Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projeleri Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projeleri Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projeleri Değerlendirme

2 Maliyet Karşılaştırma Yöntemi
Örnek: Yeni bir ürün üretebilmek için metal işleme şirketinin özel parçalara gereksinimi vardır. Bu ürün fabrikada üretilebilir yada dışarıdan satın alma ile tedarik edilebilir. Parçaların üretimine başlayabilmek için birbirinin rakibi olan iki projeye(A ve B) yatırım yapılması gerekmektedir. Başka bir yerden satın alarak tedarik etmek de C alternatifi olarak gösterilmektedir.

3 Veriler A Projesi B Projesi
Bugünkü Yatırım Harcamaları TL TL Yatırımın Eko.Ömrü yıl yıl Tasfiye Değeri TL Kapasite(yıllık birim miktarı) Maaşlar (yıllık) TL TL Diğer Sabit Maliyetler TL TL Ücretler (yıllık) TL TL Malzemelerin Maliyeti TL TL Diğer Değişken Maliyetler TL TL Faiz Oranı(1 yıllık period için geçerli) % %8 Parçaların dışarıdan satın alınarak tedarik edilmesi durumunda, maliyet birim başına 125 TL’dir. A’nın Toplam Değişken Maliyeti: TL (8.000 birim) B’nin Toplam Değişken Maliyeti: TL( birim) TL (8.000 birim)

4 Sabit maliyetler; maaşlar+ amortisman
+faiz +Diğer sabit maliyetler Amortisman: A= (BugünküYatırım Harcamaları-H.D)/n /6= TL B= / 6= TL

5 Faiz maliyeti, ortalama sermaye bileşimi
faiz oranıyla çarpılarak bulunur. OSB= (Bgnk.Yat.harcamaları+Tasfiye Değeri)/2 A’nın faizi: /2= x(0,08)= TL B’nin faizi: ( )/2= TL TL x (0,08)= TL

6 A’nın Sabit Maliyetleri: 139.600 TL
Amortisman: TL Faiz: TL Maaşlar: TL Diğer Sabit Maliyetler: TL B’nin Sabit Maliyetleri: TL Amortisman: TL Faiz: TL Diğer Sabit Maliyetler: TL

7 3 Proje için toplam maliyetler:
Top.M.=Sabit M. + Değişken M. Proje A= = TL Proje B= = TL C: birim x 125 TL = TL B Projesi seçilir.

8 Kar Karşılaştırma Yöntemi
ABC şirketi,iki yatırımdan birini seçecektir; Veriler X Projesi Y Projesi Başlangıç yatırımı Eko.Ömür Tasfiye Değeri Diğer Sabit Gid Üretim/Satış Hacmi Satış Fiyatı Değişken Maliyetler ,90 Faiz Oranı % %6

9 Maliyetler X Projesi Y Projesi
X’in Top.Geliri: br. X 10 TL= TL Y’nin Top.Geliri: br. X 10 TL= TL Maliyetler X Projesi Y Projesi Amortisman Faiz Diğer Sabit Gid Değişken M (2TL*9.000) (1,9TL*12.000) Toplam Maliyet Amortisman X: ( )/5= Y: ( )/5= FaizX: [( )/2 ]. 0,06= 6.270 Y: [( )/2 ]. 0,06= 7.320

10 Top.Gelir-Top.Maliyet=Kar
X Projesi: Top. Gelir= TL Top.Maliyet=  TL Y Projesi: Top. Gelir= TL Top.Maliyet=  TL Y projesi seçilir.

11 Yıllık Eşdeğer Maliyet(YEM) Yöntemi
Örnek 1: İşletme yatırım yapmak üzere E ve M projesi olmak üzere iki farklı proje alternatifi ile karşı karşıyadır. Verileri oluşturulmuş olan E ve M projeleri, eşdeğer maliyet yöntemine göre değerlendirildiğinde hangisi tercih edilecektir? E Projesi: Yatırım Tutarı TL Ekonomik Ömür: 20 yıl Yıllık İşletme Giderleri: TL İskonto Oranı: %15 M Projesi: Yatırım Tutarı: TL Ekonomik Ömür: 15 yıl Yıllık İşletme Giderleri: TL İskonto Oranı:%15

12 E Projesinin yıllık eşdeğer maliyeti:
= TL M Projesinin yıllık eşdeğer maliyeti: = TL

13 İç Verimlilik Oranı (İVO)
Bugünkü TL’lik yatırım gelecekte her üç yıl için 500 TL getiri sağlayacaktır. IVO=? i = %20 olsun i = % 25 i= 0,20 +

14 Karlılık İndeksi Yatırım tutarı TL olan bir projenin ekonomik ömrü 4 yıldır. İskonto oranı %20 olduğuna göre karlılık endeksine göre proje kabul edilmeli midir? Yıl NNG 1TL’nin BD (i=%20) Bugünkü Değer 1 20.000 0,833 16.600 2 50.000 0,694 34.700 3 70.000 0,579 40.530 4 30.000 0,482 14.460 Toplam

15 Gelecek Değer Yeni makinenin nakit akımları aşağıdaki gibidir. Eğer sermaye maliyeti %30 ise, bu nakit akımlarının gelecek değeri nedir? Yıllar NG

16 GD = (1,3) + 39 = = 434 TL


"Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projeleri Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları