Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARINDA YÖNETİMDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARINDA YÖNETİMDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARINDA YÖNETİMDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

2 Endüstrel ilişkiler geçmişten günümüze çoğulcu karakterdedir ve esas meselesi çalışma ilişkisini incelemektedir. Çalışma ilişkisini incelerken kullandığı ayırt edici,perspektif bu ilişkinin asimetrik ve çıkar farklılığına dayalı bir ilişki olduğu yönündeki kabulüdür.

3 Endüstriyel ilişkiler teorisi iki meydan okumayla karşılaşmıştır.
1-Mobilasyo teorisi: Adaletsiz,kollektivizim, mobilasyon ve uzun dalgalar gibi endüstri ilişkileri teorisi için önemli gündemler saplarken, neo çuğulculuk endüstri ilişkileri odağına çalışma ilişkisi ile toplum arasındaki bağlantıya yönelmesi gerektiğini ifade etmektedir.

4 2-Neo çoğulculuk:Ackers(2002) hiç şüphe yok ki geleneksel çoğulcu yaklaşımı tazeleme girişiminde bulunur.Stratejik yaklaşımındaki bazı önermeler,neo çoğulculukta kabul görür. Neo çoğulculuk yaklaşımı çalışma ilişkisini merkeze alır.Bunun yanına Durkheim’in topluluk tasavvurunu ilave eder.

5 GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR
Çoğulculuk:Endüstri ilişkiler farklı yaklaşımlardan etkilenmiş bir disiplindir.Fakat şüphe yok ki en çok etkileyen yaklaşımların başında çoğulculuk gelmektedir.Çalışma ilişkisinden doğan ve sistemi tehdit eden emek problemiyle doğrudan alakalı olan endüstri ilişkiler geçmişten bugüne kapitalist ve demokratik düzenin ayakta durmasını sağlayan bir mekanizma olarak görülmüştür.Bu bağlamda endüstriyel ilişkilerin ana işlemi emekyanlı bir profil çizmesi olmuştur.

6 SENDİKALAR İş verene eşit koşullarda pazarlık gücü oluşturabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır.Gerek iletmelerin gerekse işçi çalıştıran kamu örgütlerin dış çevrelerini oluşturur.Çünkü örgütle ilşkileri 3.kişi niteliğindedir.Personel hak ve ayrıcalıkların en temel temsilcileri oldukları İKY yi fazla etkileyen grup sendikalarıdır.

7 Toplu pazarlık toplu görüşme
Toplu pazarlık yoluyla yönetime katılmanın amacı;iş yerinde üretim,çalışma koşulları,iş güvenliği,ücret anlaşmazlıkları,işe alma,işten çıkarma,disiplin cezaları verme gibi konuları ortak çözüm yolu bulmaktır.Birçok ülkede toplu pazarlık yoluyla yönetime katılma iş yeri düzeyinde kurulmuş kurul ya da komitelerde sağlanmaktadır.

8 Bunlar; 1.Uyuşmazlıkları çözüm komitesi:Bu komite toplu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlar veya sözleşme yasalarla kişilere tanınmış hakları uygulanmasından doğan kişisel şikayetleri çözümler.

9 2-Genel yönetim komitesi:Bu komitenin görevi iş yerinde işlerin günlük yürütümü,çalışma düzeninin planlanması,işin dağılımı,iş yerinde çalışanların üretim biçimine veya çalışma koşullarına ilişkin önerilerin dinlenip karara bağlanması,işe alınacakların denetim olarak düşünülebilir.

10 3-Disiplin komitesi:Çalışanlara yaptıkları eylemlere göre ne ceza verileceğini karara bağlayan ve işten çıkarmaları denetleyen bir komitedir.

11 GREV LOKANTİNİN UYGULANMASI
Alınan grev ve lokant kararlarının kanunda belirlenen azemi süre içerisinde ve karşı tarafa önceden haber verilerek kullanılması gerekir. 60 gün içerisinde karşı tarafa noter aracılığıyla 60 günden önce bildirilecek tarihte uygulanmaya konabilir.

12 GREV LOKANTİNİN SÜREKLİ OLARAK YASAKLANDIĞI HALLER
-Can ve mal kurtarma işlerinde -Cenaze ve tekfin işlerinde -Banka ve noterlik hizmetinde -Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye,şehirci deniz,kara ve demir yolu ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlirinde grev ve lokant yapılamaz.

13 Yazar:SADIK KILIÇ

14 SORULAR 1.Grev lokantini kısaca açıklayınız. 2.Toplu pazarlık maddelerini yazınız.1 tanesini açıklayınız.

15 ELİF BOZÇALAR İŞLETME YÖNETİMİ


"İNSAN KAYNAKLARINDA YÖNETİMDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları