Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Arif Çımrın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hast. AD Meslek İle İlişkili Akciğer Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Arif Çımrın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hast. AD Meslek İle İlişkili Akciğer Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 Prof. Dr. Arif Çımrın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hast. AD Meslek İle İlişkili Akciğer Hastalıkları acimrin@deu.edu.tr

3 Sınıflama Etmenlere bağlı hast.:Kimyasal Fiziksel Biyolojik Hedef organ hast.:Solunum sist. Dermatozlar Kas iskelet sist. Mesleksel kanserler Diğer hast.

4 Sınıflama

5 İnhale ajanlara kişisel yanıtı etkileyebilen faktörler  Primer - Etkenin özellikleri ( fiziksel özellikler) - Kişisel faktörler (immun defekt, genetik yatkınlık)  Sekonder - Sigara - Solunumsal enfeksiyonlar  Solunabilir olma  Kimyasal / fiziksel özellikler  Genetik yatkınlık  İmmun yanıtta değişme  Dokuya artmış penetrasyon  Sinerjik etki

6 Pala K, 2005

7

8 Avrupa Birliği, 2002 0.3-0.5 % Türkiye,2002 kadın 3 erkek 598 Olması Gereken ~24,000 Meslek Hastalıkları SSK, 2002

9 İNHALASYON HASARI Klor HCL Amonyak Nox Fosgen.

10 Hasar alanı inhale edilen etkenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır.  Sudaki çözünürlük  Konsantrasyon  Maruziyet süresi  Dakika ventilasyonu  Yüksek çözünürlük( Amonyak ) -Solunum yolu mukozası ve konjunktival muköz salgıda hızla çözünür -Hızlı irritan etki  Düşük çözünürlük (NOx) -Müköz salgıda yavaş çözünme -Fark edilmeme -Alveoler düzeye ulaşan toksik etki

11

12

13 İnhalasyon Ateşi

14 Maruziyetten 4-6 saat sonra Grip benzeri tablo Ateş, öksürük, halsizlik, yaygın ağrılar Yoğun Organik / İnorganik Madde İnhalasyonu Nonspesifik sistemik enflamatuar etki

15

16

17

18

19

20

21 Komplike Silikozis

22

23

24

25

26

27 Silikotik Nodül  çift kırılan kuartz partikülleri, makrofajlar ve fibroblastları çevreleyen konsantrik kollagen tabakalarından oluşur.

28 Silikozis – Fizik Bakı  Fizik bulgular akciğer yapısında ileri düzeyde bozulma olana dek genellikle “normal”dir  Klinik bulgular doku harabiyeti ile ilişkili “KOAH” ve “Tbc” ETKİLİ Nefes Darlığı Bitkinlik Öksürük, balgam ………

29 Silikozis Tanı Kuartz maruziyeti öyküsü  Radyolojik bulgular Ayırıcı tanı yapılmalıdır -TB -Sarkoidoz -Bronş Ca -………..

30 Korunma ve Tedavi Toza maruziyet önlenmelidir Tanı konduğu anda maruziyet sonlandırılmalıdır. -Hastalığın progresyon olasılığı azalır Maruziyetin sürmesi progresyona yol açar Tüberküloz ve KOAH yönünden izlenmelidir -Sigara kullanımı kesinlikle yasaklanmalıdır -PPD (+) olgular -Silikotik lezyonlarda hızlı değişim

31 Silikoziste Meslek Örnekleri

32

33

34

35

36

37

38

39 Kömür işçisi pnömokonyozu

40 Kömür İşçisi Pnömokonyozu kömür tozu karbon, silikatlar, kuartz ve diğer minerallerin kompleks bir karışımıdır

41 Kömür Makülü Respiratuar bronşiol düzeyinde, kömür yüklü makrofajların birikimi Peribronşioler interstisyuma yayılan retikülin birikimi Fokal amfizem alanları

42 Tanı ve Klinik Özellikler  Silikozis ile benzer

43

44  Dispne, Bilateral ince raller

45

46

47

48 Plevral plak

49 Plevral Plak

50 Plevral sıvı

51 Asbestozis, AdenoCa, Plevral Plak

52 Maliğn Mezotelyoma

53 ASBEST (Silikat minerali)

54 Asbest türleri –  Serpantin grubu ESNEK ve EĞRİ LİF Krizotil (beyaz asbest)  Amfibol grubuDÜZ LİF Krokidolit(mavi asbest) Tremolit (beyaz amfibol) Aktinolit

55 Krizotil asbest ticari yaklaşım  1, 2, 3. grup -en uzun (tekstil asbest)  4. grup -asbestli çimento borusu  5. grup -asbestli çimento levhası  6. grup -asbestli çimento  7.grup -balata

56 Asbestoz olarak ifade edilen mineraller doğal olarak oluşan, fleksibl, fibröz hidroz silikatlar ailesindendir. Yer kabuğunda yaygın olarak bulunur.  uzun ve kıvrık (SERPENTİNE) chrisotile, ticari olarak kullanılan asbestozun çoğunu oluşturur. Isıya dirençli, esnek ve kolay eğirilme özelliğinden dolayı tercih edilir.  düz ve ok şeklinde (AMPHİBOLE) crocidolite, amosite,anthophyllite, tremolite ve actinolite. Bu lifler daha rijittir.

57

58 Balata Fabrikası- Hammadde Deposu

59

60

61

62

63  Yıpranmaya dirençli  Direkt toksik etki  İndirekt toksik etki  Kronik inflamasyon

64

65 Asbest ve diğer fibröz mineraller  Latent peryod 10-15 yıl  Sinsi başlangıç  Maruziyet yoğunluğu önemli  Spontan progresyon olabilir  Plevral plaklar premaliğn değil  Fibrozis zemininde maliğn gelişim  Sigara maliğn gelişim riskini arttırır

66

67 Akut

68 Subakut

69

70 Kronik

71

72

73 HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ Ekstrensek Allerjik Alveolitis

74

75 Patel AM. Hypersensitivity pneumonitis. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 661-70

76 Patogenez  Tam belirli değil  CD4+ Th1 lenfosit plazma h antikor (özellikle IgG)  CD8+ sitotoksik lenfosit proliferasyonu ile karakterlidir.  Temel sorun neden maruz kalan olguların yaklaşık %1 inde hastalığın geliştiğidir.  Maruz kalıp ta antikor yanıtı veren kişilerde T8 lerin de katıldığı sitotoksik gecikmiş hipersensitivitenin gelişmiş olması gereklidir.

77 Klinik tablo  Akut Ani başlayan ateş,titreme,bitkinlik,öksürük,dispne,göğüste şişkinlik,baş ağrısı Semptomlar 4-6 saatte başlar, 12 saat ile günler içerisinde düzelir  Subakut Giderek artan bitkinlik,öksürük,dispne, iştahsızlık,kilo kaybı Atak geçiren olgularda bulgular saptanır  Kronik Sinsi başlangıçlı bitkinlik,öksürük,dispne, ve kilo kaybı Akut atak öyküsü vermeyebilir Maruziyetin önlenmesi ile kısmi düzelme sağlanabilir

78 Tanı

79

80

81

82

83 Tedavi  Maruziyetin önlenmesi  Sistemik kortikosteroid

84

85 Latent peryod olan meslek astımı OLGU 10 yıldır çalışıyorum, bir şeyim yoktu 1 yıldır Öksürük, hırıltı oluyor Yakınmalarım boya atıldığında hemen oluyor Akşam eve gittikten 4-5 saat sonra ….. Erken Reaksiyon

86 Nedensellik daima net değildir !  24 yaş, Tıp Doktoru  Akşam saat 23.00 civarında hırıltım oluyor ve öksürüyorum  F.M: Olağan  33 yaş, Ticaret  5 yıldır ağır astım  Yüksek doz KS e rağmen kontrol altına alınamıyor Geç ReaksiyonKomplike Durum

87

88 Seri PEF Ölçümü Burge P. Thorax. 1979; 34: 308-16 Chan-Yeung M. Chest. 1995; 108: 1084-1117

89 PEF İzlem Örnekleri Görsel Değerlendirme

90 Nonspesifik Bronşial Reaktivite PEF ve NSBR değişimi uyumlu ise meslek astımı tanısı yüksek olasılıktır Cartier A. J Allergy Clin Immunol. 1984; 74: 261-269

91 Astıma yol açan etkenin tanımlanması  Allerjik deri testi  Spesifik bronş provokasyon testi

92 SIC- Komplike Bir İşlemdir  Daha önce bilinmeyen bir etken ise  Tanısal işlemlerden önce işyerinden ayrıldıysa  İşyerine yeniden dönmeyecekse  Mesleki etkenin, İrritan düzeylerin altında, düşük ancak artan konsantrasyonlarda, kontrollü olarak inhale edilmesi

93 Takip  Maruziyetin önlenmesi  Etkenden uzaklaşma Yer değişikliği Koruyucu önlemler Etkin tedavi

94 Prognoz  Erken uzaklaşma  Etkin tedavi

95 İrritant-induced asthma (RADS) Olgu  67 yaşında TEK emeklisi  15 yıl önce yangına müdahale etmiştik. Yoğun dumana maruz kaldım. Gözümü hastanede açtım.  Daha sonra hep………..

96

97 Astım benzeri sendrom  Organik toz inhalasyonu

98

99

100

101

102

103

104

105

106  İşten uzaklaşınca ya da tatilden sonraki ilk iş günü, işe başladıktan 3-4 saat sonra, işle ilişkili chest tightness(=göğüste şişkinlik / sertlik hissi),  Takip eden iş günlerinde şiddetinin giderek azalması, sonraki çalışma haftasında da aynı ritmik özelliği sürdürmesi Giderek sürekli KOAH/astım benzeri tablo oturur BİSİNOZİS

107 Altın R, Özkurt S, Fişekçi F, Çımrın AH,Zencir M, Sevinç C. Prevalence of byssinosis and respiratory symptoms among cotton mill workers. Respiration. 2000; 69: 52-56 Denizlideki bir iplik fabrikasında bisinozis sıklığı

108 Bisinozis- Klinik tablolar  Akut form: Pamuk tozuna yeni maruz kalanlarda görülür.  Kronik form: Pamuk tozuna uzun yıllar maruziyetten sonra ortaya çıkan solunumsal bozukluk ve semptomlara dayandırılır.

109 Bisinozis ve Sorumlu Faktörler  İşyeri Koşulları  Bakteriyel endotoksin  Sigara Kişisel faktörler

110 KOAH-risk faktörleri İlişkili FaktörKesinOlası KişiselYaş Cins 1-AT Atopi Ailesel faktörler BHR ÇevreselAktif sigara içimiPasif sigara içimi Hava kirliliği Mesleki maruziyet

111 KOAH ın mesleksel yükü  55-75 yaş  2061 random olgu  Telefon anketi  En uzun çalışılan iş  Maruziyetler  Hekim tanısı KOAH  Meslek maruziyeti ile ilişkili KOAH  OR:2.0 PAR %20  Mesleksel toz maruziyeti için yüksek risk OR: 1.6 orta risk: OR:1.4 PAR:%9  Kr.bronşit dışlandıktan sonra KOAH için PAR %31 L. Trupin, G. Earnest, M. San Pedro, J.R. Balmes, M.D. Eisner, E. Yelin, P.P. Katz, P.D. Blanc. The occupational burden of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003; 22: 462–469

112

113

114

115

116

117

118

119

120 Diğer Mesleki Akciğer Hastalıkları

121 Giant Cell Interstitial Pneumonia (Ağır Metal Akciğer Hastalığı, Kobalt Akciğeri)  Tungsten karbid’ in kobalt ile yaptığı karışım. (titanyum, tantalum, kromium, molybdenum, nikel )  Isıya, yıpranmaya direnç, ve sertlik (elmas sertliğinin 90-95% i).

122 Ağır metal Alaşım hazırlama, Ağır metal malzemelerin keskinleştirilmesi, Mücevher parlatıcılar, Kobalt içeren disk kullanıcılar, Pudralaştırılmış ağır metal kullanan metal kaplayıcılar

123 Nylon flock workers lung disease  Naylon liflerin inhalasyonu ile ortaya çıkar  Öksürük, dispne  Restriktif fonksiyonel bozukluk  İnterstisyel opasiteler  Histopatoloji:lenfositik bronşiolitis ve lenfoid hiperplazi ile birlikteki peribronşiolitischiolitis  Tozdan korunma ile spontan düzelme

124

125

126 Mesleki / Çevresel Kanserojenler Tütün dumanı Asbestoz(Yalıtım) Arsenik (Pestisid spray) KlorometileterlerPestisid, reçine) Krom(Hexavalan) Hardal gazı Nikel Poliaromatik hidrokarbonlar Radon Kadmiyum Silika Akrilonitril Berilyum Formaldehid Man-made vitröz lifler Vinil kloril monomer

127 Meslek Hastalığı Önlenebilirdir

128 Teşekkür Ederim Prof. Dr. Arif Çımrın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. İZMİR acimrin@deu.edu.tr

129

130 Komplike Silikozis

131

132

133

134  21 yaşında erkek  5 aydır Öksürük,efor dispnesi  8 yıl diş protezi  Si, P, K, Ca, Cr, Cd, Co, Fe, Al Kartaloğlu Z. Yosei Med J. 2003; 44(1):169-73

135 OLGU Olgu 1: 19 yaşOlgu 2: 18 yaş Dr. M. Görgüner’ in izniyle

136

137 32 yaş, ♂

138  Spray boya

139  Araba tamiri

140  43 yaş  Erkek  Unlu mamuller  Alfa amilaz

141

142

143 Film kalitesi  1. İyi  2. Skapula,sinüs,ekspiryum, oblik  3. Yumuşak,sert, kirli  4.Değerlendirilemez

144 Küçük Opasiteler

145 Yoğunluk

146

147

148 SınırlıDiffüz Profil -Kalınlık -Büyüklük Çehre -Büyüklük

149

150 TB: tüberküloza ait değişiklikler ES: lenmf bezlerinde yumurta kabığı kalsifikasyonu BU: hava kistleri(büller) EF: efüzyon KL: septal çizgiler(Kerley) İH: sınırları swçilemeyen kalp EM: Belirgin amfizem SOME “S”: bir miktar “s” niteliğinde dansitenin varlığı CN: küçük pnömokonyotik opasitelerde kalsifikasyon SOME “P”: bir miktar “p” niteliğindeki dansitenin varlığı Pİ: interlober fissürlerde plevral kalınlaşma AX: küçük pnömokonyotik opasitelerde coalescence Hİ: Hiler ya da mediastinal lenf bezlerinde genişleme İD: sınırları seçilemeyen diafragma CO: Kalp büyüklük ve şeklinde anormallik CP: kor pulmonale

151


"Prof. Dr. Arif Çımrın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hast. AD Meslek İle İlişkili Akciğer Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları