Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE GELİŞTİRME yorum, araş.gör.levent yılmaz gençlik grubu KOLAY SİSTEM YÖNTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE GELİŞTİRME yorum, araş.gör.levent yılmaz gençlik grubu KOLAY SİSTEM YÖNTEMİ."— Sunum transkripti:

1 PROJE GELİŞTİRME yorum, araş.gör.levent yılmaz gençlik grubu KOLAY SİSTEM YÖNTEMİ

2 Proje Döngüsü Değer Biçme Uygulama İzleme Değerlendirme Fizibilite yapılabilir mi? Modelleme Gerçekleştirme Bağlantı Düşünme

3 Ekip çalışması için temel konular Biçim verme ( Ekibi oluşturmak için bilinçli bir çaba sarf etmek) Beyin fırtınası (Tüm düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak tanımak) Kuralları oluşturma ( Çalışma yöntemini belirlemek) Uygulama

4 -1- Projenin İçeriğinin Belirlenmesi Varolan G ÜÇLÜ yönler nelerdir? Varolan Z AYIF yönler nelerdir? Hangi F IRSATLARLA karşılaşılabilir? Hangi E NGELLER ortaya çıkabilir?

5 -2- Kapsamlı Şekil Oluşturma Yapı ve Süreçleri içeren KŞ oluşturun; bu etkinlik, herhangi bir yarılacak işi görselleştirmeye yarar. Şekli oluştururken; –İlgili yapı ve süreçler Resmî -Zor YS Gayri resmî-Kolay YS

6 -3- Çizilen kapsamlı şekilden; –Ortaya konması gereken bazı temel GÖREVLER –Göz önünde bulundurulması gereken bazı temel KONULAR belirlenmeli. Bu belirlenen konu ya da görevlerden birinin üzerine odaklanın...

7 -4- Diğer Odak Noktaları Seçilen proje kapsamı içindeki; –Müşteri? Ya da Yararlanan –Aktörler? –Projeden beklenen? –Bu beklentinin ardında yatan bakış açısı? –Proje sahibi? –Çevresel kısıtlar?

8 Projenin Vizyonunun Ortaya Konması 30-40 sözcüklük Temel Tanım yapılması. Neyin ve kimin, neyi, neden yapacağının özetlenmesi... Proje sahiplerinin bakış açısı kısıtlar yararlananlar aktörlerce başlıklı Proje sahiplerinin sorumluluğunda, bakış açısı çerçevesinde, kısıtlar dahilinde, değişimi gerçekleştirmek üzere, yararlananlar için aktörlerce üretilen ve geliştirilen “...” başlıklı proje.

9 -5- Tanımı Etkinlik Planına Dönüştürme Tanımın gerektirdiği etkinlikleri göstermek amacıyla; –Bunları mini-notlar biçiminde yazın, –Beyin fırtınasında tartışın, –Sınıflandırın, –Öncelik sıralarını belirleyin SÜRE ÖNCELİKÖNCELİKÖNCELİKÖNCELİK

10 -6- Kavramsal Model

11 -7- Karşılaştırma ve Planlama Kavramsal Modelle, Kapsamlı Şekli karşılaştırın, Gerekli her şeyi içeriyor mu? Gerçekleştiriyorsa Mantıksal Çerçeve oluşturun.

12 Proje Geliştirme 4 x 4 Mantıksal Çerçeve

13 M A N T I K S A L Ç E R Ç E V E Temel tanım Kapsamlı şekil Kavramsal model

14 Mantıksal Çerçeve (MÇ) Hedef belirleme (Müşteri, Aktör, Değişim, Bakış Açısı, Sahip, Çevre). Sonuçlara ulaşmak için Etkinlik planını belirleme. Hedefe ulaşmak için Sonuçları belirleme. Genel amacı belirleme. Neden-Sonuç testi aracılığıyla dikey mantığı doğrulayın Genel Amaç Hedef Sonuç Etkinlik

15 1- HEDEF Her hedef şunları içermelidir: –Proje için müşteri (Kim yararlanıyor?) –Projenin aktörleri (Kim gerçekleştiriyor?) –Projenin başarmayı umduğu değişim. –Değişimin bakış açısı ve temel varsayımı. –Projenin nihaî sahibi. –Projenin çevresel kısıtları.

16 2- ETKİNLİK Her etkinlik için şunları belirleyin: –Etkinliği kimin yürüteceği. –Ne zaman gerçekleştirileceği (Program). –Etkinlik içindeki görev dağılımı. –Görevleri yerine getirmek için gerekli kaynaklar. –Boşluk ve çakışmaların belirlenmesi. Etkinlik Başlangıç/Bitiş

17 Etkinlik Riskinin Değerlendirilmesi RİSK DEĞERİ = Risk Olasılığı x Risk Etkisi R.O: Varolan risk olasılığı. R.E: Riskin gerçekleşmesi durumundaki etkisi. Olasılık 1 ile 10 arasında öznel bir değerdir. -1 tamamen olanaksız; 10 neredeyse kesin- Etki; gecikmenin, süre aşımının bedeli ve program içinde yer almayan durumlara göre belirlenecek 1 ile 10 arasında bir değerdir. - Düşük etkiler 1’e yakın; yüksek etkiler 10’a yakındır-

18 3- SONUÇ Etkinlik ile hedef arasında oluşan bir özelliktir; –Bitirildiğinde etki göstergeleri belirir. –Bitirildiğinde hedefe neredeyse ulaşılır. Etki değerlendirmesi sonucu aşağıdaki sonuca ulaşmak her zaman kolay olmaz! Etkinlikler Hedef

19 VARSAYIMLAR ( Projenin olumsuz hikâyesi) Genel Amaç Hedef Sonuç Etkinlik Varsayım Varsayımlar proje için basit konular ve riskler olarak adlandırılabilir.

20 DOĞRULANABİLİR GÖSTERGELER Genel Amaç Etkinlik Sonuç Hedef Stratejik Göstergeler Başarım Göstergeleri Sürdürülebilirlik Göstergeleri Etki Göstergeleri MİKTARKALİTEZAMAN

21 GÖSTERGELERİN DOĞRULANACAĞI KAYNAKLAR (GDK) Genel Amaç Etkinlik Sonuç Hedef GDK -Uygulanabilir,-Olanaklı,-Doğrulanabilir,OLMALI!


"PROJE GELİŞTİRME yorum, araş.gör.levent yılmaz gençlik grubu KOLAY SİSTEM YÖNTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları