Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARKLI HÜCRE ÖRNEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARKLI HÜCRE ÖRNEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 FARKLI HÜCRE ÖRNEKLERİ

2 PROKARYOT VE ÖKARYOTLARIN ÖZELLİKLERİ
PROKARYOT HÜCRE Çekirdeği olmayan hücrelere ökaryot hücre denir. DNA’larını çevreleyen zar bulunmaz. Kalıtsal materyalleri hücre sitoplazmasına dağılmış olarak bulunur. DNA’ları halkasal yapıdadır. Zarlı organelleri yoktur. Sadece Ribozom organelleri bulunur. Örnek olarak Bakteriler ve Arkebakterilerdir ÖKARYOT HÜCRE Çekirdeği olan hücrelere ökaryot hücre denilir. Ökaryotların kalıtsal materyalleri zarla çevrilidir. Zarlı ve zarsız organelleri vardır. İnsan,hayvan.bitki hücreleri örnek verilebilir.

3

4 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ ÖZELLİKLERİ
Bitki Hücresi Özellikleri Bitki hücresinde hücre zarının etrafında hücre çeperi vardır. Kendine has organeli plastitlerdir. Bitki hücresi anabolizma sonunda besin yapar ve oksijen üretir.Ototroftur. Santrozomların haricinde bütün organelleri vardır. Kendine has daimi kofulları vardır.Geç olanlarda küçük birden fazla,yaşlı olanlarda büyük ve tek koful vardır. Tek ve çift katlı zar yapısına sahip organelleri vardır. Kök hücreleri hariç genç olanların bütün organlarında kloroplast vardır.Yaşlı olanların gövdelerinde yoktur. Endositoz yapamaz.

5 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ÖZELLİKLERİ
Hayvan hücresinin özellikleri Hücre zarını üzerinde çeperi yoktur. Kendine has organeli sentrozomdur. Plastitler hariç bütün organelleri vardır. Kofulları küçüktür. Zaman zaman kaybolur,zaman zaman belirginleşir. Endositoz yapabilir. Ayvansal nişasta olan glikojen depolar. Besin üretmez.Heteterotroftur. Tek ve Çift katlı zar yapısına sahip organelleri vardır.

6 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİN BENZER TARAFLARININ YAZILMASI
Bitki hücresi Hayvan hücresi

7 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİN FARKLI TARAFLARININ YAZILMASI
Bitki hücresi Hayvan hücresi

8 ENDOSİNBİYOZ HİPOTEZİ
Prokaryotlarda çekirdek oluşumu Hücre zarının içeriye doğru katlanarak genetik materyali içine almasıyla çekirdek zarının oluşumunu sağlamıştır. Endosimbiyozis teorisi Oksijenli solunum yapan mor bakteriler (prokaryot) çekirdeği bulunan basit yapılı bir ökaryot hücreye girerek ortak bir yaşam birliği oluşturur. Bu arada bakteri hücre için gerekli enerjiyi sentezlerken hücre de bakteriye besin ve yaşama ortamı sağlar.Böylece mitokondri organeli oluşmuş olur. Aynı şekilde kloroplastın da aynı şekilde oluştuğu ileri sürülmüştür.

9 ENDOSİMBİYOZİS OLUŞUM ŞEKLİ

10 KOLONİLER Koloni:Aynı yapıdaki tek hücreli organizmaların biraraya gelerek oluşturdukları topluluğa Koloni denir. Pandorina:16 hücreden oluşmuştur.Bu grubun hücreleri birbirinden eyrılsa yaşayabilir. Hücreler arası iş bölümü yok.Hücreler jelatin kılıf içinde bir arada bulunurlar.

11 KOLONİLER Volvox:Yeşil alg türünün hücrelerinden oluşnuştur.Yaklaşık arası hücreden oluşur.Hücreler arasında iş bölümü vardır.Bu hücreler jelatin kılıfla sarılı olmanın yanında bir birlerine ince ipliklerle tutunmuşlardır. Volvoxda fotosentez,üreme ve hareketten sorumlu hücreler bulunur.Burdan şu genellemeyi yapabiliriz:Özelleşmiş hücre grupları dokuları,dokular organları,organlar sistemleri,sistemler organizmayı

12 KÖK HÜCRE Kökhücre: Kök hücresi her türlü vücut hücresine dönüşebilen hücredir. Kök hücre kaynakları: 1.Embriyoni kök hücreleri. 2.Fetüs kök hücresi. 3.Erişkin kök hücresi. Sayfa ’i oku ve anlat.

13 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Hücre ve doku kültürü:
Bu konuyla ile ilgili çalışma 1800 lü yıllarda başlamış.Türkiye de 1970 li yıllarda başlanıştır. Doku kültürü hücre veya dokuların canlının dışında besiyer ortamında yetiştirilmesidir. Besi ortamında bulunan besinler:Makro ve mikro besin elementleri,amino asitler,enzimler,vitaminler,şeker ve katılaştırıcı agar içerir.Bunlara serum bileşikleri de eklenir.

14 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Birincil ve ikincil hücre kültürü:Bu durumda ilk önce kallus oluşur daha sonra yeni bir kültür ortamına dikilerek fideler oluşturul.

15 YAPAY DOKU VE ORGAN Yapay organ:İşlevini yitirmiş organlarımızın yerine,vücut fonksiyonlarını devam ettirmek için mekanik malzemelerden doku mühendisliği ile organlara denir. Şimdiye kadar yapılan organlar:Kalp,Böbrek, karaciğer ve pankreastır. İlk yapay kalp 2001 de üretilmiştir.Bunun yanında:kalp pompaları,kalp pili,yapay kalp kapakçığı ve yapay kan damarları da üretilmiştir. Sayfa 105 ve 106 oku dğerlendir.


"FARKLI HÜCRE ÖRNEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları