Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALEM TÜKENİR ÖĞRENCİ TÜKENMEZ (TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALEM TÜKENİR ÖĞRENCİ TÜKENMEZ (TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ)."— Sunum transkripti:

1 KALEM TÜKENİR ÖĞRENCİ TÜKENMEZ (TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ)

2 SORU:NEYİ İYİLEŞTİRELİM? CEVAP:ÖĞRENCİLERDEKİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU SORUNU BELİRLEME YÖNTEMLERİ: KUVVET ALAN ANALİZİ NEDEN AĞACI BALIK KILÇIĞI BEYİN FIRTINASI ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ NEDEN NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI

3 ÖĞRENCİLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN GİDERİLMESİ İLE İLGİLİ KUVVET ALAN ANALİZİ %0 % 55 %100 İTİCİ KUVVETLERENGELLEYİCİ KUVVETLER Kişisel gelişme isteği Amaçsız öğrenci Teknolojinin kullanılabilirliği Yönetmeliklerin bilinmemesi Okulun imkanlarının çokluğu Veli duyarsızlığı Öğrenmeye açıklık Ders başarısındaki düşüklük Öğrenciye yardım etme memnuniyeti Temelin zayıf olması Veli memnuniyeti ve duası Okulun cazibesini yitirmesi Okulun alanının genişliği Öğretmen ilgisizliği Meslek sahibi olma memnuniyeti Rehberlik servisinin yetersizliği Velinin ikna edilebilmesi Ders saatlerinin çok olması Velinin öğretmene olan saygısı Dersin sıkıcı geçmesi Okulun üniversite imkanları Öğrencinin işe gidiyor olması Okulun iş imkanları Gelecek kaygısının olması Ergenlik dönemi sorunları Tecrübesiz öğretmen profili İdarenin adaletsizliği

4 ÖĞRENCİLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDEN AĞACI TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ AMAÇSIZ ÖĞRENCİ DERS BAŞARISININ DÜŞÜKLÜĞÜ TEMELİN ZAYIF OLMASI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKMESİ ÖĞRENCİNİN BİR İŞTE ÇALIŞIYOR OLMASI GELECEK KAYGISININ OLMASI ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI YÖNETMELİKLERİN BİLİNMEMESİ OKULUN CAZİBESİNİ YİTİRMESİ REHBERLİK SERVİSİNİN YETERSİZLİĞİ VELİ DUYARSIZLIĞI ÖĞRETMEN İLGİSİZLİĞİ DERSİN SIKICI GEÇMESİ TECRÜBESİZ ÖĞRETMENLER OLMASI

5 TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ ÖĞRENCİLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI ÇEVRE METODLAR MALZEMELER ÖĞRETMEN AİLE ÖĞRENCİ Duyarsızlık Eğitimsizlik Kötü rol modeller Hedefsizlik Temeli zayıf İşe gitmesi Parçalanmış aile Bilgisizlik İlgisizlik Hedefsizlik İlgisizlik Tecrübesiz Yetersiz Ders saati fazlalığı Teknoloji eksikliği Yanlış Yöntem Teknikler Yönetmeliklerin bilinmemesi Kaynak eksikliği

6 BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ 1.Öğrencinin temelinin zayıf olması 2.Öğrencinin derslerde başarısız olması 3.Öğrencinin bir hedefinin olmaması 4.Öğrencinin beklediği notları alamaması 5.Öğrencinin çalışıyor olması 6.Öğrencinin ilgisiz olması 7.Öğrencinin gelecek kaygısının olması 8.Öğrencinin öğrenme güçlüğü çekmesi 9.Öğrencinin ergenlik dönemini ağır geçirmesi 10.Öğrencinin rol modelinin olmaması 11.Öğrencinin kötü rol modelinin olması 12.Öğrencinin parçalanmış aileye sahip olması 13.Ailenin çocuğuna karşı ilgisiz olması 14.Ailenin eğitime karşı bilinçsiz olması 15.Ailenin okulla irtibatının zayıf olması 16.Öğretmenin öğrenciyi yeterince tanımaması 17.Öğretmenin dersi tekdüze anlatması 18.Öğretmenin mesleğinde tecrübesiz olması 19.Okulda yönetmeliklerin yeterince anlatılmaması 20.Okulda yeterli sosyal aktivite düzenlenmemesi 21.Rehberlik servisinin faal çalışmaması

7 ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ 1-Öğrencinin temelinin zayıf olması4 2-Öğrencinin derslerde başarısız olması4 3-Öğrencinin bir hedefinin olmaması41 4-Öğrencinin beklediği notları alamaması3 5-Öğrencinin çalışıyor olması4 6-Öğrencinin ilgisiz olması3 7-Öğrencinin gelecek kaygısının olması4 8-Öğrencinin öğrenme güçlüğü çekmesi4 9-Öğrencinin ergenlik dönemini ağır geçirmesi3 10-Öğrencinin rol modelinin olmaması3 11-Öğrencinin kötü rol modelinin olması3 12-Öğrencinin parçalanmış aileye sahip olması2 13-Ailenin çocuğuna karşı ilgisiz olması3 14-Ailenin eğitime karşı bilinçsiz olması3 15-Ailenin okulla irtibatının zayıf olması44 16-Öğretmenin öğrenciyi yeterince tanımaması43 17-Öğretmenin dersi tekdüze anlatması3 18-Öğretmenin mesleğinde tecrübesiz olması4 19-Okulda yönetmeliklerin yeterince anlatılmaması4 20-Okulda yeterli sosyal aktivite düzenlenmemesi3 21-Rehberlik servisinin yeterince etkili çalışmaması42

8

9 NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI 1-Öğrencinin temelinin zayıf olması1-Kurs açılması 2-Öğrencinin derslerde başarısız olması2-Ders çalışma tekniklerinin açıklanması 3-Öğrencinin bir hedefinin olmaması3-Üst öğretim kurumları ve okulun tanıtılması 4-Öğrencinin beklediği notları alamaması4-Verimli ders çalışma tekniklerinin anlatılması 5-Öğrencinin çalışıyor olması5-Aile görüşmesi veya ders çalışma programı hazırlanması 6-Öğrencinin ilgisiz olması6-Üst öğretim kurumları ve okulun tanıtılması 7-Öğrencinin gelecek kaygısının olması7-Kendine güvenme konusunda rehberlik yapılması 8-Öğrencinin öğrenme güçlüğü çekmesi8-Seviyesine uygun çalışma tekniklerinin uygulanması 9-Öğrencinin ergenlik dönemini ağır geçirmesi9-Ergenlik dönemi hakkında bilgi verilmesi 10-Öğrencinin rol modelinin olmaması10-Rol modellerin karakter üzerindeki etkisinin açıklanması 11-Öğrencinin kötü rol modelinin olması11-Rol modellerin karakter üzerindeki etkisinin açıklanması 12-Öğrencinin parçalanmış aileye sahip olması12-Öğrencinin durumunu kabullenmesinin sağlanması 13-Ailenin çocuğuna karşı ilgisiz olması13-Aile ile iletişim kurulması 14-Ailenin eğitime karşı bilinçsiz olması14-Ailelere yönelik üst eğitim kurumları hakkında seminer verilmesi 15-Ailenin okulla irtibatının zayıf olması15-Ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi 16-Öğretmenin öğrenciyi yeterince tanımaması16-Öğretmenlere rehberlik yapılması 17-Öğretmenin dersi tekdüze anlatması17-Öğretmenlere rehberlik yapılması 18-Öğretmenin mesleğinde tecrübesiz olması18-Öğretmenlere rehberlik yapılması 19-Okulda yönetmeliklerin yeterince anlatılmaması19-Yönetmeliklerin tanıtılması 20-Okulda yeterli sosyal aktivite düzenlenmemesi20-Etkinlikler düzenlenmesi 21-Rehberlik servisinin yeterince etkili çalışmaması21-Rehberlik servisinin daha faal çalışmasının sağlanması

10 İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER

11 YARINLAR SİZİN ELİNİZDE GRUBU Misyonumuz: Eğitim şart Vizyonumuz: Bizim lise üniversitede

12 UYGULAMA VE STANDARTLAŞTIRMA 1-Öğrencinin bir hedefinin olmaması-Üst öğretim kurumları ve okulun tanıtılması 2-Rehberlik servisinin yeterince etkili çalışmaması- Rehberlik servisinin daha faal çalışmasının sağlanması 3-Öğretmenin öğrenciyi yeterince tanımaması- Öğretmenlere rehberlik yapılması 4-Ailenin okulla irtibatının zayıf olması-Ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi

13 Stratejik Amaç 1- Öğrencinin bir hedefinin olmaması nedeni ile üst öğretim kurumlarını, okulun imkanlarını tanıtmak ve kişisel gelişimini sağlamak Stratejik Hedef 1-1- Sınıf bazında öğrenci başarısını % 70’e çıkarmak Faaliyet 1-1- Rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik seminerler verilmesi Performans Göstergesi 1– 1: Düzenlenen seminer sayısı Düzenlenen seminer konusu sayısı Katılımcı sayısı Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları Ders notlarındaki değişim farkı Devamsızlık durumlarındaki değişim farkı

14 Stratejik Amaç 2- Rehberlik servisinin etkili ve verimli çalışmasını sağlamak Stratejik Hedef 2-1 Rehberlik servisinden yararlanan öğrenci, veli, öğretmen sayısını %70’e çıkarmak Faaliyet 2-1- Ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik seminerler verilmesi Performans Göstergesi 2– 1 : Düzenlenen seminer sayısı Düzenlenen seminer konusu sayısı Katılımcı sayısı Memnuniyet anketi sonuçları Disiplin olaylarındaki azalma oranı

15 Stratejik Amaç 3- Öğretmenlerin rehberlik çalışmalarını daha planlı ve verimli yapmalarını sağlamak Stratejik Hedef 3- Sınıf rehber öğretmenlerinin, sınıflarında tanıdığı öğrenci ve öğrenci ailesi sayısını %70’e çıkarmak Faaliyet 3-1- Sınıf rehberlik çalışmalarının planlı yapılması Faaliyet 3-2- Bireysel rehberlik çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri 3-1 ve 3-2 : Sınıf içi uygulanan etkinlik sayısı Sene sonu sınıf rehberlik faaliyet raporları sonuçları e-okul öğrenci bilgilerinin güncellenmesi ve doğruluğu

16 Stratejik Amaç 4- Ailenin okulla irtibatını güçlendirmek Stratejik Hedef 4-1 : Okuldaki faaliyetlere katılan veli sayısını %70’e çıkarmak Faaliyet 4-1– Ailelere yönelik sosyal aktiviteler yapılması Faaliyet 4-2– Veli toplantılarının periyodik yapılması Performans Göstergeleri 4-1 ve 4-2 : Düzenlenen veli toplantısı ve katılımcı sayısı Düzenlenen etkinlik (kermes, seminer, gezi, tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, yarışmalar, vb ) sayısı ve katılımcı sayısı Veli memnuniyet anketi sonuçları

17 MALİYET TABLOSU Stratejik Amaç 1- Stratejik Hedef 1- 1- Faaliyet 1-1- Performans Göstergesi 1– 1: ??? ?? TL Stratejik Amaç 2-Stratejik Hedef 2-1Faaliyet 2-1- Performans Göstergesi 2– 1 : ???? TL Stratejik Amaç 3-Stratejik Hedef 3- Faaliyet 3-1- Performans Göstergeleri 3-1, 3-2 : ???? TL Faaliyet 3-2- Stratejik Amaç 4- Faaliyet 4-1– Performans Göstergeleri 4-1, 4-2 : ???? TL Faaliyet 4-2–


"KALEM TÜKENİR ÖĞRENCİ TÜKENMEZ (TÜKENMİŞ ÖĞRENCİ)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları