Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI VE DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİ www.muratlimetem.meb.k12.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI VE DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİ www.muratlimetem.meb.k12.tr."— Sunum transkripti:

1 ORTA ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI VE DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİ www.muratlimetem.meb.k12.tr

2 1.HEDEF Örgün eğitimde yüzde yüz okullaşma oranını sağlama ve devamsızlık düzeyini en aza indirgeyip okula devam etmeye istekli hale getirmek. www.muratlimetem.meb.k12.tr

3 2. AMAÇ Orta öğretim okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin okula devamlılığının sağlanmasıdır. www.muratlimetem.meb.k12.tr

4 3.SINIRLILIKLAR Bu proje Tekirdağ ili Muratlı ilçesi orta öğretim okullarındaki öğrencilerle sınırlı tutulmuştur. Okullar: Muratlı Teknik Lise Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Muratlı Hacı Rafet Gümüş Lisesi Muratlı Anadolu Lisesi Muratlı İmam Hatip Lisesi www.muratlimetem.meb.k12.tr

5 4. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın evren örneklem ve veri toplama araçları verilerin yorumlanması konularında bilgi verilmiştir. 4.1.Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, Muratlı ilçesindeki Orta Öğretim Kurumları öğrencileri. Örneklemi, bu okullardaki 2012-2013 yılındaki 24 Eylül-9 Kasım arasında öğrenim gören öğrencileri oluşturmaktadır. www.muratlimetem.meb.k12.tr

6 4. YÖNTEM 4.2.Veri Toplama Aracı Problemi tanımlamada devamsızlık ve devamsızlığı ortaya çıkaran durumu incelemek için anket soruları hazırlanmıştır. 4.3.Verilerin Toplanması Veri toplamak amacıyla geliştirilen anket 2012- 2013 yılında 24 Eylül-9Kasım arasında öğrenim gören öğrenciler olmak üzere 807 öğrenciye uygulanmıştır. www.muratlimetem.meb.k12.tr

7 4. YÖNTEM Uygulanan Anketlerin değerleri aşağıda görülmektedir: “Devamsızlık Nedenleri’’ Anketi: Ankette 18 soru sorulup öğrencinin kendine uygun seçeneği 3 seçeneği seçmesi istenmiştir. “Devamsızlığı Önleme’’ Anketi: 14 soru sorulup öğrencinin kendine uygun en az 1 seçeneği seçmesi istenmiştir. www.muratlimetem.meb.k12.tr

8 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI D EVAMSIZLIK N EDENLERI A NKETI www.muratlimetem.meb.k12.tr ( ) 1.Aile sorunları yüzünden. ( ) 2.Sağlık nedenleri yüzünden. ( ) 3.Arkadaşlık ilişkileri yüzünden. ( ) 4.Sınav korkusundan. ( ) 5.Zayıf not alacağıma inanmış olmaktan. ( ) 6.Derslere yeterince hazırlanamama yüzünden. ( ) 7.Moral bozukluğu yüzünden. ( ) 8.Başaramama korkusu yüzünden. ( ) 9.İzin alma imkanı bulamamış olmaktan. ( ) 10.İzin verilmediğinden. ( ) 11.Bazı dersler hiç ilgimi çekmediğinden. ( ) 12.Bazı öğretmenlerle geçinemediğimden. ( ) 13.Başka bir işte çalışma zorunluluğundan. ( ) 14.Can güvenliği nedeniyle. ( ) 15.Maddi imkansızlıklardan dolayı. ( ) 16.Ulaşım zorluğundan dolayı. ( ) 17.Okulun sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinin yetersiz olması. ( ) 18.Okulda toplu kullanılan alanların yetersiz olması.

9 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Devamsızlık Nedenleri Anketi Sonuçları Sıklık Tablosu www.muratlimetem.meb.k12.tr SN123456789 Cevap 1519210527308423754105 SN101112131415161718 Cevap 1171509902136612986

10 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI www.muratlimetem.meb.k12.tr Sutun Grafiği

11 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Uygulanan Devamsızlık Nedenleri Anketi sonucunda 807 öğrenciden en çok tercih edilen 3 cevap aşağıda sıralanmıştır: o 237’si Moral bozukluğu, o 192’si Sağlık nedenleri, o 150’si Bazı derslerin ilgisini çekmemesi. www.muratlimetem.meb.k12.tr

12 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Öğrencilerdeki moral bozukluğunun giderilmesi için veli ziyaretlerinin yapılarak,aile çocuk ilişkileri hakkında seminer düzenlenerek velilerin bilgilendirilmesi, Teneffüslerde müzik yayının yapılması, www.muratlimetem.meb.k12.tr

13 Okul ortamının öğrencilerin istekleri doğrultusunda düzenlenmesi(Okul katların çiçeklendirmesi, duvar grafiti uygulanması,bahçe peyzajının yapılması,sportif alanların düzenlemesi,okul bahçesinde oturma alanların yapılması), Öğrencilerin Mayıs ayının sonuna kadar okulların Gezi ve İnceleme Kulüpleri ile işbirliği yapılarak içeriği uygun sinema-tiyatro veya tarihi turistik yerlere gezi düzenlemesine karar verilmiştir. www.muratlimetem.meb.k12.tr

14 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI o Sağlık nedenleri ile ilgili olarak ilçedeki aile sağlığı merkezleri ile işbirliği yaparak Mart ayı sonuna kadar öğrencileri bilinçlendiren konferansların verilmesi o Okullardaki hijyen koşullarının iyileştirilmesi o Okullarda satılan gıdaların hijyen ve sağlık açısından kontrollerinin yapılması o Aylık olarak en fazla sağlık raporu getiren öğrencilerin belirlenip, birebir görüşmeler yapılarak sağlık sorunlarının çözümüne yönelik yardımcı olunması konusunda görüş birliğine varılmıştır www.muratlimetem.meb.k12.tr

15 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Bazı derslerin öğrencilerin ilgisini çekmemesi ile ilgili olarak öğrenme yöntem ve tekniklerinin derslerde çeşitlendirilmesine ağırlık verilmesi(akıllı tahta, maket model, örnek çalışma ve harita gibi görsellerin kullanılması) Öğrencilerin geleceğe yönelik hedef belirleyebilmeleri onların derse güdülenmelerini sağlar Bunun için rehberlik servisleri öğrencileri hedef belirleyebilme konusunda bilgilendiren konferansın Şubat ayının 3.haftasında METEM Rehber Öğretmeni Mine ŞENTÜRK tarafından verilecektir. www.muratlimetem.meb.k12.tr

16 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Sürekli Devamsizlik Önleme Anketi ( )1. Okul personelinden gönüllü öğretmenlerden bir ekip kurularak, ev ziyaretleri yapılırsa, ( ) 2.Ailenizi içine alan bilinçlendirmeye yönelik etkinlikleri düzenlense, ( )3. Okul ve sınıf içinde çeşitlik sorumluluklar verilirse, ( )4.Ders başarı değerlendirme kriterleri isteğiniz doğrultusunda değiştirilirse, ( ) 5. Okullarda yürütülen öğrenci meclisi çalışmaları etkin hale getirilirse, ( ) 6. Okul ve sınıf içinde uyulması gereken kurallar sizlerin fikirleri de alınarak, yeniden düzenlenirse, ( ) 7.Boş zamanlarınızı okulda değerlendirebilmek için sosyal etkinliklerin sayısı arttırılırsa, ( )8.Okulun araç gereç ve teknolojik donanımı arttırılırsa, ( )9.İlgi ve istekleriniz doğrultusunda sosyal etkinliklere yönlendirilirseniz, ( )10.Size ve ailenize yönelik seminerler düzenlenirse, (verimli ders çalışma yöntemleri, sınava kaygısı, okul başarısında ailenin rolü vb.) ( )11.Okul ve aileler tarafından sizlerin sağlık durumlarına bağlı olumsuzluklarınız (tedavi giderlerinin karşılanamaması gibi) yakından izlenip gerekli destek sağlanırsa, ( )12.Haftalık ders saatleriniz azaltılırsa, ( )13.Okula geliş gidiş saatleri sizlerin isteği doğrultusunda düzenlenirse, ( )14.Ders arası teneffüs süreleri sizlerin isteği doğrultusunda düzenlenirse www.muratlimetem.meb.k12.tr

17 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Sürekli Devamsızlık Önleme Anketi Sonuçları www.muratlimetem.meb.k12.tr SN1234567 Cevap 16004262 SN891011121314 Cevap 514152576

18 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI www.muratlimetem.meb.k12.tr Sutun Grafiği

19 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Uygulanan “Sürekli Devamsizlik Önleme” Anketi 16 öğrenciye uygulanmış olup, o 16’sı Okul personelinden gönüllü öğretmenlerden bir ekip kurularak, ev ziyaretleri yapılırsa o 15’si Size ve Ailenize yönelik seminerler düzenlenirse, (verimli ders çalışma yöntemleri, sınava kaygısı, okul başarısında ailenin rolü vb.) o 14’ü ise İlgi ve istekleriniz doğrultusunda sosyal etkinliklere yönlendirilirseniz, Seçeneklerini işaretlemişlerdir. www.muratlimetem.meb.k12.tr

20 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI Bu ev ziyaretlerinde öğrenciye ve aileye eğitimin önemi ve e-okul hakkında bilgi verilmesi, öğrencinin okula devamının sağlanması Yapılan devamsızlıkların ve önemli duyuruların aileye duyurulabilmesi için tüm okulların Gsm mesaj paketinin almalarının sağlanması Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, okul başarısında aileyle iletişimin rolü konularında METEM Rehber Öğretmeni Mine ŞENTÜRK tarafından Şubatın 3.Haftasında seminer verilecektir. Okulumuz Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmeni Hatice AKTAŞ “Ergen Psikolojisi” konusunda velilere bilgilendirme semineri verecektir. www.muratlimetem.meb.k12.tr

21 5.A RAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI İlgi ve istekleriniz doğrultusunda sosyal etkinliklere yönlendirme ile ilgili olarak en az 3 dalda (Resim, müzik, spor bilim,edebiyat,tiyatro ve benzeri )yarışmaların yapılmasına, Her okulda bir sosyal etkinlik odası oluşturmasına karar verildi. www.muratlimetem.meb.k12.tr

22 6. FAALIYETLER Ocak ayı faaliyetleri: Devamsızlığı önleme konusunda; Öğrencilerdeki moral bozukluğunun giderilmesi için veli ziyaretlerinin yapıldı ve velilerin bilgilendirilmesi sağlandı. www.muratlimetem.meb.k12.tr


"ORTA ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI VE DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİ www.muratlimetem.meb.k12.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları