Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sabit sermaye yatırım giderleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sabit sermaye yatırım giderleri"— Sunum transkripti:

1 Sabit sermaye yatırım giderleri
Tesisin fiziki olarak kurulması için yapılması gereken harcamalar İşletme (çalışma ) sermayesi Kurulmuş olan tesisin fiili olarak düzenli bir biçimde işletilebilmesi için gerekli olan kaynaklar

2 Sabit yatırım giderleri
Etüd ve proje giderleri Lisanslar ve patentler Arsa değeri Arazi düzenleme İnşaat giderleri Ulaştırma tesisleri Temel makine ve araç gereçler Yardımcı makine ve araç gereçler Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta giderleri Kuruluş dönemi faizleri İthalat ve gümrükleme giderleri Montaj giderleri Taşıt araçları giderleri Genel giderler İşletmeye alma giderleri Beklenmeyen giderler

3 Lisans sözleşmelerinin kapsadığı ödeme ya bir defada tesis işletmeye geçmeden önce ödenmekte (paid-up royalty) ya da tesis üretime geçtikten sonra yıllık üretimin ya da satış miktarı değerinin belli bir yüzdesi olarak işletme dönemi boyunca yıllık (running-royalty) olarak ödenmektedir. Bu nedenle ancak paid-up royalty ödemeleri sabit yatırım giderleri arasında sayılır.

4 İşletme sermayesi Kurulu bir tesis işleyişini düzenli ve aksamadan devam ettirebilmesi için elde hazır tutulması gereken fon miktarı

5 İşletme sermayesi ihtiyacı miktarını etkileyen faktörler
Kredi bulma olanakları Kredi bulma olanağı olan işletmeler daha az para tutarlar. Satın alma ve satış uygulamaları Üretim için girdilerin piyasadan kredili ya da peşin tedariki, satışların peşin ya da kredili yapılma durumu, kredili alım ve satım için uygulanan kredi döneminin uzunluğu

6 İşletme sermayesi ihtiyacı miktarını etkileyen faktörler
Stok politikası ve stok devir hızı Fazla stok tutan ve stok devir hızı düşük olan işletmenin işletme sermayesi ihtiyacı fazladır Üretim süresi Üretim sürecinde girdilerin ürüne dönüşme süresi arttıkça ihtiyaç artar. Üretim kapasitesi ve birim üretim maliyeti Birim üretim maliyeti yüksek ve üretim kapasiteleri fazla olan işletmenin ihtiyacı daha fazla İşletme türü

7 İşletme sermayesi ihtiyacı miktarını etkileyen faktörler
Piyasadaki rekabet düzeyi Rekabet düzeyi yüksek piyasalarda ihtiyaç daha fazla Diğer faktörler Piyasalardaki beklenmeyen değişmeler

8 İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması
Çalışma devri katsayısı yöntemi Çalışma devri katsayısı= Yıllık çalışma süresi/çalışma devresi İşletme sermayesi ihtiyacı= Yıllık işletme giderleri/çalışma devri katsayısı Ortalama işletme sermayesi ihtiyacı= İşletme sermayesi ihtiyacı/yıl sayısı

9 İlk yatırım tutarı= Sabit sermaye yatırım giderleri
-kuruluş dönemi faiz giderleri +ortalama işletme sermayesi ihtiyacı

10 İşletme giderleri Kurulmuş olan tesisin fiili üretime başladığı tarihten faydalı ömrü sonuna kadar geçen işletme döneminde tesisin istenilen üretimi gerçekleştirmesi amacı ile gerekli olan tüm girdiler için yapılacak harcamalar

11 İşletme giderleri Hammadde giderleri
Yardımcı madde ve malzeme giderleri Enerji giderleri İşçilik ve personel giderleri Lisans ve patent giderleri (running royalty) Bakım ve onarım giderleri Genel giderler Satış giderleri Amortismanlar İşletme dönemi faiz giderleri

12 Bir yatırımın iç karlılık oranı yatırımın bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır.
Hesaplama yöntemi olarak İKO’nun bulunması eşitlikte deneme yanılma yolu ile yapılır. Önce tahmini bir r alınır, eğer NBD pozitif çıkarsa, r arttırılarak denemeye devam edilir. Eğer seçilen r sonucu NBD negatif çıkıyorsa, r küçültülerek NBD’yi sıfır yapan r oranı aramaya devam edilir. Bu r’yi arttırma ve azltma denemesi NBD=0 oluncaya kadar devam eder.

13 NBD&iç karlılık oranı çelişkisi
Kabul ve red kararları Bir yatırım projesinin tek başına değerlendirilerek kabul ya da ret kararının verilmesi durumlarında NBD ve İKO yöntemleri aynı sonucu verir. İkisi de aynı kararın verilmesini sağlar. Projenin net nakit akımlarının normal bir dağılım göstermesi gerekir. Yani kuruluş döneminde negatif ve işletme döneminde de pozitif net nakit akımlarının olması gerekir. Böyle durumlarda ya iç karlılık oranı hesaplanamaz ya da birden fazla İKO bulunur.

14 Birbirini dışlayan yatırım kararları
Yatırım önerilerinin değerlendirilmesinde NBD ve İKO yöntemleri seçenek projelerin gerektirdiği yatırım miktarı net nakit akımlarının zaman içindeki zamansal ve büyüklüklerinin değişkenlik göstermesine bağlı olarak çelişkili sonuçlar vererek farklı seçim yapmaya yönlendirebilir.


"Sabit sermaye yatırım giderleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları