Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKMEP HRD-VET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ INFORMATION SEMINAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKMEP HRD-VET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ INFORMATION SEMINAR."— Sunum transkripti:

1 İKMEP HRD-VET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ INFORMATION SEMINAR

2 İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi AB projesi IPA2006 Hibe - 15.4 M€ (10+5.4) 24 ay Bölgesel Pilot sektörler MEB ve YÖK Mesleki Eğitim İnsan Kaynakları Hayat Boyu Öğrenme Human Resources Development through VET EU funded project Grant – € 15.4 M (10+5.4) 24 months Regional Pilot sectors MoNE and CoHE Lifelong Learning İKMEP nedir? What is HRD-VET?

3 Kalifiye ve vasıflı işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmek. To promote the development and competiteveness of small and medium enterprises (SMEs) in Eastern and South-Eastern regions of Turkey through the participation of a qualified labour force Genel Hedef? Overall Objective?

4 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde pilot olarak seçilen illerde örgün ve yaygın mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesi To promote human resources by up-grading and modernisation of initial and continuing vocational education and training (VET) in selected provinces within a lifelong learning perspective Amaç? Project Purpose?

5 Erzurum (Bölge Merkezi - Regional Center) Elazığ Malatya Van Pilot İller? Gaziantep (Bölge Merkezi - Regional Center) Diyarbakır Kahramanmaraş Şanlıurfa Pilot Provinces?

6 Bilişim Elektrik-Elektronik Makine Makina Teknolojisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Metal Otomotiv Tekstil Tekstil Teknolojisi Hazır Giyim Teknolojisi Turizm Yiyecek Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizm. Gıda Pilot Sektörler Pilot Sectors Information Technologies Electric and Electronic Machinery Machinery Technology Installation Technology and Air- conditioning Metal Automotive Textiles Textile Technology Clothing Production Technology Tourism Catering Services Accomodation and Travel Services Food

7 16 adet Mesleki Orta Öğretim Okulu (örgün eğitim) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 8 okul Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 okul Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 okul 5 adet Mesleki Eğitim Merkezi (yaygın eğitim) 8 adet YÖK’e bağlı Meslek Yüksekokulu Toplam29 Pilot Okul Pilot Okullar Pilot Schools 16 VET High Schools (formal) - MoNE 5 Public Training Centers (non- formal) - MoNE 8 Post Secondary Higher Vocational Schools - CoHE Total29 Pilot Schools

8 Meslek standartları İş piyasası taleplerinin incelenmesi 2., 3. ve 4. seviyeler için revizyon 5. seviye için geliştirme Modüler müfredat. 2., 3. ve 4. seviyelerde revize müfredatın uygulanması 5. seviye için geliştirilmiş müfredatın pilot uygulanması 4. ve 5. seviye için yaygın eğitim müfredatlarının geliştirilmesi/revize edilmesi İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Occupational standards analysing labour market demands revision for 2 nd, 3 rd and 4 th level development of 5th level curricula Modular based curricula implementation of revised curricula for 2 nd, 3 rd and 4 th levels. piloting the developed curricula at the 5 th level Development /revision of non- formal VET curricula for 4 th and 5 th level.

9 Donanım desteği Geliştirilen müfredatlara uygun 10 milyon Avro değerinde mesleki donanım İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Equipment support 10 million Euro worth of occupational equipment relevant to the curricula developed.

10 Öğretmen ve yöneticilerin yeterlilik ve becerileri geliştiriliyor! 87 öğretmen (3 öğretmen/pilot okul) öğrenci merkezli eğitim yöntemleri yeterliliğe dayalı mesleki eğitimde değerlendirme 87 yönetici (3 yönetici/ pilot okul) Liderlik ve liderlik türleri Stratejik planlama Organizasyonel yönetim Endüstriyel İlişkiler Roller ve görevler Personel yönetimi ve insan kaynaklarının gelişimi Mali yönetimi İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Competencies and skills of teachers and managers being enhanced! 87 teachers (3 per pilot school) student-centred teaching methodologies assessment techniques for competence-based vocational education 87 managers (3 per pilot school) Leadership&leadership styles Strategic planning Organisational management Industrial relations Roles and responsibilities Staff management and human resource development Financial management

11 Sosyal ortakların sürece katılımı! Proje yönetim organları İş piyasası ihtiyaçları Meslek Standartları Müfredat geliştirme Proje ve mesleki eğitimin tanıtımı İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Involvement of social partners! Project management bodies Labour market needs Occupational standards Curriculum development Promotion of the project and VET KOSGEB

12 Mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturuyor! Bilgilendirme seminerleri http://ikmep.meb.gov.tr Proje bülteni Meslekler hakkında broşürler Kariyer günleri Hayat Boyu Öğrenme seminerleri Girişimcilik seminerleri Ulusal ve uluslararası konferanslar Mesleki eğitim bilgi merkezi İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Awareness raising on VET! Information seminars http://ikmep.meb.gov.tr Project bulletin Brochures on occupations Career days Seminars on lifelong learning Seminars on entrepreneurship National and International conferences Vocational education and training information centers

13 İyi örnekleri yerinde görme imkanı tanıyor! 10 adet AB çalışma ziyareti Eğitim standartları ve müfredat geliştirme Modüler eğitim uygulamaları Okul yönetimi Eğiticiler KOBİ ve okul işbirliği İKMEP ne yapıyor? What is HRD-VET doing? Providing opportunities to see the best practices in place! 10 EU study visits Training standards and curricula development Modular training implementation School management Trainers SME and School Cooperation

14 TEŞEKKÜRLER


"İKMEP HRD-VET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ INFORMATION SEMINAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları