Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GÖRÜNÜMÜ ÖDEVİ SEDA TÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GÖRÜNÜMÜ ÖDEVİ SEDA TÜRK."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GÖRÜNÜMÜ ÖDEVİ SEDA TÜRK G120306033 MERVE KÜÇÜK G120306021 ÇAĞLA AKPINAR G120306048 YAĞMUR DİZDAR G120306108

2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GÖRÜNÜMÜ Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin ahlak algısını anket yoluyla ölçmeye çalıştık. Anketimizi Mühendislik Fakültesinden 10 kadın - 10 erkek, Fen-Edebiyat Fakültesinden 10 kadın-10 erkek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 10 kadın- 10 erkek, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 10 kadın-10 erkek ve Güzel Sanatlar Fakültesinden 10 kadın-10 erkek öğrenci olmak üzere toplam 100 kişiye uyguladık.

3 1.Kadın/Erkek öğrencilerin hemcinsi olmayan arkadaşlarının evinde yatıya kalması ahlaki midir? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadın/Erkek öğrencilerin aynı evde kalması üzerine sorduğumuz soruda kadınların %80 i bu durumu ahlaki açıdan sıkıntı yaratacak bir durum olarak görmemekl birlikte birlikte erkeklerde bu durum tam tersidir.

4 FEN -EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fen Edebiyat fakültesinde bu durum kadınlarda %60 oranında ahlaki olarak görülmekte, erkelerde ise %40 ı bu durumu ahlaki görmekte

5 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MESLEK YÜKSEKOKULU BESYO da kadınların %40 ahlaki açıdan yanlış bir durum yaratmayacak olarak görmekte, erkeklerde ise %20’lik bir kısım bu duruma böyle bakmaktadır.

6 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyasal Bilgilerde bu durum kadınların %20 si olumsuz bir davranış olarak görmemekte erkelerin ise %80i

7 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınları %80 i bu durumu yanlış karşılamamaktadır. Erkekler ise bu durum yarı yarıyadır.

8 2.Kadın/Erkek öğrencilerin okula çıkıp inerken otostop çekmesi ahlaki midir? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %80 i bu durumu ahlaki bulmakta, erkeklerin ise %70i

9 FEN –EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fen- Edebiyatta kadınların %70 i bu durumu ahlaki açıdan sıkıntı yaratacak biçimde görmemekte erkeklerde ise bu duruma %100 ü olumlu bakmaktadır.

10 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %40 ı olumlu bakarken %60ı olumsuz bakmakta Erkeklerde ise %80e %20 şeklindedir.

11 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadınların %40 ı bu durumu ahlaki bulmakta erkeklerin ise %90ı

12 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Güzel sanatlarda kadınların %90ı olumlu bakarken erkeklerde bu durum %80e düşmektedir

13 3.Kadın/Erkek öğrencilerin kalabalık ortamlarda sesli kahkaha atarak gülmesi ahlaki midir? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınlarda durum %50-50 iken erkelerde %80 i sıkıntı bulmamaktadır.

14 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bu sefer %50-50 tutum sergileyen erkekler olmakla birlikte kadınların %60ı bu duruma olumlu bakmaktadır.

15 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU Kadınların %70 olumsuz bakmakta Erkeklerin ise %80i

16 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadınlardaki tutum %50-50 şeklindedir Erkeklerde ise %30 olumlu%70 olumsuz

17 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Güzel sanatlar fakültesinde kadınların %90ı olumlu yaklaşırken Erkeklerde bu durum %30dur

18 4.Erkek öğrencilerin bayan öğrencilere toplu taşımalarda yer vermemesi ahlaki midir? MÜHENDİKLİK FAKÜLTESİ Kadınların ve erkeklerde bu durum aynı sonuç vermektedir %40 bu duruma ahlaki olarak bakmaktadır.

19 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınların %40 ı ahlakidir derken Erkeklerin %70si aynı cevabı vermektedir.

20 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO da %40 ı ahlaki, %60 ahlaki değildir demiştir Kadın ve erkekte durum aynıdır

21 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerde %50-5 şeklindedir. Kadınlarda ise %40 ı ahlakidir demiştir.

22 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınların %80 i bu durumu ahlaki bulmakta Erkeklerin ise %70i

23 5.Yemekhanede turnikelerde kartında parası kalmadığını gören öğrencinin cebinde de karta yükleyecek parası olmadığı için gizlice turnikeden geçmesi ahlaki midir? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %40 ı bu duruma olumlu bakmakta erkeklerin ise%30 u

24 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Erkeler %50-50 tutum sergilerken Kadınlarda %60 olumlu yaklaşmaktadır.

25 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %30u olumlu bakmakta Erkeklerin ise %20

26 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadın ve erkekler durum aynıdır. %40 olumlu %60 olumsuz bakmaktadır.

27 GÜZEL SANATLAR FAKÜLESİ Kadınların %60 ı ahlaki bulmakta Erkeklerin ise %20si

28 6.Öğrencilerin sınav esnasında kopya çekmesi ahlaklı bir davranış mıdır? MÜHENDİKLİK FAKÜLTESİ Erkeklerde durum %50-50 şeklinde kadınlarda ise %30 ahlaki bakmakta %70 ahlaki bulmamakta.

29 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğrencilerin sınav esnasında kopma çekmesini; kadınların %70i ahlaki bakarken, erkeklerde bu durum %40 şeklindedir

30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %60ı ahlakidir derken Erkeklerin%80i olumsuz bakmaktadır.

31 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerde %50-50 tutum sergilenirken Kadınların %30u bu durumu ahlaki görmek

32 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınların%60 ı olumsuz yaklaşırken Erkekleri %80i

33 7.Öğrencinin ders notu olduğu halde not isteyen arkadaşına not vermemesi ahlaklı bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadın ve erkelerde durum aynıdır %20 olumlu bakarken %80 ahlaki davranış olarak görmemektedir.

34 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınların %20si ahlaki bir davranış olarak görüyor Erkeklerin ise %10u

35 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadın ve erkeklerde durum aynıdır %10 ahlaki görmekte %90 ahlaki bulmamaktadır.

36 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerin %100 ü bu durumu ahlaki bulmamakta, kadınların ise %80i

37 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınların %30 u ahlaki bulurken erkeklerde bu durum %20dir.

38 8.Market alış-verişinde kasiyerin para üstünü 10kr fazla vermesi halinde kişinin bu duruma ses çıkarmaması ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadın ve erkeklerin %100 ü bu durumu ahlaki karşılamamaktadır.

39 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınlarda %20lik kesim ahlaki bakarken, erkeklerde %30 durumundadır.

40 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %20si ahlaki bulmakta erkeklerin ise %30u

41 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadın ve erkeklerde durum aynıdır. %10luk kısım ahlaki yaklaşırken %90 ahlaki karşılamamakta

42 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Erkeklerin %100 ü bu durumu ahlaki bulmamakta, kadınların ise %80i

43 9.Evde yaşayan öğrencilerin iş paylaşımında temizlik işlerini sürekli aynı kişinin yapması ahlaki midir? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %10u ahlakidir şeklinde yaklaşırken, erkeklerde bu dilim %20 şeklindedir.

44 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadın ve erkekler aynı düşüncede yaklaşmakta bu durumu ahlaki bir davranış olarak görmemektedir.

45 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadın ve erkeklerde tutum aynıdır %10 ahlaki görürken %90 ahlaki bulmamaktadır.

46 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadınların %10 u ahlaki bulmakta erkeklerin ise %20si

47 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Erkeklerin %100ü bu davranışı ahlaki bulmamakta kadınlarda ise %80lik kesim böyle düşünmektedir.

48 10.Sosyal medyada öğretim görevlisinin izinsiz resmini kullanarak mizah yapılması ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadın ve erkekte durum aynıdır. %20lik kesim ahlaki bulurken %80 ahlaki bulmaktadır.

49 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadın ve erkekte %10 ahlakidir demiştir.

50 BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %20si ahlaki bakmakta Erkeklerin ise %10u

51 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerde %40 ahlakidir demiştir. Kadınlarda ise %20

52 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Erkeklerin %10 u ahlaki bulmakta Kadınların ise %40ı

53 11.Üniversitede öğretim tipine göre farklı harçların uygulanması ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadın ve erkekler olaya aynı yaklaşmakta %40 ahlaki görmekte %60 ahlaki bulmamaktadır.

54 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Erkeklerin %40 ı ahlaki bulmakta kadınların ise %20si

55 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadılarda %20 erkeklerde ise %30 ahlakidir demiştir.

56 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadınların %10 u ahlakidir demiştir Erkeklerin ise %20si

57 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Erkeklerde durum %50-50 durumundadır kadınlarda ise %30 ahlaki karşılamaktadır.

58 12.Sosyal medyada tanımadığımız insanların arkadaşlık isteklerini onaylamamız ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %70 i bu durumu ahlaki karşılamakta Erkeklerin ise %40 ı

59 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınlarda %10 ahlakidir derken Erkeklerde durum %70 ahlaki görmekte

60 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınların %20si ahlaki bulurken, Erkeklerin %60 ı ahlaki bulmaktadır.

61 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerde durum %50-50 şeklindedir Kadınların ise %40ı ahlaki bulmaktadır.

62 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınların %80i ahlaki bulurken Erkeklerin ise %40 ı

63 13.Öğretim görevlilerinin kendi kitaplarını öğrencilere zorunlu olarak aldırması ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %100ü bu durumu ahlaki olarak görmemekte Erkeklerin ise %90 ı

64 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadın ve erkeklerde durum aynıdır %100ü bu durumu ahlaki bulmuyor.

65 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadın ve erkeklerin %100 ü ahlaki bulmamakta

66 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadınların %80i ahlaki değildir derken Erkeklerde durum %100 ahlaki değildir şeklindedir.

67 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınların %20si ahlaki görürken Erkeklerde durum %0 şeklindedir.

68 14.Öğretim görevlilerinin sınavlar farklı gruplar şeklinde herkese aynı soruyu sormaması ahlaki bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %10 u ahlakidir derken, Erkeklerin %20 si aynı yanıtı vermektedir.

69 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınlarda %20 ahlakidir derken Erkeklerde %10

70 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Erkekler %50-50 bölünmüşken Kadınların %10 u ahlakidir demiştir.

71 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kadın ve erkeklerde durum aynıdır. %20 ahlaki %80 ahlaki değildir demiştir.

72 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kadınlarda %70 ahlakidir derken, erkeklerde bu dilim sadece %20dir.

73 15.En yakın arkadaşınızın ayrıldığınız sevgilinizle görüşmesi ahlaklı bir davranış mıdır? MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kadınların %40 ı ahlakidir derken Erkeklerin sadece %10 aynı cevabı vermiştir.

74 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kadınların %20si ahlakidir derken Erkeklerin %40 ı ahlaki olduğunu söylemiştir.

75 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kadınlarda %20 ahlakidir demiştir Erkeklerde ise %40

76 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Erkeklerin %100ü bu durumu ahlaki görmemekte Kadınlarda ise bu kesim %40dır.

77 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Erkekler %50-50 şeklinde bölünmüşken, Kadınların %60ı bu durumu ahlaki bulmakta %40lık kesim ahlaki görmemektedir.

78 GENEL ANALİZ 1.Kadın/Erkek öğrencilerin hemcinsi olmayan arkadaşlarının evinde yatıya kalması ahlaki midir? Üniversite öğrencilerinin geneline bakıldığında kadınların %44ü yatıya kalmanın doğru olmadığını düşünürken, erkeklerin %58i böyle düşünmektedir.

79 2.Kadın/Erkek öğrencilerin okula çıkıp inerken otostop çekmesi ahlaki midir? Kadınların %64ü, erkeklerin ise %84ü bu davranışı ahlaklı bir davranış olarak görmektedir.

80 3.Kadın/Erkek öğrencilerin kalabalık ortamlarda sesli kahkaha atarak gülmesi ahlaki midir? Kadınların %56sı bu durumu ahlaki görürken, erkeklerin %70i bu durumu ahlaki bir davranış olarak görmemektedir.

81 4.Erkek öğrencilerin bayan öğrencilere toplu taşımalarda yer vermemesi ahlaki midir? Kadınların %54ü bu davranışı ahlaki görmemekte erkeklerin %54ü ise tam tersi olarak bur davranışı ahlaki bulmaktadır.

82 5.Yemekhanede turnikelerde kartında parası kalmadığını gören öğrencinin cebinde de karta yükleyecek parası olmadığı için gizlice turnikeden geçmesi ahlaki midir? Kadınların %54ü, erkeklerin %68i bu davranışı ahlaki bulmamaktadır.

83 6.Öğrencilerin sınav esnasında kopya çekmesi ahlaklı bir davranış mıdır? Kadınların %26sı, erkeklerin %36sı bu davranışı ahlaki görmektedir. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı kopya çekmenin ahlaklı bir davranış olmadığını düşünüyor.

84 7.Öğrencinin ders notu olduğu halde not isteyen arkadaşına not vermemesi ahlaklı bir davranış mıdır? Kadınların %80i, erkeklerin %92si bu davranışı ahlaki görmemektedir.

85 8.Market alış-verişinde kasiyerin para üstünü 10 kr faza vermesi halinde kişinin bu duruma ses çıkarmaması ahlaklı bir davranış mıdır? Bu davranışı kadınların %84ü, erkeklerin de %86sı ahlaki bulmamaktadır.

86 9.Evde yaşayan öğrencilerin iş paylaşımında temizlik işlerini sürekli aynı kişinin yapması ahlaki midir? Kadın ve erkek öğrencilerin sadece %10luk kısmı bunu ahlaki görmektedir.

87 10.Sosyal medyada öğretim görevlisinin izinsiz resmini kullanarak mizah yapılması ahlaki bir davranış mıdır? Kadın öğrencilerin %88i, erkek öğrencilerin ise %82si bu davranışı ahlaki bulmamaktadır.

88 11.Üniversitede öğretim tipine göre farklı harçların uygulanması ahlaki bir davranış mıdır? Kadın ve erkek öğrencilerin %64ü bu durumu ahlaki bulmamaktadır.

89 12.Sosyal medyada tanımadığımız insanların arkadaşlık isteklerini onaylamamız ahlaki bir davranış mıdır? Erkek öğrencilerin %52si bu durumu ahlaki görürken, kadın öğrencilerin %60ı ahlaki görmemektedir.

90 13.Öğretim görevlilerinin kendi kitaplarını öğrencilere zorunlu olarak aldırması ahlaki midir? Kadın öğrencilerin %92si, erkek öğrencilerin de %98i bunu ahlaki görmemektedir.

91 14.Öğretim görevlilerinin sınavlarda farklı gruplar şeklinde herkese aynı soruyu sormaması ahlaki bir davranış mıdır? Kadın öğrencilerin %74ü, erkek öğrencilerin %70i bu durumu ahlaki bulmamaktadır.

92 15.En yakın arkadaşınızın ayrıldığınız sevgilinizle görüşmesi ahlaklı bir davranış mıdır? Kadın öğrencilerin %64ü, erkek öğrencilerin de %58i bu davranışı ahlaki bulamamaktedır.


"T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GÖRÜNÜMÜ ÖDEVİ SEDA TÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları