Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk ve Tıbbi Acil Durumlar Dr.Levent ÖZDEMİR GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk ve Tıbbi Acil Durumlar Dr.Levent ÖZDEMİR GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD."— Sunum transkripti:

1 Çocuk ve Tıbbi Acil Durumlar Dr.Levent ÖZDEMİR GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD.

2 Tıbbi acil durumlar; Solunumla ilgili hastalıklar Solunumla ilgili hastalıklar Nörolojik hastalıklar Nörolojik hastalıklar Kardiyak hastalıklar Kardiyak hastalıklar Böbrek bozuklukları Böbrek bozuklukları Diyabet problemleri Diyabet problemleri Anaflaksi/allerjik reaksiyonlar Anaflaksi/allerjik reaksiyonlar Gastroenterit Gastroenterit Akut zehirlenmeler Akut zehirlenmeler Hemotoloji Hemotoloji Sistemik hastalıkların dermatolojik belirtileri Sistemik hastalıkların dermatolojik belirtileri Septisemi Septisemi

3 SOLUNUMLA İLGİLİ HASTALIKLAR Astım Astım Bronşiolit Bronşiolit Krup hastalığı/sitridor Krup hastalığı/sitridor Pnömoni Pnömoni

4 ASTIM Yaşamı tehdit eden astım Yaşamı tehdit eden astım Şiddetli astım Şiddetli astım Orta derecede astım Orta derecede astım Hafif derecede astım Hafif derecede astım

5 Yaşamı tehdit eden astım Hızlı solunum Hızlı solunum PEFR azalma PEFR azalma Konuşamama Konuşamama Yemek yiyememe Yemek yiyememe Nabız >140 atım/dk Nabız >140 atım/dk Bilinç düzeyinin azalması(hipoksi) Bilinç düzeyinin azalması(hipoksi) Göğüsten solunum seslerinin alınamaması Göğüsten solunum seslerinin alınamaması

6 Tedavi %100 oksijen ve ı.v yol açılmalı %100 oksijen ve ı.v yol açılmalı Nebulize B2-agonist(salbutamol-terbutalin) Nebulize B2-agonist(salbutamol-terbutalin) Teofilin uygulanmamışsa EKG kontrolünde 5 mg/kg i.v aminofilin yükleme dozu Teofilin uygulanmamışsa EKG kontrolünde 5 mg/kg i.v aminofilin yükleme dozu 2 mg/kg/sa idame aminofilin infüzyonu 2 mg/kg/sa idame aminofilin infüzyonu 6 saatte bir 100 mg i.v hidrokortizon 6 saatte bir 100 mg i.v hidrokortizon i.v günlük sıvı ihtiyacı i.v günlük sıvı ihtiyacı Yoğun bakım ünitesine transfer(kalp-solunum hızı,PEFR ve oksijen sat. İzlenerek) Yoğun bakım ünitesine transfer(kalp-solunum hızı,PEFR ve oksijen sat. İzlenerek)

7 Şiddetli astım Yüksek akımlı o2 Yüksek akımlı o2 Nebulize B2 agonist(30 dk da 1 uygulanabilir) Nebulize B2 agonist(30 dk da 1 uygulanabilir) 2 mg/kg prednizolon(max. 40 mg) oral 2 mg/kg prednizolon(max. 40 mg) oral i.v hidrokortizon i.v hidrokortizon O2 sat. ve kalp atım hızı izlemi O2 sat. ve kalp atım hızı izlemi Yoğun bakıma transfer Yoğun bakıma transfer

8 Orta derecede astım Nebulize B2 ag. Nebulize B2 ag. 2 mg/kg (max. 40 mg) oral prednizolon 2 mg/kg (max. 40 mg) oral prednizolon 15 dk sonra değerlendirme 15 dk sonra değerlendirme Düzelme gösterirse nebulize B2 ag.(2 defa) Düzelme gösterirse nebulize B2 ag.(2 defa) B2 ag. B2 ag.

9 AKUT ASTIMDA AC RİE İlk astım atağı İlk astım atağı Tedaviye yanıt vermeme Tedaviye yanıt vermeme Enfeksiyon yada pnömotoraksa ait klinik bulgular Enfeksiyon yada pnömotoraksa ait klinik bulgular

10

11 BRONŞİYOLİT Taşipne Taşipne Taşikardi Taşikardi Düzensiz wheezing Düzensiz wheezing AC’ de düzensiz krepitasyonlar AC’ de düzensiz krepitasyonlar KC kosta kenarını 1 cm geçmesi KC kosta kenarını 1 cm geçmesi

12 Evde kontrol edilebilir Evde kontrol edilebilir Solunum eforunun artması,kötü beslenme ve pnömoni benzeri belirtiler hastaneye yatışı düşündürür Solunum eforunun artması,kötü beslenme ve pnömoni benzeri belirtiler hastaneye yatışı düşündürür Apneik ataklar hastane yatışı için mutlak end. Apneik ataklar hastane yatışı için mutlak end. Nebulize ipratropium br kuru sekresyonlara yadımcı olabilir Nebulize ipratropium br kuru sekresyonlara yadımcı olabilir

13 Yarı yatar pozisyonda oturma ve buğu tdv.yararı olabilir Yarı yatar pozisyonda oturma ve buğu tdv.yararı olabilir Başlangıç tdv.antib. Endike değil Başlangıç tdv.antib. Endike değil Çocuk destekli oturtulmalı Çocuk destekli oturtulmalı Düzenli olarak küçük yiyecekler verilmeli Düzenli olarak küçük yiyecekler verilmeli Havayı nemlendirmek yararlı olabilir Havayı nemlendirmek yararlı olabilir

14 KRUP/STRİDOR Epiglottit Epiglottit Krup hst.(laringotrakeobronşit) Krup hst.(laringotrakeobronşit) Yabancı cisim inhalasyonu Yabancı cisim inhalasyonu

15 EPİGLOTTİT H.influenzae tip B’nin neden olduğu H.influenzae tip B’nin neden olduğu Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden klinik tanıdır Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden klinik tanıdır

16 Muayenenin genel ilkeleri; Çocuk rahat bir pozisyonda tutulur Çocuk rahat bir pozisyonda tutulur Boğaza bakma girişimi ve nebulizör uygulama zararlı olabilir Boğaza bakma girişimi ve nebulizör uygulama zararlı olabilir Tam hava yolu obst. Stimüle edeceğinden i.v girişimde bulunulmamalıdır Tam hava yolu obst. Stimüle edeceğinden i.v girişimde bulunulmamalıdır Tanı klinik olduğundan RİE’nin hiçbir yararı yoktur Tanı klinik olduğundan RİE’nin hiçbir yararı yoktur Çocuk resusitasyon odasında tutulmalıdır Çocuk resusitasyon odasında tutulmalıdır Akut laringospazm ve hava yolu obst. gelişirse,derhal krikotroid ponk.yapılmalıdır Akut laringospazm ve hava yolu obst. gelişirse,derhal krikotroid ponk.yapılmalıdır

17 KRUP HASTALIĞI Epiglottitten ayırt edilmesi zor olabilir Epiglottitten ayırt edilmesi zor olabilir Tanıya ilişkin şüphe varsa epiglottit gibi tedavi edilir Tanıya ilişkin şüphe varsa epiglottit gibi tedavi edilir Hava yollarında giderek artan ödem ve ilave bakt. enf. Solunum yollarını daraltabilir Hava yollarında giderek artan ödem ve ilave bakt. enf. Solunum yollarını daraltabilir Çocuğun buhar dolu bir odada tutulması geleneksel bir yöntemdir Çocuğun buhar dolu bir odada tutulması geleneksel bir yöntemdir Solunum güçlüğünün artması steroidli/siz nebulize adrenalin için endikasyondur Solunum güçlüğünün artması steroidli/siz nebulize adrenalin için endikasyondur

18 YABANCI CİSİM İNHALASYONU Nefes kesilmesi,tükürme yada geçici solunum güçlüğü ciddi ele alınmalı Nefes kesilmesi,tükürme yada geçici solunum güçlüğü ciddi ele alınmalı ÜSY daki yabancı cisimler genellikle larenkste yada krikoid düzeyinin altında sıkışırlar ÜSY daki yabancı cisimler genellikle larenkste yada krikoid düzeyinin altında sıkışırlar Yb.cisim vokal kordları ve krikoidi geçmişse,karina civarında yada sağ ana bronşta bir yerde sıkışır Yb.cisim vokal kordları ve krikoidi geçmişse,karina civarında yada sağ ana bronşta bir yerde sıkışır Yb.cisimler genellikle radyolusen niteliktedirler Yb.cisimler genellikle radyolusen niteliktedirler

19 İnhalasyonla alınan yb.cisim bulunan çocukların %21’de AC RİE N bulunur İnhalasyonla alınan yb.cisim bulunan çocukların %21’de AC RİE N bulunur Gözlem için ve ins/ekspr filmleri yada göğüs floroskopisi gibi görüntüleme yöntemleri için hst yatışı gerekebilir Gözlem için ve ins/ekspr filmleri yada göğüs floroskopisi gibi görüntüleme yöntemleri için hst yatışı gerekebilir Bronkoskopi tanıyı doğrular ve yb. cisimin Bronkoskopi tanıyı doğrular ve yb. cisimin belirlenmesine yardımcı olur belirlenmesine yardımcı olur Bazen yb.cisimin trakeada mı-özofagusta mı olduğunu belirlemek güçtür Bazen yb.cisimin trakeada mı-özofagusta mı olduğunu belirlemek güçtür Bilye,bozuk para yada diğer büyük cisimler yutan çocuklarda özofagusta sıkışma olabilir Bilye,bozuk para yada diğer büyük cisimler yutan çocuklarda özofagusta sıkışma olabilir

20 Semptomlar,krikoid düzeyinde parsiyel hava yolu obst.taklit edebilir Semptomlar,krikoid düzeyinde parsiyel hava yolu obst.taklit edebilir Çocuk genellikle aşırı derecede salya çıkarır Çocuk genellikle aşırı derecede salya çıkarır Lateral grafi endikedir Lateral grafi endikedir Hava yolu açık olduğu ve iyi nefes alabildiği sürece acil bir durum söz konusu değildir Hava yolu açık olduğu ve iyi nefes alabildiği sürece acil bir durum söz konusu değildir

21 PNÖMONİ Üsye yi izler Üsye yi izler Yb.cisim inhalasyonu yada pnömonit gibi nedenlerde göz önünde bulundurulur Yb.cisim inhalasyonu yada pnömonit gibi nedenlerde göz önünde bulundurulur Önceki solunum yolu enf.hikayesi ile birlikte öksürük görülmesi tipiktir Önceki solunum yolu enf.hikayesi ile birlikte öksürük görülmesi tipiktir Karın ağrısıda sık görülür ve yanıltıcı olabilir Karın ağrısıda sık görülür ve yanıltıcı olabilir Karın ağrısı+yüksek ateşli çocuklara göğüs muayenesi yapılması önemlidir Karın ağrısı+yüksek ateşli çocuklara göğüs muayenesi yapılması önemlidir

22 Taşipne,solunum güçlüğü ve hırıltı vardır Taşipne,solunum güçlüğü ve hırıltı vardır Büyük çocuklarda klinik muayene,AC lerde krepitasyon olsun-olmasın perküsyonda mat sesle karakterize konsolidasyon alanını açığa çıkarabilir Büyük çocuklarda klinik muayene,AC lerde krepitasyon olsun-olmasın perküsyonda mat sesle karakterize konsolidasyon alanını açığa çıkarabilir Şüphe duyuluyorsa,bronkopünomoni(yamalı ve difüz infilt.)yada lober pnömoniyi(yoğun konsolidasyon)açığa çıkaracak AC RİE çekilir Şüphe duyuluyorsa,bronkopünomoni(yamalı ve difüz infilt.)yada lober pnömoniyi(yoğun konsolidasyon)açığa çıkaracak AC RİE çekilir Viral hst. öyküsü olmayan dirençli alt lob pnömonileri,yb.cisim aspr. düşündürmelidir Viral hst. öyküsü olmayan dirençli alt lob pnömonileri,yb.cisim aspr. düşündürmelidir

23 ORGANİZMALAR Tüm yaş gruplarında str.pneumoniae ve H.influenzae Tüm yaş gruplarında str.pneumoniae ve H.influenzae 2y< çocuklarda staf. enf da düşünülmeli 2y< çocuklarda staf. enf da düşünülmeli Gram- org. bebeklerde daha sık bulunur Gram- org. bebeklerde daha sık bulunur İlk enf. klasik ted. düzelmezse diğer pnömoni nedenleride düşünülmelidir İlk enf. klasik ted. düzelmezse diğer pnömoni nedenleride düşünülmelidir M.pneumoniae penisiline yanıt vermeyen atipik enf.neden olabilir M.pneumoniae penisiline yanıt vermeyen atipik enf.neden olabilir Mikoplazma pik-sakin dönemlerin olduğu ateşlenme ile ortaya çıkar Mikoplazma pik-sakin dönemlerin olduğu ateşlenme ile ortaya çıkar Eritromisine yanıt verir Eritromisine yanıt verir

24 TEDAVİ Acil durum ve tedavi toksisite derecesine bağlıdır Acil durum ve tedavi toksisite derecesine bağlıdır Çocukların çoğu sistemik olarak iyi değildir Çocukların çoğu sistemik olarak iyi değildir Özellikle gr(-) org. yada staf.enf bulunabiliceği 1y< çocuklarda hst yatırılarak tdv düşünülmelidir Özellikle gr(-) org. yada staf.enf bulunabiliceği 1y< çocuklarda hst yatırılarak tdv düşünülmelidir O2 sat.izlenmeli ve %95 altına düşerse o2 tdv. uygulanmalıdır O2 sat.izlenmeli ve %95 altına düşerse o2 tdv. uygulanmalıdır

25 İ.V erişim sağlanmalı ve dehidratasyon durumunda sıvı replasmanı yapılmalıdır İ.V erişim sağlanmalı ve dehidratasyon durumunda sıvı replasmanı yapılmalıdır Kan kültürü alındıktan sonra i.v antib.uygulanmalıdır Kan kültürü alındıktan sonra i.v antib.uygulanmalıdır 1y< çocuklarda staf. ve coliform bakt.kapsayan fluoksasilin ve genta verilmeli 1y< çocuklarda staf. ve coliform bakt.kapsayan fluoksasilin ve genta verilmeli Daha> çocuklarda pen.yada amoksisilin tercih edilebilir Daha> çocuklarda pen.yada amoksisilin tercih edilebilir Mikoplazma durumunda eritromisin gerekebilir Mikoplazma durumunda eritromisin gerekebilir

26 NÖROLOJİK ACİLLER Çocuklarda komanın yada bilinç düzeyindeki değişikliklerin predispozan faktörleri A-AlkolE-Epilepsiİ-İnsülin D-Doz aşımı(kasti) O-Olağan dışı metabolizma sorunları T-Travma ve hipovolemi I-İntrakranial problemler(menenjit/ensefalit/hemoroji) Z-ZehirlenmeS-Sepsis

27 Temel incelemeler: Glukoz Glukoz Lökosit sayımı Lökosit sayımı Üre ve elektrolitler Üre ve elektrolitler Kan sayımı Kan sayımı Pıhtılaşma taraması Pıhtılaşma taraması Kan kültürü Kan kültürü Yedek örnek Yedek örnek İdrar İdrar Kafatası grafisi Kafatası grafisi Ac grafisi Ac grafisi Kan gazları Kan gazları

28 KONVÜLSİYON VE NÖBETLER En yaygın olanı jeneralize grand mal nöb. En yaygın olanı jeneralize grand mal nöb. Nöb.çoğu idiyopatik/ateş ilişkilidir Nöb.çoğu idiyopatik/ateş ilişkilidir Nadiren travmada neden olabilir Nadiren travmada neden olabilir Nedeni ne olursa olsun tdv ilk. aynıdır: Nedeni ne olursa olsun tdv ilk. aynıdır: Hava yolu-solunum-dolaşım açk.sağla, Hava yolu-solunum-dolaşım açk.sağla, Gerekli antikonvülsan tdv uyg, Gerekli antikonvülsan tdv uyg, Gerekli araştırmaların yapılması, Gerekli araştırmaların yapılması, Gerekli sevkin yapılması Gerekli sevkin yapılması

29 FEBRİL KONVÜLSİYON <5y nöbetlerin en yaygın nedeni <5y nöbetlerin en yaygın nedeni Etyolojisi bilinmemekte Etyolojisi bilinmemekte Ana-baba için rahatsız edici bir durum Ana-baba için rahatsız edici bir durum Tdv ilkeleri grand mal nöb. Aynı Tdv ilkeleri grand mal nöb. Aynı 5dk> nöb.+febril knv. Dikkatle ele alınmalı 5dk> nöb.+febril knv. Dikkatle ele alınmalı Enf odağı araştırılır Enf odağı araştırılır Yüksek ateş düşene ve enf. bulunmadığı saptanana kadar takip edilir Yüksek ateş düşene ve enf. bulunmadığı saptanana kadar takip edilir Antikonvülsan tdv nöbetler tekrarladığında düşünülmelidir. Antikonvülsan tdv nöbetler tekrarladığında düşünülmelidir.

30

31 KALP HASTALIKLARI İki genel kalp problemi kategorisi bulunmaktadır:  KALP YETMEZLİĞİ  KARDİYAK RİTM BOZUKLUĞU

32 KALP YETMEZLİĞİ Altta yatan knj.kalp hst sonucu olarak genellikle bebeklikte görülür Altta yatan knj.kalp hst sonucu olarak genellikle bebeklikte görülür Daha büyük çocuklarda altta yatan patoloji myokardit/kardiyomiyopati bulunabilir Daha büyük çocuklarda altta yatan patoloji myokardit/kardiyomiyopati bulunabilir Böbrek yetm. gibi ekstrakardiyak nedenlerde araştırılmalıdır Böbrek yetm. gibi ekstrakardiyak nedenlerde araştırılmalıdır Göğüs enf ile kalp ytm arasındaki benzerlikler tanı koymayı güçleştirir Göğüs enf ile kalp ytm arasındaki benzerlikler tanı koymayı güçleştirir

33 TEDAVİ İLKELERİ Altta yatan nedenlerin düzeltilmesine Altta yatan nedenlerin düzeltilmesine Dolaşımın kısa sürede N döndürülmesine Dolaşımın kısa sürede N döndürülmesine Hava yolu-solunum-dolaşıma özellikle dikkat edilmelidir Hava yolu-solunum-dolaşıma özellikle dikkat edilmelidir Tdv.nin temelini o2 ve diüretik oluşturur Tdv.nin temelini o2 ve diüretik oluşturur Sıvı kısıtlaması(günlük iht.2/3)yararı olabilir Sıvı kısıtlaması(günlük iht.2/3)yararı olabilir Hipoksi bulgusu varsa o2’le tdv edilir Hipoksi bulgusu varsa o2’le tdv edilir Yarı yatar pozisyonda tutma yararlı olabilir Yarı yatar pozisyonda tutma yararlı olabilir

34 İlk araştırmalar şunları içermektedir;  EKG  RİE  Kan gazları  Üre ve elektrolitler  Kan kültürü  HGB

35 Digitalizasyona 24-48sa boyunca oral/iv olarak yavaş yavaş ulaşılmalı Digitalizasyona 24-48sa boyunca oral/iv olarak yavaş yavaş ulaşılmalı Tdv erken başlatılması önemli Tdv erken başlatılması önemli Kardiyojenik şokta olan çocukların oksijenizasyonu sağlamak için suni solunuma ihtiyacı vardır Kardiyojenik şokta olan çocukların oksijenizasyonu sağlamak için suni solunuma ihtiyacı vardır Dopamin/dobutamin ile inotropik destekte gerekebilir Dopamin/dobutamin ile inotropik destekte gerekebilir

36 KARDİYAK RİTM BOZUKLUĞU Çocuklarda başlıca iki tip ritm bozukluğu meydana gelir;  TAŞİKARDİ  BRADİKARDİ

37 TAŞİKARDİ Taşikardinin pek çok nedeni vardır; Pireksi /Enfeksiyon Pireksi /Enfeksiyon Korku Korku Ağrı Ağrı Hipoksi Hipoksi Hipovolemi Hipovolemi Kalp yetmezliği Kalp yetmezliği Kardiyak ileti bozukluğu Kardiyak ileti bozukluğu Zehirlenme Zehirlenme

38 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ Bebeklikte nispeten yaygındır Bebeklikte nispeten yaygındır WPW snd. Olduğu gibi anormal iletim yoluyla ilişkili olabilir WPW snd. Olduğu gibi anormal iletim yoluyla ilişkili olabilir Tanıdan sonra durum değerlendirmesi yapılır Tanıdan sonra durum değerlendirmesi yapılır Çocuk; Çocuk; Hafif rahatsız Hafif rahatsız Orta derecede rahatsız Orta derecede rahatsız Ciddi derecede rahatsız Ciddi derecede rahatsız

39 Hafif rahatsızlık Çocuklar uyanıktır ve konuşurlar Çocuklar uyanıktır ve konuşurlar Göğüste biraz rahatsızlık olabilir Göğüste biraz rahatsızlık olabilir Genellikle viral hst tanısının konduğu bitkinlik ve kötü beslenme dönemi bulunur Genellikle viral hst tanısının konduğu bitkinlik ve kötü beslenme dönemi bulunur Vagal stimülasyon manevraları denenebilir Vagal stimülasyon manevraları denenebilir 50ug/kg bolus tarzında,100ug/kg’dan 250ug/kg’a kadar yükseltilen adenozinde etkili olabilir 50ug/kg bolus tarzında,100ug/kg’dan 250ug/kg’a kadar yükseltilen adenozinde etkili olabilir EKG kontrolünde 10dk boyunca yavaş yavaş 2- 3mg/kg disopramid verilmeside denenebilir EKG kontrolünde 10dk boyunca yavaş yavaş 2- 3mg/kg disopramid verilmeside denenebilir

40 Orta derecede rahatsızlık Çocuk hafif hipotansiyon gibi belirtiler sergiler ve periferik kan akımı azalması görülebilir Çocuk hafif hipotansiyon gibi belirtiler sergiler ve periferik kan akımı azalması görülebilir Kan basıncı genellikle N Kan basıncı genellikle N Adenozin yararlı olabilir Adenozin yararlı olabilir

41 Ciddi rahatsızlık Yaygın şok ve hipotansiyon görülür Yaygın şok ve hipotansiyon görülür Hava yolu-solunum-dolaşım değerlendirilerek resüsite edilir Hava yolu-solunum-dolaşım değerlendirilerek resüsite edilir Yeterince 02 verilmeli ve i.v yol açılmalı Yeterince 02 verilmeli ve i.v yol açılmalı Acil önlem olarak sedasyon altında senkronize DC kardiyoversiyon düşünülmelidir Acil önlem olarak sedasyon altında senkronize DC kardiyoversiyon düşünülmelidir Sedasyona ulaşım beklenirken adenozin ile atak durdurulabilir Sedasyona ulaşım beklenirken adenozin ile atak durdurulabilir Çocuk ağır şokta ise acil olarak senkronize DC kardiyoversiyon uygulanmalıdır Çocuk ağır şokta ise acil olarak senkronize DC kardiyoversiyon uygulanmalıdır

42 ADENOZİN N salin solüsyonunun verilmesinin hemen ardından çok hızlı i.v enj.halinde verilir N salin solüsyonunun verilmesinin hemen ardından çok hızlı i.v enj.halinde verilir Adenozinin başarısız olmasının bir nedeni çok yavaş enj.edilmesidir Adenozinin başarısız olmasının bir nedeni çok yavaş enj.edilmesidir

43 YAYGIN KOMPLEKS TAŞİKARDİ Nadiren bir konfüzyon nedenidir Nadiren bir konfüzyon nedenidir Anormal iletimli SVT /VT ile ayırıcı tanı gerekir Anormal iletimli SVT /VT ile ayırıcı tanı gerekir VT;bilinç düzeyi-solunum fonk-dolaşım durumu ile kendini gösterir VT;bilinç düzeyi-solunum fonk-dolaşım durumu ile kendini gösterir Kollaps olursa ritm VF ‘daki gibi ele alınır Kollaps olursa ritm VF ‘daki gibi ele alınır Çocuk stabil ise adenozin denenir,yanıt verirse ritm anormal ileti nedenli ve supraventrikülerdir Çocuk stabil ise adenozin denenir,yanıt verirse ritm anormal ileti nedenli ve supraventrikülerdir Yanıt olmaması,0.2mg/kg/dk infüzyonu takiben 1mg/kg lidokain ile tdv edilebilecek VT tanısını gerektirir Yanıt olmaması,0.2mg/kg/dk infüzyonu takiben 1mg/kg lidokain ile tdv edilebilecek VT tanısını gerektirir Dekompansasyon durumunda senkronize DC kardiyoversiyon denenebilir Dekompansasyon durumunda senkronize DC kardiyoversiyon denenebilir

44 BRADİKARDİ Sinüs bradikardisinde altta yatan başka neden vardır Sinüs bradikardisinde altta yatan başka neden vardır Bu durum genellikle hipoksi/hipovolemiden kaynaklanmaktadır Bu durum genellikle hipoksi/hipovolemiden kaynaklanmaktadır İntrakranial P art.ve ilaç alınmış olması ihtimali düşünülmeli İntrakranial P art.ve ilaç alınmış olması ihtimali düşünülmeli İlaç alınan vakalarda çocuk asempt.ise tdv düşünülmemeli İlaç alınan vakalarda çocuk asempt.ise tdv düşünülmemeli Kardiyak anormalliklere sekonder bradikardi adrenalin/atropine yanıt verebilir Kardiyak anormalliklere sekonder bradikardi adrenalin/atropine yanıt verebilir

45 BÖBREK BOZUKLUKLARI ABY ABY GLOMERÜLONEFRİT GLOMERÜLONEFRİT HEMATÜRİ HEMATÜRİ İYE İYE

46 ABY İrasıdrar çıkışının azalması,üre ve cr artması İrasıdrar çıkışının azalması,üre ve cr artması Uzun süre idrar çıkışı 1ml/kg/sa altında olması Uzun süre idrar çıkışı 1ml/kg/sa altında olması Özellikle nöbet/koma sonrası akut KY gelişen çocuklarda BY’denşüphelenilmelidir Özellikle nöbet/koma sonrası akut KY gelişen çocuklarda BY’denşüphelenilmelidir

47 İdrar akışının azalmasının sonuçları; Sıvı atamamaktan kaynaklanan pulmoner ödem ve aşırı sıvı yükü, Sıvı atamamaktan kaynaklanan pulmoner ödem ve aşırı sıvı yükü, Ciddi biçimde yaşamı tehdit eden hiperkalemiye yol açan elektrolit dengesizliği Ciddi biçimde yaşamı tehdit eden hiperkalemiye yol açan elektrolit dengesizliği Bunlarla ilişkili olarak HT ve nöbetler(metabolik düzensizlik/hipertansif ensefalopati)bulunabilir

48 Hipoksi ve hipovolemi tedavi edilmelidir Hipoksi ve hipovolemi tedavi edilmelidir Acil üre,elektrolit,cr ve kan gazı değerlendirilmeli Acil üre,elektrolit,cr ve kan gazı değerlendirilmeli EKG hiperkalemi hakkında ipucu verir EKG hiperkalemi hakkında ipucu verir Asidoz şiddetli ise bikarbonat uygulanmalıdır Asidoz şiddetli ise bikarbonat uygulanmalıdır Ağır hiperkalemi,insülin ve dekstroz ile tdv edilmeli Ağır hiperkalemi,insülin ve dekstroz ile tdv edilmeli İ.V ca glukonatın hiperkaleminin toksik etkilerinin giderilmesine yararı olabilir İ.V ca glukonatın hiperkaleminin toksik etkilerinin giderilmesine yararı olabilir 0.5gr/kg ca rezonyum iyonu,K eliminasyonunun artırılmasına yardımcı olur 0.5gr/kg ca rezonyum iyonu,K eliminasyonunun artırılmasına yardımcı olur

49 GLOMERÜLONEFRİT Enfeksiyonu izleyen immün bir bozukluktur Enfeksiyonu izleyen immün bir bozukluktur Gözlerin çevresinde hafif bir şişlikle kendini gösterir Gözlerin çevresinde hafif bir şişlikle kendini gösterir İdrar analizinde,proteinüri ile birlikte hematüri görülür, İdrar analizinde,proteinüri ile birlikte hematüri görülür, Kan P yükselebilir Kan P yükselebilir Plazma üre,cr yükselir Plazma üre,cr yükselir İlk evrelerde önemli renal bozukluk nadir görülür İlk evrelerde önemli renal bozukluk nadir görülür

50 MAKROSKOPİK HEMATÜRİ Travma Travma Enfeksiyon Enfeksiyon Glomerülonefrit Glomerülonefrit Kanama bozukluğu Kanama bozukluğu Tümör(wilms) Tümör(wilms)

51 Travmayı izleyen mak.hematüri önemli renal hasarı düşündürür Travmayı izleyen mak.hematüri önemli renal hasarı düşündürür Renal sitemin araştırılması(doppler us,ivu ve BT)organize edilebilir Renal sitemin araştırılması(doppler us,ivu ve BT)organize edilebilir Travma dışı nedenler ele alınır Travma dışı nedenler ele alınır Hematüri,stik testi ve mikroskobik inceleme ile onaylanmalıdır Hematüri,stik testi ve mikroskobik inceleme ile onaylanmalıdır Kan P gibi temel parametreler belirlenir Kan P gibi temel parametreler belirlenir CBC,kan kültürü,koagülasyon taraması gibi bst araştırmalar yapılır(kanama diyatezi vakalarında önemli) CBC,kan kültürü,koagülasyon taraması gibi bst araştırmalar yapılır(kanama diyatezi vakalarında önemli)

52 MİKROSKOPİK HEMATÜRİ Pek çok nedeni vardır ve çoğu iyi huyludur Pek çok nedeni vardır ve çoğu iyi huyludur Egzersizin yada ekstrarenal ety ateşli hst sonucu oluşabilir Egzersizin yada ekstrarenal ety ateşli hst sonucu oluşabilir Adet gören kız çocuklarında yada minör üretral travma sonucu idrar, genital bölgeden gelen kanla kirlenir Adet gören kız çocuklarında yada minör üretral travma sonucu idrar, genital bölgeden gelen kanla kirlenir Proteinüri ile ilişkili hematürinin nedeni büyük olasılıkla enf. Olmakla beraber glomerülonefrit de bulunabilir Proteinüri ile ilişkili hematürinin nedeni büyük olasılıkla enf. Olmakla beraber glomerülonefrit de bulunabilir

53 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI Pireksi,karın ağrısı ve kusmanın yaygın bir nedenidir Pireksi,karın ağrısı ve kusmanın yaygın bir nedenidir Küçük çocuklar ve bebekler nadiren dizüriden yakınır Küçük çocuklar ve bebekler nadiren dizüriden yakınır PİREKSİLİ BEBEKLERİN TÜMÜNDE,GENEL MUAYENEDE BELİRGİN BİR NEDEN BULUNMAMIŞSA, İDRARDA STİK TESTİ YAPILMALIDIR PİREKSİLİ BEBEKLERİN TÜMÜNDE,GENEL MUAYENEDE BELİRGİN BİR NEDEN BULUNMAMIŞSA, İDRARDA STİK TESTİ YAPILMALIDIR

54 İYE şüpheleniliyorsa,steril koşullarda idrar örn alınmalı ve ikiye bölünmelidir İYE şüpheleniliyorsa,steril koşullarda idrar örn alınmalı ve ikiye bölünmelidir İlk örn,multipl stik testi ile değerlendirilmeli İlk örn,multipl stik testi ile değerlendirilmeli İkincisi ise acil mikroskopi ve kültür için gönderilmelidir İkincisi ise acil mikroskopi ve kültür için gönderilmelidir Stik testinin + olması(kan-protein bulunması)diğer nedenler ekarte edilmiş ise enf. İşaret eder Stik testinin + olması(kan-protein bulunması)diğer nedenler ekarte edilmiş ise enf. İşaret eder İkinci örnek steril tutulmalı,doğrudan mikroskopi ve kültür için lab. Gönderilmelidir İkinci örnek steril tutulmalı,doğrudan mikroskopi ve kültür için lab. Gönderilmelidir Sonuçlar alınıncaya kadar ampirik tdv. Başlatılır Sonuçlar alınıncaya kadar ampirik tdv. Başlatılır ÜSE olduğu kanıtlanan tüm çocuklar ileri araştırma için refere edilir ÜSE olduğu kanıtlanan tüm çocuklar ileri araştırma için refere edilir

55 GASTROENTERİT Sadece diyare/kusma,yada diyare+kusma gibi gastrik rahatsızlıklar çocuklukta yaygındır Sadece diyare/kusma,yada diyare+kusma gibi gastrik rahatsızlıklar çocuklukta yaygındır Çocuğun dehidratasyon açısından değerlendirilmesi gerekir;  %5’den az dehidratasyon  %5-10 dehidratasyon  %10’dan fazla dehidratasyon

56 %5’den az dehidratasyon Çocuk nispeten iyidir,ancak hafif dehidratasyon belirtileri gösterir Çocuk nispeten iyidir,ancak hafif dehidratasyon belirtileri gösterir Bu belirtiler arasında;ağızda ve dudaklarda kuruluk,gözlerde hafif çökme yer alır ve çocuk uyanıktır Bu belirtiler arasında;ağızda ve dudaklarda kuruluk,gözlerde hafif çökme yer alır ve çocuk uyanıktır İdrar miktarı azalmış olabilir (çocuk bezi daha az ıslanır) İdrar miktarı azalmış olabilir (çocuk bezi daha az ıslanır) Bununla birlikte çocuğun diyaresi varsa değerlendirmek güç olabilir Bununla birlikte çocuğun diyaresi varsa değerlendirmek güç olabilir

57 TEDAVİ Oral rehidratasyondan oluşmaktadır Oral rehidratasyondan oluşmaktadır Çocuğun hidrate halde tutulması için düzenli ve küçük miktarlarda ORS alması gerekir Çocuğun hidrate halde tutulması için düzenli ve küçük miktarlarda ORS alması gerekir Sıvıların tolere edilememesi yada dehidratasyonun kötüleşmesi durumunda i.v tdv. başlatılması önerilir Sıvıların tolere edilememesi yada dehidratasyonun kötüleşmesi durumunda i.v tdv. başlatılması önerilir

58 %5-10 dehidratasyon Sıvı kaybı arttıkça,çocuk giderek daha letarjik hale gelir ve mukoza daha da kurulaşır Sıvı kaybı arttıkça,çocuk giderek daha letarjik hale gelir ve mukoza daha da kurulaşır Küçük bebeklerin fontanellerinde çökme olabilir Küçük bebeklerin fontanellerinde çökme olabilir Tıbbi denetim altında ilk oral hidrasyon için bu çocuklar hst yatırılır Tıbbi denetim altında ilk oral hidrasyon için bu çocuklar hst yatırılır Yöntem etkili olmazsa i.v tdv başlatılmalıdır Yöntem etkili olmazsa i.v tdv başlatılmalıdır İ.V tdv N salin solüsyonuyla başlar İ.V tdv N salin solüsyonuyla başlar Elektrolit analiziyle(hipo/hipertonik) sıvı tdv değiştirilir Elektrolit analiziyle(hipo/hipertonik) sıvı tdv değiştirilir

59 %10’DAN FAZLA DEHİDRATASYON Bilinç düzeyi önemli ölçüde değişir ve periferik kan akımı azalmasına ilişkin belirtiler gözlenebilir Bilinç düzeyi önemli ölçüde değişir ve periferik kan akımı azalmasına ilişkin belirtiler gözlenebilir Çocuğun şok geçiren herhangi bir çocuk gibi tdv edilmesi gerekir Çocuğun şok geçiren herhangi bir çocuk gibi tdv edilmesi gerekir Hava yolu,solunum değerlendirilip i.v yol açılır Hava yolu,solunum değerlendirilip i.v yol açılır İlk olarak 20ml/kg N salin solüsyonu bolus tarzında uygulanır İlk olarak 20ml/kg N salin solüsyonu bolus tarzında uygulanır Daha sonra verilecek sıvıların içeriği elektrolit açığına göre belirlenir Daha sonra verilecek sıvıların içeriği elektrolit açığına göre belirlenir

60 KAYNAK: Thomas F Beattıe,G Mıchael Hendry,Keıth P Duguid;Mosby-Wolfe (1997;33-56) PEDİATRİK ACİLLER BÖLÜM 1 Thomas F Beattıe,G Mıchael Hendry,Keıth P Duguid;Mosby-Wolfe (1997;33-56) PEDİATRİK ACİLLER BÖLÜM 1


"Çocuk ve Tıbbi Acil Durumlar Dr.Levent ÖZDEMİR GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları