Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B i r H i kaye Kurba ğ alar Kral ı Kad ı n ı n b i r i Golf oynarken topu ormana ka ç ar.. Topunu araken bir yere sıkışmış Kurbağa görür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B i r H i kaye Kurba ğ alar Kral ı Kad ı n ı n b i r i Golf oynarken topu ormana ka ç ar.. Topunu araken bir yere sıkışmış Kurbağa görür."— Sunum transkripti:

1

2 B i r H i kaye Kurba ğ alar Kral ı

3 Kad ı n ı n b i r i Golf oynarken topu ormana ka ç ar.. Topunu araken bir yere sıkışmış Kurbağa görür

4 Kurba ğ a kad ı na : “ E ğ er ben i buradan kurtar ı rsan d i led iği n ü ç ş ey i yapar ı m ” der.

5 Kad ı n Kurba ğ ay ı kurtar ı r. Kurba ğ a : „Ben i kurtard ığı n içi n ç ok te şek kür eder i m. D i led i kler i n i yapaca ğ im ancak bu d i lekler i ne evlenece ği n erkek te sah i p olacak hemde on kat ı fazlasıyla” der.

6 Kabul eder Kad ı n Kabul eder i lk d i le ği n de dünyanin en güzel kad ı n ı olma k i ster. „Unutma kocanda dünyanin en yak ışıklı erke ği olacak, ka dın lar pe şi nden ko şa cak." Kurba ğ a uya rı r: „Unutma kocanda dünyanin en yak ışıklı erke ği olacak, ka dın lar pe şi nden ko şa cak."

7 Kad ı n cevap ver i r: „Farketmez bende dünyanin en güzel kad ı n ı olaca ğı m.onun gözler i ben i m üzer i mde olacak der „Farketmez bende dünyanin en güzel kad ı n ı olaca ğı m.onun gözler i ben i m üzer i mde olacak der !!!!

8 İkinci dilek olarak dünyanin en zeng i n kad ı n ı olmak i ster. Kurba ğ a uyar ı r: „Unutma der kocanda zeng i n olacak hemde on kat ı der."

9 Kad ı n cevap ver i r: „Farketmez nas ı l olsa ben i m param onun, onun paras ı ben i m der."

10 Kad ı n dünyan ı n en zeng i n kad ı n ı olur !!!! Kurba ğ a ü ç üncü i ste ğini sorar : Kad ı n: “ Haf i f b i r kalp kr izi der “ Haf i f b i r kalp kr izi der."

11 Sonu ç ???? Kadınlar dünyanın en kurnaz yaratıklarıdır!!!


"B i r H i kaye Kurba ğ alar Kral ı Kad ı n ı n b i r i Golf oynarken topu ormana ka ç ar.. Topunu araken bir yere sıkışmış Kurbağa görür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları