Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OECD’NİN İŞLEYİŞİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OECD’NİN İŞLEYİŞİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI"— Sunum transkripti:

1 OECD’NİN İŞLEYİŞİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI
PROGRAM VE BÜTÇE DÖNGÜSÜ

2 Değişen Koşullara Uyum Sağlama ve Reform Çalışmaları
Komite ve bağlı Çalışma Gruplarının yeniden yapılandırılması Karar alma mekanizmaları İnsan kaynakları Bütçe ve katkı payları sistemi

3 OECD’nin Ürünleri Nasıl Ortaya Çıkıyor?
Komitelere dayalı “peer learning” süreci Teknik Komite ve bağlı Çalışma Grupları Konunun mahiyetine göre Bütçe Komitesi ve/veya Dış İlişkiler Komitesi’nin katkıları İcra Komitesi Konsey

4 Kararlar Hangi Seviyede Nasıl Alınıyor?
Teknik Komite ve bağlı Çalışma Gruplarında konsensüs Konsey ve Konsey’e doğrudan bağlı Komitelerde (İcra Komitesi+Dış İlişkiler Komitesi+Bütçe Komitesi) yeni yönetişim kuralları çerçevesinde konsensüs veya oy çokluğu

5 Yeni Yönetişim Kuralları C(2006)78/FINAL Sayılı Konsey Kararı
Fundamental issue: Oybirliği/Konsensüs Special issue: QMV (Zorunlu Bütçenin %25’ini temsil eden 3 veya daha fazla ülke tarafından itiraz edilmediği sürece üye ülkelerin %60’ı) Normal case: Konsey’e doğrudan bağlı Komitelerce hazırlandıktan (broad and substantial support) sonra Konsey’de oybirliği A points: Konsey’e doğrudan bağlı Komitelerde kabul edildikten sonra Konsey’de tartışılmaksızın kabul edilen konular B points: Konsey’de tartışılarak kabul edilecek konular Konsey’e “a point” olarak getirilen bir karar tasarısı ancak üyelerin %15’nin talebi ile yeniden tartışmaya açılabilir. Safeguard mechanism: Herhangi bir ülkenin önemli bir ulusal çıkarı hilafına “a point” olarak Konseye getirilmesi durumunda başvurulabilecek sistem

6 OECD’s Integrated Management Cycle

7 Stratejik Planlama/Medium Term Orientations: Merkezlerin yönlendirmesi ve katkıları ile politika önceliklerinin belirlendiği tarama çalışması/Output area düzeyinde konular düşük, orta, yüksek öncelikli olarak belirlenir MTO sonuçları PWB çalışmalarında Komitelere ışık tutar.

8 Program ve Bütçe Çalışması-PWB
İki yıllık planlama yapılır. Genel çerçeve/Policy environment Results-based planning and budgeting Inputs (Kaynaklar) Intermediate Outputs (Komite seviyesinde ürünün ortaya çıkartılmasına yardımcı olabilecek temel taşlar) Output results (Ürünler) Expected Outcomes (Üretilen ürünün üye ve üye olmayan ülkeler tarafından kullanılması)

9

10 OECD’s Strategic Management Framework
Strategic Objectives Output Groups Output Areas Output Results Intermediate Outputs

11 Strategic Objectives Promote Sustainable Economic Growth, Fiscal Stability and Structural Adjustment Provide Employment Opportunities for All, Improve Human Capital and Social Cohesion and Promote a Sustainable Environment Contribute to Shaping Globalisation for the Benefit of All through the Expansion of Trade and Investment Enhance Public and Private Sector Governance Contribute to Development of Non-Member Economies Provide Effective and Efficient Corporate Management

12 Kaynak Dağılımı Uzun vadeli: On-going output results
Central Priorities Fund: time-bound output results Secretary General’s Allocation Fund: Öngörülemeyen veya bütçe dönemi içinde sonradan ortaya çıkabilecek harcamalar

13 PWB Sürecinin Takvimi Komiteler (Ocak-Mayıs)
Bütçe Komitesi’nin ilk gözden geçirme çalışması (Haziran) Genel Sekreter’in ilk taslak raporu (Haziran sonu) Konsey’in ilk incelemesi ve yönlendirmesi (Temmuz) Genel Sekreter’in Plan ve Bütçesini sunması (Ekim) Bütçe Komitesi’nin gözden geçirme çalışması Konsey’in PWB belgesini onaylaması (Aralık)

14 Değerlendirme Süreci PIR (Program Implementation Reporting)
Plan ve Bütçede yer verilen öngörüler ne kadar uygulanabildi? Başarılı oldu mu? Üretilen her bir ürünün kalitesi ve etkisi değerlendirilir. Belirlenen kaynaklarla, belirlenen zamanda, arzu edilen kalitede sonuca ulaşılabildi mi sorularına cevap aranır. İki yıllık planlama sürecinin ortasında gerçekleştirilir Program ve Bütçesi 2009 yılında değerlendirilir.

15 OECD’den Daha Fazla Nasıl Yararlanabiliriz?
Örgütün İşleyiş Takvimi- PWB Ülkemizin Öncelikleri Maddi ve İnsan Kaynağı Tahsisi


"OECD’NİN İŞLEYİŞİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları