosseöz tümörler -kondroma -osteoma Metastaz

28 Lipom

29 Anevrizma

30 Melanom

31 Metastaz

32 Enflamatuar hastalıklar
Labyrinthitis ossificans Akut labyrinthitis Petrositis

33 Labyrinthitis ossificans
Etyoloji -süpüratif labirentit -travma - ciddi otoskleroz - cerrahi - tümörler Lümen boyutunda azalma etkilenen kulak yapılarında skleroz Dead ear

34 Akut labirentit Oval pencereyi tutan otomastoidit komplikasyonu
Akut başlangıçlı işitme kaybı ve vertigo BT de labirentte sıvı dolu dansite Kontrastlı MR da hafif boyanma

35 Labirentit

36 Apeks petrozitis

37 Otoskleroz Temporal kemiğe sınırlı osseöz displazi Ety ?
OD kalıtım, sporadik İşitme kaybı ve çınlama Kadınlarda, yaş

38 Otoskleroz Kemik labirent (otik kapsül) 3 tabaka -endosteal
-endochondral -periosteal Dens endokondral kemiğin yerini spongiöz, hipervasküler, ve düzensiz haversian kemik doku odaklarına bırakması "otospongiosis"

39 Otoskleroz

40 Süperior semisirküler kanal dehiscence sendromu

41 Kaynaklar Marsot-Dupuch et al CT and MR Findings of Michel Anomaly: Inner Ear Aplasia AJNR 20: (2 1999) Dere F. Anatomi Lee SH, Rao KCVG, Zimmerman RA. Cranial MRI and CT.1999 Ibarra et al. Congenital Otosclerosis in a Child with Bilateral Aberrant Internal Carotid Arteries AJR 2001; 176: Belden et al. CT Evaluation of Bone Dehiscence of the Superior Semicircular Canal as a Cause of Sound- and/or Pressure-induced Vertigo Radiology 2003;226: ) Naganawaa et al A.Fast Recovery 3D Fast Spin-Echo MR Imaging of the Inner Ear at 3 T AJNR 23: , February 2002 Weissman et al. Imaging of Tinnitus: A ReviewRadiology. 2000;216: ) Davidson et al. MR Evaluation of Vestibulocochlear Anomalies Associated with Large Endolymphatic Duct and Sac American Journal of Neuroradiology 20: (9 1999) Henk et al. Petrosal Bone: Coronal Reconstructions from Axial Spiral CT Data Obtained with 0.5-mm Collimation Can Replace Direct Coronal Sequential CT ScansRadiology. 1999;213: ) Witte et al. Pediatric and Adult Cochlear Implantation Radiographics. 2003;23: Bonneville et al. Unusual Lesions of the Cerebellopontine Angle: A Segmental Approach Radiographics. 2001;21: ) Sağlık Slaytları


"İç kulak anatomisi ve hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları