Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE VE YAPISI. HÜCRE  Bir duvar; tuğlaların üst üste ve yanyana dizilmesiyle oluşmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE VE YAPISI. HÜCRE  Bir duvar; tuğlaların üst üste ve yanyana dizilmesiyle oluşmuştur."— Sunum transkripti:

1 HÜCRE VE YAPISI

2 HÜCRE  Bir duvar; tuğlaların üst üste ve yanyana dizilmesiyle oluşmuştur.

3  Peki fotoğraftaki canlıların yapısını oluşturan en küçük birim nedir?

4  Canlıların yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hücredir.  Hücreler bir araya gelerek canlı organizmayı oluşturur.organizmayı  Hücreler şekil ve yapı bakımından farklı özellikler gösterirler.

5 hayvan hücresi bitki hücresi

6  Tüm hücrelerin gelişmişlik düzeyleri aynı değildir.  Hücreler gelişmişlik düzeylerine göre 2 sınıfta incelenirler.  Bunlar;prokaryot(tek hücreliler) ve ökaryot(çok hücreliler) hücrelerdir.prokaryot(tek hücreliler) ökaryot(çok hücreliler)  Gelişmiş bir hücreyi genel olarak incelediğimizde dıştan içe doğru hücre zarı,sitoplazma ve çekirdek görülür.

7 HÜCRE ZARI  Bütün hücrelerde bulunur.  Hücreyi dıştan sarar ve korur.  Canlıdır, esnektir.  Seçici geçirgendir.  Üzerinde porlar(delikler) bulunur.  Hücreye şekil verir ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.

8 ÇEKİRDEK  Hücrenin yönetim merkezidir.  Çekirdekte kromozomlar bulunur.  Gelişmiş ökaryot canlılarda bulunur.  Kromozomların yapısında DNA(kalıtsal madde) bulunur.

9 SİTOPLAZMA  Canlıdır, akıcıdır.  Hücre zarıyla çekirdek arasında bulunur.  Bol miktarda su, organik ve inorganik madde bulunur.  İçerisinde organelleri bulundurur.

10 ORGANELLER  Ribozom  Golgi cisimciği  Lizozom  Endoplazmik retikulum  Koful  Kloroplast  Sentrozom  Mitokondridir.

11 RİBOZOM  Protein sentezi yapar.

12 GOLGİ CİSİMCİĞİ  Salgı maddesi üretir ve paketleme yapar.

13 LİZOZOM  Hücre içi sindirim yapar.

14 ENDOPLAZMİK RETİKULUM  Madde iletimi ve depolama yapan kanal sistemidir.

15 KOFUL  Boşaltım yapar.  Hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur.

16 KLOROPLAST  Fotosentezin yapıldığı yerdir.  Bitkilerde besin sentezinde görev alır.

17 SENTROZOM  Sadece hayvan hücresinde bulunur ve hücre bölünmesinde görev alır.

18 MİTOKONDRİ  Enerji üretir ve oksijenli solunum yapar.

19 ETKİNLİK Yukarıda verilen hayvan hücresinin organellerin isimlerini gösterilen okların karşısına yazınız…

20 Bitki ve hayvan hücresini karşılaştırdığımızda benzer ve farklı özellikler görürüz. BENZERLİKLERFARKLILIKLAR

21 ETKİNLİK Oksijenli solunum yapar ve enerji üretir…………….. Hücrede protein sentezi yapar………….. Hücre içi sindirimde görev alır…………... Bitkilerde bulunur fotosentez yapar…………. Yalnızca hayvan hücresinde bulunur………... Hücrenin kısımları………, ………….., ………….…… Hücre zarı …………….ve……………dir. Yukarıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz

22 Hücre konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Haftaya işleyeceğimiz konu: Hücre Bölünmeleridir. Haftaya görüşmek dileğiyle…

23 HAZIRLAYANLAR GRUP TURKUAZ CEYLAN CENGİZ (231541) NİLGÜN KEKEÇ (231548) HANDAN AYDIN (231531)

24

25

26

27

28 BENZERLİKLER  Hücre zarı vardır  Çekirdek, çekirdekçik ve sitoplazma vardır.  Mitokondri,endoplazmik retikulum,koful, ribozom,lizozom,golgi cisimciği bulundururlar.

29 FARKLILIKLAR BİTKİ HÜCRESİ  Kloroplast vardır.  Hücre çeperi vardır.  Sentrozom yoktur. HAYVAN HÜCRESİ  Kloroplast yoktur.  Hücre çeperi yoktur.  Sentrozom vardır.

30 Soru-)Hücre zarı ile çekirdek zarının arasını dolduran canlı akıcı maddeye ne denir? A)A)Çekirdek öz suyu B)B)Sitoplazma C)C)Koful öz suyu D)D)Mitokondri

31 PROKARYOT(TEK HÜCRELİLER) Paramesyum Mavi yeşil algler Bakteriler

32 ÖKARYOT(ÇOK HÜCRELİLER) Bitkiler Hayvanlar Mantarlar

33 DEĞERLENDİRMELER Soru-1)Bir canlının yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hangisidir? A)A)Mitokondri C)HücreC) B)B)Çekirdek D)SitoplazmaD) Soru-2)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliği olamaz? A)A)Canlıdır C)SeçicidirC) B)B)Esnektir D)Yapısı serttirD) Soru-3)Bitki ve hayvan hücrelerinin farklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? A)A)Çekirdek C)KloroplastC) B)B)Mitokondri D)Hücre zarıD) Soru-4)Kloroplastın görevi nedir? A)A)Protein sentezi yapar. C)Bitkilerde fotosentez yapar.C) B)B)Sindirim yapar. D)Salgılama yapar.D)

34 YANLIŞ CEVAP 

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

36 YANLIŞ CEVAP 

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP


"HÜCRE VE YAPISI. HÜCRE  Bir duvar; tuğlaların üst üste ve yanyana dizilmesiyle oluşmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları