Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu Üniversitesi Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi 14. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu Üniversitesi Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi 14. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR."— Sunum transkripti:

1 Anadolu Üniversitesi Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi 14. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN

2 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 2/28 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kavramı Değerlendirme Yöntemleri  Toplam Net Nakit Girişinin Yatırım Tutarına Oranı  Yıllık Ortalama Net Nakit Girişinin Yatırım Tutarına Oranı  Ortalama Yıllık Gelirin Ortalama Yatırıma Oranı  Geri Ödeme Süresi  Net Bugünkü Değer  Fayda Maliyet Oranı  İç Karlılık Oranı  Puanlama  Kepnoe- Tregoe İÇİNDEKİLER

3 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 3/28 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kavramı Sermaye Bütçelemesi sermaye harcamalarının yapılması, sermaye varlıklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve seçimindeki toplam süreci anlatır.

4 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 4/28 Sermaye Harcamalarının Yapılış Nedenleri Yenileme Genişleme Modernleştirme Stratejik

5 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 5/28

6 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 6/28 Sermaye Bütçelemesi Sermaye bütçelemesi çalışmaları nakit akışlarına bağlı değerlemeye dayanır. Değerlemede nakit akışları belirlenir ve bugünkü değere indirgenir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kârlardan daha çok nakit akışlarının önemli olduğudur. Net nakit akışları proje kabul edildikten sonra her yıl elde edilecek nakit akışlarıdır.

7 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 7/28 Net Nakit Akışları

8 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 8/28 Değerlendirme Yöntemleri Finans yöneticisi, yatırım önerilerini değerlendirirken yatırımın tutarı, yatırımın işletmeye sağlayacağı net nakit girişleri, yatırımın ekonomik ömrü, yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri ve yatırımcının beklediği verim oranı konularında güvenilir bilgilere ulaşmalıdır.

9 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 9/28 Toplam Net Nakit Girişinin Yatırım Tutarına Oranı Bu yöntemde, yatırım kârlılığının en yüksek olduğu, diğer bir deyişle, net nakit girişleri toplamının yatırım tutarına oranının en büyük olduğu yatırım projesi seçilir. Bu yöntem, paranın zaman değerini dikkate almadığı gibi, projelerin ekonomik ömürlerini de ihmal etmektedir.

10 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 10/28 Yıllık Ortalama Net Nakit Girişinin Yatırım Tutarına Oranı Bir önceki yöntemden farkı, elde edilen net nakit girişlerinin, yıl sayısına bölünerek ortalamasının alınmasıdır. Bu yöntem de bir önceki yöntem gibi paranın zaman değerini dikkate almamakta, fakat projelerin ekonomik ömürlerini ihmal etmemektedir.

11 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 11/28 Ortalama Yıllık Gelirin Ortalama Yatırıma Oranı Bu yönteme göre, yatırım projeleri değerlendirilirken, vergiden sonraki yıllık ortalama gelir, ortalama yatırım tutarına oranlanmaktadır. Yıllık ortalama gelir, yıllık net nakit girişi ortalamasından amortisman çıkarılarak hesaplanmaktadır. Eğer hurda değer söz konusuysa, hurda değer yatırım tutarından çıkarılır.

12 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 12/28 Ortalama Yıllık Gelirin Ortalama Yatırıma Oranı Bu yöntemde de paranın zaman değeri dikkate alınmamaktadır. Ortalama yıllık net gelirin hesaplanmasında, amortismanlar dikkate alındığı için, aynı amortisman oranı yöntemi kullanılmalıdır.

13 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 13/28 Geri Ödeme Süresi Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS), yatırım projelerinin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini dikkate almayan statik yöntemlerden birisidir. Yatırımdan sağlanan net nakit akışlarının, yatırım için yapılan harcamaları karşılayabilmesi için geçmesi gerekli olan yıl sayısının belirlenmesi esasına dayanmaktadır.

14 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 14/28 Geri Ödeme Süresi--örnek

15 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 15/28 Birikimli toplamı 3. yılda pozitif olmaktadır. Diğer bir anlatımla yatırım üçüncü yılda geri ödenmektedir. Ancak 3. yılda gerçekleşecek nakit girişlerinin yalnızca 1.000 YTL’si yatırımın karşılanması için gereklidir. Bu nedenle yatırımın geri ödeme süresinin hesaplanması 2 yıl + 1000 / 3000 şeklinde olacaktır. Eğer firma açısından, 3 yıl veya daha az bir geri ödeme süresi uygunsa bu yatırım önerisi kabul edilecektir.

16 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 16/28 Net Bugünkü Değer Bir yatırımın net bugünkü değeri, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının bu belirli iskonto oranı üzerinden bugünkü değeri toplamı arasındaki farktır.

17 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 17/28 Net Bugünkü Değer

18 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 18/28 Net Bugünkü Değer--örnek NAİM işletmesi nakit akışları aşağıdaki gibi olan bir yatırım projesini gerçekleştirmek istemektedir. %12 ve % 15 iskonto oranlarına göre NBD hesaplayınız.

19 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 19/28 Yıllık net nakit girişlerinin bugünkü değeri %12 iskonto oranı üzerinden 1.113.100 YTL, %15 iskonto oranı üzerinden ise 996.500 YTL sı bulunmuştur.

20 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 20/28 NBD’ in bulunabilmesi için nakit çıkışlarının da aynı zaman düzeyine getirilmesi gerekmektedir. O yüzden nakit çıkışlarının da veri olan iskonto oranları üzerinden bugünkü değerlerini bulmamız gerekmektedir.

21 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 21/28 Yatırım kararının verilmesi finans yöneticisi NBD’nin, i deki değişmelere karşı duyarlılığını analiz etmesi gerekir. Bu yüzden NBD’nin farklı indirgeme oranlarına göre yapısı ortaya konmalıdır. Grafikte örnek X de yer alan X ve Y projelerinin farklı indirgeme oranlarına göre NBD yapısı gösterilmektedir.

22 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 22/28

23 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 23/28 Fayda Maliyet Oranı Karar verenler açısından bir yatırımın fayda- maliyet oranı veya kârlılık endeksi, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin belirli bir indirgeme oranı üzerinden bugünkü değerinin, yatırımın gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değerine oranıdır.

24 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 24/28 Fayda Maliyet Oranı Eğer yatırım bağımsız bir yatırım ise, kârlılık endeksinin birden büyük oluşu projenin kabulü için yeterlidir. Buna karşılık, almaşık yatırım projeleri arasında bir seçim yapılacaksa, kârlılık endeksi en yüksek proje önerisi seçilmelidir.

25 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 25/28 İç Karlılık Oranı İKO, yatırımın gelecek yıllarda sağlayacağı para girişlerinin bugünkü değeri ile para çıkışlarının bugünkü değerini birbirine eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanır.

26 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 26/28 Puanlama Bu sistemde önerilerin içermiş olduğu finansal yapı, teknik tasarım ve diğer unsurlar daha önceden belirlenmiş seçim kriterlerine bağlı olarak puanlanır. En yüksek puana sahip olan teklifin, tüm teklifler içerisinde en iyisi olduğu kabul edilir.

27 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 27/28 Kepnoe- Tregoe Bu yöntemin dayandığı temel öğeler, değerlendirme ifadesi, olması zorunlu kriter, istek kriteri ve değerlendirme matrisidir.

28 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 28/28


"Anadolu Üniversitesi Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi 14. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları